Autobidder

Autobidder biedt onafhankelijke energieproducenten, nutsbedrijven en kapitaalpartners de mogelijkheid om autonoom geld te verdienen met batterijactiva. Autobidder is een real-time handels- en controleplatform dat waardegebaseerd activabeheer en portfolio-optimalisatie biedt, waardoor eigenaren en beheerders operationele strategieën kunnen configureren die de inkomsten maximaliseren op basis van hun bedrijfsdoelen en risicovoorkeuren. Autobidder maakt deel uit van Autonomous Control, het pakket optimalisatiesoftwareoplossingen van Tesla.

Autobidder werkt met succes bij de Hornsdale Power Reserve (HPR) in Zuid-Australië en heeft door middel van marktwerking de concurrentie vergroot om de energieprijzen te verlagen.

Value Stacked Monetization

Batterijen zijn zeer flexibele activa, maar ze vereisen slimme strategieën en software om hun volledige waarde te benutten. Met Autobidder kunnen eigenaren deze waarde benutten door optimalisatie van het benodigde samenspel van factoren om succesvol meerdere waardestromen tegelijk te beheren, waaronder:

 • Groothandelsmarkten, waaronder energie- en ondersteunende diensten en capaciteit
 • Elektriciteitsnetdiensten op transmissie- en distributieniveau
 • Stabiliseren en vormgeven van hernieuwbare energie
 • Bilaterale contractuele regelingen
 • Andere portfoliobehoeften


Op groothandelsmarkten omvat Autobidder deelname aan het volgende, indien regionaal van toepassing:

 • Day-aheadmarkten
 • Real-time markten
 • Doorlopende markten

Real-time markttransacties

Gebruikersinterface Autobidder

Autobidder heeft honderden megawatturen aan activa in beheer die wereldwijd gigawatturen aan elektriciteitsnetservices hebben geleverd. Autobidder opereert op elke schaal: van aggregaten van woonhuizen tot 100 MW-installaties van nutsbedrijven. Met naadloze integratie tussen hardware en software is het Autobidder toevertrouwd om direct na het opstarten van het project en 24/7 inkomsten te genereren in dynamische omgevingen.

Autobidder wordt gehost op de zeer betrouwbare en veilige cloudinfrastructuur van Tesla die is ontworpen om grootschalige complexe berekeningen uit te voeren en in staat is om via beveiligde web-API's te communiceren met marktoperators, netwerkproviders en klantnetwerken.

Algoritmen Machine Learning en optimalisatie

Tesla's team van ervaren Machine Learning Engineers, Optimalisatie Engineers en experts op het gebied van de energiemarkt hebben een bibliotheek met geavanceerde algoritmen gecreëerd die het complexe optimale gedrag van het energiebeheer achter de batterijen van Tesla aansturen.

Algoritmen zijn gebaseerd op tal van wiskundige technieken, waaronder klassieke statistieken, Machine Learning en numerieke optimalisatie. De bibliotheek bevat de functionaliteit om het volgende uit te voeren:

 • Prognoses met betrekking tot prijzen
 • Prognoses met betrekking tot netbelasting
 • Prognoses met betrekking tot opwekking
 • Optimaliseren van energiebeheer
 • Smart bidding


De algoritmen van Autobidder zijn aanpasbaar aan nieuwe markten en diensten en worden continu verbeterd op basis van ervaringsgegevens om hoge financiële prestaties te behouden in dynamische marktomgevingen.

Autobidder is ontworpen om samen te werken met menselijke beheerders en hun mogelijkheden te vergroten. Autobidder voert continu transacties uit in de markt aan de hand van een numeriek optimalisatiemodel dat is gebaseerd op de parameters die zijn ingesteld en aangepast door een menselijke beheerder en die de voorkeuren van de trading desk weerspiegelen.

Garantiebescherming

Eigenaren van activa kunnen er zeker van zijn dat de garanties voor energieopslag worden beschermd onder het beheer van Autobidder. Op basis van Tesla's diepgaande kennis van de fysica van batterijsystemen tot op celniveau, bepaalt Autobidder actief de kosten en baten van elke mogelijke actie, inclusief inkomstenstromen, garanties en onderhoudsovereenkomsten, om de netto contante waarde van de activa te maximaliseren.

Meer informatie over Autobidder

Neem contact met ons op voor meer informatie over Autobidder en het complete Tesla Energy-softwarepakket.