Returpolicy

Allmänna villkor

 • Att äga en Tesla-bil innebär att du får möjlighet att köra en av de mest avancerade och säkraste bilarna med högst prestanda som finns tillgängliga på marknaden. Eftersom vi är övertygade om att du kommer att tycka om din nya bil ger vi dig tid att uppleva och njuta av din nya Tesla. Enligt villkoren i denna policy kan du lämna tillbaka bilen till oss inom sju (7) kalenderdagar om du inte är nöjd med ditt köp.
 • Vi accepterar returen av din bil, förutsatt att den:
  • har en mätarställning lägre än 1 600 km vid returtillfället
  • Har Begränsad nybilsgaranti för bilen som inte har upphört att gälla
  • inte har varit föremål för några ansökningar om att erhålla tillgängliga incitament eller förmåner
  • är i nyskick, utan skador eller onormalt slitage, samt
  • inte har sålts vidare eller överlåtits till annan part, oavsett om denne är en fysisk eller juridisk person.
 • För att returnera bilen ska du leverera bilen (inklusive all originalutrustning och alla delar och tillbehör som medföljde bilen, inklusive satsen för mobil anslutning) till ett Tesla Delivery Center (eller en annan plats som är godkänd av oss) och utföra en besiktning av bilen före slutet av den sjunde (7:e) kalenderdagen räknat från leveransdatum. Om du inte kan återlämna din bil till den sjunde kalenderdagen trots ärliga ansträngningar, kontakta ditt närmaste Tesla Delivery Center. Förmildrande omständigheter kan bedömas från fall till fall.
 • När du har returnerat bilen är returneringsprocessen slutförd och kan inte avbrytas. Vid denna tidpunkt kan vi inte hantera några byten av bilar. Om du beslutar dig för att beställa en annan bil kan du inte beställa samma variant under en period på 12 månader men kan beställa en annan variant av bil när som helst. Om du däremot bedöms ha missbrukat denna policy eller ha agerat i ond tro kommer du att vara förbjuden att köpa några bilar under en period på 12 månader.
 • Du ansvarar för samtliga avgifter eller kostnader som senare förfaller men som uppstått under den tid bilen varit i din besittning, såsom obetalda parkerings- eller trafikböter eller tillämpliga skatter. Om du köpt din bil genom leasing eller med ett lån kan du bli ansvarig för ytterligare avgifter i förhållande till din leasingförmedlare eller långivare för att upphäva transaktionen. Utöver att returnera bilen ansvarar du för att ägarskapet till bilen överförs till Tesla utan kostnad och fri från panträtter.
 • Om du returnerat en bil som en del av din ursprungliga transaktion kommer du inte få tillbaka den returnerade bilen, men vi kommer att återbetala motsvarande belopp. För det fall du hade underskott av kapital i din returnerade bil kan du bli skyldig att betala ett ytterligare belopp till oss för att täcka underskottet.
 • Om du köpt din bil genom en leasingförmedlare eller långivare, dvs. genom en tredjepart, kan du omfattas av andra villkor i ditt leasing- eller låneavtal som är utom vår kontroll. I så fall är tillämpning av denna returpolicy beroende av hur villkoren i avtalet mellan dig och din leasingförmedlare eller långivare ser ut.
 • Denna returpolicy syftar till att ge dig förtroende för ditt köp av en Tesla-bil, och gäller utöver dina lagstadgade rättigheter enligt tillämplig lag.

Dela