Beperkingen en waarschuwingen

Dit gedeelte omvat waarschuwingen, aandachtspunten en beperkingen die betrekking hebben op de volgende functies van Autopilot.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Afhankelijk van marktregio, voertuigconfiguratie, aangeschafte opties en softwareversie, zijn mogelijk niet alle bovenstaande functies aanwezig op uw auto of werkt een functie mogelijk niet op de manier die wordt beschreven.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Lees de volgende waarschuwingen en beperkingen aandachtig voordat u Autopilot gebruikt. Het niet opvolgen van alle waarschuwingen en instructies kan tot materiële schade en ernstig of zelfs dodelijk letsel leiden.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Zorg elke keer voordat u wegrijdt en voordat u Autopilot-functies gebruikt dat alle camera's schoon en vrij van belemmeringen zijn (zie Een camera reinigen). Vuile camera's en sensoren (indien aanwezig) en omgevingsomstandigheden zoals regen en vervaagde rijstrookmarkeringen kunnen de prestaties van Autopilot nadelig beïnvloeden. Als een camera is geblokkeerd of afgeschermd geeft de Model 3 een melding weer op het touchscreen en zijn Autopilot-functies mogelijk niet beschikbaar. Zie Probleemoplossing bij waarschuwingen voor meer informatie over specifieke waarschuwingen.

Traffic-aware cruise control

Tijdens gebruik van Traffic-aware cruise control is het de verantwoordelijkheid van de bestuurder om alert te blijven, veilig te rijden en de auto te allen tijde onder controle te hebben. Houd uw ogen altijd op de weg gericht terwijl u rijdt en wees erop voorbereid dat u mogelijk moet ingrijpen.

Daarnaast blijft de bestuurder te allen tijde verantwoordelijk voor het aanhouden van een veilige snelheid en volgafstand op basis van de rijomstandigheden en de geldende snelheidslimieten. Wees u bewust van de volgende beperkingen terwijl Traffic-aware cruise control actief is.

 • Er zijn mogelijk situaties waarin de kruissnelheid niet verandert wanneer de snelheidslimiet verandert.
 • Traffic-aware cruise control past de rijsnelheid niet aan de toestand van de weg en andere omstandigheden aan. Gebruik Traffic-aware cruise control niet op slingerende wegen met scherpe bochten, op ijzige of gladde wegen, of als de weersomstandigheden (zoals zware regenval, sneeuw, mist, etc.) een constante snelheid niet toelaten.
 • Vertrouw niet alleen op Traffic-aware cruise control om de juiste afstand tot voorliggers te bewaren.
 • Traffic-aware cruise control is mogelijk niet in staat de snelheid voldoende te regelen door onvoldoende remvermogen of door hellingen. Het kan ook gebeuren dat het systeem de afstand tot een voorligger verkeerd inschat. Tijdens afdalingen kan de snelheid toenemen, waardoor de Model 3 de ingestelde snelheid (en mogelijk de toegestane maximumsnelheid) overschrijdt.
 • Traffic-Aware Cruise Control kan er in sommige gevallen toe leiden dat de Model 3 onnodig of onverwachts afremt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als een voorligger op korte afstand wordt gevolgd of wanneer voertuigen of objecten op naastgelegen rijstroken (met name in bochten) worden gedetecteerd.
 • Vanwege inherente beperkingen van het boord-GPS (Global Positioning System), kunnen zich situaties voordoen waarin de Model 3 afremt, met name bij afritten waar een bocht wordt gedetecteerd en/of wanneer u naar een bestemming navigeert en niet de route volgt.
 • In sommige gevallen (bijvoorbeeld als onvoldoende gegevens beschikbaar zijn) verlaagt Traffic-aware cruise control niet automatisch de snelheid op een afrit van of oprit naar een snelweg.
 • Traffic-aware cruise control kan mogelijk niet elk object detecteren. Daarom kan het, met name wanneer met een kruissnelheid hoger dan 80 km/h wordt gereden, gebeuren dat het systeem niet remt/vertraagt wanneer een voertuig of object zich slechts voor een deel op de rijstrook bevindt of wanneer uw voorligger uw traject verlaat en er zich vervolgens een stilstaand of langzaam rijdend voertuig of object vóór u bevindt.
 • Traffic-aware cruise control reageren op voertuigen of objecten die niet bestaan of zich niet op uw rijstrook bevinden. Hierdoor kan het gebeuren dat Model 3 onnodig of niet-passend afremt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
De kans dat Traffic-aware cruise control niet naar behoren functioneert is met name in de volgende situaties zeer groot:
 • De weg bevat scherpe bochten of aanzienlijke hoogteverschillen.
 • Verkeersborden en -signalering zijn onduidelijk, op verschillende manieren te interpreteren, of slecht onderhouden.
 • Het zicht is slecht (door zware regenval, sneeuw, hagel, etc. of door slecht verlichte wegen in het donker)
 • U rijdt in een tunnel of naast een geluidswal die het zicht van de camera('s) belemmert
 • Fel licht (zoals van koplampen van tegenliggers of direct zonlicht) hindert het camerazicht.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
De bovenstaande lijst met situaties die de goede werking van Traffic-aware cruise control kunnen verstoren, is niet volledig. Traffic-aware cruise control kan op elk willekeurig moment onverwachts uitschakelen als gevolg van onvoorziene omstandigheden. Het blijft noodzakelijk om op de weg voor u te letten en indien nodig in te grijpen. Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om de Model 3 te allen tijde onder controle te hebben.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Traffic-aware cruise control is uitsluitend bedoeld om uw rijcomfort en gemak te vergroten en is geen waarschuwings- of vermijdingssysteem voor botsingen. Vertrouw nooit alleen op Traffic-aware cruise control om de Model 3 voldoende af te remmen. Blijf altijd op de weg voor u letten en zorg ervoor dat u klaar bent om in te grijpen. Als u dit niet doet, kan dit tot ernstig of zelfs dodelijk letsel leiden.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Ondanks dat Traffic-aware cruise control in staat is voetgangers en fietsers te detecteren, mag u er nooit op vertrouwen dat Traffic-aware cruise control de Model 3 voldoende voor ze afremt. Als u dit niet doet, kan dit tot ernstig of zelfs dodelijk letsel leiden.

Automatisch sturen

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Automatisch sturen is een functie waarbij u uw handen moet gebruiken. Houd uw handen altijd aan het stuur, let op de wegomstandigheden en andere weggebruikers om u heen, en wees altijd erop voorbereid om onmiddellijk actie te ondernemen. Als u deze instructies niet opvolgt, kan dat leiden schade en ernstig of zelfs dodelijk letsel.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Automatisch sturen is bedoeld voor gebruik op autosnelwegen door een volledig opmerkzame bestuurder. Gebruik Automatisch sturen niet op wegen waar wegwerkzaamheden plaatsvinden of op plaatsen waar u fietsers of voetgangers kunt tegenkomen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Vertrouw nooit alleen op Automatisch sturen om een geschikt traject te bepalen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
De kans dat Automatisch sturen en de gerelateerde functies hiervan niet naar behoren functioneren is met name in de volgende situaties zeer groot:
 • Automatisch sturen kan de rijstrookmarkeringen niet goed waarnemen. Bijvoorbeeld, wanneer de wegmarkeringen sterk gesleten zijn, samen met oudere markeringen zichtbaar zijn, omgelegd zijn voor wegwerkzaamheden, snel veranderen (uitvoegstroken, oversteekplaatsen of invoegstroken), objecten of landschapselementen donkere schaduwen werpen op de wegmarkeringen of in het wegdek voegen of andere lijnen zitten die sterk afsteken.
 • Het zicht is slecht (zware regenval, sneeuwval, mist enz.) of de weersomstandigheden hinderen de werking van de sensor.
 • Camera('s) of sensor(en) wordt/worden gehinderd of afgedekt of is/zijn beschadigd.
 • Rijden op hellingen.
 • Naderen van een tolpoort.
 • Rijden op een weg met zeer scherpe bochten of een zeer ruw wegdek.
 • Fel licht (zoals direct zonlicht) hindert het camerazicht.
 • De sensoren (indien aanwezig) worden gestoord door andere elektrische apparaten die ultrasone geluidsgolven produceren.
 • Er wordt een voertuig in de dode hoek gedetecteerd wanneer u de richtingaanwijzer inschakelt.
 • Model 3 rijdt op zeer korte afstand van een voorligger, waardoor het zicht van de camera('s) wordt belemmerd.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Er zijn vele onvoorziene omstandigheden die de werking van Automatisch sturen kunnen belemmeren. Houd dit altijd in gedachten en bedenk dat Automatisch sturen daardoor Model 3 mogelijk niet goed kan besturen. Let altijd goed op tijdens het rijden en zorg ervoor dat u indien nodig onmiddellijk kunt ingrijpen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Automatisch sturen is niet bedoeld om Model 3 om objecten te sturen die zich gedeeltelijk in een rijstrook bevinden en zal dit niet doen en in sommige gevallen zal het systeem niet stoppen voor objecten die de rijstrook volledig versperren. Houd altijd de weg voor u in de gaten en zorg ervoor dat u indien nodig onmiddellijk kunt ingrijpen. Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om de Model 3 te allen tijde onder controle te hebben.

Auto Lane Change

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
Bij het wisselen van rijstrook met Auto Lane Change is het de verantwoordelijkheid van de bestuurder om te bepalen of het wisselen van rijstrook veilig en gepast is. Voordat u begint van rijstrook te wisselen moet u daarom altijd de dode hoeken, de wegmarkeringen en de weg rondom u controleren om er zeker van te zijn dat het veilig en gepast is om naar de beoogde rijstrook te gaan.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
Wees u bewust van de volgende beperkingen bij gebruik van Auto Lane Change.
 • Vertrouw nooit alleen op Auto Lane Change om een geschikt rijspoor te bepalen. Let altijd goed op door naar de weg en het verkeer vóór u te kijken, de omgeving in het oog te houden, en op waarschuwingen op het touchscreen te letten. Zorg ervoor dat u indien nodig onmiddellijk kunt ingrijpen.
 • Gebruik Auto Lane Change niet op wegen waar de verkeersomstandigheden continu veranderen en waar u fietsers en voetgangers kunt tegenkomen.
 • De prestaties van Auto Lane Change zijn afhankelijk van het vermogen van de camera('s) om wegmarkeringen te herkennen.
 • Gebruik Auto Lane Change niet op slingerende wegen met scherpe bochten, ijzige of gladde wegen, of wanneer de weersomstandigheden (zoals zware regenval, sneeuw, mist enz.) het zicht van de camera('s) of sensoren (indien aanwezig) kunnen belemmeren.
 • Acceleratie bij inhalen kan ook om veel andere onvoorziene redenen worden geannuleerd, naast de hiervóór vermelde oorzaken (bijvoorbeeld door het ontbreken van GPS-gegevens). Blijf alert en vertrouw nooit alleen op acceleratie bij inhalen om uw rijsnelheid te verhogen.
 • Acceleratie bij inhalen verhoogt uw rijsnelheid wanneer de desbetreffende richtingaanwijzer wordt ingeschakeld en laat de Model 3 accelereren in de richting van de voorligger. Ondanks dat Traffic-aware cruise control afstand blijft houden tot de voorligger, is het belangrijk dat u er rekening mee houdt dat uw geselecteerde volgafstand afneemt wanneer acceleratie bij inhalen actief is, vooral wanneer het niet uw bedoeling is uw voorligger in te halen.

Stoplichtwaarschuwing en Stopbordwaarschuwing

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Stoplichtwaarschuwing en Stopbordwaarschuwing zijn afhankelijk van boordkaarten om te weten of een bepaald stoplicht of stopbord op een locatie aanwezig is. In sommige gevallen zijn kaartgegevens onnauwkeurig of verouderd en mogelijk zijn niet alle stoplichten of verkeersborden inbegrepen. Stoplichtwaarschuwing en Stopbordwaarschuwing detecteren daarom mogelijk niet alle stoplichten en stopborden.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
De functie Stoplichtwaarschuwing en Stopbordwaarschuwing schakelt de remmen niet in of vertraagt Model 3 niet en detecteert mogelijk niet alle stoplichten en stopborden. Stoplichtwaarschuwing en Stopbordwaarschuwing is alleen bedoeld ter ondersteuning. Veilig rijgedrag en een goed beoordelingsvermogen blijven essentieel. Blijf tijdens het rijden op de weg letten en vertrouw nooit volledig op Stoplichtwaarschuwing en Stopbordwaarschuwing om u te waarschuwen voor een stoplicht of stopbord.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Stoplichtwaarschuwing en Stopbordwaarschuwing is alleen bedoeld om u te waarschuwen wanneer u een zichtbaar rood of oranje stoplicht nadert. Het systeem waarschuwt u mogelijk niet voor kruisingen met knipperende verkeerslichten en geeft geen waarschuwing voor voorrangsborden of tijdelijke stop- en voorrangsborden (bijvoorbeeld bij wegwerkzaamheden). Stoplichtwaarschuwing en Stopbordwaarschuwing waarschuwt u bovendien niet wanneer u een stoplicht of stopbord nadert terwijl u het gaspedaal of rempedaal bedient (waardoor Automatisch sturen wordt uitgeschakeld).

Navigeren met Autopilot

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Vertrouw nooit op Navigeren met Autopilot om de geschikte rijstrook te bepalen op een afrit. Blijf waakzaam en voer visuele controles uit om er zeker van te zijn dat het veilig en gepast is om naar de rijstrook te gaan.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Als u Bevestiging wisselen van rijstrook vereist uitschakelt, wijst Navigeren met Autopilot u op naderende wisselingen van rijstrook en afritten, maar blijft u altijd zelf verantwoordelijk voor het letten op de omgeving en het besturen van de Model 3. Wisselingen van rijstrook kunnen snel en plotseling plaatsvinden. Houd altijd uw handen aan het stuur en blijf op de weg voor u letten.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Navigeren met Autopilot zorgt er niet voor dat de auto zelf rijdt. U moet uw aandacht bij de weg houden, uw handen altijd aan het stuur houden en zelf op uw navigatieroute letten.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Zoals het geval is met normaal rijden dient u extra voorzichtig te zijn bij blinde bochten, knooppunten en op- en afritten, omdat hindernissen snel en op elk moment kunnen opduiken.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Het is mogelijk dat Navigeren met Autopilot tegemoetkomende voertuigen, stilstaande obstakels en wegen zoals fietspaden, carpoolplaatsen en vluchtstroken niet herkent of detecteert. Blijf altijd alert, zodat u onmiddellijk kunt reageren. Als u dit niet doet, kan dit tot schade, letsel of de dood leiden.

Automatisch sturen in steden (Full Self-Driving (onder toezicht))

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Onthoud altijd dat Full Self-Driving (onder toezicht) (ook Automatisch sturen in steden genoemd) de Model 3 niet autonoom maakt en een volledig alerte bestuurder vereist die te allen tijde klaar is om onmiddellijk actie te ondernemen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Full Self-Driving (onder toezicht) is een functie waarbij u uw handen moet gebruiken. Houd uw handen altijd aan het stuurwiel, let op de wegomstandigheden en andere weggebruikers om u heen, en wees altijd erop voorbereid om onmiddellijk actie te ondernemen. Als u deze instructies niet opvolgt, kan dat leiden schade en ernstig of zelfs dodelijk letsel. Het is uw verantwoordelijkheid om uzelf vertrouwd te maken met de beperkingen van Full Self-Driving (onder toezicht) en de situaties waarin dit mogelijk niet werkt zoals verwacht.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Het niet opvolgen van alle waarschuwingen en instructies kan tot materiële schade en ernstig of zelfs dodelijk letsel leiden.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
Full Self-Driving (onder toezicht) en de bijbehorende functies werken mogelijk niet zoals bedoeld is en er zijn veel situaties waarin de bestuurder mogelijk moet ingrijpen. Voorbeelden zijn (onder meer):
 • Interacties met voetgangers, fietsers en andere weggebruikers.
 • Niet-beveiligde afslagen met snel kruisend verkeer.
 • Afslagen met meerdere rijstroken.
 • Simultane rijstrookwisselingen.
 • Smalle wegen met tegenliggers of dubbelgeparkeerde voertuigen.
 • Zeldzame objecten zoals aanhangwagens, oprijplatforms, vracht, geopende deuren, etc. die uitsteken uit voertuigen.
 • Invoegen op drukke snelwegen.
 • Voorwerpen op de weg.
 • Zones met wegwerkzaamheden.
 • Wegen met scherpe bochten, met name bij hoge rijsnelheden.

Goed zicht is essentieel voor de werking van Full Self-Driving (onder toezicht). Bij slecht zicht, bijvoorbeeld door weinig licht of slechte weersomstandigheden (regen, sneeuw, fel zonlicht, mist, etc.) kunnen de prestaties aanzienlijk afnemen.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Model 3 kan snel en plotseling onverwachte manoeuvres of vergissingen maken die onmiddellijk ingrijpen van de bestuurder vereisen.

De bovenstaande lijst is slechts een fractie van de mogelijke scenario's die ertoe kunnen leiden dat Full Self-Driving (onder toezicht) plotselinge manoeuvres uitvoert of zich anders gedraagt dan verwacht. In feite kan de Model 3 zelfs wanneer de rijomstandigheden normaal en eenvoudig lijken, plotseling gaan slingeren. Blijf alert en let altijd op de weg, zodat u zo snel mogelijk kunt inschatten of u moet ingrijpen. Onthoud dat dit een Early Access-functie is die met extra voorzichtigheid moet worden gebruikt.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
Naarmate Full Self-Driving (onder toezicht) wordt uitgebreid, zal Tesla dit systeem in fasen beschikbaar stellen aan klanten die daarvoor in aanmerking komen in bepaalde landen buiten de Verenigde Staten. Omdat de infrastructuur, verkeersregels en verkeersstromen in ieder land uniek en Full Self-Driving (onder toezicht) in de loop van de tijd hieraan moet worden aangepast, is het essentieel dat bestuurders die Full Self-Driving (onder toezicht) gebruiken in landen die onlangs voor dit systeem in aanmerking zijn gekomen, extra oplettend en voorzichtig zijn. U moet op elk moment klaar zijn om het stuur veilig over te nemen.

Automatisch inparkeren

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
De prestaties van Automatisch inparkeren zijn afhankelijk van hoe goed de camera's en sensoren (indien aanwezig) de afstand tussen de auto en stoepranden, voorwerpen en andere auto's kunnen bepalen. Wees u bewust van de volgende waarschuwingen voor en tijdens het gebruik van Automatisch inparkeren:
 • Gebruik Automatisch inparkeren niet wanneer een kogelhaak, fietsendrager, aanhanger en dergelijke aan de trekhaak is gekoppeld. Automatisch inparkeren stopt mogelijk niet voor trekhaken wanneer tussen of vóór andere voertuigen wordt geparkeerd.
 • U mag er niet op vertrouwen dat Automatisch inparkeren een parkeerplek vindt die legaal, geschikt en veilig is. Automatisch inparkeren detecteert mogelijk niet altijd objecten die op de parkeerplek staan. Kijk altijd goed of een parkeerplaats geschikt en veilig is.
 • Wanneer Automatisch inparkeren de Model 3 actief bestuurt, draait het stuur overeenkomstig de aanwijzingen van Automatisch inparkeren. Hinder de bewegingen van het stuur niet. Als u dat doet, wordt Automatisch inparkeren geannuleerd.
 • Gedurende de parkeerprocedure moet u voortdurend uw omgeving in de gaten houden. Wees paraat om te remmen om auto's, voetgangers of objecten te vermijden.
 • Let goed op het touchscreen wanneer Automatisch inparkeren actief is, om er zeker van te zijn dat u de instructies van Automatisch inparkeren ziet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!

De kans dat Automatisch inparkeren niet naar behoren functioneert, is met name in de volgende situaties zeer groot:

 • De weg is hellend. Automatisch inparkeren werkt alleen op vlakke wegen.
 • Zicht is slecht (bij zware regenval, sneeuw, mist enz.).
 • De stoeprand is gemaakt van ander materiaal dan steen, of de stoeprand kan niet worden gedetecteerd.
 • De beoogde parkeerplaats bevindt zich direct naast een wand of zuil (bijvoorbeeld de laatste parkeerplaats in de rij in een ondergrondse parkeergarage).
 • Een of meer sensoren (indien aanwezig) of camera's zijn beschadigd, vuil of worden belemmerd (bijvoorbeeld door modder, ijs of sneeuw of door een autohoes, te veel lak of zelfklevende producten zoals folie, stickers, rubbercoating enz.).
 • Weersomstandigheden (zware regen, sneeuw, mist of extreem hoge of lage temperaturen) de goede werking van de sensoren (indien aanwezig) belemmeren.
 • De sensoren (indien aanwezig) worden gestoord door andere elektrische apparaten of elektrische interferentie.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Uiteenlopende onvoorziene omstandigheden kunnen de mogelijkheid van Automatisch inparkeren om de Model 3 te parkeren, belemmeren. Houd dit altijd in gedachten en bedenk dat Automatisch inparkeren daardoor de Model 3 mogelijk niet goed kan besturen. Let goed op bij het parkeren van de Model 3 en blijft paraat om onmiddellijk te kunnen ingrijpen.

Summon

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
De prestaties van Summon zijn afhankelijk van hoe goed de camera's en sensoren (indien aanwezig) de afstand tussen de auto en objecten, personen, dieren en andere voortuigen kunnen bepalen. Het risico dat Summon niet naar behoren functioneert, is met name in de volgende situaties groot:
 • Het rijtraject hellend verloopt. Summon is bedoeld voor vlakke wegen (tot een helling van 10%).
 • Een hoge betonrand wordt gedetecteerd. Summon rijdt Model 3 niet over een rand die hoger is dan ongeveer 1 inch (2,5 cm).
 • Een of meer sensoren (indien aanwezig) of camera's zijn beschadigd, vuil of worden belemmerd (bijvoorbeeld door modder, ijs of sneeuw of door een autohoes, te veel lak of zelfklevende producten zoals folie, stickers, rubbercoating enz.).
 • Weersomstandigheden (zware regen, sneeuw, mist of extreem hoge of lage temperaturen) de goede werking van de sensoren belemmeren.
 • De sensoren (indien aanwezig) worden gestoord door andere elektrische apparaten die ultrasone geluidsgolven produceren.
 • Model 3 bevindt zich in de aanhangermodus of er is een accessoire gemonteerd.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
De bovenstaande lijst met situaties die de goede werking van Summon kunnen verstoren, is niet volledig. Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om de Model 3 te allen tijde onder controle te houden. Let goed op wanneer Summon de Model 3 verplaatst en zorg ervoor dat u onmiddellijk kunt ingrijpen. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot grote materiële schade en ernstig of zelfs dodelijk letsel.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Model 3 kan geen obstakels detecteren die lager zijn dan de bumper, erg smal zijn of aan het plafond hangen (bijvoorbeeld fietsen). Daarnaast kunnen uiteenlopende onvoorziene omstandigheden ertoe leiden dat Summon niet in staat is om naar behoren in en uit te parkeren, waardoor de functie de Model 3 mogelijk niet juist verplaatst. Daarom moet u voortdurend letten op de beweging van de auto en de omgeving in de gaten houden, en op elk moment kunnen ingrijpen door de Model 3 tot stilstand te brengen.

Smart Summon

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
Smart Summon is een BÈTA-functie. U moet voortdurend op de auto en de omgeving blijven letten en altijd gereed zijn om onmiddellijk in te grijpen. De bestuurder is verantwoordelijk voor een veilig en verantwoord gebruik van Smart Summon, in overeenstemming met het beoogde gebruiksdoel.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
Smart Summon is uitsluitend bedoeld voor gebruik op parkeerplaatsen en opritten op eigen terrein, waar de omgeving vertrouwd en voorspelbaar is. Gebruik Smart Summon niet op de openbare weg.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Smart Summon is uitgeschakeld wanneer de Model 3 zich in Valet Mode bevindt (zie Valet Mode).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!

Het risico dat Smart Summon niet naar behoren functioneert, is met name in de volgende situaties groot:

 • GPS-gegevens zijn niet beschikbaar door een slechte netwerkdekking.
 • Het rijtraject hellend verloopt. Smart Summon is alleen bedoeld voor vlakke wegen (tot een helling van 10%).
 • Een hoge betonrand wordt gedetecteerd. Afhankelijk van de hoogte van de betonrand, laat Smart Summon de Model 3 hier mogelijk niet over rijden.
 • Een of meer sensoren (indien aanwezig) of camera's zijn beschadigd, vuil of worden belemmerd (bijvoorbeeld door modder, ijs of sneeuw of door een autohoes, te veel lak of zelfklevende producten zoals folie, stickers, rubbercoating enz.).
 • Weersomstandigheden (zware regen, sneeuw, mist of extreem hoge of lage temperaturen) de goede werking van de sensoren (indien aanwezig) of camera's belemmeren.
 • De sensoren (indien aanwezig) worden gestoord door andere elektrische apparaten die ultrasone geluidsgolven produceren.
 • Model 3 bevindt zich in de aanhangermodus of er is een accessoire gemonteerd
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
De bovenstaande lijst met situaties die de goede werking van Smart Summon kunnen verstoren, is niet volledig. Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om de Model 3 te allen tijde onder controle te houden. Let goed op wanneer Smart Summon de Model 3 verplaatst en zorg ervoor dat u onmiddellijk kunt ingrijpen. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot grote materiële schade en ernstig of zelfs dodelijk letsel.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Smart Summon mag uitsluitend worden gebruikt op verharde ondergronden.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Smart Summon stopt mogelijk niet voor alle objecten (met name zeer lage objecten zoals sommige stoepranden of zeer hoge objecten zoals een kast) en reageert mogelijk niet op al het verkeer. Smart Summon herkent niet de richting van het verkeer, navigeert niet om lege parkeerplaatsen en kan mogelijk niet anticiperen op kruisend verkeer.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Bij gebruik van Smart Summon moet u vrij zicht hebben op de Model 3 en voorbereid zijn om de auto op elk moment te stoppen door de knop in de mobiele app los te laten.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Als u de knop loslaat om de Model 3 te stoppen, wordt de auto met een kleine vertraging gestopt. Daarom is het essentieel dat u altijd goed op het rijtraject van de auto blijft letten en proactief anticipeert op obstakels die de auto mogelijk niet kan detecteren.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Wees uiterst voorzichtig bij gebruik van Smart Summon in omgevingen waar onvoorspelbare bewegingen van obstakels mogelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan omgevingen waar personen (onder wie kinderen) of dieren aanwezig zijn.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Smart Summon stopt mogelijk niet voor alle objecten (met name zeer lage objecten zoals sommige stoepranden of zeer hoge objecten zoals een kast) en reageert mogelijk niet op al het tegemoetkomende of kruisende verkeer. Blijf opletten en zorg dat u de Model 3 op elk moment kunt stoppen door de knop in de mobiele app los te laten.