Bagagerum bag

Åbning

For at åbne det bageste bagagerum skal du sikre dig, at Model X står i Park og benytte dig af en af følgende fremgangsmåder:

 • Tryk på Betjeningsknapper > Bagagerum på touchskærmen.
 • Tryk to gange på knappen til det bageste bagagerum på bilnøglen.
 • Tryk på knappen til det bageste bagagerum på mobilappen.
 • Tryk på knappen under det udvendige håndtag på bagklap (en gyldig nøgle skal registreres).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis Passiv indstigning er indstillet til Fra, skal du bruge en bilnøgle til at låse Model X op, før du kan åbne bagklappen med kontakten. Se Brug af bilnøglen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Inden du åbner bagklap i f.eks. en lukket garage, skal du sørge for, at åbningshøjden for bagklap er korrekt justeret for at undgå lavthængende lofter eller genstande (se Indstilling af bagklappens åbningshøjde).

Model X skal låses op eller registrere en nøgle, før du kan bruge kontakten til at åbne bagklap.

Køretøjets bagside med zoomfelt, der viser kontakten på bagklappens udvendige håndtag
Rødt ikon med køretøj med åbne døre

Når en dør eller bagagerummet eller bagklap er åben, vises lysindikatoren for åben dør på instrumentpanelet. Det åbne bagagerum vises også på billedet af Model X på touchskærmen.

Du kan stoppe bevægelsen af bagklap ved at trykke en enkelt gang på knappen til det bageste bagagerum på bilnøglen. Når du derefter trykker to gange på knappen til det bageste bagagerum, bevæger bagklappen sig i den modsatte retning (forudsat at den ikke var næsten helt åben eller lukket, da du stoppede den). Hvis du f.eks. trykker en enkelt gang for at stoppe bagklap, når den åbnes, lukkes den, når du trykker to gange.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
I nødstilfælde kan du tilsidesætte en åbn- eller luk-kommando ved at tage fat i bagklap og forhindre den i at åbne.

For at åbne bagklap indefra, hvis det usandsynlige skulle ske, at der ikke er strøm på Model X, henvises til Indvendig nødudløsning af bagagerummet.

Hvis Model X registrerer et lavt loft (f.eks. i en garage), åbner den bagklap (og falkedørene) til en lavere højde, også selv om der ikke er registreret en forhindring. Du kan tilsidesætte denne højde ved at løfte den højere manuelt. Når dette gøres, beder touchskærmen dig om at vælge, om du altid vil åbne bagagerummet til denne højere position på dette sted, og gemmer dit valg. Hvis du ønsker det, næste gang du åbner bagklap på dette sted, åbner Model X den til den gemte højde.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Før du åbner eller lukker bagklap, skal du kontrollere det omgivende område (for mennesker og forhindringer). Selv om bagklap kan registrere forhindringer, kan den ikke altid registrere alle objekter. Stol ikke på, at bagklappen registrerer en forhindring under åbning eller lukning. Du skal proaktivt overvåge bagklappens bevægelse for at sikre, at den ikke kommer i kontakt med en person eller et objekt. I modsat fald er der fare for beskadigelse eller personskade.

Indstilling af bagklappens åbningshøjde

Du kan justere åbningshøjden for bagklap, så du nemmere kan nå bagklappen, og så du ikke rammer lave lofter eller lavthængende genstande (f.eks. en garagedør eller lamper):

 1. Åbn bagagerummet, og sænk eller hæv derefter bagklap manuelt til den ønskede åbningshøjde.
 2. Tryk på knappen på undersiden af bagklap, og hold den inde i tre sekunder, indtil du hører en bekræftende klokkelyd.
  En knap på undersiden af bagklappen med et billede af en bil med åbent bagagerum
 3. Kontroller, at du har indstillet bagklappen til den ønskede højde ved at lukke bagklap og derefter åbne den igen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Afhængigt af konfigurationen (f.eks. affjedringshøjde eller hjulvalg) kan dit køretøjs bagklap åbnes op til en højde på ca. 2,5 meter. Juster bagklappens åbningshøjde for at forhindre den i at komme i kontakt med lave lofter eller andre genstande.

Lukning

Gør følgende for at lukke bagklap:

 • Tryk på Betjeningsknapper > Bagagerum.
 • Tryk to gange på knappen til det bageste bagagerum på bilnøglen.
 • Tryk på knappen på undersiden af bagklap

Hvis bagklap registrerer, at der er noget i klemme, når den lukkes, standser den og udsender to klokkelyde. Fjern forhindringen, og prøv at lukke bagklappen igen.

Adgang til lastområdet

Fastgør alle genstande, inden Model X sættes i bevægelse, og placer tung last i det nederste bagagerum.

Tryk ned på den riflede del af lastdækkenets håndtag, og træk derefter opad, for at få adgang til lastområdet i det bageste bagagerum. Du kan derefter justere lastdækkenets placering eller helt fjerne det.

Bageste bagagerum med en pil, der peger på grebet til lastdækkenet

Lastvægt for bageste bagagerum

Fordel lastvægten så ligeligt som muligt mellem det forreste og det bageste bagagerum.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Læs aldrig mere end 80 kgi det øverste rum af det bageste bagagerum eller mere end 285 lbs (130 kg) i det nederste rum. Ellers er der risiko for skader.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Når du pålæsset last, skal du altid tage køretøjets Teknisk tilladt pålæsset maksimumvægt (TPMLM) i betragtning (se Specifikationer). Køretøjets TPMLM er den maksimalt tilladte totalvægt for køretøjet inklusive alle passagerer, væsker og last.

Indvendig nødudløsning af bagagerummet

En oplyst mekanisk udløser i det bageste bagagerum giver dig også mulighed for at åbne det bageste bagagerum indefra, hvis der ikke er strøm på Model X. Denne mekaniske udløser gør også, at en person, der er lukket inde, kan komme ud.

Lukkemekanisme med ikon med bil med det bageste bagagerum åbent og en blå pil, der peger op. Samme lukkemekanisme åben med en pil, der peger ud
 1. Fjern dækslet ved at trække den nederste kant ind mod dig selv.
 2. Træk i kablet for at frigøre låsen.
 3. Åbn det bageste bagagerum.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Knappen lyser i flere timer efter kortvarig kontakt med det omgivende lys.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Tillad ikke, at børn leger eller bliver låst inde i bagagerummet. Et barn, der ikke er fastspændt, kan lide alvorlig personskade eller omkomme i forbindelse med en ulykke. Et barn, der er spærret inde i køretøjet, kan få hedeslag eller dø, særligt hvis klimanlægget er slået fra.