Forsæder og bagsæder

Korrekt kørestilling

Sædet, nakkestøtten, sikkerhedsselen og airbaggene giver dig maksimal sikkerhed. Korrekt brug af disse enheder øger din beskyttelse.

Person, der sidder på førersædet, med sikkerhedssele på og hænderne på rattet

Indstil sædet, så du kan bruge sikkerhedsselen korrekt, og så du er så langt væk fra frontairbaggen som muligt:

 1. Sid ret op og ned med begge fødder i bunden af bilen og med sædet tilbagelænet i oprejst position.
 2. Sørg for, at du nemt kan nå pedalerne, og at armene er let bøjede, når du holder ved rattet. Dit bryst skal være mindst 25 cm fra midten af airbaggens dækplade.
 3. Placer sikkerhedsselens skuldersektion midt mellem halsen og skulderen. Anbring hoftesektionen rundt om hoften, ikke rundt om maven.

Model X Sæderne har integrerede hovedstøtter, som ikke kan justeres eller fjernes.

Justering af forsæder

Tre justeringsknapper på siden af sædet
 1. Flyt sædet frem/tilbage, og juster sædets højde og vinkel op/ned.
 2. Indstil ryglænet.
 3. Indstil lændestøtten.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Inden du justerer forsædet, skal du kontrollere, at området omkring sædet er fri for forhindringer (personer og genstande).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Udlad at indstille sæderne, mens du kører. Det øger risikoen for en kollision.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Der er risiko for alvorlige skader i tilfælde af en kollision, hvis du kører med sædet lænet tilbage, da du kan glide ud under hofteselen eller blive viklet ind i sikkerhedsselen. Sørg for, at sædet er lænet tilbage i en vinkel på maks. 30 grader, når bilen kører.

Justering af monosokkelsæder på anden række

En Model X, der er udstyret med monosokkelsæder, har plads til to eller tre passagerer på anden række, afhængigt af den interiørudformning, du har købt. Der er to måder at justere sædernes placering på:

 • Tryk på Betjeningsknapper > Sæder på touchskærmen. Tryk på ikonet, der er knyttet til det sæde, du vil justere, og hold det nede. Hvide ikoner indikerer, at sædet kan flyttes i den retning; grå ikoner indikerer, at sædet ikke kan flyttes længere i den retning.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Forsæderne kan flyttes lidt fremad for at give plads til den fremadgående bevægelse for sæderne på anden række.
 • Brug den manuelle justering som illustreret nedenfor. Ud over at bevæge sædet frem/tilbage giver den manuelle sædejustering mulighed for justering af ryglænet. Selv om betjeningsanordningen på de yderste siddepladser er L-formet, og betjeningsanordningen på midterpladsen er rund, indeholder de begge de samme funktioner.
Anden sæderække med zoomfelt, der viser L-formet betjeningselement på ydersiden og et rundt betjeningselement under midtersædet
 1. Flyt sædet frem/tilbage (op/ned på knappen), og juster ryglænet (venstre/højre på knappen).
 2. Flyt sædet frem/tilbage.
 3. Indstil ryglænet.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Ryglænet låses på plads, når du slipper håndtaget. Hvis et ryglæn ikke er låst, når et køregear indkobles, viser instrumentpanelet en advarsel om det ulåste ryglæn. Juster ryglænet igen og sørg for, at det låser.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Før du kører, skal du sørge for, at sædet er låst. Du skal eventuelt rykke sædet frem eller tilbage, indtil det klikker på plads.

Justering af ryglæn på anden række (bænkesæder)

Hvis din Model X er udstyret med to sæderækker, har bænkesæderne på anden række plads til op til tre passagerer. Brug det mekaniske justeringsgreb på hver side af de yderste siddepladser til at justere ryglænene. Et bænkesæde er delt 60/40, så du med justeringsgrebet i venstre side kan flytte både ryglænet for venstre og midterste sæde, mens du med grebet i højre side kun kan flytte højre ryglæn). Træk i og hold grebet, mens du flytter ryglænet til den ønskede position, og slip derefter grebet igen. Efter at have flyttet et ryglæn tilbage i oprejst position skal du forsøge at bevæge det frem eller tilbage for at sikre, at det er sikkert låst i positionen.

Anden sæderække med zoomfelt, der viser justeringsgreb på ydersiden af sædet
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Der er risiko for alvorlige skader i tilfælde af en kollision, hvis du kører med sædet lænet tilbage, da du kan glide ud under hofteselen eller blive viklet ind i sikkerhedsselen. Sørg for, at sæderyglænet, der hvor der sidder nogen, er lænet tilbage i en vinkel på maks. 30 grader, når bilen kører.

Nedfældning af ryglæn på anden række (bænkesæder)

Ryglæn på anden række på bænkesæder kan nedfældes helt, så de ligger fladt og maksimerer lastpladsen. Træk i det mekaniske greb på siden af hvert ydersæde (det samme greb du bruger til at læne sæderne tilbage, som beskrevet ovenfor), og skub derefter sædet helt frem. Bænkesædet er delt 60/40, så du med justeringsgrebet i venstre side kan nedfælde både ryglænet for venstre og midterste sæde, mens du med grebet i højre side kun kan nedfælde højre ryglæn).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Fjern genstande fra sæderne og benområdet, før du folder sæderne helt ned. Det kan være nødvendigt at skubbe forsæderne frem, så ryglænene kan foldes helt fladt ned.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Før sæderne foldes helt ned, skal du sikre, at sikkerhedsselen ikke er spændt, og at der ikke er nogen genstande på sæderne.

Flytning af bænkesæder på anden række

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Kun bænkesæder i biler med syv sæder kan flyttes fremad og bagud. Bænkesæderne i biler med fem sæder er stationære.

Brug det mekaniske greb under hver af de yderste siddepladser til at flytte sæderne på anden række fremad eller bagud. Bænkesædet er delt 60/40, så du med grebet i venstre side kan flytte sædet for venstre og midterste sæde, mens du med grebet i højre side kun kan flytte højre sæde). Træk i og hold grebet mens du flytter sædet fremad eller bagud. Slip håndtaget, når sædet er i den ønskede position.

Anden sæderække med en pil, der viser grebet under det yderste sæde
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Du kan kun justere bænkesædernes position ved hjælp af de mekaniske greb. Du kan ikke bruge touchskærmen til at justere bænkesæder.

Adgang til sæder på tredje række (hvis monteret) - monosokkelsæde

En knap er placeret på ryglænet på hver af de yderste monosokkelsæder på den anden række. Knappen gør det nemt for passagererne at sætte sig ind på og stige ud fra sæderne på tredje række. Tryk på Betjeningsknapper > Sæder > Let indstigning, og vælg, hvordan du ønsker, at knappen skal fungere:

 • TIL - Lader dig vippe og flytte det tilhørende ydersæde helt frem og flytte midtersædet delvist frem, med et enkelt tryk på knappen.
 • FRA - Hvis deaktiveret, som anbefales, hvis en autostol er monteret på anden række, skal du holde knappen inde for at rykke sæderne på anden række fremad.

Når du har brugt knappen til indstigning på tredje række til at få adgang til tredje sæderække, skal du blot trykke på knappen igen for at flytte sæderne tilbage til deres normale position.

Anden sæderække med et zoomfelt, der peger på en knap bagpå uden for sædet
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
I køretøjer med en tredje sæderække må man ikke benytte knappen til indstigning på tredje række til et af anden sæderækkes yderste sæder, når et barn er placeret på anden sæderække. Brug af knappen vipper og flytter sæderne fremad, og en passager på sæderne kan komme i klemme. Stol ikke på, at Model X kan genkende eller tage højde for passagerer, der sidder i køretøjet, når denne knap benyttes. Brug kun denne knap, når der ikke sidder nogen på sæderne på anden række.

Retningslinjer for brug af knappen til indstigning på tredje række:

 • Hvis et sæde på forreste række er placeret på en sådan måde, at sædet på anden række vil ramme det under en aktivering af funktionen til nem indstigning, flyttes det automatisk lige akkurat nok frem til at gøre plads til, at monosokkelsædet på anden række kan flyttes frem.
 • Den fremadgående bevægelse af anden monosokkelsæderække annulleres, hvis en passager justerer et sæde på anden række, mens det er i bevægelse.
 • Når det yderste sæde vippes frem efter tryk på knappen, vender dets ryglæn tilbage til den fremadvippede position og skal muligvis justeres igen af hensyn til komforten.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Brug KUN knappen til indstigning på tredje række til at få adgang til tredje række, når der ikke sidder nogen på sæderne på anden række. Stol ikke på, at Model X kan genkende eller tage højde for passagerer, der sidder i køretøjet, når knappen benyttes.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Sørg altid for at sædet er låst før du kører. Ellers er der risiko for personskade.

Adgang til sæder på tredje række (hvis monteret) - bænkesæde

En knap er placeret på ryglænet på hver af de yderste bænkesæder på den anden række. Knappen gør det nemt for passagererne at sætte sig ind på og stige ud fra sæderne på tredje række. Tryk på og slip knappen på venstre yderplads for at tippe og flytte de kombinerede venstre og midtersæder fremad. Tryk på og slip knappen på højre yderplads for at tippe og flytte det højre sæde fremad.

Anden sæderække med et zoomfelt, der peger på en knap bagpå uden for sædet
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
I køretøjer med en tredje sæderække må man ikke benytte knappen til indstigning på tredje række til et af anden sæderækkes yderste bænkesæder, når et barn er placeret på anden sæderække. Brug af knappen flytter de kombinerede venstre- og midtersæder fremad, og en passager på sæderne kan komme i klemme. Brug kun denne knap, når der ikke sidder nogen på sæderne på anden række. Før kørsel skal du sørge for, at sædet og ryglænet er sikkert låst.

I nogle situationer, f.eks. når du holder parkeret på en skråning, eller når sædebeklædningen påvirker bevægelsen af bænkesæderne, efter at du har trykket på knappen, flyttes bænkesæderne muligvis ikke helt frem, og det kan være nødvendigt at skubbe sæderne frem forsigtigt, indtil de når til enden af skinnen.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Når du har brugt knappen til indstigning på tredje række til at få adgang til tredje sæderække, skal du skubbe bænkesæderne tilbage til deres siddeplads og sikre, at sæderne er korrekt låst på plads, ved at forsøge at flytte dem fremad og bagud. Ellers er der risiko for personskade.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Sædet skal være sikkert låst, før du kører. Ryk sædet frem eller tilbage, indtil du hører, at det "klikker" på plads.

Nedfældning og oprejsning af sæder på tredje række (hvis monteret)

Hvis du vil folde et sæde på tredje række ned, skal du trykke på knappen i sædets øverste, yderste hjørne. Knappen har to stop.

Tredje sæderække med en pil, der peger hen mod en knap øverst uden for sædet
 1. Fold nakkestøtten fremad.
 2. Fold ryglænet frem.

Hæv sæderne ved at trykke på knappen i sædets øverste, yderste hjørne. Træk derefter sædet opad, indtil det låses på plads. Prøv at trække ryglænet fremad for at sikre, at det er låst i oprejst position.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Inden du folder ryglænene på tredje række ned, skal du fjerne genstande fra sæderne og benområdet. Det kan være nødvendigt at flytte sæderne på anden række frem, så ryglænene kan foldes helt fladt ned.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Kørsel med tredje sæderække foldet fremad kan medføre et højere støj- og/eller vibrationsniveau fra køretøjets bagende (bagagerum, affjedring osv.).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Før sæderne foldes helt ned, skal du sikre, at sikkerhedsselen ikke er spændt, og at der ikke er nogen genstande på sæderne.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Sørg altid for, at sæderne og ryglænene er fastlåst i lodret position, inden du kører. Ellers er der risiko for personskade.

Sædevarme

Forsæderne kan indstilles til tre niveauer, hvor 3 er det højeste, og 1 er det laveste. Der er hjælp til at betjene sædevarmen under Betjening af klimaanlægget.

Hvis Model X er udstyret med koldtvejrspakken, kan du også styre sædevarmen i alle de bageste siddepladser samt afrimningsfunktionen til vinduesviskere og sprinklerdyser ved at trykke på betjeningsknapperne til klimaanlægget på touchskærmen.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Personer med perifer neuropati og personer, der har vanskeligt ved at mærke smerte pga. diabetes, alder, en nervelidelse eller andre sygdomme, skal være ekstra forsigtige, når de bruger klimaanlægget og sædevarmen for at undgå forbrændinger ved længerevarende brug.

Sædebetræk

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Brug ikke sædebetræk på et sæde udstyret med en sædemonteret airbag (se Placering af airbags). Det kan begrænse udløsningen af de sædemonterede sideairbags i tilfælde af en kollision. Hvis køretøjet er udstyret med et passagersensorsystem, der anvendes til at kontrollere status for frontairbaggen i passagersiden, kan sædebetræk også forstyrre dette system.