Microgrid Controller

Tesla's Microgrid Controller handhaaft autonoom de stabiliteit van het elektriciteitsnet en verlaagt de bedrijfskosten voor alle energieopwekkende bronnen binnen een microgrid. Microgrid Controller is volledig geïntegreerd in de Powerhub en biedt real-time controle van parallel geschakelde netvormende bronnen en variabele opwekking van hernieuwbare energie, naast intelligente prognoses met betrekking tot netbelasting en zonne-energie. Microgrid Controller optimaliseert locaties en systemen die geheel of gedeeltelijk losgekoppeld van het elektriciteitsnet werken en ondersteunt opslag-, belasting-, zonne- en andere generatoren en eilandbesturing.

Microgrid Controller optimaliseert de prestaties en de energiekosten door activa zo voordelig mogelijk in te zetten en biedt locatiespecifieke oplossingen met functies zoals instelbare daluren en vermindering van het energieverbruik bij een zware netbelasting. Om een naadloze integratie van microgrid-activa te garanderen, houdt Tesla een vooraf goedgekeurde lijst van met Microgrid Controller compatibele zonne-energieomvormers en generatorcontrollers van externe aanbieders bij. Microgrid Controller werkt als een native toepassing in de Tesla Site Controller als een optie voor Autonomous Control, Tesla's pakket van softwareoplossingen.

Toepassingen

Microgrid Controller werkt autonoom met Tesla-energieopslagsystemen om verschillende soorten microgrids te ondersteunen. Eenmaal actief maakt Microgrid Controller een schoon, hernieuwbaar energieverbruik mogelijk zonder de netstabiliteit in gevaar te brengen. Wanneer back-upapparatuur nodig is of extra capaciteit is vereist, zal Microgrid Controller generatoren activeren die zo min mogelijk fossiele brandstoffen verbruiken en ze weer uitschakelen zodra ze niet langer nodig zijn.


Niet op een elektriciteitsnet aangesloten microgrids

Voor niet op een elektriciteitsnet aangesloten microgrids coördineert Microgrid Controller het energieopslagsysteem van de batterij, zonne-energie en andere energieopwekkingssystemen. In deze configuratie is er geen back-upnetaansluiting beschikbaar. Om ervoor te zorgen dat evenveel energie wordt geleverd als nodig is, stuurt Microgrid Controller alle opslag- en opwekkingssystemen indien nodig parallel aan.


Op een elektriciteitsnet aangesloten microgrids

Op een elektriciteitsnet aangesloten microgrids sturen alle opslag- en opwekkingssystemen indien nodig parallel aan, net zoals bij microgrids die niet op een elektriciteitsnet zijn aangesloten. Er zijn ook op het elektriciteitsnet aangesloten microgrids die alleen voor noodvoeding zijn bestemd en voor het leveren van elektriciteit gebruikmaken van een batterij-energieopslagsysteem, maar geen andere energieopwekkingssystemen zoals zonne-energie gebruiken. In dat geval is het gebruik van Microgrid Controller niet nodig. Als er een netaansluiting beschikbaar is, werken het batterij-energieopslagsysteem en de zonne-energiebronnen samen. Bij zowel op een elektriciteitsnet aangesloten microgrids als back-up microgrids die over een aansluiting op het elektriciteitsnet beschikken communiceert de Tesla Site Controller met een speciale Islanding Controller om te schakelen tussen on-grid en off-grid modi.

Kenmerken

Met een steeds groter aantal functies heeft Microgrid Controller de functionaliteit om:

  • De overmatige opwekking van zonne-energie te beperken wanneer het geleverde vermogen niet kan worden opgenomen door verbruikers of het batterijsysteem.

  • Generatoren wanneer nodig in en uit te schakelen bij een bepaalde laadtoestand van het batterijsysteem of als er extra stroom nodig is voor de voeding van alle verbruikers.
  • Stroom te delen op basis van een afnamegebaseerd schema dat prioriteit geeft aan directe actieve controle over alle activa en tegelijkertijd een passieve noodvoorziening biedt in het geval van storingen in de infrastructuur.
  • De capaciteit te beheren door energiereserves te blijven aanvullen of afbouwen afhankelijk van te verwachten maximale belasting en de directe beschikbaarheid van hernieuwbare energiebronnen.
  • De nominale frequentie van de microgrid te behouden door middel van een open loop-frequentieregeling.
  • Bij bepaalde energieniveaus vooraf gedefinieerde groepen verbruikers uit te schakelen om het verbruiksaandeel van hernieuwbare energie te vergroten en het gebruik van de generator te beperken.


Op basis van Opticaster, Tesla's prognose- en optimalisatie-engine, kan Microgrid Opticaster worden ingeschakeld in combinatie met Microgrid Controller om geavanceerde functies te bieden, zoals:

  • Geoptimaliseerd energiebeheer om de energiekosten te verlagen door gebruik te maken van voorspellingen van de netbelasting en de zonneschijn op de volgende dag in combinatie met curves voor de efficiency van de generator.
  • Flexibele daluren om ervoor te zorgen dat het batterijsysteem voorgeladen is en generatoren worden uitgeschakeld gedurende bepaalde tijdsperioden.

Meer informatie over Microgrid Controller

Neem contact met ons op voor meer informatie over de Microgrid Controller en het complete pakket Tesla Energy-software.