Slimme garage

myQ

Pictogram van een huis en garagedeur
Indien aanwezig, kan Model 3 intelligent verbinding maken met uw slimme myQ® garage.

myQ is een bedieningssysteem voor slimme garages dat naadloos met Model 3 functioneert en waarmee u op afstand uw garagedeur kunt waarnemen en bedienen vanuit het touchscreen van het voertuig of met een gekoppelde telefoon. Dit is handig wanneer u bent vergeten uw garagedeur te sluiten, wanneer u de deur voor anderen wilt openen of wanneer u de deur op afstand wilt openen en sluiten (bijvoorbeeld om een pakket in ontvangst te nemen). Als myQ is gekoppeld aan Model 3, kan de garagedeur uw voertuig detecteren en wordt deze automatisch geopend of gesloten.

Volg deze stappen om myQ in te stellen op uw auto:

 1. Uw garagedeur moet compatibel zijn met myQ. Gebruik de tool myQ Compatibility (https://www.myq.com/app/myq-compatibility) om dit te controleren.
 2. Ga na of uw garagedeur compatibel is met wifi. myQ gebruikt wifi om te communiceren met uw smartphone en auto. Sommige garages hebben een wifi- of myQ-symbool in de hub. Uw garage moet een goede wifi-verbinding hebben voor controle en bediening van de garage via uw auto.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  Als uw garage niet compatibel is, dient u mogelijk een externe myQ-hub aan te schaffen om deze functie te kunnen gebruiken.
 3. Download de myQ-app in de app store van uw smartphone. Gebruik de app om uw accountgegevens in te stellen en de garage aan uw telefoon te koppelen. Voor myQ is een betaald abonnement nodig, dat u in de app kunt aanschaffen.
 4. Controleer of uw auto de nieuwste beschikbare softwareversie gebruikt en over wifi- of LTE-connectiviteit beschikt.
 5. Tik op het garagepictogram boven in het touchscreen of navigeer naar Bediening > Vergrendelingen > myQ-verbonden garage > Account koppelen en volg de instructies om de garage te koppelen aan de Model 3. Na het koppelen zijn de functies voor controle en bediening van de garage beschikbaar op het touchscreen en kunt u myQ verder instellen.

Ga voor meer informatie, bij vragen, of voor hulp bij het oplossen van problemen naar www.myQ.com/Tesla.

HomeLink Universal Transceiver

Pictogram van een huis en garagedeur
Indien aanwezig kunt u de HomeLink® Universal Transceiver programmeren voor werking met maximaal drie radiogestuurde (RF) apparaten, waaronder garagedeuren, toegangspoorten, lampen en beveiligingssystemen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Afhankelijk van de bouwdatum, het land van bestemming en de gekozen opties bij de aankoop van de auto, is de auto mogelijk niet uitgerust met een HomeLink Universal Transceiver.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Gebruik de HomeLink Universal Transceiver niet met een apparaat zonder veiligheidsstop en beveiliging tegen inklemming. Het gebruik van een dergelijk apparaat vergroot de kans op (dodelijk) letsel.

Ondersteunde modi

HomeLink ondersteunt drie verschillende verzendmodi. Dit zijn de manieren waarop uw auto communiceert met het RF-systeem. De gekozen verzendmodus wordt bepaald door de compatibiliteit van uw RF-systeem:

 • Standaardmodus: Gebruik de standaardmodus als uw RF-systeem is voorzien van een afstandsbediening die moet worden gebruikt om het systeem te bedienen (bijvoorbeeld een op afstand bediende garagedeur). Deze modus is de meestgebruikte verzendmodus voor HomeLink-apparatuur.
 • D-modus of UR-modus: Gebruik de D-modus of de DR-modus als het RF-systeem niet is voorzien van een afstandsbediening en op de ontvanger een knop "Learn" (leren) aanwezig is (of een knop "Program" (programmeren) of "Smart"). D-modus en UR-modus werken op een vergelijkbare manier, waarbij de Model 3 direct communiceert met de ontvanger van het apparaat in plaats van de afstandsbediening.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  De D-modus wordt hoofdzakelijk gebruikt in Noord-Amerika, terwijl de UR-modus populair is in Europa, het Midden-Oosten en Azië. Om te bepalen met welke modus het apparaat compatibel is, kunt u contact opnemen met HomeLink op www.homelink.com of 1-800-355-3515 bellen.

Elk systeem kan op een andere modus worden ingesteld. Zo kan uw garagedeur bijvoorbeeld worden ingesteld op Standaardmodus uw hek op D-modus enz. Om een verzendmodus te wijzigen, tikt u op het HomeLink-pictogram boven in het het scherm Bediening en selecteert u het apparaat waarvan u de modus wilt wijzigen. Selecteer vervolgens Programmeren en kies de gewenste modus voor uw systeem. Bevestig uw keuze door op Modus instellen te tikken en volg de aanwijzingen op het scherm.

Als u bij oudere auto's de modus voor één systeem wijzigt, wordt de modus voor alle systemen gewijzigd. Wees daarom voorzichtig met het wijzigen van verzendmodi. Systemen die niet compatibel zijn met de door u geselecteerde modus werken mogelijk niet. Tik op het HomeLink-pictogram boven in het touchscreen en tik vervolgens op Verzendmodus wijzigen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Raadpleeg de productinformatie voor uw HomeLink-systeem om te bepalen welke modus compatibel is met uw systeem.

HomeLink programmeren

HomeLink programmeren®:

Animatie van het programmeerproces van HomeLink.
 1. Parkeer de Model 3 zo, dat de voorbumper zich voor het systeem bevindt dat u wilt programmeren.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Let op!
  Tijdens het programmeren kunnen deuren en hekken openen of sluiten. Zorg er daarom vóór het programmeren voor dat er zich geen personen of objecten in de directe nabijheid van het systeem bevinden.
 2. Controleer of de batterij van de afstandsbediening van het systeem in orde is. Tesla raadt u aan de batterij in de afstandsbediening van het systeem te vervangen voordat u HomeLink programmeert.
 3. Tik op het HomeLink-pictogram boven in het scherm Bediening.
 4. Tik op HomeLink aanmaken.
 5. Voer in het scherm HomeLink een naam voor het apparaat in en tik vervolgens op Enter of Nieuwe HomeLink toevoegen.
 6. Kies de modus die u wilt gebruiken (Standaard, D-modus of UR-modus) en tik vervolgens op Modus instellen.
 7. Tik op Start en volg de aanwijzingen op het scherm.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  Als u tijdens het programmeren van het systeem het scherm “De ontvanger trainen” ziet, houd er dan rekening mee dat de tijd voor deze stap beperkt is. Nadat u op de knop Learn/Program/Smart op de afstandsbediening van het systeem hebt gedrukt, hebt u ongeveer 30 seconden de tijd om terug te gaan naar uw auto en op Doorgaan te drukken en vervolgens twee keer op de naam van het te trainen HomeLink-systeem te drukken. Overweeg de hulp van een tweede persoon zodat u deze stap binnen 30 seconden kunt uitvoeren.
 8. Zodra het systeem is geprogrammeerd, tikt u op Opslaan om de programmering te voltooien.
 9. Controleer of HomeLink naar behoren werkt. In sommige gevallen moet u het programmeerproces mogelijk enkele keren herhalen voordat het is geslaagd.

Nu kunt u het systeem bedienen door op het corresponderende HomeLink-pictogram op het touchscreen te tikken. HomeLink onthoudt de locatie van de opgeslagen systemen en apparaten. Zodra u in de buurt komt van een bekende locatie, verschijnt de HomeLink-bediening automatisch op het touchscreen. De bediening verdwijnt weer als u wegrijdt.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Het HomeLink-pictogram wordt boven in het touchscreen weergegeven als de Model 3 een geprogrammeerd HomeLink-systeem binnen bereik detecteert en wanneer het scherm of pop-upvenster HomeLink niet al wordt weergegeven op het touchscreen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Voor extra assistentie of vragen over compatibiliteit kunt u contact opnemen met HomeLink (www.homelink.com of 1-800-355-3515 bellen).

Automatisch openen en sluiten

Om een HomeLink systeem te bedienen zonder het touchscreen te gebruiken, kunt u het automatiseren, zodat het apparaat wordt geopend wanneer u het apparaat nadert of van het apparaat wegrijdt:

 1. Tik op het HomeLink-pictogram boven in het scherm Bediening, tik op HomeLink-instellingen en kies vervolgens het apparaat dat u wilt automatiseren.
 2. Wijzig indien nodig de HomeLink-instellingen van het apparaat:
  • Schakel het selectievakje Auto-open bij aankomst in als u wilt dat het systeem wordt gesloten als u wegrijdt.
  • Tik op de pijlen om de afstand in te stellen tussen de Model 3 en het systeem waarbij het systeem wordt geopend.
  • Schakel het selectievakje Auto-dicht bij vertrek in als u wilt dat het apparaat wordt gesloten als u wegrijdt.
  • Schakel het selectievakje Spiegels automatisch inklappen in als u wilt dat de spiegels worden ingeklapt wanneer u aankomt bij de HomeLink-locatie. Dit is handig bij krappe garages.
  • Schakel het selectievakje Geluidsignaal voor Auto-open en Auto-dicht in als u wilt dat de Model 3 een geluid laat horen wanneer een signaal is verzonden om het apparaat te openen of te sluiten.

HomeLink onthoudt de GPS-locatie van het voertuig op het moment van de koppeling en gebruikt deze locatie om de positie van het voertuig ten opzichte van het HomeLink-systeem te bepalen. HomeLink detecteert niet het openen en sluiten en maakt geen verschil tussen deze handelingen (bijv.: als automatisch openen is geactiveerd en de deur al is geopend, wordt de deur gesloten), maar bepaalt doorgaans of deur automatisch moet worden geopend of gesloten op basis van het volgende:

Automatisch openen: Detecteert de nadering van de Model 3 van de garagedeur (of ander HomeLink-systeem) tot een bepaalde afstand. Automatisch openen wordt gestart zolang het naderende voertuig in de rijstand staat en HomeLink is ingeschakeld. HomeLink wordt niet geactiveerd wanneer het voertuig al in de ruimte aanwezig is.

Automatisch sluiten: HomeLink wordt geactiveerd wanneer de Model 3 van de parkeerstand naar de achteruitversnelling schakelt en ten minste 23 feet (zeven meter) achteruitrijdt.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Als binnen de gespecificeerde afstand meermaals wordt geschakeld, kan het automatisch sluiten worden verstoord.

Als u niet wilt dat het apparaat automatisch opent of sluit, tikt u tijdens het aftellen op Auto-open overslaan of Auto-dicht overslaan.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Vertrouw niet alleen op HomeLink om er zeker van te zijn dat het systeem volledig wordt gesloten.

De locatie van het HomeLink-apparaat resetten

Als u in situaties terechtkomt waarbij u naar uw HomeLink-apparaat toerijdt en dit niet opengaat, of als het touchscreen geen melding weergeeft wanneer u het geprogrammeerde apparaat nadert, moet u mogelijk de locatie van het apparaat resetten. Om dit te doen parkeert u zo dicht mogelijk bij het HomeLink-apparaat (garagedeur, poort, enz.) en geeft u de pagina met instellingen voor HomeLink weer door te tikken op het HomeLink-pictogram boven in het scherm Bediening. Tik op de naam van het apparaat dat u opnieuw wilt instellen en tik vervolgens op Locatie resetten.

Een apparaat verwijderen

Om een HomeLink-apparaat te verwijderen, tikt u op het HomeLink-pictogram boven in het scherm Bediening en tikt u vervolgens op HomeLink-instellingen. Tik op de naam van het apparaat dat u wilt verwijderen en vervolgens op Verwijderen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
U kunt het systeem ook resetten om al uw HomeLink-instellingen samen met alle andere persoonlijke gegevens (opgeslagen adressen, muziekfavorieten, geïmporteerde contactpersonen enz.) te wissen. Zie Persoonlijke gegevens wissen met een fabrieksreset.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Wis voor uw veiligheid uw HomeLink-systemen als u de Model 3 verkoopt.

Problemen met HomeLink oplossen

Standaardmodus

In de Standaardmodus registreert de Model 3 het RF-signaal van de afstandsbediening van uw HomeLink-apparaat. In de instructies op het touchscreen wordt u gevraagd voor de auto te gaan staan, de afstandsbediening van het apparaat op de bumper aan de voorzijde te richten en de knop ingedrukt te houden tot de koplampen knipperen. Wanneer de koplampen knipperen, heeft de Model 3 de afstandsbediening geleerd en kunt u op Doorgaan op het touchscreen tikken. Als de koplampen niet knipperen:

 • Controleer de batterijen in de afstandsbediening. Het is verstandig de batterijen te vervangen voordat u het programmeren start.
 • Zorg ervoor dat u vóór de Model 3 staat, met de afstandsbediening van het apparaat op twee inch (vijf cm) van het Tesla-embleem.
 • Houd de knop op de afstandsbediening van het apparaat ingedrukt totdat de knoplampen knipperen. In sommige gevallen moet u de knop van de afstandsbediening drie minuten ingedrukt houden.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  Bij bepaalde HomeLink-afstandsbedieningen moet u de knop meerdere keren kort indrukken (telkens ongeveer één seconde) in plaats van dat u de knop één keer lang ingedrukt houdt. Als meerder keren lang indrukken niet het gewenste resultaat heeft, probeer de knop dan herhaaldelijk één seconde in te drukken.

D-modus en UR-modus

In de D-modus en UR-modus leert de ontvanger van het systeem de Model 3 kennen. Op het touchscreen verschijnt nu de instructie om de knop "Learn" (of "Program" (programmeren) of "Smart") op de ontvanger van het apparaat te drukken. Als dit niet werkt, volg dan de volgende aanwijzingen:

 • Parkeer de Model 3 met de bumper zo dicht mogelijk bij de garagedeur, het hek, etc. die/dat u wilt programmeren.
 • Controleer of u de knop Learn/Program/Smart van de ontvanger indrukt. Raadpleeg de productinformatie die is geleverd bij het RF-systeem dat u probeert te programmeren voor instructies over hoe u de ontvanger in de aanleermodus zet.
 • Als u tijdens het programmeren van het systeem het scherm "De ontvanger trainen" ziet, houd er dan rekening mee dat de tijd voor deze stap beperkt is. Nadat u op de knop Learn/Program/Smart op de afstandsbediening of ontvanger van het systeem hebt gedrukt, hebt u ongeveer 30 seconden de tijd om terug te gaan naar uw auto, op Doorgaan te drukken en vervolgens twee keer op de naam van het te trainen HomeLink-systeem te drukken. Overweeg de hulp van een tweede persoon bij deze stap.
 • De meeste apparaten blijven maar drie tot vijf minuten in de aanleermodus. Volg direct nadat u op de knop Learn/Program/Smart op het apparaat hebt ingedrukt, de instructies op het touchscreen van de auto op.

Voor extra assistentie of vragen over compatibiliteit kunt u contact opnemen met HomeLink (www.homelink.com of 1-800-355-3515 bellen).