Ladeinstruksjoner

Åpne ladeporten

Ladeporten befinner seg på venstre side av Model 3, bak en luke som er en del av baklyset. Parker Model 3 slik at ladekabelen lett når frem til ladeporten.

La Model 3 være ulåst (eller ha en godkjent telefon innenfor rekkevidde, og trykk på og slipp knappen på Tesla-ladekabelen for å åpne ladeportluken.

ladekabel med en pil som peker mot knappen

Du kan også åpne ladeportluken ved å bruke en av disse metodene:

 • På berøringsskjermen berører du Kontroller og berører ladeportikonet (lyn).
 • På berøringsskjermen navigerer du til Kontroller > Lading > Åpne ladeport.
 • Trykk på bunnen av ladeportluken når Model 3 er låst opp eller en godkjent telefon er i nærheten .
 • Hold nede knappen for bagasjerom bak på nøkkelfjernkontrolltilbehøret (selges separat) i 1–2 sekunder.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Bildet nedenfor brukes kun som eksempel. Ladeporten kan være litt annerledes, avhengig av markedsregion.
kjøretøy med ladeport som åpnes
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Tesla-T-en lyser når du åpner ladeportluken. Hvis du ikke setter inn en ladekabel i ladeporten i løpet av få minutter etter at ladeportluken åpnes, stenges den. I så fall må du bruke berøringsskjermen til å åpne ladeportluken igjen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Ved ekstremt kaldt vær eller isete forhold, kan det hende at ladeportlåsen fryser fast. Noen biler er utstyrt med et varmeelement i ladeportinntaket, som slås på når du slår på avising bak ved kalde værforhold. Du kan også tine is på ladeportlåsen ved å aktivere forvarming ved hjelp av mobilappen. Hvis du vil forhindre at dette skjer, bruker du Planlegg-innstillingene, som er tilgjengelig på skjermene for både lading og klimakontroll, til å angi et avreisetidspunkt og aktivere forvarming (se Planlagt lading og Planlagt avreise).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke bruk makt for å åpne ladeportluken.

Koble til

Hvis ønskelig kan du endre ladegrense og ladestrøm ved hjelp av berøringsskjermen (se Ladeinnstillinger).

Hvis du vil lade på en offentlig ladestasjon, kobler du den aktuelle adapteren i bilens ladeport og kobler deretter stasjonens ladekontakt til adapteren. De mest brukte adapterne for hver markedsregion følger med. Avhengig av ladeutstyret du bruker må du kanskje starte og avslutte lading ved hjelp av en kontroll på ladeutstyret.

Hvis du bruker den mobile kontakten, setter du den inn i strømuttaket før du kobler den til Model 3.

Rett inn kontakten i flukt med ladeporten og sett den helt inn. Når kontakten er satt riktig inn, vil ladingen begynne automatisk etter at Model 3:

 • aktiverer en lås som holder kontakten på plass
 • skifter til Park (hvis annen kjøremodus er valgt)
 • varmer opp eller kjøler ned batteriet, alt etter behov Hvis batteriet krever oppvarming eller avkjøling, vil du merke en forsinkelse før ladingen starter.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Når Model 3 er koblet til, men ikke lader aktivt, trekker den energi fra vegguttaket i stedet for å bruke energi som er lagret i batteriet. Hvis du for eksempel sitter i Model 3 og bruker berøringsskjermen mens den står parkert og er koblet til, tar Model 3 energien fra vegguttaket i stedet for batteriet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Kontaktenden av ladekabelen kan skade lakken hvis den slippes ned på Model 3.

Ladeportlys

 • HVITT (ELLER LYSEBLÅTT): Ladeportluken er åpen. Model 3 er klar til å lade, og kontakten er ikke satt inn, eller ladeportlåsen er ulåst, og kontakten er klar til å fjernes.
 • BLÅTT: Model 3 registrerer at en kontakt er plugget inn.
 • BLINKENDE BLÅTT: Model 3 kommuniserer med kontakten. Enten gjør Model 3 seg klar til å lade, eller en ladeøkt er planlagt å begynne på et spesifisert tidspunkt i fremtiden.
 • BLINKENDE GRØNT: Lading pågår. Etter hvert som ladenivået på Model 3 begynner å bli fullt, reduseres blinkefrekvensen.
 • KONTINUERLIG GRØNT: Ladingen er fullført.
 • KONTINUERLIG ORANSJE: Kontakten er ikke skikkelig satt inn. Plasser kontakten riktig i ladeporten, og skyv den helt inn.
 • BLINKENDE ORANSJE: Model 3 lader med redusert strøm (kun vekselstrømlading).
 • RØDT: Det ble oppdaget en feil, og ladingen har stoppet. Kontroller berøringsskjermen og se om det vises et varsel.

Ladestatus

Ladestatus vises øverst på skjermbildet for bilstatus når ladeportluken er åpen.

 1. Gjenværende tid: den estimerte tiden som gjenstår for å lade til din angitte grense (se Ladeinnstillinger).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Når du lader til 100 %, kan det være at bilen fortsetter å lade med lav effekt når ladingen vises som fullført. Dette er forventet. Fordi den ytterligere energien etter dette punktet er lav, er det vanligvis ikke fordelaktig å fortsette å lade.
 2. Lading: laderens gjeldende effekt.
 3. Ladehastighet: maksimal strøm tilgjengelig fra tilkoblet ladekabel.
 4. Økt rekkevidde: anslått økning i kjøreavstand som er oppnådd så langt under ladeøkten.
 5. Kjøreavstand: viser totalt estimert kjøreavstand eller energiprosent tilgjengelig (avhengig av visningsinnstilling).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Hvis du vil endre hvordan energienheter vises, trykker du på Kontroller > Skjerm > Energidisplay.
 6. Ladestatus: ladestatusmeldinger (som «Superlading», «Planlagt lading») vises her (se Planlagt lading og Planlagt avreise).

Under lading

Under lading blinker ladeportlampen (Tesla T-logoen) grønt, og berøringsskjermen viser ladestatusen i sanntid. Pulseringstakten for det grønne ladeportlyset avtar når ladenivået begynner å bli fullt. Når ladingen er fullført, slutter lyset å pulsere og lyser i stedet kontinuerlig grønt.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis Model 3 er låst, tennes ikke ladeportlampen.

Hvis ladeportlampen endrer farge til rødt under lading, er det oppdaget en feil. Kontroller berøringsskjermen og se om det vises et varsel som beskriver feilen. En feil kan oppstå på grunn av noe så vanlig som et strømbrudd. Hvis det oppstår et strømbrudd, fortsetter ladingen automatisk når strømmen kommer tilbake.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Det er normalt at du hører lyder under ladingen. Spesielt ved høy spenning går kjølekompressoren og viften etter behov for å holde batteriet avkjølt.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Klimaanleggets ytelse påvirkes vanligvis ikke av lading. Ved enkelte omstendigheter (for eksempel ved lading ved høy spenning på en spesielt varm dag) kan det imidlertid hende at luften som kommer fra ventilene, ikke er like kjølig som forventet, og det vises en melding på berøringsskjermen. Dette er normalt og sikrer at batteriet holder seg innenfor et optimalt temperaturområde under lading for å gi det lang levetid og optimal ytelse.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Sprøyt aldri væske med høy hastighet (f.eks. høytrykksspyler) mot ladeporten under lading. Hvis du gjør det, kan det føre til alvorlig skade på bilen, ladeutstyret eller eiendom.

Stoppe lading

Du kan når som helst slutte å lade ved å koble fra ladekabelen eller berøre Stopp lading på berøringsskjermen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
For å hindre at uvedkommende kobler fra ladekabelen må ladekabellåsen forbli låst, og Model 3 være ulåst eller i stand til å gjenkjenne en godkjent telefon før du kan koble fra ladekabelen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk

Slik kobler du fra ladekabelen:

 1. Trykk på og hold inne knappen på kontakthåndtaket for å løsne sperren.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Du kan også løsne sperren ved å bruke berøringsskjermen eller mobilappen eller ved å trykke på og holde inne knappen for bagasjerom bak på nøkkelfjernkontroll.
 2. Dra kontakten ut av ladeporten. Ladeportluken lukkes automatisk.

Slik kobler du fra ladekabelen når du bruker en adapter på en offentlig ladestasjon:

 1. Lås opp Model 3.
 2. Når du holder i ladehåndtaket i én hånd og adapteren i den andre, trykker du på og holder inne knappen på ladehåndtaket og trekker begge utover, slik at du tar ut både håndtaket og adapteren samtidig.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Hvis håndtaket på ladestasjonen skilles fra adapteren og adapteren står igjen i Model 3, bruker du berøringsskjermen til å låse opp ladeporten.
 3. Trykk på og hold inne knappen på laderhåndtaket igjen for å løse ut adapteren fra det offentlige laderhåndtaket.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Ladeportluken lukkes automatisk innen omtrent ti sekunder etter at kontakten er tatt ut av ladeporten.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Tesla anbefaler på det sterkeste å la Model 3 være tilkoblet når den ikke er i bruk. Da holdes batteriet på optimalt ladenivå.

Ladeinnstillinger

Du får tilgang til ladeinnstillingene ved å berøre Kontroller > Lading når Model 3 står i Park. Når bilen lader, kan du se ladestatusen øverst på bilstatusskjermen (se Ladestatus.

Bil- og ladeinnstillinger
 1. Kjøreavstand: viser total estimert kjøreavstand tilgjengelig.
 2. Angi grense: Juster ladegrensen ved å dra pilen under batteriet for å angi ladenivået du ønsker. Innstillingen du velger, gjelder umiddelbare og tidsstyrte ladeøkter.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Hvis kjøretøyet ditt er utstyrt med et LFP-batteri, anbefaler Tesla at du holder ladegrensen på 100 %, selv for daglig bruk, og at du også lader kjøretøyet helt opp til 100 % minst én gang per uke. Se Litium-jern-fosfat-batterier.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  En del av batteribildet kan vises som blått. Dette indikerer at en liten del av energien som er lagret i batteriet, ikke er tilgjengelig fordi batteriet er kaldt. Det er normalt og er ingen grunn til bekymring. Når batteriet varmes opp, vil den blå delen forsvinne.

Du kan justere ladeinnstillinger ytterligere:

 • Åpne ladeport, låse opp ladeport og stoppe lading: Når du ikke lader, berører du Åpne ladeport eller Lås opp ladeport for å åpne ladeporten eller for å låse opp ladekabelen fra ladeporten. Bruk Stopp lading når du er ferdig med å lade.
 • Ladestrøm på stedet: Strømmen stilles automatisk på det maksimale strømnivået som er tilgjengelig fra den tilkoblede ladekabelen, med mindre strømmen tidligere er redusert til et lavere nivå. Berør ved behov - eller + for å endre strømmen (for eksempel kan det være lurt å redusere strømnivået hvis du er bekymret for å overbelaste en strømkurs i boligen som det også er koblet annet utstyr til). Det er ikke mulig å stille ladestrømmen på et nivå som overskrider det som er maksimalt tilgjengelig fra den tilkoblede ladekabelen. Når du endrer strømmen, husker Model 3 stedet hvor du endret den. Hvis du lader på samme sted, trenger du ikke å endre dette igjen.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Ved 3-faselading (hvis aktuelt i din region) representerer den tilgjengelige strømmen strøm per fase (opptil 32 ampere). Under lading viser det høyre statusflagget trefasesymbolet foran den viste strømstyrken.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Hvis Model 3 lades, og den oppdager uventede svingninger i inngangsstrøm, reduseres ladestrømmen automatisk med 25 %. For eksempel reduserer den 40 ampere strøm til 30 ampere. Den automatiske strømreduksjonen øker robustheten og sikkerheten i situasjoner der det oppstår eksterne problemer (for eksempel er ikke et husledningsnett, en stikkontakt, en adapter eller en ledning i stand til å oppfylle den målte strømkapasiteten). Når Model 3 automatisk reduserer strømmen, sparer den som et sikkerhetstiltak den reduserte strømmen ved ladestedet. Selv om du kan øke den manuelt, anbefaler Tesla å lade ved den lavere strømmen til det underliggende problemet er løst og ladestedet kan gi jevn strøm.
 • Planlegg: Avhengig av innstillingen du velger ved å berøre Bytt til planlagt avreise / planlagt lading, viser dette enten en spesifisert avgangstid for når kjøretøyet skal være ladet og forvarmet, eller en planlagt ladetid (se Planlagt lading og Planlagt avreise).
 • Bytt til planlagt avreise / planlagt lading: Veksle mellom Planlagt avreise og Planlagt lading ved å berøre Kontroller > Lading > Bytt til planlagt avreise / planlagt lading.
 • Superlading: viser superladerens brukskostnader, stedet, tidspunktet ladingen startet samt et estimat for øktens kostnad (se Avgifter for bruk av superlading og sperreavgifter).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  For å hindre at det blir kø på superladersteder som brukes mye, kan det være at du begrenses til et maksimalt ladenivå på 80 % når du ikke bruker Ruteplanlegger (se Ruteplanlegger).

Planlagt lading og Planlagt avreise

Med Model 3 i Park berører du Kontroller

Kontroller > Lading > Planlegg for å angi et gjentakende daglig tidspunkt når du vil at Model 3 skal være klar til å kjøre. Dette sikrer at ladingen er fullført og/eller at kupéklimaet er behagelig forvarmet/forkjølt innen avreisetidspunktet.

Alternativt kan du bytte til Planlagt lading for å spesifisere et daglig tidspunkt du vil at Model 3 skal starte lading.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Bare én av disse funksjonene kan aktiveres. For å aktivere Planlagt lading må du først deaktivere Planlagt avreise, og omvendt.

Bruk av Planlagt avreise

Når Planlagt avreise vises, berører du Planlegg for å angi et daglig tidspunkt du vil at Model 3 skal være klar til kjøring. Angi et tidspunkt, og berør deretter Innstillinger for å aktivere en eller begge av følgende funksjoner:

 • Forvarming/avkjøling varmer batteriet for forbedret ytelse og sørger for en komfortabel kupé på ditt angitte avreisetidspunkt.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Forvarming/avkjøling skjer bare hvis batteriets ladenivå er over 20 %.
 • Lading ved lavt strømforbruk lader automatisk batteriet på tidspunkter når strømmen er billig for å redusere energikostnadene. Berør Lading ved lavt strømforbruk for å tilpasse når tidsrommet med lave strømkostnader slutter.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Valg av Lading ved lavt strømforbruk kan redusere energikostnadene selv i markedsregioner hvor det ikke er tidsrom med lave strømkostnader. For eksempel, hvis ladingen starter så snart du plugger inn, kan ladingen fullføres mye tidligere. Dette fører til at batteriet kjøles ned til omgivelsestemperaturer og krever energi til å varme det opp igjen innen avreisetidspunktet. Så selv om tidsrom med lave strømkostnader ikke gjelder for deg, anbefales det at du stiller inn Tidsrom for lavt strømforbruk til samme tidspunkt som avreisetidspunktet for å redusere energiforbruket.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Hvis Model 3 ikke har nok tid til å fullføre ladingen før kl. 6, fortsetter den å lade til den når ønsket batteriprosent.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Hvis du angir et avreisetidspunkt for lading og Model 3 ikke er koblet til, planlegges ladingen når kobler den til, forutsatt at du kobler den til innen seks timer før planlagt avreisetidspunkt. Hvis du kobler til etter mer enn seks timer, begynner kanskje ikke ladingen før det planlagte tidspunktet dagen etter.

Du kan også velge å kun bruke Forvarming/avkjøling og Lading ved lavt strømforbruk på hverdager.

Når du har angitt de ønskede innstillingene, berører du Angi. Da viser berøringsskjermen det planlagte avreisetidspunktet i stedet for Planlegg-ikonet.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Innstillingene for Planlagt avreise er også tilgjengelige på skjermbildet for Klimakontroller.

Avgifter for bruk av superlading og sperreavgifter

Når du lader med en Tesla-superlader, vises informasjon om ladeøkten nederst på ladeskjermbildet. Dette omfatter stedet, tidspunktet ladingen startet samt et estimat for øktens kostnad. Når du avslutter superlading, vises den estimerte kostnaden til økten frem til en ny superladeøkt begynner.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Estimert kostnad gjenspeiler kanskje ikke endelig kostnad for superladeøkten. Endelig pris for superladeøkter finner du i Tesla-kontoen din.

Når du lader på en Tesla superlader, er du underlagt sperreavgifter. Sperreavgifter er ment å oppfordre førere til å flytte bilen fra superladeren når ladingen er fullført. Sperreavgifter gjelder kun når halvparten eller flere av superladerne på et sted er opptatt. Tesla-mobilappen gir beskjed når ladingen nærmer seg fullført, og igjen når ladingen er fullført. Det sendes ytterligere meldinger hvis du pådrar deg sperreavgifter. Sperreavgifter frafaller hvis du flytter bilen innen fem minutter etter fullført lading.

Logg på Tesla-kontoen din for å vise avgifter og detaljer om superladeøkter, konfigurere betalingsmetode og utføre betalinger. Når en betalingsmetode er lagret, betales avgifter automatisk fra kontoen din.

Manuell utløsing av ladekabel

Hvis de vanlige metodene for utløsing av en ladekabel fra ladeporten (bruk av utløsingsknappen på ladehåndtaket, berøringsskjermen eller mobilappen) ikke fungerer, følger du nøye disse trinnene:

 1. Sikre at Model 3 ikke aktivt lader ved å se ladeskjermen på berøringsskjermen. Ved behov trykker du på Stopp lading.
 2. Åpne bagasjerommet bak.
 3. Trekk utløserkabelen fra ladeporten nedover for å løsne ladekabelen.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ADVARSEL
  Ikke trekk i utløserkabelen mens du samtidig prøver å fjerne ladekabelen fra ladeporten. Trekk alltid i utløserkabelen før du prøver å fjerne ladekabelen. Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det føre til elektrisk støt og alvorlig personskade.
  utløserkabel med en pil som peker ned
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Utløserkabelen kan være forsenket i kledningens åpning.
 4. Trekk ladekabelen ut av ladeporten.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Utløserkabelen skal bare brukes i situasjoner der du ikke kan løse ut ladekabelen på vanlig måte. Vedvarende bruk kan skade utløserkabelen eller ladeutstyret.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke utfør denne prosedyren mens kjøretøyet lader eller hvis oransje høyspenningsledere er eksponert. Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det føre til elektrisk støt og alvorlig personskade eller skade på kjøretøyet. Hvis du er usikker på hvordan du utfører denne prosedyren på en trygg måte, tar du kontakt med nærmeste servicesenter.