Policy för bekämpning av korruption

pdf-ikon  Ladda ner PDF

Senast uppdaterad i juli 2023


Integritetsmeddelande för fleetvalideringsfordon

pdf-ikon  Ladda ner PDF


Immateriell äganderätt

Upphovsrättsskydd

Copyright 2002–2024 Tesla, Inc. Med förbehåll. Alla texter, bilder, grafik, ljud, animationer, videor och deras användning på webbplatser som tillhör Tesla, Inc. är skyddade av upphovsrätt och immaterialrätt. Dessa objekt får inte kopieras för kommersiellt bruk eller distribueras och de får heller inte ändras eller återanvändas. Vissa webbplatser som tillhör Tesla, Inc. innehåller också material som är upphovsrättsskyddat av dess leverantörer.

Priser

Alla angivna priser är rekommenderade detaljhandelspriset. Priserna är aktuella när de publiceras och kan komma att ändras utan särskilt meddelande därom.Priserna gäller vid publiceringstillfället och kan utan varning ändras.

Varumärken

Om inget annat anges är alla märken som anges på webbplatserna som tillhör Tesla, Inc. föremål för Tesla, Inc. varumärkesrättigheter, inklusive men ej begränsat till modellnamns märken och företagets logotyper och emblem.

Inga licenser

Tesla, Inc. strävar efter att upprätthålla innovativa och informerande webbplatser. Tesla, Inc. hoppas att detta kreativa arbete kommer att göra dig lika entusiastisk över resultatet som det gör oss. Det är dock nödvändigt för Tesla, Inc. att skydda sin immateriella egendom, inklusive dess patent, varumärken och copyright. Var därför medveten om att varken dessa webbplatser eller något material som ingår på dem inte på något sätt skall bevilja eller tolkas som att bevilja någon person en licens för immateriell egendom som tillhör Tesla, Inc.

Varningar avseende uttalanden om framtiden

Webbsidor, information från investerarrelationer, prognoser, presentationer, ljud- och videofiler från evenemang (direktsända eller inspelade) och andra dokument på dessa webbplatser innehåller bland annat framåtblickande uttalanden som återspeglar företagsledningens aktuella syn på framtida händelser. Termerna ”förutse”, ”förmoda”, ”tro”, ”uppskatta”, ”förvänta”, ”avse”, ”eventuellt”, ”planera”, ”planlägga” och ”bör” och liknande uttryck utgör uttalanden om framtiden. Sådana uttalanden är föremål för risker och ovisshet, inklusive men ej begränsat till förändringar i valutakurser, räntor och priser på råmaterial, introduktion av konkurrerande produkter, ökade säljstimulerande medel samt minskning av priserna på begagnade fordon.

Inga garantier eller utfästelser

INFORMATIONEN PÅ DESSA WEBBPLATSER LÄMNAS I BEFINTLIGT SKICK AV TESLA, INCE. OCH TILLHANDAHÅLLS, I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN TILLÅTER, UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL NÅGRA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE ELLER ICKE-INTRÅNG. ÄVEN OM INFORMATIONEN ANSES VARA KORREKT KAN DET HÄNDA ATT DEN INNEHÅLLER FELAKTIGHETER ELLER BRISTANDE NOGGRANNHET.

DESSA WEBBPLATSER KAN INNEHÅLLA LÄNKAR TILL EXTERNA PLATSER SOM TESLA, INC. INTE HAR NÅGON KONTROLL ÖVER. VI HAR DÄRFÖR INGET ANSVAR FÖR INNEHÅLLET PÅ NÅGON LÄNKAD WEBBPLATS. TESLA, INC. TILLHANDAHÅLLER ENDAST DESSA LÄNKAR FÖR ATT GÖRA DET BEKVÄMT FÖR DIG OCH DET FAKTUM ATT EN LÄNK ÄR INKLUDERAD INNEBÄR INTE ATT TESLA, INC. REKOMMENDERAR DEN LÄNKADE WEBBPLATSEN.


Lista över Tesla-organisationer för validering av vagnpark

pdf-ikon  Ladda ner PDF


Öppen källkod

Det här är källor för olika system för Tesla Model S, Model X och Model 3. Katalogstrukturen är följande:

parrot-sources:
Pass-through source drop för parrot BlueTooth-modul.
https://os.tesla.com/parrot-sources/parrot-sources.tar.gz

Ytterligare paket:

Källor till systemavbildningar gällande Autopilot- och Infotainmentsystem finns i:
http://github.com/teslamotors/buildroot

 • Huvudgren är buildroot-2019.02
 • I README.Tesla finns mer information om innehåll och konfiguration
   

Kernelkällor gällande Autopilot och Infotainment finns i:
http://github.com/teslamotors/linux

 • konfigurationsgrenar:
  • intel-4.1: Infotainment Intel kernel
  • tegra-2.6: Infotainment Tegra kernel
  • tegra-4.4: Infotainment Tegra kernel
  • tesla-3.18-hw2: Autopilot Nvidia kernel
  • tesla-3.18-hw25: Autopilot Nvidia kernel
  • tesla-4.14-hw3: Autopilot Tesla kernel
    

Coreboot-källor för Autopilot finns i:
http://github.com/teslamotors/coreboot

 • tesla-4.6-hw3
   

Kommande versioner och uppskattade tidslinjer:

 • Harman Radio-modul för Model 3
  • Pass-through source drop: kvartal 3 2018
 • Mobilmodemsmoduler för Model S, Model X och Model 3
  • Pass-through source drops: kvartal 3 2018

Löfte om patent

Den 12 juni 2014 meddelade Tesla att företaget inte kommer att inleda några patentrelaterade processer mot någon som i god tro vill använda vår teknik. Tesla skapades med målsättningen att öka implementeringstakten för hållbara transporter och denna policy är avsedd att uppmuntra utvecklingen av en gemensam, snabbt framväxande plattform för elfordon och därigenom kan vara till nytta för Tesla, andra företag som utvecklar elfordon och hela världen. Dessa riktlinjer beskriver hur vi implementerar denna policy.

Teslas löfte

Tesla lovar oåterkalleligen att vi inte kommer att inleda en process mot någon part som gör intrång i ett Tesla-patent via en aktivitet som är förknippad med elfordon eller relaterad utrustning, förutsatt att parten i fråga agerar i god tro. Löftets nyckeltermer definieras nedan.

Nyckeltermers definitioner

”Tesla-patent” avser alla patent som ägs av Tesla nu eller i framtiden (med undantag för patent som ägs tillsammans med en tredje part eller något patent som Tesla förvärvar senare som överlåts med ett hinder som gör att det inte kan omfattas av detta löfte). En förteckning över Tesla-patent som är föremål för löftet kommer att upprätthållas på följande URL: https://www.tesla.com/legal/additional-resources#patent-list.

En part ”agerar i god tro” förutsatt att parten och dess besläktade eller partnerföretag inte har:

 • hävdat, hjälpt andra att hävda eller haft ekonomiskt intresse i något hävdande av (i) någon patent- eller annan immateriell rättighet gentemot Tesla eller (ii) någon patenträttighet gentemot en tredje part avseende användning av teknik som är förknippad med elfordon eller relaterad utrustning,
 • bestridit, hjälpt andra att bestrida eller haft ekonomiskt intresse i något bestridande av något Tesla-patent eller
 • marknadsfört eller sålt något plagiat (t.ex. en produkt som har skapats genom att imitera eller kopiera en Tesla-produkts design eller utseende eller som antyder en anknytning till eller rekommendation från Tesla) eller givit någon annan part väsentlig hjälp med att göra detta.

Överlåtelse av Tesla-patent

Om Tesla någonsin skulle överlåta ett Tesla-patent till en tredje part kommer vi endast att göra det till en tredje part som genom en offentlig deklaration som är avsedd att vara bindande för denna part, ge samma skydd som Tesla tillhandahöll genom vårt löfte samt ålägga eventuella efterföljande mottagare av överlåtna patent samma krav.

Juridisk innebörd

Löftet, som är oåterkalleligt och bindande för Tesla och våra efterträdare, är ”stillastående”, vilket innebär att det är ett uppskov av Teslas gottgörelse gentemot någon part för anspråk om intrång, förutsatt att parten agerar i god tro. Eftersom Tesla måste bibehålla sina möjligheter att hävda Tesla-patent gentemot någon part som ej agerar i god tro är löftet ingen friskrivning av några patentrelaterade anspråk (inklusive skadeståndsanspråk för tidigare förekomster av intrång) och det är ingen licens, ingen förbindelse om att inte stämma och inget godkännande till engagemang i patenterade aktiviteter eller någon begränsning av gottgörelser, skadestånd eller anspråk. Utöver det som uttryckligen framställs i löftet skall inga rättigheter anses vara beviljade, avstådda från eller mottagna på underförstått sätt, genom uttömmande, genom hinder mot hävdande av visst sakförhållande eller på annat sätt. Löftet är slutligen ingen indikation på värdet i en vederbörligen förhandlad licens eller en skälig royalty.

Innebörden i detta löfte är att så länge någon använder våra patent för elfordon och inte gör något olämpligt, t.ex. skapar plagiat av våra produkter eller använder våra patent och sedan stämmer oss för intrång i immateriella rättigheter, ska den som använder dem inte behöva oroa sig för att Tesla kommer att hävda sina patent.

Premium Connectivity

Allmänna villkor

pdf-ikon  Ladda ner PDF


Återkallelse

Klicka här för att kontrollera om din bil omfattas av ett återkallande.


Användarvillkor för Tesla for Business-kontoplattform

pdf-ikon  Ladda ner PDF

Senast uppdaterad i april 2022


Teslas affärsetiska kod

pdf-ikon  Ladda ner PDF

Senast uppdaterad 10 december 2021


Teslas policy för global miljö, hälsa och säkerhet (EHS&S)

Målsättning

Teslas målsättning med EHS&S är att påskynda världens övergång till hållbar energi genom att på säkert sätt bygga, sälja, underhålla och leverera helelektriska fordon, samt oändligt skalbara produktions- och lagringsprodukter för ren energi.

Vision

Teslas EHS&S-vision är att påskynda till en hållbar morgondag, utan avkall på säkerhet, rättvisa eller nöjen idag.

Värden

Teslas EHS&S-värden är enkla och oinskränkbara:

 • Gör det som är rätt
 • EHS&S är ett delat ansvar och det börjar med mig
 • EHS&S är en del av allt vi gör

Principer och målsättningar

Vi värdesätter och skyddar människor, planeten, egendomar och produkter genom att upprätthålla en säker, hälsosam och miljömedveten arbetsplats utan kompromisser på grund av produktionen eller vinsten. Alla som utför arbete för Tesla, oavsett om det är på Teslas vägnar eller vid en Tesla-anläggning, förväntas stödja Teslas målsättningar och riktlinjer och införliva och ge uttryck för följande EHS&S-principer och målsättningar:

 • Värdesätta mänskligt liv.
 • Vara organisationens samvete.
 • Föregå med gott exempel.
 • Påtala och eskalera frågor direkt och högt.
 • Främja en kultur av förtroende och respekt.
 • Var beredd, medveten och redo att reagera.
 • Följ lagar och föreskrifter.
 • Minska riskerna proaktivt.
 • Samarbeta med och uppmuntra deltagande från våra anställda och intressenter.
 • Sträva efter att minska miljöpåverkan.
 • Minska riskerna proaktivt genom att använda kontrollhierarkin och befintliga principer för säkerhetsdesign.
 • Utöva planering och beslutsfattande som är socialt och miljömässigt ansvarsfull.
 • Anamma mänskliga och organisatoriska prestationer genom att fortlöpande lära och förbättra.
 • Verifiera och validera reglage och skyddsåtgärder.
 • Använd första principstänkande för att lösa problem innovativt och snabbt.
 • Skapa transparent rapportering.
 • Erkänna och belöna enastående EHS&S.

 

Teslas globala policy för mänskliga rättigheter

Introduktion och omfattning  

Etisk behandling av alla människor och respekt för mänskliga rättigheter är en central del av Teslas mål om en hållbar framtid för alla. Den här globala policyn för mänskliga rättigheter (”Policy”) omfattar både vår egen verksamhet och vår leverantörskedja, och inbegriper de samhällen som påverkas av verksamheten och leverantörskedjan. Vi tar vårt ansvar för att respektera mänskliga rättigheter på allvar och förväntar oss att de vi arbetar med ska göra detsamma.

Denna Policy är ett sätt att formalisera vårt åtagande att upprätthålla, respektera och förstärka mänskliga rättigheter och de värden som de förmedlar i vår verksamhet medan vi påskyndar världens övergång till hållbar energi. Tesla erkänner den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna (”UDHR”) som är inriktad på värdighet, respekt och jämlikhet, utan diskriminering, för alla människor. Vi använder oss även av FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter och OECD:s (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) riktlinjer för multinationella företag.  

I Policyn beskrivs grundläggande standarder och förväntningar som vi har fastställt för våra anläggningar, affärsenheter, anställda, leverantörer och affärspartner när det gäller mänskliga rättigheter. Tesla definierar våra leverantörer som alla företag eller privatpersoner som är involverade i en leverantörskedja som producerar varor och tjänster för Tesla, vare sig det är direkt eller indirekt, liksom deras personal, agenter och underleverantörer, nedan kallade ”leverantörer”. Policyn ingår i Teslas affärsetiska kod och alla anställda och entreprenörer hos Tesla måste uppträda på ett sätt som överensstämmer med denna Policy. Den ingår även i vår uppförandekod för leverantörer, och vi förväntar oss att våra leverantörer och affärspartner inrättar effektiva system för att följa denna Policy.  

Om nationell lagstiftning och internationella standarder för mänskliga rättigheter skiljer sig åt kommer vi att följa den högre standarden. Om dessa står i konflikt kommer vi att följa nationell lagstiftning och söka sätt att respektera internationella normer för mänskliga rättigheter i största möjliga utsträckning.  

Styrning

Tesla granskar och uppdaterar regelbundet sin Policy och tillhörande processer. Tesla genomför vartannat år en översyn av vår Policy tillsammans med representanter med flera kompetenser från avdelningarna Efterlevnad, Sociala relationer, Mångfald, jämlikhet och inkludering, Arbetstagarförhållanden, Miljö, hälsa och säkerhet, Internationell handelsefterlevnad, HR, Investerarrelationer, Juridik, Offentlig policy- och affärsutveckling, Produktsäkerhet, Ansvarsfulla inköp, Hållbarhet och Leverantörskedja för att se till Policyn är uppdaterad och speglar Teslas växande verksamhet.

Vårt arbete för att respektera mänskliga rättigheter i hela vår leverantörskedja övervakas internt av representanter för ledningen från avdelningarna Leveranskedja, Investerarrelationer och Offentliga policyer och affärsutveckling. Vi anlitar också regelbundet externa grupper för att få återkoppling om vår strategi för ansvarsfulla inköp.

Åtagande

Tesla engagerar sig i att upprätthålla och respektera alla internationellt erkända mänskliga rättigheter och de värderingar de representerar i vår direkta verksamhet och leverantörskedja, bland annat med hänsyn till våra anställda, kunder, aktieägare, leverantörer och de samhällen där vi bor och bedriver verksamhet. Vi har som syfte att inte orsaka eller bidra till faktiska eller potentiella negativa konsekvenser för mänskliga rättigheter, och vi förväntar oss att våra leverantörer också stödjer och främjar de här värderingarna i sina egna verksamheter och deras leverantörers verksamhet.

Bedömning och hantering av risker inom området för mänskliga rättigheter är ett kontinuerligt arbete som inbegriper samarbete med och synpunkter från externa intressenter om potentiell påverkan, bland annat intressenter som påverkas av vår verksamhet och leverantörskedja, samt granskning och uppdatering av våra policyer och rutiner vid behov. Med utgångspunkt från detta strävar Tesla efter att ta itu med potentiell negativ påverkan på mänskliga rättigheter. Vi arbetar för att avhjälpa negativa verkningar samt följa och mäta våra framsteg och rapportera våra resultat.

Vi har åtagit oss att följa FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter för att ta vårt ansvar och respektera mänskliga rättigheter. Vi genomför tillbörlig aktsamhet för mänskliga rättigheter för att identifiera risker och arbeta för att mildra dessa. Vi är medvetna om att vissa grupper är mer utsatta än andra. Vår Policy och ansträngningarna i sammanhanget genomförs med hänsyn till de personer som är mest utsatta eller marginaliserade.

Viktiga frågor i samband med mänskliga rättigheter

Följande ämnen är baserade på erkända internationella standarder för mänskliga rättigheter och speglar flera viktiga frågor i samband med mänskliga rättigheter som vi har identifierat i vår verksamhet och leverantörskedja. Tesla uppdaterar regelbundet listan när regionala förhållanden ändras eller när vi uppdaterar vår Policy. Vår respekt för mänskliga rättigheter är inte begränsad till dessa ämnen.

Hälsa och säkerhet

(Anpassat till artikel 3 i UDHR.)

Hälsa och säkerhet är grundläggande värden hos Tesla. Vårt arbete för att säkerställa en hälsosam och säker arbetsplats stärker vårt engagemang för mänskliga rättigheter.

Tesla åtar sig att bedriva hela verksamheten på ett sätt som skyddar säkerheten och hälsan för anställda, entreprenörer, kunder, leverantörer och allmänheten. Vi strävar efter att minimera skador, sjukdomar, förlust av egendom och verksamhetsavbrott orsakade av olyckor, brand eller andra risker.

Tesla arbetar för att tillhandahålla kvalitetsutrustning, tillgång till rent vatten, säkra verktyg och nödvändig skyddsutrustning för att skydda de anställda. Anställda är delaktiga i att identifiera potentiella faror, förutse exponeringar och risker samt agera för att eliminera och kontrollera potentiella faror på arbetsplatsen. Tesla tillhandahåller säkerhetsinformation, utbildning och nödvändiga resurser löpande för att upprätthålla en säker arbetsmiljö. Anställda har rätt att avbryta arbetet om osäkra förhållanden eller beteenden observeras, så att korrigeringar kan göras och arbetet kan slutföras på ett säkert sätt.

Vi förväntar oss att alla anställda följer våra säkerhetsåtgärder fullt ut och deltar aktivt för att se till att alla är säkra. Våra anställda uppmuntras att kommunicera med varandra och ledningen om de iakttar osäkra handlingar eller om det finns risk för osäkra arbetsvillkor. Vi strävar efter att upprätthålla en trygg och produktiv arbetsplats med personligt engagemang och utmärkt kommunikation. Tesla kommer inte att göra avkall på några hälso- eller säkerhetskrav i vinst- eller produktionssyfte. Detta förstärks genom principerna och målen som anges i vår Policy för global miljö, hälsa, säkerhet och säkerhet (EHS&S).

Tesla kräver också att sina leverantörer ser till att deras anställda och entreprenörer har en hälsosam och säker arbetsmiljö. Leverantörer måste följa arbetstiderna enligt definitionen i vår uppförandekod för leverantörer. Övertidsarbete måste ske i samförstånd och mot en högre ersättning, i enlighet med lokala lagar. Teslas uppförandekod för leverantörer ger ytterligare vägledning om våra förväntningar och procedurer för regelefterlevnad när det gäller hälsa och säkerhet i leverantörskedjan.

Tvångsarbete, modernt slaveri och människohandel

(Anpassat till artiklarna 4, 5 och 23 i UDHR.)

Tesla erkänner Internationella arbetsorganisationens (ILO) definitioner av tvångsarbete, modernt slaveri och människohandel och har nolltolerans mot alla former av sådana missförhållanden, inbegripet skuldslaveri och tvångsarbete i fängelser. Vi förbinder oss att se till att vår leverantörskedja – från råvara till slutprodukt – är fri från sådana missförhållanden.

Vi inrättar övergripande policyer, övervakar våra leverantörer och inför stabila förfaranden för att säkerställa att ingen person tvingas arbeta. Vi använder ett systematiskt tillvägagångssätt för att identifiera och hantera risker i leverantörskedjan och utnyttjar indikatorer på tvångsarbete enligt ILO:s definition. Vi upprätthåller medvetenheten om geografiska risker, arbetskraftstrender och andra faktorer via källor som branschgrupper, icke-statliga organisationer, leverantörer, arbetstagare, ansedda mediekällor och andra intressenter. Vi utbildar anställda i medvetenhet om och förebyggande av tvångsarbete och kräver att leverantörer hjälper till i vårt arbete för att stoppa missförhållanden.

Vi kommer inte att tolerera transport, hysande, rekrytering, överföring eller mottagning av personer genom hot, våld, tvång, bortförande eller bedrägeri för arbete eller tjänster. Ingen arbetstagare får tvingas att arbeta eller utsättas för fysisk bestraffning eller hot om våld eller andra former av fysiska, sexuella, psykologiska eller verbala övergrepp som en metod för disciplin eller kontroll. Vi tillåter inte heller direkt eller indirekt kontrolltaktik, inbegripet hot, kroppsbestraffning, ekonomiska övergrepp, känslomässiga övergrepp eller familjeövergrepp i våra anläggningar eller i våra leverantörers anläggningar.

Alla arbetstagare har rätt till fri rörlighet, och anställningsvillkoren får inte begränsa deras rörlighet genom undanhållande av identitetshandlingar, innehavande av deposition, boendekrav eller någon annan åtgärd som syftar till att begränsa arbetstagarnas rörlighet.

Utifrån principen att arbetsgivaren betalar ska ingen arbetstagare behöva betala rekryteringsavgifter eller liknande avgifter för att säkra eller behålla sin anställning. Tesla medger inte att rekryteringsavgifter eller andra relaterade avgifter tas ut från arbetstagaren för anställning, till exempel avgifter för ansökan, rekrytering, anställning, placering eller bearbetning. Kostnaden för rekrytering ska bäras av arbetsgivaren. Om arbetstagare har betalat rekryteringsavgifter eller andra relaterade avgifter för anställning kräver Tesla återbetalning av hela kostnaden för sådana avgifter.

Om vi upptäcker några brott mot våra policyer vidtar vi snabbt åtgärder för att åtgärda problemet och förbättra leverantörernas verksamhet och arbetsförhållanden för arbetstagare. Tesla anser att indikatorer för tvångsarbete har den högsta allvarlighetsgraden när det gäller icke-överensstämmelse och prioriterar därmed att agera mot dessa risker. I allmänhet arbetar vi i samarbete med leverantörer för att granska de grundläggande orsakerna och vid behov godkänna planer för att förbättra och åtgärda dessa samt övervaka bevis på förbättringar och engagemang från arbetstagare. Vid vissa grova överträdelser av mänskliga rättigheter avbryter Tesla samarbetet med en leverantör och tar inte upp det igen förrän bevis på åtgärder har tillhandahållits och leverantören har stärkt sitt ledningssystem för att förhindra framtida överträdelser.

Barnarbete och unga arbetstagare

(Anpassat till artiklarna 4, 5, 25 och 26 i UDHR.)

Vi respekterar barns och unga arbetstagares rättigheter. Tesla förbjuder utnyttjande av barnarbete i vår verksamhet och leverantörskedja. Tesla följer strikt lokala och nationella lagar som begränsar anställning av minderåriga arbetstagare. Oavsett lokal lagstiftning får inga arbetstagare vid en anläggning eller plats som tillhandahåller material eller tjänster till Tesla eller Teslas produkter vara under 15 år. Vi kräver att våra leverantörer och tredje part som utför rekryteringstjänster kontrollerar ålder och identitet för arbetstagare vid anställningstillfället för att säkerställa att de uppfyller Internationella arbetsorganisationens krav på lägsta ålder för anställning och därför har rätt till arbete. Vi kräver också att leverantörer och rekryteringstjänster från tredje part har processer på plats för att åtgärda eventuella policyöverträdelser på ett ansvarsfullt sätt.

Tesla uppmuntrar utvecklingen av potentiellt framtida anställda genom att genomföra praktikant- eller elevprogram. De här programmen ska dock vara utformade så att de är till nytta för eleverna och omfatta utbildning av dem. Deltagare i sådana program får inte utföra arbete som kan äventyra deras hälsa eller säkerhet, inklusive nattskift eller övertid. Alla deltagare ska kompenseras rättvist för arbetet på grundval av lokala lagar.

Om barnarbete identifieras inom vår leverantörskedja – enligt definitionen i lokal lagstiftning eller en person som är yngre än 15 år, beroende på vilket som är strängast – kommer Tesla att vidta omedelbara åtgärder och säkerställa lämpliga avhjälpande åtgärder, bland annat inskrivning av barnet i ett utbildningsprogram. Om arbetstagare under 18 år (unga arbetstagare) visar sig vara involverade i farligt arbete avlägsnas de omedelbart från situationen och får alternativa arbetsuppgifter som är åldersanpassade och inte farliga. Tesla har åtagit sig att säkerställa att inga arbetstagare under 18 år utför farliga eller skadliga arbetsuppgifter.

I genomförandet av denna policy kommer Tesla att arbeta för att stärka leverantörskapaciteten, i synnerhet för små och medelstora företag, för att genomföra effektiv tillbörlig granskning av riskerna för barnarbete, inbegripet de värsta formerna av barnarbete.

Respektfull arbetsplats och lika möjligheter

(Anpassat till artiklarna 1, 7 och 23 i UDHR)

Tesla förbinder sig att behandla alla med respekt genom att skapa och upprätthålla en respekterande och inkluderande arbetsplats. I enlighet med lokal lagstiftning respekterar Tesla arbetstagarnas rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar som de själva väljer eller väljer att avstå från eller att bilda och ansluta sig till andra arbetstagarrepresentationsorgan, i tillämpliga fall, för att driva kollektivförhandlingar och delta i fredlig sammankomster samt respektera arbetstagarnas rätt att avstå från sådan verksamhet.

Tesla inser värdet av olika bakgrunder och perspektiv inom vår personal och främjar starkt lika möjligheter för alla anställda, både nuvarande och framtida. Precis som vi inte diskriminerar någon på grund av ras, hudfärg, religion, trosbekännelse, kön, sexuell läggning, könsuttryck eller identitet, nationellt ursprung, funktionshinder, medicinskt tillstånd, militär- och veteranstatus, civilstånd, graviditet eller andra egenskaper som skyddas enligt lag, förordningar eller föreskrifter, kräver vi att våra leverantörer på samma sätt respekterar sin personal. Tesla införlivar mångfald, rättvisa och inkludering (DEI) i ett människocentrerat, datadrivet tillvägagångssätt för att skapa en respekterande och inkluderande arbetsplats. Mer information om våra förväntningar på en respekterande arbetsplats och lika möjligheter från våra leverantörer finns i vår uppförandekod för leverantörer.

Miljöskydd

(Anpassat till artikel 25 i UDHR.)

I vår egen verksamhet och i vår utökade leverantörskedja arbetar Tesla för att minimera den negativa påverkan på miljön. På Tesla inser vi att miljöskydd samt aspekter av klimatförändringarnas effekter, upphandling och elektrifiering av förnybar energi, luftkvalitet, vattenförvaltning, avfallshantering och återvinning, förhindrande av avskogning och bevarande av biologisk mångfald är oskiljbara från mänskliga rättigheter. Vi förväntar oss att våra leverantörer delar vårt mål som innebär att betrakta miljöskydd som en nyckelprincip för en hållbar framtid. Mer information om våra förväntningar på miljöskydd från våra leverantörer finns i vår uppförandekod för leverantörer.

Förbindelse med samhället och ursprungsbefolkningens rättigheter

(Anpassat till artikel 27 i UDHR.)

Tesla engagerar sig starkt i att vara en aktiv medlem i de samhällen där vi bor och bedriver verksamhet. Utöver vår förmåga att skapa sysselsättning och bidra till lokala ekonomiska och tekniska framsteg skapar relationerna i vårt ekosystem värde för samhället. Vi förväntar oss att våra anställda, kunder, leverantörer och partner gör sitt yttersta för att kontinuerligt förbättra de positiva aspekterna av sitt arbete och minska eventuell negativ påverkan av sin verksamhet på lokalsamhället, inklusive miljömässiga, sociala och kulturella faktorer samt andra livskvalitetsfaktorer. Vi uppmuntrar till en öppen kommunikation med berörda parter och lokalsamhällen (till exempel genom offentliga informationsmöten och fortlöpande samarbete med civila samhällsorganisationer som ungdomsföreningar eller lokala föreningar), med fokus på att gemensamt utveckla projekt och aktiviteter som stödjer vårt uppdrag och har en positiv påverkan för våra lokala partner.

Utvinning av råvaror har historiskt haft en negativ påverkan på ursprungsbefolkningens rättigheter och samhällen inom de områden där de bedriver verksamhet. Vid all utvinning och bearbetning av råmaterial som används i Teslas produkter förväntar vi oss att våra leverantörer samarbetar med representanter från ursprungsbefolkningen och respekterar rätten till att lämna eller inte lämna fria och väl underbyggda förhandsgodkännanden inom sina verksamheter.

Produktsäkerhet

(Anpassat till artikel 3 i UDHR.)

Mänskliga fel är den vanligaste orsaken till över 90 procent av bilolyckorna med dödlig utgång. Automatiserad bilsäkerhetsteknik ger lovande framtidsutsikter med fordon som i allt större utsträckning hjälper förare att undvika krockar. Tesla har varit en drivande kraft i utvecklingen av livräddande teknik. Teslas produktdesign och ingenjörskonst är byggd på en säker grund.

Tesla anser att det är en mänsklig rättighet att ha möjlighet att köpa genomgripande säkra fordon och energiprodukter. Vi är engagerade i att förnya, utforma, tillverka och leverera säkra produkter. Säkerhet ligger till grund för alla beslut och har varit vägledande i vårt arbete med utformning och tillverkning av batterimoduler för fordons- och energilagringstillämpning. Teslas engagemang slutar inte där. Vi strävar efter att kontinuerligt lära oss och bli bättre genom att begränsa och kontrollera risker samt genomföra innovativa metoder. Med innovativ användning av stordata och trådlösa uppdateringar kan vi till exempel agera på och lära oss av våra kunders erfarenheter.

Tesla fokuserar på många aspekter av fordonssäkerhet, bland annat: aktiv säkerhet — som kan förhindra eller mildra förutsebara krascher; passiv säkerhet – som skyddar passagerare inklusive barn, fotgängare, cyklister och andra utsatta trafikanter när en kollision är oundviklig, och säkerhet efter krock – support till räddningstjänsten. Vårt datadrivna säkerhetsprogram använder bilar med sensorer för att samla in faktiska data från olyckor, så att team kan identifiera kraschlägen som inte omfattas av regler eller säkerhetsbetyg men som kan förekomma i det verkliga livet. Även om dagens teknik inte gör det möjligt att eliminera alla skador och dödsfall är vår vision att tekniken väsentligt kan minska motorvägsolyckor och mildra skadorna när en krasch faktiskt inträffar. Med säkerhet i fokus hoppas vi behålla vårt rykte som ledande när det gäller att minska risken för personskador, både inne i och utanför våra fordon. Tesla främjar också framstegen inom säkerhet genom att dela med sig av bästa praxis för att inspirera fordonsindustrin.

Tesla utformar och testar sina energilagrings- och solenergiprodukter för att säkerställa att de mildrar och kontrollerar risker under alla förhållanden. Det kan uppstå fel i alla produkter som lagrar energi, till exempel ett batteri, men våra produkter har uppfyllt och överträffat många av branschens säkerhetsstandarder. Produkterna har genom omfattande tester från tredje part genomgående visat att de är några av de säkraste systemen på marknaden.

Ansvarsfull artificiell intelligens

(Anpassat till artiklarna 3 och 12 i UDHR.)

Tesla har åtagit sig att ansvarsfullt utveckla artificiell intelligens med respekt för mänskliga rättigheter. I linje med vårt åtagande för produktsäkerhet kommer vår användning av artificiell intelligens att fokusera på att förbättra säkerheten för våra anställda, våra kunder och de samhällen där våra produkter används. Tesla utvecklar inte digital superintelligens.

På lång sikt inser Tesla risken med centraliserad kontroll av en stor vagnpark med autonoma fordon. Om statliga eller icke-statliga aktörer med onda avsikter får makten över en sådan vagnpark kommer detta inte att tillgodose mänsklighetens bästa.

För att på bästa sätt tillgodose civilisationens bästa tror Tesla därför på en balans mellan lokal åsidosättningskapacitet och centraliserad kontroll.

Klagomål och åtgärder

(Anpassat till artikel 8 i UDHR.)

Tesla har förbundit sig att tillhandahålla möjligheter för innehavare och försvarare av rättigheter att ta upp eventuella problem. Vi lägger stor vikt vid tillhandahållandet av effektiva åtgärder vid inverkan på de mänskliga rättigheterna. I sådana fall syftar Tesla till att genomföra uppdateringar av system, metoder för tillbörlig aktsamhet och praxis för att hindra liknande negativ påverkan i framtiden. Tesla arbetar kontinuerligt för att förbättra våra processer för klagomål och möjlighet till prövning, precis som med våra andra processer och system.

Vi uppmuntrar anställda att ta upp farhågor, och Tesla tolererar inte repressalier i någon form för rapportering i god tro eller deltagande i utredningar. En anställd kan ta upp problem eller klagomål med medlemmar i ledningen eller medarbetare från HR-, personalfråge- eller juridikavdelningen. Tesla använder ett spårningssystem för att dokumentera problem som anställda tar upp för att säkerställa uppföljning och lösning av problemen. Med ärendehanteringssystemet kan lämpliga team granska informationen och ta fram proaktiva lösningar. Tesla har också ett rapporteringssystem för integritetslinjen som är tillgängligt dygnet runt alla dagar i veckan.

Teslas integritetslinje är en tredjepartshanterad hjälplinje som är tillgänglig för anställda, entreprenörer och tredje parter, inklusive leverantörer, deras anställda, samhällsmedborgare och andra intressenter. Integritetslinjen är en av Teslas klagomålsmekanismer som kan användas för att rapportera problem anonymt. Det är ett kraftfullt verktyg för att rapportera problem avseende olagligt uppförande, oetiskt beteende eller kränkningar av de mänskliga rättigheterna, inbegripet barn- och tvångsarbete. När ett problem tas upp via integritetslinjen samarbetar Tesla med intressenter för att hantera eller lösa det angivna problemet, beroende på vad som är lämpligt för fallet. Se vår sida Ytterligare resurser som länkas nedan för mer information om Teslas integritetslinje.

Vi strävar efter att öka våra medarbetares och leverantörskedjans medvetenhet och kunskap om mänskliga rättigheter och uppmuntra alla att påtala brister utan risk för repressalier. Det är viktigt för oss att ständigt öka ledningens förmåga att effektivt identifiera och svara på problem.

Tesla strävar efter att inspirera och uppmuntra ansvariga parter att bedöma förhållanden och vidta korrigerande åtgärder, även under omständigheter då Tesla inte är direkt knutna till en identifierad negativ påverkan. Vi skulle vidta åtgärder för att påverka eventuell negativ påverkan som kan kopplas till oss och skulle överväga att samarbeta med kollegor och andra partner om kollektiva åtgärder, inklusive samarbete med leverantörer.

Vi förväntar oss att våra leverantörer och deras respektive leverantörer genomför ett effektivt system för klagomålshantering i sin verksamhet som är tillgängligt för leverantörernas anställda och deras legitima representanter. Leverantörer måste förbjuda repressalier mot personer som tar upp problem. Genom bedömning från tredje part utvärderar vi om klagomålsmekanismer och kanaler för arbetstagare att ta upp problem är adekvata, effektiva och tillgängliga. Tesla uppmuntrar sina leverantörer att rådfråga potentiella eller faktiska användare om deras mekanismers utformning, genomförande och effektivitet.

I fall där intressenter föredrar andra mekanismer än de som Tesla använder finns det andra externa klagomålsmekanismer tillgängliga, bland annat Responsible Business Alliances klagomålsmekanism, Responsible Minerals Initiatives klagomålsplattform Minerals Grievance Platform och den icke-rättsliga klagomålsmekanismen som drivs av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling – OECD:s nationella kontaktpunkter för ansvarsfullt företagande.

Insyn och rapportering

Enligt rekommendationer i FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter förbinder vi oss till en öppen rapportering om våra insatser och framsteg. Vi rapporterar våra resultat offentligt på flera sätt, bland annat i våra rapporter Impact Report, Modern Slavery och Conflict Minerals.

Teslas integritetslinje

Teslas integritetslinje är en tredjepartshanterad hjälplinje som är tillgänglig för anställda, entreprenörer och tredje parter, inklusive leverantörer, deras anställda, samhällsmedborgare och andra intressenter. Integritetslinjen är en av Teslas klagomålsmekanismer som kan användas för att rapportera problem, särskilt sådana som rör Teslas policyer mot olagligt uppförande, oetiskt beteende eller kränkningar av de mänskliga rättigheterna, inklusive barn- eller tvångsarbete.

Integritetslinjen finns på cirka 60 språk och är tillgänglig dygnet runt, året runt. Alla kan rapportera angelägenheter anonymt och utan risk för repressalier. Öppna integritetslinjen. Användningen av vår integritetslinje utgör inte ett hinder för rättsliga och icke-rättsliga mekanismer.

Teslas anställda har ett ansvar för att upprätthålla förtroendet för Tesla. Anställda måste rapportera brott mot den affärsetiska koden, uppförandekoden för leverantörer, policyn för mänskliga rättigheter, andra företagspolicyer eller lagen till sin chef, HR-partner, efterlevnadsavdelningen (compliance@tesla.com), juridiska avdelningen, internrevisionen eller Teslas integritetslinje. Att medvetet rapportera falsk information strider mot Teslas värderingar och Teslas affärsetiska kod. Anställda som deltar i sådana åtgärder kommer bli föremål för adekvata disciplinåtgärder.

När du skickar in en fråga eller problem via integritetslinjen får du ett åtkomstnummer och får skapa ett lösenord. Du får uppdateringar om ärendet via den portal som du använde för att skicka in ditt problem och kan bli ombedd att tillhandahålla ytterligare information. Integritetslinjen har även internationella telefonnummer, om du föredrar att rapportera ett problem via telefon. Rapportering via telefon kan även göras anonymt.

Tesla tar alla problem som lyfts i god tro på största allvar. Alla ärenden undersöks snabbt och på adekvat sätt av ett lämpligt yrkesteam. Problem som rör ansvarsfulla inköp och mänskliga rättigheter skickas direkt till Teslas team för ansvarsfulla inköp. Teslas mål är att bekräfta mottagande av ett problem inom 72 timmar och att lösa ärenden inom 30 dagar. Vissa fall kan ta ytterligare tid.

För att skydda konfidentialiteten och integriteten under utredningsprocessen delas endast information med de personer som behöver känna till den, och särskild vikt läggs på att undvika att den person som lyfte problemet drabbas negativt under utredningen. Det finns uppföljning i integritetslinjen så att rapportören får veta att problemet har hanterats på rätt sätt och är avslutat. I tillämpliga fall arbetar vi med intressenter för att ta itu med eller förbättra de förhållanden som lyfts fram.

Tesla tolererar inte repressalier i någon form mot anställda eller tredje parter som i god tro rapporterar problem eller deltar i utredningar. Vi förväntar oss också att våra leverantörer förbjuder repressalier mot arbetare och andra intressenter (inklusive de som representerar dem) för att de lyft ett problem. Vi behandlar alla individer med respekt.

 


 

Ansvarsfulla inköp på Tesla

Policyer

Nedan följer Teslas policyer för ansvarsfulla inköp.

Policyer för ansvarsfulla inköp

Introduktion och omfattning 

I enlighet med Teslas målsättning att påskynda världens övergång till hållbar energi arbetar Tesla för att se till att företag i vår leverantörskedja respekterar mänskliga rättigheter och skyddar miljön. Vi strävar efter att maximera leverantörskedjans positiva effekter för människor och planeten. Vårt mål är att de lokala förhållandena kontinuerligt förbättras för intressenter som påverkas av Teslas leverantörskedja till följd av våra inköpsbeslut och relationer. Den här policyn för ansvarsfulla inköp (”Policy”) gäller för allt material och alla inköp oavsett plats. Den utgör vår policy för konfliktmineraler (coltan (tantal), kassiterit (tenn), guld och wolframit (tungsten) och alla derivat av dessa, som även kallas ”3TG”) för vilka Tesla lämnar in en årsrapport i enlighet med Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act.

Vi kräver att alla företag och privatpersoner som är involverade i en leverantörskedja som producerar varor och tjänster för Tesla, vare sig det är direkt eller indirekt, liksom deras personal, agenter och underleverantörer, nedan kallade ”leverantörer”, ska bedriva sina verksamhet runt om i världen på ett ansvarsfullt sätt som överensstämmer med Teslas mål att påskynda världens övergång till hållbar energi. Leverantörer är avtalsbundna att följa denna Policy, vår globala policy för mänskliga rättigheter och vår uppförandekod för leverantörer. 

Styrning

Tesla granskar och uppdaterar regelbundet sin Policy och alla tillhörande processer i syfte att kontinuerligt förbättra dem. Tesla genomför vartannat år en översyn av vår Policy tillsammans med representanter med flera kompetenser för att se till att Policyn är uppdaterad och speglar Teslas växande verksamhet. Vi anlitar också regelbundet externa grupper för att få återkoppling om denna Policy och våra åtgärder för ansvarsfulla inköp.

Våra åtgärder för ansvarsfulla inköp övervakas internt av representanter för ledningen från avdelningarna Leverantörskedja, Investerarrelationer och Offentlig policy och affärsutveckling. Vi rapporterar regelbundet om framsteg och granskar våra åtgärder för ansvarsfulla inköp tillsammans med representanter med flera kompetenser från bland annat avdelningarna Efterlevnad, Miljö, hälsa och säkerhet, Internationell handelsefterlevnad, Internrevision, Juridik, Offentlig policy- och affärsutveckling och Hållbarhet, för att informera andra delar av organisationen om våra insatser och vårt stöd med prioritering av våra insatser för att maximera inverkan. 

Åtagande

Tesla följer OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet för ansvarsfullt företagande och OECD:s vägledning om tillbörlig aktsamhet för ansvarsfulla   leveranskedjor för mineraler från konfliktdrabbade områden och högriskområden när vi identifierar, minskar och rapporterar risker i vår värdekedja.  

Tesla kräver att sina leverantörer upprättar policyer, ramverk för tillbörlig aktsamhet och ledningssystem som överensstämmer med dessa ramar.

Vi åtar oss följande i linje med dessa ramar:

 • Vi ska anta, sprida och införliva denna Policy och våra förväntningar på ansvarsfulla inköp i kontrakt och avtal med leverantörer.
 • Vi ska identifiera och genomföra regelbundna översyner över identifieringen av prioriterade råvaror med högre väsentlighet och risk för negativa sociala och miljömässiga effekter.
 • Vi ska samla in information och data från primära och sekundära källor för att identifiera eventuella miljömässiga och sociala risker, röda flaggor och negativa effekter, bland annat via klagomålsmekanismer som ger innehavare och försvarare av rättigheter möjlighet att ta upp eventuella problem.
 • Vi ska genomföra kartläggning, spårning och granskning av leverantörskedjor för parter i Teslas leverantörskedjor uppströms för att bevisa medverkan till brott mot de mänskliga rättigheterna.
 • Vi ska, i de fall det finns en rimlig risk, identifiera prioriterade uppdragsområden och omedelbart utarbeta, anta och genomföra en plan för att hantera eller begränsa riskerna, med rimliga tidsfrister för att främja kontinuerlig förbättring.
 • Då det är möjligt ska leverantörernas inköpskälla som granskas via relevanta granskningsprogram från tredje part eller som kräver att deras respektive leverantörer genomgår sådan granskning kontinuerligt fastställas av Tesla. För 3TG förväntar vi oss till exempel att leverantörer införskaffar material från smältverk eller raffinaderier som följer programmet RMAP (Responsible Minerals Assurance Program) och har liknande förväntningar på sina leverantörer.
 • Vid hantering av bristande efterlevnad ska först våra leverantörer, affärspartner, statliga eller lokala myndigheter, internationella organisationer, det civila samhället, berörda intressenter och tredje parter, i tillämpliga fall, involveras för att genomföra korrigerande åtgärder som kan bidra till hantering av de bakomliggande problemen och kapacitetsuppbyggnad.
 • Om direkta kontakter inte leder till meningsfulla framsteg eller om det inte finns tillräckliga bevis eller om de omedelbara och lämpliga åtgärderna mot allvarliga brott inte är genomförbara ska vi överväga alla lämpliga former av påverkan, inbegripet begränsning och uppsägning av leveransavtal och avbrytande eller upphörande av samarbete med leverantörer.
 • Vi ska samarbeta med andra företag och delta i branschinitiativ där gemensamma strategier för att identifiera eller minska risker är lämpliga.
 • Vi ska rapportera identifierade risker och vidtagna åtgärder minst en gång om året.

 

Tesla samarbetar med våra leverantörer för att säkerställa ett omsorgsfullt genomdrivande av kraven som anges häri och kommer att verifiera och upprätthålla efterlevnad på ett rättvist och konsekvent sätt vid behov. Vi kommer att stödja andras insatser, eller vidta åtgärder själva, för att samarbeta med relevanta myndigheter, internationella organisationer och civila samhällsorganisationer för att bidra till en förbättring av förhållandena i vår leverantörskedja. Tesla inser vikten av att fortsätta införskaffning i sammanhang som potentiellt medför hög risk, till exempel Demokratiska republiken Kongo och andra konfliktdrabbade områden och högriskområden. Tillämpning av åtgärder för riskminskning är att föredra framför att införa ett embargo eller avsluta införskaffningen på grund av betydelsen av materialproduktionen för försörjningen i dessa områden.

Vi kräver att våra leverantörer genomför liknande eller strängare åtaganden. Teslas leverantörer förväntas vidta rimliga åtgärder för att se till att de produkter som levereras till Tesla inte gynnar väpnade konflikter, kränkningar av mänskliga rättigheter eller miljöförstöring, oavsett var de införskaffas.

Viktiga frågor avseende ansvarsfull anskaffning

Till några av ämnen som omfattas av vår globala policy för mänskliga rättigheter och vår uppförandekod för leverantörer, i linje med OECD:s förväntningar, hör att vi inte kommer att tolerera, bidra till eller underlätta mandat för någon part i vår leveranskedja avseende följande:

 1. Bristande efterlevnad av tillämpliga lagar och bestämmelser rörande produktion, handel, hantering, transport och export av material, inbegripet förfaranden för anställdas hälsa och säkerhet, samt betalning av skatter, avgifter och royalties till regeringar.
 2. Alla former av tvångsarbete eller obligatoriskt arbete, vilket innebär arbete eller tjänster som utkrävs av en person under hot om straff och som personen själv inte vill utföra.
  • Detta inbegriper allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i samband med produktion eller utvinning av, transport av och handel med material, i synnerhet, men inte enbart, material från konfliktdrabbade områden och högriskområden.
 3. Barnarbete
 4. Allvarliga negativa effekter på miljö och biologisk mångfald, bland annat:
  • luft- och vattenföroreningar
  • Avskogning,
  • Brist på hantering av växthusgasutsläpp,
  • Brist på klimatrelaterad riskhantering,
  • Användning av farliga ämnen och
  • Olämplig avfallshantering.
 5. Allvarliga negativa konsekvenser för lokalsamhällen och/eller otillräckligt samhällsengagemang, inbegripet bristande respekt för ursprungsbefolkningens rättigheter eller med hänsyn till miljömässiga faktorer, sociala faktorer och andra livskvalitetsfaktorer.
 6. Bristande eller otillräckliga åtgärder för att förse anställda och entreprenörer med en säker, hälsosam,  respekterande och rättvis arbetsmiljö som möjliggör lika möjligheter och säker avfallshantering, bland annat korrekt avfallshantering för gruvdrift.
 7. Korruption, mutor, vilseledande framställning av materialets ursprung, penningtvätt och intressekonflikter.
 8. Alla former av tortyr och grym, omänsklig och förnedrande behandling.
 9. Konfliktfinansiering och bristande efterlevnad av Förenta Nationernas relevanta resolutioner om sanktioner eller, i förekommande fall, nationell lagstiftning för genomförande av sådan resolution.
 10. Krigsbrott eller andra allvarliga brott mot internationell humanitär lag, inklusive brott mot mänskligheten och folkmord.
 11. Direkt eller indirekt stöd till icke-statliga beväpnade grupper, offentliga eller privata säkerhetsstyrkor eller deras anknutna enheter, inklusive, men inte begränsat till, anskaffning av material, utbetalningar eller på annat sätt tillhandahållande av logistiskt stöd eller utrustning till personer som
  • olagligt kontrollerar produktionsanläggningar eller på annat sätt olagligt kontrollerar transportvägar, platser där material handlas eller aktörer i leverantörskedjan uppströms
  • olagligt beskattar eller utpressar pengar eller material vid åtkomstpunkter till produktionsanläggningar, längs transportvägar eller vid platser där material handlas
  • olagligt beskattar eller utpressar pengar från mellanhänder, exportföretag eller internationella handlare
  • inte handlar i enlighet med de frivilliga principerna för säkerhet och mänskliga rättigheter.
 12. Exponering av sårbara grupper för skadliga påverkan i samband med närvaron av offentliga eller privata säkerhetsstyrkor på produktionsanläggningar.

 

Vi kräver att våra leverantörer genomför liknande eller strängare åtaganden. Leverantörer måste samtycka till att säkerställa öppenhet, åtgärda eventuella brister och uppnå kontinuerliga förbättringar. 

Senast uppdaterad i april 2023

Uppförandekod för leverantörer

pdf-ikon  Ladda ner PDF

Senast uppdaterad i juli 2021

Globala policy för mänskliga rättigheter

Teslas globala policy för mänskliga rättigheter

Tesla insynsrapporter

Nedan följer Teslas insynsrapporter avseende ansvarsfull anskaffning.

Rapport avseende konfliktmineraler

pdf-ikon  Ladda ner PDF

Senast uppdaterad i maj 2023

Tyska lagen om tillbörlig aktsamhet i logistikkedjan

pdf-ikon  Ladda ner PDF (engelska)

pdf-ikon  Ladda ner PDF (tyska)

Senast uppdaterad oktober 2023

Policy för ej stödjande fordon

Policyn för ej stödjande fordon definierar ett fordon som Tesla bedömer som ej säkert för service eller snabbladdning. Faktorer som kan avgöra detta är bland annat att fordonet bedöms som totalförstört, vanligtvis efter omfattande skador orsakade av kollision, översvämning, brand eller liknande, och av sin ägare har eller ska registreras som bärgningsfordon, ombyggt, eller skrotat fordon, eller dess motsvarighet enligt aktuell jurisdiktion eller branschpraxis.

För att fastställa om ett fordon är berättigat till stöd använder Tesla olika resurser, som bland annat:

 • Statliga myndigheter eller tillsynsmyndigheter
 • Försäkringsbolag
 • Tesla-godkända kollisionscenter och Tesla Service Center
 • Resultat från andra interna utredningar
 • Oberoende byrå för fordonshistorik (till exempel Experian Auto Check)
 • Internetforum och webbplatser för fordonsauktioner


Tesla ger ingen garanti för att fordon med utan stöd är säkra eller funktionsdugliga. Efter att ett fordon har bedömts som totalförstört eller har klassats som ett fordon som inte stöds kan eventuellt reparationer som utförts för att ta fordonet åter i drift inte uppfylla Teslas standarder eller specifikationer, och eventuella fel, skador eller personskador som uppstår till följd av sådana reparationer är fordonsägarens eget ansvar.

Tesla rekommenderar inte att du köper en Tesla-bil som saknar stöd, då detta omfattar fordon som bedöms ha bärgningsstatus. Fordon som klassas som rena kan fortfarande anses sakna stöd. Tills det att Tesla kan bekräfta att fordonet uppfyller Teslas säkerhetsstandarder och fordonsspecifikationer kommer Tesla inte utföra eller stödja reparationer på högspänningsbatterisystemen i fordonet då det bland annat kan ha följande skador:

 • gör att fordonet inte är säkert att köra
 • gör det farligt för reparatörer att arbeta på fordonet
 • kan skada Teslas utrustning, som exempelvis Superchargers.

 

När ett fordon bedömts sakna stöd:

 • Teslas begränsade garantier och förlängda serviceavtal för fordonet är permanent upphävda.
  OBS! Reparationer som ska göras på grund av återkallande ska utföras förutsatt att reparationerna inte är farliga på grund av bilens skick eller på grund av modifieringar som installerats av någon annan än Tesla. Om Teslas Service Center bedömer att det är farligt att reparera fordonet kommer återkallsrelaterade reparationer inte att utföras förrän fordonet är i ett sådant skick att Service Centeret bedömer att det är säkert att reparera det.
 • Snabbladdning är inaktiverad. Detta kommer att omfatta Tesla Supercharging och eventuell tredjeparts infrastruktur för snabbladdning.
 • Tesla kan utföra säkerhetsinspektioner (på kundens begäran samt bekostnad) av fordonet för att avgöra om det är säkrast att arbeta med, få åtkomst till och/eller återanvända högspänningskomponenter för laddning.
 • tillgången till reservdelar påverkas ej. Det är fritt att välja varifrån reservdelar köps
 • användning av mobilappen stöds för fordon utan stöd.


Kontakta ett Tesla Service Center för mer information om denna policy.

 


 

Vad du behöver veta om du använder Dogecoin

Vi hoppas att du är glad att kunna använda Dogecoin för att köpa kvalificerade Tesla-produkter. Du hittar massor av praktisk information här och i vanliga frågor om Dogecoin. Läs igenom dessa sidor noggrant eftersom godkänner du allt som sägs här och i de vanliga frågorna när du använder Dogecoin för att köpa från oss.

Dogecoin-betalningar kan inte ångras. Det är precis så Dogecoin-nätverket fungerar, inga ändringar i efterhand. Se därför till att du anger rätt Dogecoin-pris i beloppsfältet och rätt adress till din Dogecoin-plånbok i mottagarfältet.

Under- och överbetalningar. Det är ditt ansvar att se till att din Dogecoin-betalning överensstämmer med det inköpspris vi anger för dig. Dogecoin-priset upphör att gälla efter en viss tid. Om priset löper ut innan du avslutar betalningsprocessen kan du behöva börja om, vilket kan innebära ett nytt Dogecoin-pris. Om du inte skickar exakt det Dogecoin-pris vi anger kan vi avbryta din beställning och återbetala dig. Detta är viktigt: betala inte för mycket till oss. Om du skriver in ett belopp som är större än Dogecoin-priset kanske vi inte kan återbetala det överskjutande beloppet. Dessutom kanske vi inte alltid accepterar Dogecoin som betalningsmetod.

Återbetalningar. Om du har rätt till återbetalning kan vi återbetala antingen (1) det exakta belopp som du angett när du gjorde köpet eller (2) det ursprungliga priset för köpet i svenska kronor. Det är upp till oss vilket av alternativen som används. Du får inte välja (vi kan välja ett alternativ framför det andra för att försöka få din återbetalning till dig snabbare). Men det innebär också att risken faller på dig om Dogecoin-värdet ändras mellan det att du gjorde köpet och den tidpunkt du får återbetalningen (i den form vi väljer). Så om vi till exempel återbetalar dig i Dogecoin kan värdet på detta Dogecoin-belopp vara mycket mindre än vad det var när du betalade det till oss, och om vi återbetalar dig i svenska kronor kan beloppet i svenska kronor vara mycket mindre än marknadsvärdet i Dogecoin som användes för att göra din betalning.

Följa lagen. Om du använder Dogecoin måste du följa alla lagar som gäller för din användning av Dogecoin. Dessutom förstår du att vi kan begära information från dig i syfte att verifiera din identitet och upptäcka penningtvätt, finansiering av terrorism, bedrägeri eller andra ekonomiska brott. Du samtycker till:

 • att ge oss alla uppgifter vi ber om (så att vi kan verifiera vem du är) och att de är 100 % korrekta (och att du uppdaterar oss om några uppgifter ändras)
 • att ge oss tillstånd att be andra om information om dig för att verifiera att du är den du säger att du är och vidta åtgärder för att verifiera din identitet och skydda oss alla mot bedrägerier eller ekonomiskt brott, och
 • att tillåta oss att dela dina personuppgifter med kreditbyråer eller statliga myndigheter som utreder bedrägeri eller ekonomiska brott (för information om hur vi hanterar dina uppgifter, se Teslas integritetsmeddelande på www.tesla.com/legal/privacy).