Veiligheidsgordels

Veiligheidsgordels dragen

Veiligheidsgordels en kinderzitjes zijn de beste middelen ter bescherming van de inzittenden bij een aanrijding. Het dragen van de veiligheidsgordels is in de meeste landen dan ook verplicht.

Alle stoelen zijn voorzien van driepuntsveiligheidsgordels met oprolautomaat. De oprolautomaat zorgt ervoor dat de inzittenden zich onder normale omstandigheden comfortabel kunnen bewegen. Om kinderzitjes veilig op hun plaats te houden zijn alle passagiersstoelen voorzien van een ALR (Automatic Locking Retractor: automatisch blokkerend oprolmechanisme). Wanneer de veiligheidsgordel volledig uitgetrokken wordt (verder dan nodig is voor een gemiddelde volwassen inzittende), zet dit mechanisme de gordel vast totdat deze weer wordt losgeklikt (zie Kinderzitje met veiligheidsgordel installeren).

De oprolautomaat spant of vergrendelt automatisch om de passagiers stevig in hun stoel te houden wanneer de Model 3 snel accelereert, stevig remt of snel door een bocht rijdt, of bij een aanrijding.

Geluidsignalen van veiligheidsgordels

een rood persoon met zijn veiligheidsgordel om
Het controlelampje op het touchscreen gaat branden als de bestuurder of één van de inzittenden vergeet zijn of haar gordel om te doen. Maak de gordels voor de zekerheid nog eens vast als het lampje blijft branden terwijl alle inzittenden de gordels hebben omgedaan. Leg geen zware voorwerpen (zoals een koffer) op een lege stoel. Neem contact op met Tesla als het controlelampje blijft branden.
U kunt het geluidssignaal van de veiligheidsgordel tijdelijk uitschakelen voor een zitplaats achterin. Dit is handig wanneer u een voorwerp op de achterbank legt dat de herinnering aan de veiligheidsgordel activeert. Als u het geluidssignaal wilt uitschakelen, raakt u de bijbehorende zitplaats aan in de pop-upmelding voor herinnering aan de veiligheidsgordel dat wordt weergegeven op het touchscreen wanneer een herinnering aan de veiligheidsgordel actief is. Wanneer een geluidssignaal wordt uitgeschakeld, wordt het pictogram van de veiligheidsgordelherinnering, alleen voor de huidige rit, vervangen door een stoelpictogram. Tik nogmaals op de zitplaats om het geluidssignaal weer in te schakelen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Schakel een veiligheidsgordelsignaal niet uit als de zitplaats door een inzittende wordt ingenomen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Veiligheidsgordels moeten door inzittenden op alle zitplaatsen worden gedragen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
In regio's waar veiligheidsgordelsignalen verplicht zijn voor zitplaatsen achterin, kunnen deze niet worden uitgeschakeld. Om de signalen uit te schakelen voor een niet-bezette stoel waarop een voorwerp is gedetecteerd, moet u de gordel vastmaken of het voorwerp verwijderen.

Gordel vastmaken

 1. Controleer of de stoel in de juiste stand staat. Zie (zie Correcte houding) voor meer informatie over de juiste positie van de bestuurdersstoel.
 2. Trek de gordel rustig uit en zorg dat deze midden over uw schouder loopt en plat over borst en bekken ligt. Zorg ervoor dat de gordel goed wordt geleid en niet wordt verdraaid. Ga nooit op de veiligheidsgordel of onderdelen van de veiligheidsgordel zitten.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Attentie
  Een verdraaide of onjuist geleide veiligheidsgordel kan leiden tot schade en de werking van het veiligheidsgordelsysteem belemmeren.
 3. Druk de gesp in de sluiting tot u een duidelijke 'klik' hoort, ten teken dat de gordel goed vastzit.
  Persoon die veiligheidsgordel omdoet met een uitvergroot kader met een pijl van de sluiting van de gordel naar de gesp
 4. Trek even aan de gordel om te controleren of deze goed vastzit.
 5. Trek het schoudergedeelte van de gordel aan tot dit vlak tegen de borst rust.

De hoogte van het schouderankerpunt verstellen

Model 3 is voorzien van een verstelbaar schouderankerpunt voor elke voorstoel dat zorgt voor de juiste positionering van de veiligheidsgordel. De veiligheidsgordel moet vlak langs het midden van uw sleutelbeen lopen terwijl u zich in de juiste rijpositie bevindt (zie Correcte houding). Verstel de hoogte van het schouderankerpunt als de veiligheidsgordel niet correct is gepositioneerd:

 1. Houd de knop op het schouderankerpunt ingedrukt om het vergrendelingsmechanisme te ontgrendelen.
 2. Houd de knop ingedrukt en beweeg het schouderankerpunt, indien nodig, omhoog of omlaag om de veiligheidsgordel correct te positioneren.
 3. Laat de knop op het schouderankerpunt los om het te vergrendelen.
 4. Trek aan de gordel zonder de knop in te drukken en probeer het schouderankerpunt omlaag te bewegen om te controleren of het goed vastzit.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Zorg er voordat u gaat rijden voor dat de veiligheidsgordel correct is gepositioneerd en dat het schouderankerpunt is vergrendeld. Rijden terwijl de veiligheidsgordel onjuist is gepositioneerd of wanneer het schouderankerpunt niet is vergrendeld kan de werking van de veiligheidsgordel bij een aanrijding verminderen.

Gordel losmaken

Houd de gordel vlak bij de sluiting vast om te voorkomen dat deze te snel losschiet en druk op de knop van de gordelsluiting. De gordel rolt automatisch op. Zorg dat het oprollen van de gordel op geen enkele wijze belemmerd wordt. De gordel mag niet loshangen. Neem contact op met Tesla als een veiligheidsgordel niet helemaal oprolt.

Veiligheidsgordels dragen tijdens zwangerschap

Draag de gordel niet over de buik. Draag het heupgedeelte van de gordel onder de buik, zo laag mogelijk over het bekken. Draag het diagonale deel van de gordel over de borst boven de buik. Raadpleeg een arts voor meer specifieke advies.

Zwangere vrouw met veiligheidsgordel over de borst boven de buik
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Als de veiligheidsgordel niet comfortabel zit, verstel dan de stoel in plaats van dat u de veiligheidsgordel onjuist draagt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Plaats niets tussen de riem en uw lichaam om de klap van een aanrijding op te vangen.

Gordelspanners

De veiligheidsgordels voorin zijn voorzien van gordelspanners die bij een aanrijding tegelijk met de airbags geactiveerd worden. De gordelspanner trekt het heup- en schoudergedeelte van de gordel automatisch strak tegen het lichaam zodat de inzittende niet naar voren schiet.

Persoon in autostoel met veiligheidsgordel om met pijlen op de heupgordel die naar de gesp wijzen en pijlen op het schoudergedeelte van de gordel die naar het verankeringspunt wijzen

Als de gordelspanners en airbags bij een aanrijding niet geactiveerd werden, wil dat nog niet zeggen dat het systeem defect is. In de meeste gevallen betekent het dat de kracht of de aard van de aanrijding geen aanleiding gaf om deze systemen te activeren.

De buitenste zitplaatsen achter zijn uitgerust met gordelspanners om de gordel naar binnen te trekken en voorwaartse beweging van de inzittende te beperken.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
U mag de gordelspanner niet buigen, erop zitten of deze belemmeren. Ander kan schade ontstaan die de juiste werking van het veiligheidsgordelsysteem belemmert.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Een gordelspanner die eenmaal is geactiveerd, moet daarna vervangen worden. Laat na een aanrijding de airbags, de gordelspanners en alle bijbehorende onderdelen controleren en zo nodig vervangen.

Veiligheidsgordels testen

Controleer alle gordels op deze manier om na te gaan of de veiligheidsgordels correct werken.

 1. Maak de gordel vast en geef ter hoogte van de sluiting een korte, krachtige ruk aan de riem. De gordel moet netjes vast blijven zitten.
 2. Maak de gordel vast en geef ter hoogte van de sluiting aan de portierzijde een korte, krachtige ruk aan de riem. De permanente gordelsluiting moet stevig vergrendeld blijven. Probeer deze sluiting nooit te verwijderen.
 3. Neem de losse gordel en trek de riem helemaal uit. Controleer of het afrollen soepel en zonder haperingen verloopt en controleer de riem op sporen van slijtage. Laat de gordel oprollen, controleer of de riem soepel en zonder haperingen helemaal oprolt.
 4. Rol de riem half uit en trek dan de gesp snel naar voren. De oprolautomaat moet de riem nu blokkeren.

Als een veiligheidsgordel niet werkt zoals hierboven is beschreven, laat de gordel dan onmiddellijk repareren. Laat inzittenden niet plaatsnemen op een zitplaats met een defecte veiligheidsgordel.

Zie Veiligheidsgordels voor informatie over het reinigen van veiligheidsgordels.

Waarschuwingen veiligheidsgordels

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Alle inzittenden moeten op elk moment hun veiligheidsgordel dragen, zelfs bij een bijzonder korte afstand. Het negeren van deze aanwijzing kan bij een aanrijding leiden tot ernstig letsel, in sommige gevallen zelfs met dodelijke afloop.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Plaats kinderen in een geschikt kinderzitje zoals beschreven in de handleiding. Volg bij het plaatsen van een kinderzitje in de auto altijd de aanwijzingen van de fabrikant van het zitje.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Zorg ervoor dat de veiligheidsgordels op de juiste manier gedragen worden. Het negeren van deze aanwijzing kan bij een aanrijding leiden tot ernstig letsel, in sommige gevallen zelfs met dodelijke afloop.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Ga nooit op onderdelen van de veiligheidsgordel zitten. Anders kan de veiligheidsuitrusting worden beschadigd of de juiste werking ervan worden aangetast.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Leg de gordel niet over harde, kwetsbare of scherpe voorwerpen in uw kleding zoals pennen, sleutels, een bril enz. Deze kunnen verwondingen veroorzaken als de gordel gespannen wordt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Zorg dat de riem op geen enkele plaats gedraaid is.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Elke veiligheidsgordel mag maar door één persoon tegelijk gedragen worden. Voer geen kinderen mee op schoot.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Veiligheidsgordels die bij een aanrijding gebruikt zijn, moeten door Tesla gecontroleerd en zo nodig vervangen worden, ook al lijkt er in eerste instantie niets aan de hand.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Laat veiligheidsgordels die sporen van slijtage vertonen, die gescheurd zijn of op enige andere wijze beschadigd zijn, onmiddellijk vervangen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Zorg dat er geen chemicaliën, vloeistoffen, grit en reinigingsmiddelen op de gordels terecht kunnen komen. Vervang een veiligheidsgordel onmiddellijk als deze niet goed oprolt of als de sluiting niet goed werkt. Maak een serviceafspraak met de mobiele app.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Voer geen wijzigingen of aanpassingen uit aan de veiligheidsgordels, hierdoor zou de werking van de oprolautomaat verstoord kunnen worden. Een onvoldoende gespannen veiligheidsgordel beschermt inzittenden aanzienlijk minder.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Voer geen wijzigingen of aanpassingen uit aan de veiligheidsgordels, hierdoor zou de goede werking van de veiligheidsgordels verstoord kunnen worden.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Gebruik geen producten die aan uw veiligheidsgordels moeten worden bevestigd voor extra comfort of gemak.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Als een gordel niet gebruikt wordt, moet deze helemaal opgerold zijn, de gordel mag niet (gedeeltelijk) loshangen. Maak een serviceafspraak als een veiligheidsgordel niet helemaal oprolt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Het veiligheidsgordelsysteem heeft geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden en kan pyrotechniek bevatten. Onderdelen niet uit elkaar halen, verwijderen of vervangen.