Autostole

Frontairbaggen i passagersiden skal være deaktiveret

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Hvis det er tilladt at placere et barn på det forreste passagersæde i din markedsregion, må du aldrig placere et barn på det forreste passagersæde, når frontairbaggen i passagersiden er aktiveret. Sørg altid for, at denne airbag er deaktiveret (se Airbags).

Se følgende mærkat, der sidder på solskærmene:

Mærkat med airbagadvarsel placeret på solskærmen, som viser 1) en autostol på et forsæde med et rødt forbudssymbol 2) en udløst airbag med en bagudvendt autostol og et barn 3) en hånd, der peger på en åben bog med et "I"

For at deaktivere frontairbaggen i passagersiden skal du først sikre dig, at køretøjet står i Park (P). Tryk derefter på Betjeningsknapper > Sikkerhed > Frontairbag i passagerside (se Airbags).

Status for frontairbaggen i passagersiden vises i hjørnet af touchskærmen:

Ikon med passager med airbag og tekst: Airbag i passagersiden deaktiveret
Når du kører med et barn placeret på det forreste passagersæde (hvis tilladt), skal du altid dobbelttjekke status for frontairbaggen i passagersiden for at sikre dig, at den er deaktiveret.
Ikon med barn i autostol med et rødt forbudssymbol og tekst: Passagersidens airbag er aktiveret
For at beskytte en voksen, der efterfølgende sidder på det forreste passagersæde, skal du huske at kontrollere frontairbaggen i passagersiden for at bekræfte, at den er aktiveret.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Det er førerens ansvar at kontrollere, at frontairbaggen i passagersiden er deaktiveret, når der sidder et barn på passagersædet. Hvis deaktivering af frontairbaggen i passagersiden mislykkes med en autostol på denne placering, skal du placere barnet i autostolen på bagsædet og benytte mobilappen til at planlægge en serviceaftale med det samme.

Egnethed og montering af autostole

Alle sikkerhedsseler i Model X er konstrueret til voksne. Når du placerer spædbørn og børn i bilen, skal du:

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Hvis din Model X er udstyret med monosokkelsæder på anden række, skal du deaktivere Let indstigning til tredje sæderække, når en autostol monteres på anden sæderække (se Adgang til sæder på tredje række (hvis monteret) - monosokkelsæde).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Hvis din Model X er udstyret med bænkesæder, skal du deaktivere Let indstigning til første række, når en autostol monteres på anden sæderække (se Adgang til sæder på tredje række (hvis monteret) - bænkesæde).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Når der er monteret en autostol på anden sæderække, skal du før kørsel kontrollere, at der IKKE vises en "sæde ulåst"-advarsel på touchskærmen eller instrumentpanelet. Denne advarsel angiver, at sædet ikke er sikkert for en passager, fordi det ikke er blevet sat tilbage til den sikre låste position. Hvis denne advarselsmeddelelse vises på touchskærmen eller instrumentpanelet, skal du flytte sædet eller ryglænet lidt frem eller lidt tilbage, indtil det låses på plads, og meddelelsen ikke længere vises.

Anbefalede autostole

I nedenstående tabel har Tesla angivet anbefalede autostole ud fra barnets vægtgruppe (som defineret i ECE R44 "Ensartede forskrifter for godkendelse af fastholdelsesanordninger til børn"). Selv om alle vægtgrupper kan placeres på alle de passagersæder i Model X, kan typen af autostol, som kan anvendes på de forskellige siddepladser, variere. For eksempel kan der kun anvendes selebaserede autostole (som defineret i To monteringsmetoder) på det bageste midterste passagersæde.

Statur* Vægtgruppe** Barnets vægt Anbefalet af Tesla

-

Gruppe 0+

Op til 13 kg

Maxi-Cosi CabrioFix med
Easybase2, FamilyFix eller EasyFix

45-105 cm

-

-

Maxi-Cosi Pearl 360 med FamilyFix 360

-

Gruppe I

9-18 kg

Britax Römer DUO PLUS

-

Gruppe II

15-25 kg

Britax Römer KIDFIX2 R

100-150 cm

-

-

Britax Römer KIDFIX I-Size

-

Gruppe III

22-36 kg

Britax KIDFIX2 R, Peg Perego Viaggio 2-3 Shuttle base

* i henhold til R129 CRS, producentens klassificering
** i henhold til R44 CRS

Britax Römer Kidfix i-Size

Når du benytter Britax Römer Kidfix i-Size-autostole som anbefales af Tesla til børn med en højde på 100-150 cm, så skal du også benytte Britax SecureGuard. Når du benytter Britax SecureGuard, skal du placere hofteseledelen fladt hen over barnets hofter. Undlad at placere skulderselen under SecureGuard. For yderligere oplysninger, se instruktionerne som leveres af Britax.

Fastspænding af større børn

Hvis barnet er for stort til at kunne sidde i en autostol, men for lille til at kunne bruge bilens sikkerhedsseler forsvarligt, skal du bruge en selepude, som passer til barnets alder og størrelse. Følg omhyggeligt producentens anvisninger ved brug og montering af en selepude.

To monteringsmetoder

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Monter altid autostole ved at følge anvisningerne fra producenten af autostolen.

Blandt mange forskellige varianter er der to generelle typer autostole baseret på, hvordan de fastgøres på sædet:

Nogle autostole kan monteres med begge metoder. Se anvisningerne fra producenten af autostolen for at fastlægge, hvilken monteringsmetode der skal anvendes, og for udførlige monteringsanvisninger.

I Model X kan selebaserede autostole monteres på alle passagersiddepladser, og ISOFIX/i-Size-autostole kan monteres på alle de yderste siddepladser på anden sæderække. Specifikke oplysninger omkring, hvilken type autostol der kan anvendes på hver enkelt siddeplads, er angivet i det følgende.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
ISOFIX og i-Size er internationale standarder for monteringspunkter til autostole i personbiler.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Anvend ikke ISOFIX/i-Size-monteringspunkter til autostole eller selepuder, som har en integreret sikkerhedssele, hvor den kombinerede vægt af barn og autostol overstiger 33 kg.

Forreste passagersæde

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Placer aldrig et barn på det forreste passagersæde, når frontairbaggen i passagersiden er aktiveret. Det kan medføre risiko for alvorlig personskade eller dødsfald.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
For at få plads til en selebaseret autostol på det forreste passagersæde skal sædet hæves til den mellemste position (hæv det ca. 3 cm).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Det forreste passagersæde er ikke udstyret med monteringsstænger forneden til understøttelse af montering af ISOFIX-autostole. Det forreste passagersæde er heller ikke udstyret med et monteringspunkt foroven.
10 billeder af forreste passagersæde. 1) Grønt flueben med "Passagerairbag deaktiveret", 2) Bagudvendt autostol med blå pile, der peger bagud og opad. De følgende 4 billeder har grønne flueben 3) fremadvendt autostol, 4) bagudvendt autostol, 5) selepude, 6) bagudvendt sæde med sikkerhedsben, og de følgende 4 billeder med ISOFIX-monteringsstænger har røde X’er: 7) fremadvendt, grafik A, B, B1 8) bagudvendt, grafik C, D, E 9) fremadvendt med sikkerhedsben 10) bagudvendt med sikkerhedsben

Når frontairbaggen i passagersiden er deaktiveret, og sædebunden er hævet halvvejs op, kan spædbørn og børn sidde på det forreste passagersæde ved hjælp af følgende typer selebaserede autostole:

 • Fremadvendt, universal.
 • Bagudvendt, universal.
Vægtgruppe Barnets vægt Frontairbag i passagersiden aktiveret Frontairbag i passagersiden deaktiveret
Gruppe 0 Op til 10 kg Ikke tilladt Tilladt
Gruppe 0+ Op til 13 kg Ikke tilladt Tilladt
Gruppe I 9-18 kg Ikke tilladt Tilladt
Gruppe II 15-25 kg Ikke tilladt Tilladt
Gruppe III 22-36 kg Ikke tilladt Tilladt

De yderste siddepladser på anden sæderække (bænkesæder)

11 billeder af de bageste yderste siddepladser. 1) Grønne flueben på yderste sæder med pile, der peger på ISOFIX-låse og en pil, der peger på stroppens placering, 2) bagudvendt autostol og pile, der peger fremad og opad på forsædet. De følgende 6 billeder har grønne flueben 3) fremadvendt autostol, 4) bagudvendt autostol, 5) selepude, 6) fremadvendt autostol med sikkerhedsben med ISOFIX-monteringsstænger, 7) bagudvendt autostol med sikkerhedsben med ISOFIX/i-Size-monteringsstænger, 8) nærbillede af sikkerhedsben, 9) fremadvendt autostol med ISOFIX-monteringsstænger og grafik A, B, B1, 10) bagudvendt autostol med ISOFIX-monteringsstænger og grafik C, D, E, 11) venstrevendt sideværts babylift med L1 grafik

Spædbørn og børn kan sidde på en af de yderste siddepladser på anden sæderække ved hjælp af enten en selebaseret eller en ISOFIX (IU) eller i-Size (i-U)-autostol. De yderste siddepladser på anden sæderække understøtter brugen af følgende ISOFIX-størrelsesklasser:

 • Størrelsesklasse A*, B og B1 fremadvendt.
 • Størrelsesklasse C*, D og E bagudvendt.
 • Størrelsesklasse L1 venstrevendt sideværts babylift.

Større børn kan også sidde på en af de bageste yderste siddepladser ved hjælp af en type B2- eller B3-selepude, der er fastgjort som beskrevet i instruktionerne fra producenten af autostolen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
For at få plads til store, bagudvendte ISOFIX-autostole (størrelsesklasse C) kan det være nødvendigt at flytte sædet bagud til den bageste position og samtidig flytte forsædet foran fremad til den midterste position (op til 13 cm fremad fra den bageste position), hæve sædet (3 cm fra den laveste position) og indstille ryglænet i en vinkel på 15 grader (eller 10 grader bagud fra den forreste position).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
De yderste siddepladser på anden sæderække understøtter brug af øvre monteringsstropper (se Fastgørelse af de øverste monteringsstropper).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Alle vægtgrupper understøttes.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Brug ikke Let indstigning(som beskrevet i Førerprofiler) til automatisk at flytte førersædet til den bageste position, hvis en autostol er monteret på bagsædet, der er placeret bag førersædet. I tilfælde af reduceret afstand kan det påvirke et barns ben, forårsage skader eller skubbe sædet løs, hvis sædet flyttes.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Når der er monteret en autostol på anden sæderække, skal du før kørsel kontrollere, at der IKKE vises en "sæde ulåst"-advarsel på touchskærmen eller instrumentpanelet. Denne advarsel angiver, at sædet ikke er sikkert for en passager, fordi det ikke er blevet sat tilbage til den sikre låste position. Hvis denne advarselsmeddelelse vises på touchskærmen eller instrumentpanelet, skal du flytte sædet eller ryglænet lidt frem eller lidt tilbage, indtil det låses på plads, og meddelelsen ikke længere vises.

De yderste siddepladser på anden sæderække (monosokkelsæder)

10 billeder af de bageste yderste siddepladser. 1) Grønne flueben på yderste sæder med pile, der peger på ISOFIX-låse og en pil, der peger på stroppens placering, 2) bagudvendt autostol og pile, der peger fremad og opad på forsædet. De følgende 8 billeder har grønne flueben 3) fremadvendt autostol, 4) bagudvendt autostol, 5) selepude 6) fremadvendt autostol med ISOFIX-monteringsstænger og grafik A, B, B1, 7) bagudvendt autostol med ISOFIX-monteringsstænger og grafik C, D, E, 8) nærbillede af sikkerhedsben, 9) fremadvendt autostol med ISOFIX-monteringsstænger med sikkerhedsben, 10) bagudvendt autostol med ISOFIX-monteringsstænger med sikkerhedsben

Spædbørn og børn kan sidde på en af de yderste siddepladser på anden sæderække ved hjælp af enten en selebaseret eller en ISOFIX-autostol. Der kan anvendes selebaserede fremadvendte og bagudvendte ISOFIX- eller i-Size (i-U) -autostole på en af de yderste siddepladser på anden sæderække. De yderste siddepladser på anden sæderække understøtter brugen af følgende ISOFIX-størrelsesklasser:

 • Størrelsesklasse A*, B og B1 fremadvendt.
 • Størrelsesklasse C*, D og E bagudvendt.

Større børn kan også sidde på en af de yderste siddepladser på anden sæderække ved hjælp af en type B2- eller B3-selepude, der er fastgjort som beskrevet i instruktionerne fra producenten af autostolen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
For at få plads til store, bagudvendte ISOFIX-autostole (størrelsesklasse C) kan det være nødvendigt at flytte sædet bagud til den bageste position og samtidig flytte forsædet foran fremad til den midterste position (op til 13 cm fremad fra den bageste position), hæve sædet (3 cm fra den laveste position) og indstille ryglænet i en vinkel på 15 grader (eller 10 grader bagud fra den forreste position).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
De yderste siddepladser på anden sæderække understøtter brug af øvre monteringsstropper (se Fastgørelse af de øverste monteringsstropper).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Alle vægtgrupper understøttes.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Brug ikke Let indstigning (som beskrevet i Førerprofiler) til automatisk at flytte førersædet til den bageste position, hvis en autostol er monteret på bagsædet, der er placeret bag førersædet. I tilfælde af reduceret afstand kan det påvirke et barns ben, forårsage skader eller skubbe sædet løs, hvis sædet flyttes.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Når et barn sidder i et monosokkelsæde på anden række i biler med sæder på tredje række, skal indstillingen for knappen, der flytter et ydersæde på anden række frem for nem adgang til den tredje række, være OFF (tryk på Betjeningsknapper > Sæder > Let indstigning). Det sikrer, at du skal holde knappen manuelt nede for at bevæge sædet, og det forhindrer, at et barn, der sidder på den anden række, skubbes mod det tilsvarende forsæde. Se Adgang til sæder på tredje række (hvis monteret) - monosokkelsæde).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Når der er monteret en autostol på anden sæderække, skal du før kørsel kontrollere, at der IKKE vises en "sæde ulåst"-advarsel på touchskærmen eller instrumentpanelet. Denne advarsel angiver, at sædet ikke er sikkert for en passager, fordi det ikke er blevet sat tilbage til den sikre låste position. Hvis denne advarselsmeddelelse vises på touchskærmen eller instrumentpanelet, skal du flytte sædet eller ryglænet lidt frem eller lidt tilbage, indtil det låses på plads, og meddelelsen ikke længere vises.

Midterste sæde på anden sæderække

11 billeder at det midterste bagsæde. 1) 2 billeder på midtersædet med grønt flueben, 2) Bagudvendt autostol og pile, der peger fremad og opad på forsædet. De følgende 4 billeder har grønne flueben 3) fremadvendt autostol, 4) bagudvendt autostol, 5) selepude, 6) nærbillede af sikkerhedsben. De følgende 4 billeder har røde X’er 7) fremadvendt autostol med ISOFIX-monteringsstænger og grafik A, B, B1 , 8) bagudvendt autostol med ISOFIX-monteringsstænger og grafik C, D, E , 9) fremadvendt autostol med ISOFIX-monteringsstænger og sikkerhedsben, 10) bagudvendt autostol med ISOFIX-monteringsstænger og sikkerhedsben

Spædbørn kan sidde på det midterste bagsæde i en selebaseret bagudvendt autostol. Mindre børn kan sidde på det midterste bagsæde i en selebaseret bagudvendt eller fremadvendt autostol.

Større børn kan sidde på midtersædet på anden sæderække ved hjælp af en type B2- eller B3-selepude, der er fastgjort som beskrevet i instruktionerne fra producenten af autostolen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Midtersædet på anden sæderække er ikke udstyret med nedre monteringsstænger til understøttelse af montering af ISOFIX-autostole.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Alle vægtgrupper understøttes.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
I køretøjer med en tredje sæderække må man ikke benytte knappen på nakkestøtten til et af anden sæderækkes yderste bænkesæde, når et barn er placeret på anden sæderække. Brug af knappen vipper og flytter de kombinerede venstre- og midtersæder fremad, og en passager på sæderne kan komme i klemme. Stol ikke på, at Model X kan genkende eller tage højde for passagerer, der sidder i køretøjet, når denne knap benyttes. Brug kun denne knap, når der ikke sidder nogen på sæderne på anden række. Se (se Adgang til sæder på tredje række (hvis monteret) - bænkesæde).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Når der er monteret en autostol på anden sæderække, skal du før kørsel kontrollere, at der IKKE vises en "sæde ulåst"-advarsel på touchskærmen eller instrumentpanelet. Denne advarsel angiver, at sædet ikke er sikkert for en passager, fordi det ikke er blevet sat tilbage til den sikre låste position. Hvis denne advarselsmeddelelse vises på touchskærmen eller instrumentpanelet, skal du flytte sædet eller ryglænet lidt frem eller lidt tilbage, indtil det låses på plads, og meddelelsen ikke længere vises.

Sæder på tredje sæderække

10 billeder af tredje sæderække. 1) Grønne flueben på sæder med pile, der peger på ISOFIX-låse og en pil, der peger på stroppens placering, 2) Bagudvendt autostol og pile, der peger fremad og opad på forsædet. De følgende 3 billeder har grønne flueben 3) fremadvendt autostol, 4) bagudvendt autostol, 5) selepude, og de resterende billeder har røde X’er 6) nærbillede af sikkerhedsben, 7) fremadvendt autostol med sikkerhedsben med ISOFIX-monteringsstænger, 8) bagudvendt autostol med sikkerhedsben med ISOFIX-monteringsstænger, 9) bagudvendt autostol med ISOFIX-monteringsstænger, 10) fremadvendt autostol med ISOFIX-monteringsstænger

Spædbørn og børn kan sidde på et sæde på tredje sæderække ved hjælp af en selebaseret autostol.

Større børn kan også sidde på et sæde på tredje sæderække ved hjælp af en type B2-selepude, der er fastgjort som beskrevet i instruktionerne fra producenten af autostolen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
For at få plads til store, bagudvendte autostole kan det være nødvendigt at flytte sæderne foran på anden sæderække fremad og vinkle ryglænet til den forreste position.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Sæderne på tredje sæderække er ikke udstyret med nedre monteringsstænger til understøttelse af montering af ISOFIX-autostole.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Alle vægtgrupper understøttes.

Montering af selebaserede autostole

Følg altid omhyggeligt anvisningerne fra producenten af autostolen. Følg disse generelle retningslinjer for selebaserede autostole:

 • Sørg for, at autostolen passer til barnets vægt, højde og alder.
 • Undgå at iklæde barnet stort, løst tøj.
 • Undlad at anbringe genstande mellem barnet og autostolen.
 • Juster autostolens seler i henhold til barnet, hver gang du kører.
 1. Placer autostolen på den passende siddeplads, og træk sikkerhedsselen helt ud. Før og spænd sikkerhedsselen i henhold til anvisningerne fra producenten af autostolen.
  En autostol, der er spændt fast på et passagersæde ved hjælp af bilens sikkerhedssele.
 2. Vent, mens sikkerhedsselen rulles op, og stram den til, mens du presser autostolen ind mod bilens sæde.
 3. Fastgør de øvre monteringsstropper som beskrevet i anvisningerne fra producenten af autostolen (se Fastgørelse af de øverste monteringsstropper).

Montering af ISOFIX-autostole

De bageste yderste siddepladser er udstyret med ISOFIX/i-Size-monteringsstænger. Disse monteringsstænger er placeret mellem sædepuden og ryglænet. Den nøjagtige placering af hver monteringsstang er angivet med en markering (vist nedenfor) på ryglænet, direkte over det tilhørende monteringspunkt.

Monosokkelsæder:

ISOFIX-ikonet og pilene, der viser placeringen af ISOFIX-låse.
To grønne flueben på yderste sæder på anden række og et rødt X på midtersædet

Bænkesæder:

ISOFIX-ikonet og pilene, der viser placeringen af ISOFIX-låse.
To grønne flueben på yderste sæder på anden række og et rødt X på midtersædet

Ved montering af en ISOFIX/i-Size-autostol skal anvisningerne fra producenten af autostolen læses og følges nøje. Disse anvisninger beskriver, hvordan autostolen sættes på sædets monteringsstænger, indtil den klikker på plads. Det kan være nødvendigt at presse autostolen ind mod ryglænet for at sikre, at den er monteret korrekt.

En autostol, der glider på plads, med en taleboble med et udråbstegn, der peger på monteringsstangen

Kontroller inden brug, at autostolen er monteret korrekt. Tag fat forrest på autostolen med en hånd på hver side, og forsøg at:

 • Dreje autostolen fra side til side.
 • Trække autostolen væk fra sædet.

Hvis autostolen drejer eller flyttes væk fra sædet, er de to låse ikke korrekt i indgreb i monteringsstængerne. Genmonter autostolen, og prøv igen. Det er meget vigtigt, at begge autostolens låse er korrekt i indgreb.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Anvend ikke ISOFIX-/i-Size-monteringspunkter til autostole eller selepuder, som har en integreret sikkerhedssele, hvor den kombinerede vægt af barn og autostol overstiger 33 kg.

Sikkerhedsben

Alle siddepladser på første og anden sæderække i Model X understøtter brug af en autostol med et sikkerhedsben. Hvis autostolen er udstyret med et ben, så træk benet ud som beskrevet i anvisningerne fra producenten af autostolen.

Autostol med sikkerhedsben med pil, der peger ned og væk fra sædet

Fastgørelse af de øverste monteringsstropper

Siddepladser på første og anden sæderække understøtter brug af øvre monteringsstropper. Når anvisningerne fra producenten af autostolen omfatter fastgørelse af en øvre monteringsstrop, skal dens krog fastgøres til monteringspunktet bag den pågældende siddeplads.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Stram de øvre monteringsstropper i henhold til anvisningerne fra producenten af autostolen.

Monteringspunkterne til monteringsstropperne er placeret på bagsiden af siddepladserne på anden og tredje sæderække.

Anbring dobbelte monteringsstropper sådan, at de løber på begge sider af nakkestøtten.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Ved placering af monteringsstropper skal du holde stroppen tæt på nakkestøtten som vist nedenfor. På en Model X med tredje sæderække må du ikke lade en monteringsstrop dække knappen til adgang til tredje sæderække bag på sædet.
Grøn strop nær nakkestøtten med et grønt flueben og en rød strop med et rødt X, der dækker knappen til adgang på sædet
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
PÅ DET MIDTERSTE SÆDE MÅ DER KUN ANVENDES AUTOSTOLE, SOM FASTHOLDES AF EN SIKKERHEDSSELE.

Dobbelte stropper – monosokkelsæder på anden række:

Placering af monteringspunkter bag anden sæderække

Dobbelte stropper – bænkesæder på anden række:

Placering af monteringspunkter bag anden sæderække

Dobbelte stropper – tredje sæderække

Placering af monteringspunkter bag tredje sæderække

Enkelt strop – monosokkelsæder på anden række:

Anbring enkelte monteringsstropper sådan, at de ved de yderste siddepladser løber ved den udvendige side af nakkestøtten (dvs. på samme side af nakkestøtten som seleoprulningsmekanismen). På midterste siddeplads (ekstraudstyr) skal stroppen føres hen over midten og toppen af nakkestøtten.

Placering af monteringspunkter bag anden sæderække

Enkelt strop – bænkesæder på anden række:

Anbring enkelte monteringsstropper sådan, at de ved de yderste siddepladser løber ved den udvendige side af nakkestøtten (dvs. på samme side af nakkestøtten som seleoprulningsmekanismen). På midterste siddeplads (ekstraudstyr) skal stroppen føres hen over midten og toppen af nakkestøtten.

Placering af monteringspunkter bag anden sæderække
Placering af monteringspunkter bag tredje sæderække

Teknisk information

ECE 16-07 tillæg 17, appendiks 3, tabel 1

Siddepladsnummer (se nedenfor)

1 og 3
PASSAGERAIRBAG DEAKTIVERET

1 og 3
PASSAGERAIRBAG AKTIVERET

4 5 6 7 9
Tilladte vægtgrupper 0, 0+, I, II, III Nej 0, 0+, I, II, III 0, 0+, I, II, III 0, 0+, I, II, III 0, 0+, I, II, III 0, 0+, I, II, III
Egnet til universalstol med selefastgørelse? Ja (*1) Nej Ja Ja Ja Ja (*4) Ja (*4)
Egnet til i-Size? Nej Nej Ja Nej Ja Nej Nej
Egnet til lateral (L1/L2)? Nej Nej L1 (*3) Nej Nej Nej Nej
Største passende bagudvendt ISOFIX (R1/R2X/R2/R3). Nej Nej R3 (*2) Nej R3 (*2) Nej (*5) Nej (*5)
Største passende fremadvendte ISOFIX (F1/F2X/F2/F3). Nej Nej F3 Nej F3 Nej (*5) Nej (*5)
Største passende selepude (B2/B3). B3 Nej B3 (*6) B3 (*6) B3 (*6) B2 B2
Egnet til sikkerhedsben? Ja Nej Ja Ja Ja Nej Nej
*BEMÆRKNINGER:

1. For at få plads til en selebaseret autostol på det forreste passagersæde skal sædet hæves til den mellemste position.
2. For at få plads til en ISOFIX-autostol på et sæde på anden eller tredje sæderække skal du justere sædet foran til den midterste position. Ryglænet skal vinkles 15 grader fra den forreste position. Kun forsæde - hæv sædepuden 3 cm opad fra den laveste position.
3. En babylift kan bruges i venstre side af et bænkesæde på anden sæderække, ikke på monosokkelsæder.
4. Når en selebaseret universalautostol monteres på tredje række, kan de yderste og midterste sæder på anden sæderække ikke bruges.
5. ISOFIX til tredje sæderække er tilgængelig for biler, der er fremstillet før oktober 2019.
6. To B3- eller tre B2-selepuder kan bruges på de yderste pladser.

Sikkerhedsselespænder til voksne er ikke placeret lateralt mellem ISOFIX-monteringsstængerne på nogen siddeplads.

Oversigt over siddepladsnumre

Siddeplads Position i bilen
1 Forrest til venstre (kun højrestyrede køretøjer)
3 Forrest til højre (kun venstrestyrede køretøjer)
4 Anden sæderække til venstre
5 Midtersæde på anden sæderække
6 Anden sæderække til højre
7 Tredje sæderække til venstre (ekstraudstyr)
9 Tredje sæderække til højre (ekstraudstyr)

Advarsler vedrørende autostole

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Anvend aldrig en bagudvendt autostol på et sæde, der er beskyttet af en aktiv frontairbag i passagersiden. Det kan medføre risiko for alvorlig personskade eller dødsfald. Se advarselsmærkatet på solskærmen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Autostole er beregnet til at blive fastspændt på bilens sæder ved hjælp af hofteseler eller hoftedelen af en trepunktssele. Børn kan blive bragt i fare ved en kollision, hvis autostolen ikke er forsvarligt fastgjort i bilen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Brug ikke en autostol, der vender fremad, før barnet vejer over 9 kg (20 lbs) og kan sidde selv. Op til toårs alderen er et barns rygrad og nakke ikke nok udviklet til at undgå at tage skade ved et frontalt sammenstød.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Anbring aldrig en baby eller et spædbarn på skødet af en voksen passager. Alle børn skal til enhver tid være forsvarligt fastspændt i velegnede autostole.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Følg vejledningen i dette dokument og producentens anvisninger for at sikre, at alle børn er forsvarligt fastspændt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Sikkerhedsseleindikatoren på touchskærmen er ikke en erstatning for at kontrollere, om en lille passager eller en autostol er fastgjort på forsvarlig vis. Passagersensorerne kan muligvis ikke registrere små passagerer eller autostole.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Børn bør sidde i en bagudvendt autostol fastgjort ved hjælp af bilens integrerede fempunktssele så længe som muligt, indtil de når den maksimale størrelses- eller vægtgrænse for den bagudvendte autostol.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Det er vigtigt, at et større barn anbringes, så barnets hoved støttes, og barnets sikkerhedssele er korrekt justeret og fastspændt. Skulderdelen af selen skal være væk fra ansigtet og halsen, og hoftedelen må ikke være hen over maven.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Fastgør aldrig to autostole til det samme monteringspunkt. Monteringspunktet er muligvis ikke stærkt nok til at fastholde begge sæder i tilfælde af en kollision.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Monteringsstænger til fastspænding af børn er kun beregnet til at klare de belastninger, der opstår fra korrekt monteret fastspændingsudstyr. De må under ingen omstændigheder anvendes til voksnes sikkerhedsseler, stropper eller til fastgørelse af andet udstyr til køretøjet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Undersøg altid seler og stropper for skader og slid.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Efterlad aldrig et barn uden opsyn, heller ikke selv om barnet er forsvarligt fastspændt i en autostol.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Brug aldrig en autostol, som har været involveret i en kollision. Kassér stolen, og udskift den i overensstemmelse med producentens anvisninger.