Køretøjets lastvægt

Køretøjsmærkning

Det er vigtigt at forstå dit køretøjs oprindelige dækstørrelser og -tryk og TPMLM (teknisk tilladt pålæsset maksimumvægt) og TPMAM (teknisk tilladt maksimumvægt på akslen). Disse oplysninger kan findes på de to mærkater, der er fastgjort til Model X.

Mærkater placeret på den midterste dørstolpe angiver, hvor meget vægt bilen kan transportere
  1. Bugseringsmærkat (ekstraudstyr)
  2. Dæktryksmærkat
  3. Lovpligtig plade
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Trækkapacitet er kun tilgængeligt, hvis Model X er udstyret med trækpakken (ekstraudstyr).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Overlæsning af Model X påvirker køretøjets bremse- og styreegenskaber, hvilket kan bringe sikkerheden i fare og forårsage skader.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Der må aldrig opbevares store mængder væske i Model X. Hvis der spildes store mængder væske, kan det medføre, at de elektriske komponenter bliver defekte.

Trækmærkat

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Afhængigt af køretøjets produktionsdato er Model X muligvis udstyret med et trækmærkat.

Trækkapacitet er kun tilgængeligt, hvis Model X er udstyret med trækpakken. Hvis trækpakken er monteret, angiver trækmærkaten, at du skal se i instruktionsbogen for de dæktryk, som skal anvendes ved kørsel med en anhænger. Anvend ikke de dæktryk, som er angivet på mærkaten med oplysninger om dæktryk. Se i stedet emnet "Kørsel med anhænger" i afsnittet Kørsel i instruktionsbogen på skærmen.

Mærkat om bugsering og kørsel ved høj hastighed, henviser førerne til instruktionsbogen for krav til dæktryk

Dæktryksmærkat

Dæktryksmærkaten oplyser om:

  • Det maksimale antal siddepladser til passagerer.
  • Størrelsen på de oprindelige dæk.
  • Dæktrykket for de oprindelig for- og bagdæk (kolde dæk). Disse anbefalede dæktryk optimerer køretøjets køre- og styreegenskaber.

Mærkatformat:

Et eksempel på en dæktryksmærkat

Udskift aldrig mærkaten, heller ikke selvom du skifter til andre dæk.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis Model X er læsset til den maksimale lastvægt, skal du kontrollere, at alle dæk har det anbefalede dæktryk.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Dæktrykkene, som er angivet på mærkaten med oplysninger om dæktryk, GÆLDER IKKE for kørsel med en anhænger. Ved kørsel med en anhænger skal dæktrykkene forøges. For oplysninger om påkrævede dæktryk i forbindelse med bugsering se Kørsel med anhænger og tilbehør.

Lovpligtig

Ud over stelnummeret (VIN) indeholder den lovpligtige plade følgende:

  • TPMLM - Teknisk tilladt pålæsset maksimumvægt. Den maksimalt tilladte totalvægt for Model X. Den beregnes som egenvægten af Model X plus vægten af alle passagerer, væsker og last.
  • TPMAM - Teknisk tilladt maksimumvægt på akslen for for- og bagakslerne. TPMAM er den maksimale fordelte vægt, som hver aksel kan bære.
Et eksempel på en lovpligtig plade
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Forebyg skader på Model X ved at sikre, at køretøjets totalvægt aldrig overstiger TPMLM eller de individuelle TPMAM-grænser.