Integritet

Bekanta dig med vår hantering av frågor om personlig integritet, hur vi samlar in och bearbetar information och dina val gällande hur information används, i ett format som är lätt att läsa och navigera genom.

Att dela eller inte dela – det är du som bestämmer 

Tesla ger dig kontroll över vilka fordonsdata som du vill dela med dig av. Aktivera eller avaktivera datadelning från bilens touchskärm för att bestämma och justera dina inställningar när som helst.

Din Tesla reser omkring — din information gör det inte 

Vi säljer absolut inte eller hyr ut dina personuppgifter till någon för något som helst ändamål. Såvida du inte samtycker till att någon tjänst utförs för din räkning stannar – dina uppgifter hos dig. 

Din platshistorik är historia 

De ställen som du besöker säger mycket om dig. Förutsatt att det inte förekommer ett allvarligt säkerhetsproblem kopplar Tesla inte din plats till ditt konto eller upprättar historik över var du har varit.

Juridiskt

Läs villkoren för ditt avtal med Tesla angående användning av våra produkter, programvara och tjänster. 

Betalningsvillkor

Villkoren utgör en försäkran om enhetlighet och ger transparent information som beskriver hur dina uppgifter samlas in, hanteras och lagras när du betalar för varor eller tjänster från Tesla.

Policy för skälig användning av Supercharger

I den här policyn beskrivs avsedd och godtagbar användning när du laddar din Tesla, för en bekväm och enhetlig upplevelse på Supercharger-stationer över hela världen.

Ytterligare resurser