Retourbeleid

Algemene Voorwaarden

 • Als Tesla-eigenaar rijdt u met de meest geavanceerde en veiligste auto met ongeëvenaarde prestaties. Wij zijn ervan overtuigd dat u tevreden zult zijn met uw nieuwe auto, dus geven wij u graag de tijd om uw nieuwe Tesla te ervaren en te ontdekken. Mocht u toch ontevreden zijn met uw auto, dan kunt u hem binnen de zeven (7) kalenderdagen aan ons retourneren, onder voorbehoud van onze huidige voorwaarden.
 • Wij accepteren de teruggave van uw voertuig als het voertuig:
  • een kilometerstand heeft van minder dan 1.600 km op het moment van teruggave.
  • een Beperkte garantie nieuw voertuig heeft die niet ongeldig is verklaard;
  • niet in aanmerking is gekomen voor beschikbare incentives of voordelen:
  • in nieuwstaat verkeert, zonder schade of abnormale slijtage; en
  • niet is doorverkocht of overgedragen aan een ander (rechts)persoon.
 • Om het voertuig te retourneren, dient u het voertuig (inclusief alle originele apparatuur en alle onderdelen en accessoires die met het voertuig zijn geleverd, inclusief de Mobile Connector) bij ons af te leveren bij een Tesla Delivery Center (of een andere nader overeen te komen locatie) en dient het voertuig te worden geïnspecteerd aan het eind van de zevende (7e) kalenderdag na de leverdatum. Als u niet in staat bent om het voertuig vóór de 7e kalenderdag in te leveren, ondanks dat u te goeder trouw pogingen hiertoe hebt ondernomen, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde Tesla Delivery Center. Verzachtende omstandigheden worden per geval beoordeeld.
 • Nadat u uw voertuig heeft teruggebracht, is het retourproces definitief en kan dit niet meer worden geannuleerd. Op dit moment kunnen wij uw voertuig niet omruilen. Als u besluit om een ander voertuig te bestellen, mag u gedurende 12 maanden niet dezelfde uitvoering bestellen, maar op ieder moment een ander voertuig in een andere uitvoering bestellen. Als echter blijkt dat u misbruik heeft gemaakt van dit beleid of te kwader trouw hebt gehandeld, wordt het u gedurende 12 maanden verboden een voertuig aan te schaffen.
 • U blijft zelf aansprakelijk voor eventuele kosten of boetes die later blijken te zijn ontstaan of opgelegd terwijl het voertuig in uw bezit was, zoals onbetaalde boetes en belastingen. Indien u uw voertuig door middel van een geldverstrekker of leasemaatschappij hebt verkregen, bent u mogelijk verantwoordelijk voor de betaling van door de geldverstrekker of leasemaatschappij te vorderen aanvullende kosten ten behoeve van het ontbinden van de overeenkomst. Naast het retourneren van het voertuig dient u er voor zorg te dragen dat het voertuig vrij van alle eventuele (pand)rechten aan Tesla wordt overgedragen.
 • Indien u een voertuig hebt ingeruild als onderdeel van uw oorspronkelijke koopoverenkomst dan ontvangt u het ingeruilde voertuig niet terug, maar zullen wij u de toegepaste inruilwaarde terugbetalen. Indien er sprake was van een negatieve inruilwaarde, dient u ons het aanvullend bedrag te betalen om het negatieve saldo op te heffen.
 • Indien u uw voertuig door middel van een externe financierings- of leasemaatschappij hebt verkregen dan kan er sprake zijn van voorwaarden en bepalingen in uw lease- of financieringsovereenkomst die buiten onze invloedsfeer liggen. Dit retourbeleid is niet altijd van toepassing, afhankelijk van de overeenkomst tussen u en uw externe financierings- of leasemaatschappij.
 • Dit retourbeleid is bedoeld om u vertrouwen te geven in uw aankoop van een Tesla en is een aanvulling op alle andere rechten die uit de toepasselijke wetgeving voortvloeien.

Delen