Obsługa

Obsługa konta Tesla

Twoje konto Tesla zawiera zasoby właściciela, podręczniki i ważne aktualizacje. W połączeniu z naszą aplikacją mobilną możesz robić wszystko — od zdalnego monitorowania swojego samochodu lub zużycia energii po przenoszenie własności.

Podstawowa obsługa konta

Jak mogę zresetować hasło do mojego konta Tesla?
Aby zresetować swoje hasło, wykonaj następujące kroki. Jeśli zresetowanie hasła nie zadziała, skontaktuj się z nami. Możesz zmienić swoje hasło na stronie „Ustawienia” swojego konta Tesla.

Jak mogę zaktualizować preferencje i informacje dotyczące mojego konta Tesla?
Aby zaktualizować swoje dane, zaloguj się do konta Tesla i wybierz opcję „Ustawienia” w celu zaktualizowania zapisanych danych.

Posiadam wiele produktów Tesli. Jak mogę przełączać się między widokami?
Możesz przełączać się między widokami na dwa sposoby:

Dodawanie i usuwanie produktów

Jak mogę dodać samochód do mojego konta Tesla?
Proces dodawania samochodu różni się w zależności od sposobu jego zakupu.

Jak mogę wnioskować o ustalenie własności samochodu?
Jeśli nie kupiono samochodu za pośrednictwem firmy Tesla, musisz wnioskować o ustalenie prawa własności, zanim będzie można go sparować z aplikacją i kontem Tesla. Będziesz potrzebować dostępu do samochodu i połączenia Wi-Fi, aby zakończyć proces przeniesienia.

Wykonaj następujące kroki, aby ustalić własność samochodu:

Czy mogę usunąć samochód z mojego konta Tesla?
Tak. Możesz usunąć samochód ze swojego konta Tesla, wykonując poniższe czynności. Jeśli przenosisz własność, pamiętaj, że bezpłatne ładowania w usłudze Supercharging, aktualizacje i niektóre inne funkcje mogą nie podlegać przeniesieniu. Po usunięciu Twoje poprzednie dokumenty własności, dokumenty leasingu/pożyczki i pokwitowania można znaleźć w sekcji „Wcześniej posiadane” na koncie Tesla.

Wykonaj następujące kroki, aby usunąć samochód ze swojego konta:

Uwaga: w przypadku bezpośredniego przeniesienia własności samochodu nowy właściciel również otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Jeśli z adresem e-mail nowego właściciela nie jest powiązane żadne konto, nowy właściciel otrzyma drugą wiadomość e-mail, przesyłaną w celu zakończenia konfiguracji konta.

Fakturowanie i płatności

Jak dodać dodatkowe karty kredytowe?
Możesz dodać kartę kredytową za pośrednictwem swojego konta Tesla. Za pośrednictwem konta Tesla możesz również edytować lub usuwać istniejące sposoby płatności.

Dostęp do samochodu

Co to jest dostęp do samochodu?
Dostęp do samochodu umożliwia dodawanie i usuwanie uprawnień dostępu dodatkowego kierowcy. Możesz dodawać i usuwać dodatkowych kierowców w dowolnym momencie za pośrednictwem swojego konta Tesla.

Jakie uprawnienia będzie miał dodatkowy kierowca?
Dodatkowy kierowca będzie miał dostęp do wszystkich funkcji aplikacji Tesla z wyjątkiem możliwości kupowania aktualizacji.

Jak przyznać dostęp do samochodu dodatkowemu kierowcy?
Wykonaj następujące kroki, aby dodać dodatkowego kierowcę:

Uwaga: jeśli z adresem e-mail dodatkowego kierowcy nie jest powiązane żadne konto Tesla, dodatkowy kierowca otrzyma wiadomość e-mail, przesyłaną w celu utworzenia konta.

Jak odebrać dostęp do samochodu dodatkowemu kierowcy?
Wykonaj następujące kroki, aby usunąć dodatkowego kierowcę:

Zabezpieczenie konta

Czym jest uwierzytelnianie wielopoziomowe?Uwierzytelnienie wielopoziomowe chroni Twoje konto Tesla, wymagając dodatkowej formy weryfikacji przed zalogowaniem. Po skonfigurowaniu uwierzytelnienia wielopoziomowego przy każdym logowaniu wymagane będzie podanie danych logowania oraz potwierdzenie tożsamości za pomocą zarejestrowanego urządzenia. Zadbaj o bezpieczeństwo swojego konta, konfigurując uwierzytelnianie wielopoziomowe.

Jak mogę zresetować hasło do mojego konta Tesla?
Wymagane jest silne hasło do Twojego konta Tesla. Twoje hasło musi składać się z co najmniej ośmiu znaków i zawierać co najmniej jedną cyfrę lub literę. Dzięki znakom interpunkcyjnym i znakom specjalnym Twoje konto będzie lepiej chronione.

Możesz zresetować swoje hasło w dowolnym momencie, wykonując następujące czynności:

Jeśli resetowanie hasła nie działa, możesz skontaktować się z nami, aby poprosić o hasło tymczasowe. Zaloguj się za pomocą podanego tymczasowego hasła i wybierz „Ustawienia” w prawym górnym rogu, aby zmienić hasło.

Czy mogę używać danych logowania do mojego konta Tesla podczas logowania się do aplikacji innej firmy?
Zdecydowanie zalecamy zachowanie ostrożności w przypadku pobierania aplikacji mobilnych lub internetowych innych firm, która wymagają logowania za pomocą danych konta Tesla. Niektóre aplikacje zapewniają ogromne korzyści, ale mogą również negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo systemu, stabilność i dane, jeśli nie są odpowiednio obsługiwane.

Tesla nie zezwala na publiczne korzystanie ze swojego interfejsu API, a niektóre aplikacje znalezione w Internecie mogą nie zawierać podanego w ich opisach oprogramowania, lub mogą zawierać nieoczekiwane lub niechciane oprogramowanie. Dotyczy to między innymi aplikacji, które proszą o zainstalowanie profili konfiguracyjnych umożliwiających im sterownie urządzeniem. W przypadku zainstalowania niezweryfikowane lub niezaufane aplikacje innych firm mogą stać się uciążliwe, wyczerpywać baterię, śledzić Twoją lokalizację, niewłaściwie wykorzystywać Twoje dane osobowe, powodować luki w zabezpieczeniach, uzyskiwać nieautoryzowany dostęp do interfejsu API Tesli, powodować niestabilność oprogramowania i zakłócać realizację usług. Aby uniknąć niechcianego lub złośliwego oprogramowania, Tesla zdecydowanie przestrzega przed korzystaniem z aplikacji innych firm, które wymagają udostępniania danych logowania do Twojego konta Tesla.

Otrzymałem podejrzaną wiadomość e-mail i/lub wiadomość dotyczącą mojego konta Tesla, wymagającą udostępnienia danych logowania do mojego konta. Czy udostępnianie informacji o koncie jest bezpieczne?
Nie. Jeśli otrzymasz wiadomość e-mail lub zobaczysz komunikat, że Twoje konto, pojazd lub aplikacja Tesla zostały zainfekowane wirusem, lub osoba podająca się za przedstawiciela firmy Tesli skontaktuje się z Tobą i zażąda podania nazwy użytkownika i hasła, jest to najprawdopodobniej próba phishingu. Phishing to metoda wyłudzania danych poprzez wprowadzenie użytkownika w błąd. Użytkownik jest nakłaniany do udostępnienia danych za pomocą e-maili, SMS-ów, reklam lub w rozmowie telefonicznej. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące żądań lub komunikacji, a nawet jeśli chcesz jedynie przekazać aktualne dane, skontaktuj się bezpośrednio z firmą Tesla.

Tagi: 

Udostępnij