Kørsel med anhænger og tilbehør

Med trækpakken kan du bruge din Model X til at køre med en anhænger. Du kan også bruge den til at transportere ski, snowboards, cykler osv. ved at sætte en udstyrsholder på trækket.

Transport af udstyr

Trækpakken til Model X har en 50 mm kuglekobling, der kan understøtte en udstyrsholder.

Kuglekoblingen er designet til at understøtte lodret last på op til 54 kg, når lasten rækker op til 63 cm bagud over kuglekoblingen, som f.eks. når man kører med cykler på et tilbehørsstativ.

Når trækket på Model X anvendes til transport af cykler eller andet, skal det altid sikres, at den maksimale vægt ikke overskrides. Ved beregning af vægt skal du huske at inkludere udstyrsholderens vægt. Hvis vi for eksempel går ud fra, at holderen vejer 14 kg, er vægtgrænsen tilstrækkelig til at transportere to cykler, som vejer cirka 20 kg hver, eller fire cykler, som vejer cirka 10 kg hver.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Trækket på Model X er designet til at understøtte op til 54 kg. Overskrides denne maksimale vægt, kan det medføre betydelig skade.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Forsøg ikke at montere en holder på en Model X, som ikke er udstyret med trækpakken. Dette kan medføre betydelige skader.

For at kunne montere og bruge en udstyrsholder skal trækkrogen være fastgjort (se Fastgørelse af trækkrog). Følg derefter anvisningerne, der følger med udstyrsholderen. Overhold alle bestemmelser og lovkrav i dit land, som gælder for transport af udstyr.

Trækpakken til Model X indeholder de ledninger, der skal bruges til en udstyrsholder med lys (se Elektriske forbindelser). Pakken indeholder også software til Anhængertilstand (se Anhængertilstand).

Ikon med gul anhænger.
Når du tilslutter en udstyrsholders ledningsnet, registrerer Model X en tilslutning til anhængerbelysning, og indikatoren lyser på instrumentpanelet. Anhængertilstand er deaktiveret.

Ved transport af udstyr skal du regelmæssigt bekræfte, at udstyrsholderen og dens last altid er korrekt fastgjorte, og at eventuelt lys på udstyrsholderen virker.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Tilbehør til din Model X kan købes på www.tesla.com. Selv om tredjepartsprodukter er tilgængelige, anbefaler og understøtter Tesla kun produkter, der er godkendt af Tesla (se Komponenter og tilbehør). Det tilbehør, der er tilgængeligt til din Model X, varierer afhængigt af salgsområdet. Inden du forsøger at montere en holder, der ikke er fra Tesla, skal du gennemse produktoplysningerne for at sikre kompatibiliteten.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis ikke er i brug, skal den fjernes og opbevares på et tørt sted for at forhindre rust- og korrosionsdannelse. Lad støvdækslet sidde over trækhuset for at forhindre, at der trænger snavs og urenheder ind (se Afmontering af trækkrogen).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
En holder kan blokere dit udsyn fra bakspejlet eller det/de bageste kamera(er). Endvidere er der risiko for, at visse funktioner til Autopilot ikke virker som forventet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Tesla påtager sig intet ansvar for beskadigelse eller personskade, der opstår som følge af montering og brug af en udstyrsholder, for eventuelle udeladelser i anvisningerne, som følger med udstyrsholderen, eller for din manglende overholdelse af anvisningerne. Skader, som skyldes brug af en udstyrsholder, er ikke dækket af garantien.

Trækkapacitet

Totalvægten for anhængeren (inklusive al last og ekstraudstyr) og kugletrykket må aldrig overstige følgende:

Hjul/fælgstørrelse Maksimal trækkapacitet* Maksimalt kugletryk**
19"***, 20" eller 22" 2300 kg 100 kg

*Tesla anbefaler et separat bremsesystem på anhængere med en lastet vægt på over 450 kg. Bremsesystemet skal være egnet til anhængerens vægt. Følg anvisningerne fra anhængerbremseproducenten for at sikre, at anhængerbremserne monteres, justeres og vedligeholdes korrekt.

**Kugletrykket er den nedadgående kraft, som anhængeren udøver på anhængertrækket. Det er den teknisk tilladte maksimalvægt for koblingspunktet (100 kg, og for Plaid-modeller 100 kg). Den må ikke være mindre end 4 % af anhængerens belastning. Hvis der fragtes en betydelig mængde udstyr, passagerer eller last i bugseringskøretøjet, kan det acceptable kugletryk blive nedsat, hvilket også nedsætter den maksimale trækkapacitet. Den maksimale trækkapacitet beregnes under antagelse af, at den teknisk tilladte pålæssede maksimumvægt (TPMLM) ikke overskrides. Den teknisk tilladte pålæssede maksimumvægt (TPMLM) er trykt på den lovpligtige plade (se Lovpligtig).

*** En Model X med 19" vinterdæk kan KUN bruges til at trække, hvis den er udstyret med disse specifikke dæk:
DækPigdækFælgstørrelse

Normering
(For/bag)

Nokian Hakkapeliitta 8Ja19"

110 T
(190 km/t)

Nokian Hakkapeliitta 8Nej19"

110 R
(170 km/t)

Pirelli Sottozero 3Nej19"

110 V
(240 km/t)

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Brug ikke Model X til at trække, hvis den er udstyret 19" vinterdæk, der ikke er på ovenstående liste.

Dæktryk ved kørsel med en anhænger

Ved kørsel med en anhænger skal dæktrykkene justeres for at tage højde for den ekstra last. Sørg for, at dækkene har de dæktryk, der er vist nedenfor (disse tryk tilsidesætter de tryk, der fremgår af mærkaten med oplysninger om dæktryk og vægt):

Fordæk Bagdæk Dæktryk ved koldt dæk

245/45R19

245/45R19

45 psi (310 kPa)

255/45R20

265/45R20

275/45R20

46 psi (320 kPa)

265/35ZR22

285/35ZR22

50 psi (345 kPa)

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Når du kører med anhænger, må den teknisk tilladte maksimumvægt på bagakslen ikke overskrides med mere end 15 %, og bilens teknisk tilladte pålæssede vægt må ikke overskrides med mere end 100 kg. I disse tilfælde kan bilens hastighed ikke overskride 100 km/h, og bagdækkenes tryk skal være mindst 20 kPa over det anbefalede dæktryk for normal brug.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Kontroller dæktrykket med en nøjagtig dæktryksmåler, når dækkene er kolde. Køres der 1,5 km er det nok til, at dækkene opvarmes tilstrækkeligt til at påvirke dæktrykket. Parkering af køretøjet i direkte sol eller varmt vejr påvirker muligvis også dæktrykket. Hvis du kontrollerer varme dæk, skal du huske at tage højde for, at dæktrykket er forhøjet. Luk aldrig luft ud af et varmt dæk for at nå det anbefalede dæktryk for et koldt dæk. Et varmt dæk med et dæktryk, der ligger på eller under det anbefalede dæktryk, har et kritisk lavt dæktryk.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Forsøg aldrig at køre med en anhænger, når et dæk på Model X er fejlbehæftet eller er blevet lappet med lappegrej. Et midlertidigt lappet dæk er ikke beregnet til at holde til trækbelastningen. Kørsel med anhænger med et fejlbehæftet eller midlertidigt lappet dæk kan medføre dæksvigt og tab af bilstabilitet.

Før kørsel med en anhænger

Før kørsel med en anhænger skal du gøre følgende:

 • Tilføre luft til dækkene til det dæktryk for kolde dæk, som er angivet i Dæktryk ved kørsel med en anhænger.
 • Indstil affjedringshøjden til Lav (tryk på Betjeningsknapper > Affjedring > Lav).
 • Overhold alle bestemmelser og lovkrav i dit land, som gælder for kørsel med en anhænger. Hvis sådanne bestemmelser ikke overholdes, kan det bringe din sikkerhed i fare.
 • Justere sidespejlene, så du har et godt udsyn bagtil uden en betydelig blind vinkel.
 • Aktiver Anhængertilstand (se Anhængertilstand).

Kontroller følgende:

 • Model X hviler vandret med anhængeren tilkoblet. Hvis bilen vipper opad foran og nedad bagved, skal du kontrollere, at du ikke overskrider den maksimale trækkapacitet og kugletrykket, som er angivet i Lastekapacitet.
 • Alle anhængertrækdele og -fastgørelser, og elektriske forbindelser (inklusive eventuelt monterede bak- og tågelygter) er i god stand og tilsluttet korrekt. Hvis der konstateres problemer, skal du ikke køre med anhængeren.
 • Anhængerbelysningen (bremselys, blinklys og markeringslys) fungerer korrekt.
 • Anhængerens trækstang er korrekt fastgjort til trækkuglen.
 • Al last er fastgjort.
 • Der er stopklodser til rådighed.
 • Anhængerlasten er jævnt fordelt, så kugletrykket er cirka 4 % af totalvægten for anhængeren uden at overskride de maksimale kugletryk, som er angivet i Lastekapacitet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Kugletrykket skal være cirka 4 % af totalvægten for anhængeren uden at overskride de maksimale kugletryk, som er angivet i Lastekapacitet. Last, som placeres over hjulene, eller som er tungere bagtil, kan få anhængeren til at slingre, så du mister herredømmet over bilen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Sørg altid for, at last fastgøres i anhængeren og ikke kan flytte sig. Dynamiske lastforskydninger kan medføre mistet kontrol over bilen og dermed forårsage alvorlig personskade eller dødsfald.

Anhængertilstand

Anhængertilstand skal altid være aktiveret, når du kører med en anhænger. Når du tilkobler anhængerens elektriske forbindelse, aktiverer Model X automatisk Anhængertilstand. Når du frakobler anhængerens elektriske forbindelse, deaktiveres Anhængertilstand. For manuelt at aktivere eller deaktivere Anhængertilstand skal du trykke på Betjeningsknapper > Pedaler og styring > Anhængertilstand på touchskærmen. Én af følgende indikatorer vises på instrumentpanelet:

Ikon med blå anhænger.
Anhængertilstand er aktiveret.
Ikon med gul anhænger.
Model X registrerer en tilslutning til anhængerbelysning, men Trailer mode er deaktiveret. Det er sandsynligt, at et tilbehør til transport er blevet tilsluttet.
Ikon med rød anhænger.
Model X registrerer en defekt elektrisk forbindelse til anhængerbelysning. Noget af eller hele anhængerbelysningen fungerer muligvis ikke. Hold ind til siden, så snart det er sikkert, og kontroller anhængerbelysningen for defekte kabler og forbindelser. Hvis problemerne er løst, men det røde ikon stadig er synligt, skal du slukke for Anhængertilstand og tænde for den igen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
I situationer, hvor Model X registrerer en tung last, antager den, at en anhænger er tilkoblet, og aktiverer automatisk Anhængertilstand. Der vises en meddelelse på instrumentpanelet for at informere dig om, at Anhængertilstand er blevet aktiveret. Når der automatisk skiftes til Trailer mode på grund af registrering af tung last, kan du kun ændre indstillingen for Trailer mode ved at stoppe Model X, og sætte den i Park (P) eller i frigear (N) og derefter manuelt aktivere parkeringsbremsen ved hjælp af touchskærmen (Betjeningsknapper > Sikkerhed > Parkeringsbremse).

Nogle Autopilotfunktioner samt funktionen Parkeringssensor bagpå er muligvis ikke tilgængelige, når Anhængertilstand er aktiveret. Derudover kan visse funktioner virke på forskellige måder. For eksempel:

 • Autostyring er ikke tilgængelig.
 • Adaptiv fartpilot øger følgeafstanden til bilen foran dig.
 • Luftaffjedringssystemet vil ikke udføre hastighedsbaserede justeringer fra Standard til Lav.
 • Luftaffjedringssystemet hæver ikke automatisk kørehøjden baseret på gemte placeringer.
 • Sidekollisionsadvarsler er aktiverede, men automatiske styreindgreb er deaktiverede.
 • Den bremsekraft, som Automatisk nødbremsning yder (se Kollisionsadvarselsassistance), begrænses væsentligt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Stol ikke på, at Model X automatisk registrerer anhængeren og skifter til Anhængertilstand. Kontroller altid, at Anhængertilstand er aktiveret, før du kører med en anhænger.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Deaktiver under ingen omstændigheder Anhængertilstand, når du kører med en anhænger. Det kan medføre alvorlig personskade og/eller dødsfald.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Anvend ikke affjedringsindstillingen til at tilpasse anhængertrækkets højde til anhængerens højde.

Anhængerbremser

Når du kører med en lastet anhænger, som vejer mere end 450 kg, anbefaler Tesla, at anhængeren er udstyret med sit eget bremsesystem, som passer til anhængerens vægt. Sørg for at overholde lokale bestemmelser. En bremsestyring skal købes separat, og det nødvendige 4-benede spiralstik kan bestilles fra Tesla Service.

Følg disse trin for at tilslutte en bremsestyreenhed:

 1. Tilslut ledningerne på bremsestyreenheden til de korrekte placeringer på det 4-benede spiralstik.
  Billede af det 4-benede stik.

  1 - Bremsestyreudgang til anhænger

  2 - Stel

  3 - Signal for aktivering af bremse

  4 - Lavspænding strøm (20 A)

 2. Fjern dækslet under instrumentbrættet i fodrummet i førersiden.
  Zoomfelt med dæksel, der løsnes i fodrummet i førersiden.
  Zoomfelt med dæksel, der løsnes i fodrummet i førersiden.
 3. Træk tæppet tilbage for at få adgang til Model X's 4-benede stik på ledningsnettet.
  Zoomfelt af blotlagt stik i fodrummet.
  Zoomfelt af blotlagt stik i fodrummet.
 4. Tilslut spiralstikket til bilens ledningsnetstik.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Kørsel med en anhænger giver øget bremselængde, selv når anhængeren er udstyret med sit eget bremsesystem. Ved kørsel med en anhænger skal du forøge afstanden til forankørende og undgå situationer, som kan medføre behov for kraftig opbremsning. I modsat fald er der fare for kollision.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Overhold alle bestemmelser og lovkrav i dit land, som gælder specifikt for kørsel med en anhænger og bremsekrav. I mange lande kræves en sikkerhedskontakt på anhængerens trækstang, som aktiverer anhængerbremserne i tilfælde af, at anhængeren går løs fra bilen. Hvis sådanne bestemmelser ikke overholdes, kan det bringe din sikkerhed i fare.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Følg anvisningerne fra anhængerbremseproducenten for at sikre, at anhængerbremserne monteres, justeres og vedligeholdes korrekt. Tesla er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af forkert montering af anhængerbremsesystemer.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Forsøg aldrig at tilslutte anhængerbremser direkte til bilens bremsesystem. Dette kan medføre skade på bilen og anhængeren og kan medføre fejlfunktion i bremsesystemet, så der opstår alvorlig personskade eller dødsfald.

Retningslinjer for træk

Model X er primært konstrueret som passagerbil. Kørsel med en anhænger påfører yderligere belastning på motor(er), transmission, bremser, dæk og affjedring og nedsætter rækkevidden markant. Hvis du beslutter dig for at køre med en anhænger, skal du gå frem med forsigtighed og følge disse generelle retningslinjer:

 • Nedsæt kørehastigheden og undgå pludselige manøvrer. Husk på, at når du kører med en anhænger, er styreegenskaber, stabilitet, drejeradius, bremselængde og bremseevne anderledes, end når du kører uden en anhænger.
 • Forøg afstanden til forankørende ved at holde mindst dobbelt så stor afstand til et køretøj foran dig. Dette hjælper med at undgå situationer, som kræver kraftig opbremsning. Pludselig opbremsning kan medføre, at anhængeren begynder at slingre eller skrider ud, så du mister herredømmet.
 • Undgå skarpe sving. Skarpe sving kan få anhængeren til at ramme bilen og medføre skader. Husk på, at anhængerens hjul er tættere på indersiden af svinget end bilens hjul. Foretag derfor bredere sving for at undgå, at anhængeren rammer kantsten, vejskilte, træer eller andre genstande.
 • Kontroller jævnligt anhængerens lygter og blinklys for at sikre, at pærerne stadig fungerer. Når du kører med en anhænger, blinker blinklyspilene på bilens instrumentpanel som normalt, selv hvis pærerne på anhængeren er sprunget.
 • Kontroller regelmæssigt, at lasten er fastgjort.
 • Kontroller regelmæssigt, at anhængerbremserne virker.
 • Undgå at parkere på en stigning (se Parkering med en anhænger).
 • Kontroller regelmæssigt, at alle trækkomponenter er fastgjort korrekt.

Parkering med en anhænger

Undgå så vidt muligt at parkere på en stigning. Hvis det imidlertid er absolut nødvendigt at parkere på en stigning, så placer stopklodser under anhængerens hjul:

 • Én person træder ned på bremsepedalen og holder den nede.
 • En anden person placerer stopklodserne under hjulene på den side af bilens dæk, som hælder nedad.
 • Når stopklodserne er placeret, skal du slippe bremsepedalen og sikre dig, at stopklodserne holder vægten af bilen og anhængeren.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Ved test af stopklodser skal du sørge for, at den automatiske bremse (se Automatisk bremse) ikke er aktiveret. Hvis den automatiske bremse bremser Model X, lyser indikatoren for den automatiske bremse på instrumentpanelet. Du kan deaktivere den automatiske bremse ved at træde på og slippe bremsepedalen.
 • Sæt bilen i parkeringsgear.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Hvis det er nødvendigt at parkere på en stigning, skal du altid sikre dig, at alle anhængerhjul er blokeret på sikker vis med stopklodser. I modsat fald kan det medføre alvorlig tingskade, personskade eller dødsfald.

Afbødning af anhængerslingren

Når der registreres anhængerslingren, forsøger Model X's elektroniske stabilitetssystem at aktivere bremserne i passende grad for at minimere anhængerslingren. Instrumentpanelet viser kortvarigt indikatoren for traction control-systemet. Nedtrædning af bremsepedalen, mens systemet aktivt bremser for at afbøde anhængerslingren, annullerer ikke denne automatiske bremsning.

Fastgørelse af trækkrog

Trækpakken til Model X omfatter et vægtbærende træk med en 50 mm kuglekobling. Hvis ikke er i brug, skal den fjernes og opbevares på et tørt sted for at forhindre rust- og korrosionsdannelse. Lad støvdækslet sidde over trækhuset for at forhindre, at der trænger snavs og urenheder ind.

Billede af trækkrogen.
Anhængertrækkrogen er fastgjort til køretøjets karosseri med 8 møtrikker.
Billede, der viser trækkrogen monteret på karosseriet med fremhævede fastgørelseselementer.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Det maksimalt tilladte overhæng bagpå for koblingspunktet er 1186 mm.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Der skal altid monteres sikkerhedskæder i forbindelse med bugsering. Kryds kæderne under anhængerens trækstang, og forbind dem til anhængerens trækkrog for at sikre lasten på anhængeren.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Du skal anvende Model X's anhængertræk, når du kører med en anhænger. Forsøg aldrig at fastgøre en anden type anhængertræk.

Sådan monteres :

 1. Fjern støvdækslet fra trækhuset.
  Billede af fastgørelseselementet, der fastholder støvdækslet med en pil, der viser, at det skal drejes.
 2. Sæt nøglen ind i låsecylinderen på trækket, og drej cylinderen, så det øverste af nøglen er ud for den "oplåste" position.
 3. Træk låsecylinderen cirka 0,5 cm ud af adapteren, og drej med uret, indtil den røde markering på cylinderen er ud for den hvide prik.
  Billede, der viser låsecylinderen med pile, der drejer den med uret.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Advarsel
  Vær forsigtig, når du drejer låsecylinderen. Hvis den ikke låses fast i "åben position", trækkes den automatisk tilbage til den oprindelige "lukkede position" og kan klemme dine fingre.
 4. Tag godt fat i trækket nedefra, og ret de trekantede styr på siderne af trækket ind efter de tilsvarende udsparinger i trækhuset.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Tag ikke fat i låsecylinderen, da den skal kunne dreje frit.
 5. Pres trækket ind i trækhuset, indtil låsecylinderen drejer cirka 120° mod uret og automatisk låser i den lukkede position. Det grønne område på låsecylinderen (over den hvide pil) er ud for den hvide prik på huset.
 6. Kontroller visuelt, at trækket er sat helt ind i trækhuset. Forsøg at trække ned i trækket. Trækket bør ikke falde ned, når du trækker det ned.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Hvis trækket ikke låses fast i huset, falder det ud, når du trækker ned i det.
 7. Drej nøglen, så pilene er ud for den "låste" markering på låsecylinderen.
 8. Fjern nøglen, og opbevar den et sikkert sted (helst inde i bilen).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Nøglen kan kun fjernes, hvis trækket er låst. Dette angiver en korrekt forbindelse. Brug ikke trækket, hvis nøglen ikke er fjernet.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Tesla anbefaler, at du noterer nøglekoden. Du får brug for denne kode, hvis du mister nøglerne og skal bestille en erstatning.
  Billede, der viser nøglen til trækkrogen.
 9. Luk støvdækslet for at forhindre, at der trænger snavs og urenheder ind i låsen. På nyere versioner med holdeclips skal du genanbringe støvdækslet, klikke det på plads og åbne holdeclipsene, før du skubber dem ind.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
For at vedligeholde trækket skal dets overflader jævnligt smøres med fedt, som ikke indeholder harpiks.

Afmontering af trækkrogen

Efter bugsering afmonteres trækket:

 1. Sæt nøglen i og drej for at placere det øverste af nøglen ud for den "oplåste" position.
 2. Hold godt fast i bunden af trækket for at forhindre, at det falder ned på jorden, og træk låsecylinderen cirka 0,5 cm ud, og drej den med uret, indtil den røde markering på låsecylinderen er ud for den hvide prik. Nu er låsecylinderen låst i "åben" position, og trækket falder ud af huset.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Advarsel
  Vær forsigtig, når du drejer låsecylinderen. Hvis den ikke låses fast i "åben position", trækkes den automatisk tilbage til den oprindelige "lukkede" position og kan klemme dine fingre.
 3. Genmonter støvdækslet på trækhuset for at forhindre, at der ophobes snavs inde i huset.
 4. Luk støvdækslet på trækkets låsecylinder, og opbevar trækket et sikkert sted.

Elektriske forbindelser

Reglerne kræver, at alle anhængere er udstyret med baglys, bremselys, sidemarkeringslys og blinklys. For at levere strøm til anhængerlygter er der lavet et indbygget 13-benet ledningsnetstik i nærheden af krogstøttens stik fra de fleste anhængere.

Billede, der viser det indbyggede 13-bensledningsstik og grafik for hver terminal.
 1. Venstre blinklys (gul)
 2. Tågebaglygte (blå)
 3. Stel til ben 1-8 (hvid)
 4. Højre blinklys (grøn)
 5. Højre baglygte (brun)
 6. Stoplygter (rød)
 7. Venstre baglygte (sort)
 8. Baklygter (lyserød)
 9. Lavspænding Strømforsyning - permanent (orange)
 10. Lavspænding Strømforsyning - koblet/tænding (grå)
 11. Stel til ben 10 (sort/hvid)
 12. Styreudgang til anhængerbremse (lysegrå)
 13. Stel til ben 9 (rød/hvid)
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Alle ben har Lavspænding strøm.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Det er førerens ansvar at sikre, at alle elektriske forbindelser fungerer, og at alle lygter på anhængeren fungerer før og under kørsel med en anhænger. Du skal udføre manuelle kontroller.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Tab af anhængerbelysning ifm. bugsering kan være resultatet af en fejl i anhængerens ledningsføring eller et for højt strømforbrug i de lygter, der er tilsluttet anhængerens strømudgang(e). Hvis det sker, vises et rødt ikon for Anhængertilstand på touchskærmen. Reparer eventuelle problemer med ledningsføringen, og/eller reducer antallet af lygter, der er tilsluttet anhængerens strømudgang(e), og slå derefter Anhængertilstand fra og til igen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis en anhængers tågelygter registreres, deaktiverer Model X sine bagerste tågelygter (hvis køretøjet er udstyret med dem).

Når du kobler en anhængers ledningsnet til Model X's elektriske forbindelse, aktiveres Anhængertilstand automatisk (se Anhængertilstand).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Brug kun den elektriske forbindelse, som er designet af Tesla. Forsøg ikke at splejse en anhængers ledningsnet direkte eller tilslutte det ved hjælp af en anden metode. Dette kan beskadige det elektriske system i bilen og medføre funktionsfejl.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Sørg altid for, at anhængerens elektriske kabel ikke kommer i kontakt med eller slæber på jorden, og at det er tilstrækkeligt løst til at give mulighed for kørsel rundt i sving.

Påvirkning af rækkevidde

Kørsel med anhænger og transporttilbehør øger køretøjets vægt og luftmodstand. Som følge heraf reduceres rækkevidden markant. Selv om Turplanlægger forsøger at justere skøn baseret på Anhængertilstand, kan det faktiske energiforbrug variere. Planlæg turlængde og opladningssteder i overensstemmelse hermed.