Karbantartási szervizintervallumok

Szervizintervallumok

A Tesla az adott gépjárműnek megfelelően a következő karbantartási elemeket és intervallumokat javasolja a Model 3 folyamatos megbízhatóságának és hatékonyságának biztosítása érdekében.

A járműriasztásokkal kapcsolatos további információkért lásd: Hibajelzések.

 • Fékfolyadék ellenőrzése 4 évente (gondoskodjon a cseréjéről, ha szükséges).*
 • Légkondicionáló páramegkötő betétjének cseréje 4** évente.
 • Utastér levegőszűrőjének cseréje 2 évente.
 • Féknyergek tisztítása és kenése évente vagy 12 500 mérföld (20 000 km) megtétele után, ha általában olyan területen vezet, ahol télen sózzák az utakat.
 • Gumiabroncsok felcserélése minden 10 000 km után, vagy ha a profilmélység-különbség 1,5 mm vagy nagyobb (melyek közül az előbb bekövetkezőt kell figyelembe venni).

**A klímaberendezés nedvszívó zsákjának cseréje 6 évre meghosszabbítható a körülbelül 2017–2021 között gyártott járművek esetében.

*A vontatás, hegyi lejtőkön való lejutás vagy Performance vezetés miatti erős fékhasználat – különösen a forró és párás környezetben lévő járművek esetében – szükségessé teheti a fékfolyadék gyakoribb ellenőrzését és cseréjét.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Az akkumulátor hűtőfolyadék-tartályának felnyitásából származó károkat nem fedezi a jótállás.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
A fenti intervallumok jellegzetes vezetői magatartáson és vezetési helyzeteken alapulnak. A különböző körülményektől, például a vezetési szokásoktól, a használattól, a környezeti körülményektől stb. függően előfordulhat, hogy a fenti karbantartási elemeket a megadottnál gyakrabban vagy ritkábban kell elvégezni. Továbbá a fenti lista nem tekintendő teljes körűnek, és nem tartalmazza a fogyóalkatrészeket, mint például ablaktörlők, fékbetétek, kisfeszültségű akkumulátor (ha rendelkezésre áll) stb.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
A jótállás nem fedezi a Tesla által nem hitelesített szerelők által végzett karbantartási vagy javítási munkákból eredő károkat és meghibásodásokat.

További önállóan elvégezhető karbantartási eljárások és információ: https://www.tesla.com/support/do-it-yourself-guides.

Szerviz ütemezése

A mobilalkalmazás megkönnyíti a szervizlátogatás ütemezését. A Szerviz elem megérintését követően válassza ki a szükséges szervizt és kövesse a mobilalkalmazás útmutatását. Adjon meg minél több részletet, hogy a szervizcsapat könnyebben azonosíthassa az probléma okát, például:

 • Fotók, hangfelvételek vagy videók.
 • Dátum(ok), időpont(ok) és időzóna, ahol a problémát tapasztalta.
 • Használati ország és helyszín.
 • A gépjármű hozzávetőleges haladási sebessége (ha rendelkezésre áll).
 • Környezeti feltételek (eső, hó, hideg stb.).
 • Az út neve és típusa (ha rendelkezésre áll).
 • Az útburkolati jelzések minősége (ha rendelkezésre áll).
 • Aktuális gépjármű-beállítások.
 • Azonosítható hibajelenségek.

A szükséges szervizekkel kapcsolatban bővebb információkét látogasson el a https://www.tesla.com/support/service-visits oldalra.

Napi ellenőrzési feladatok

 • Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét, amely megjelenik az érintőképernyőn vagy a mobilalkalmazásban.
 • Ellenőrizze minden gumiabroncs állapotát és nyomását (lásd: Az abroncsok karbantartása).
 • Ellenőrizze, hogy az összes külső lámpa, a kürt, az irányjelzők, az ablaktörlők és a szélvédőmosók működnek-e.
 • Ellenőrizze, hogy az érintőképernyőn nem világít-e bármilyen váratlan figyelmeztető lámpa, illetve nem jelentek-e meg rajta a gépjárműre vonatkozó riasztások.
 • Ellenőrizze a fék működését, beleértve a rögzítőféket is.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Megjegyzés
  Mivel a Model 3 regeneratív fékezést alkalmaz (lásd: Regeneratív fékezés), a fékbetéteket a hagyományos fékrendszerekben használtaknál ritkábban használják. A rozsdásodás és korrózió elkerülése érdekében a Tesla azt javasolja, a fékpedált gyakran lenyomva használja a mechanikus fékeket, ami megszárítja a fékbetéteket és -tárcsákat.
 • Ellenőrizze a biztonsági övek működését (lásd: Biztonsági övek).
 • Ellenőrizze, hogy a Model 3 gépjármű alatt nincs-e rendellenesen felgyűlt folyadék, ami szivárgásra utalhat. A kisebb víztócsa normálisnak tekinthető (ezt a légkondicionáló rendszer páramentesítő folyamata okozza).
 • Ellenőrizze a Model 3 gépjármű külsejét, és azonnal távolítsa el a korrozív hatású anyagokat (például madárürüléket, fagyantát, kátrányfoltot, döglött bogarakat, ipari hulladékot stb.) a külső károsodásának megelőzése érdekében (lásd: Tisztítás).

Heti ellenőrzések

 • Csapadékos időjárás esetén heti rendszerességgel tisztítsa meg a robotpilóta kamerákat (lásd: A kamera tisztítása). Egyébként száraz időben havonta tisztítsa meg őket.

Havi ellenőrzési feladatok

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
A légkondicionáló rendszer kompresszora az utastér hűtésén felül az akkumulátort is hűti. Ezért meleg napokon a légkondicionáló rendszer kompresszora akkor is bekapcsolhat, ha Ön kikapcsolta a légkondicionáló rendszert. Ez normális jelenség, mivel a rendszer számára kiemelten fontos az akkumulátor hűtése, hogy az az optimális hőmérséklet-tartományban maradjon, megnövelve élettartamát és biztosítva optimális teljesítményét. A Model 3 továbbá nyikorgást vagy áramló víz hangját adhatja ki, még akkor is, ha nincs használatban. Ezek a hangok normálisak és olyankor jelentkeznek, amikor bekapcsol a belső hűtőrendszer, hogy a különböző járműfunkciókat, például a alacsony feszültség-os akkumulátor szinten tartását és a nagyfeszültségű akkumulátor kiegyenlítését el tudja látni.

Folyadékcsere intervallumai

Az akkumulátorhűtő folyadék és a fékfolyadék szintjét a következőnek kell ellenőriznie: Tesla vagy profi autóműhely. A konkrét szervizinformációk a szervizkézikönyvben találhatók.

 • Akkumulátorhűtő folyadék: Az akkumulátor hűtőfolyadékát a legtöbb esetben nem szükséges cserélni a gépjármű élettartama során.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Megjegyzés
  Az akkumulátor hűtőfolyadék-tartályának felnyitásából származó károkat nem fedezi a jótállás.
 • Fékfolyadék: Fékfolyadékot ne töltsön a gépjárműbe.

Szoftver

A szoftver frissítése fontos a gépjármű alkatrészeinek megfelelő működése és hosszú élettartama szempontjából. A lehető leghamarabb telepítenie kell a szoftverfrissítéseket. Lásd: Szoftverfrissítések.

A Tesla a Szerviz keretében végzett szokásos diagnosztikai, javítási és karbantartási folyamat részeként frissítheti vagy újratelepítheti a gépjármű szoftverét.

Nagyfeszültségű biztonság

A Model 3 gépjármű tervezése és megépítése során a biztonság volt az elsődleges szempont. Azonban vegye figyelembe a következő óvintézkedéseket, hogy megóvja magát a nagyfeszültségű rendszerekkel együtt járó sérülésveszélyektől:

 • Olvassa el és kövesse a Model 3 gépjárművére rögzített címkéken szereplő utasításokat. Ezek a címkék az Ön biztonságát szolgálják.
 • A nagyfeszültségű rendszernek nincs a felhasználó által javítható alkatrésze. Ne szereljen szét, ne távolítson el és ne cseréljen ki egyetlen nagyfeszültségű alkatrészt, kábelt vagy csatlakozót sem. A nagyfeszültségű kábelek narancssárga színűek a könnyebb azonosíthatóság érdekében.
 • Ütközés esetén ne érjen a nagyfeszültségű vezetékekhez, csatlakozókhoz vagy a vezetékekhez csatlakoztatott alkatrészekhez.
 • Abban a valószínűtlen esetben, ha tűz keletkezne, azonnal hívja a helyi tűzoltóságot.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Mindig húzza ki a töltőkábelt, mielőtt munkálatokat végezne a Model 3 gépjármű alatt, akkor is, ha épp nem töltődik az autó.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
Kezét és ruháit tartsa távol a hűtőventilátoroktól. Némelyik ventilátor akkor is működik, ha Model 3 gépjárműve ki van kapcsolva.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
A gépjárművekben használt folyadékok némelyike mérgező (ilyen például az akkumulátorsav, az akkumulátor-hűtőfolyadék, a fékfolyadék és a szélvédőmosó adalékanyagai), ezért nem szabad belélegezni vagy lenyelni, és kerülni kell a nyílt sebbel való érintkezést is. Biztonsága érdekében mindig olvassa el és kövesse a folyadékok tartályán feltüntetett utasításokat.