Speed Assist

Hoe Speed Assist werkt

Model 3 geeft een snelheidslimiet weer op het touchscreen en u kunt kiezen of en hoe u wordt gewaarschuwd wanneer u de snelheidslimiet overschrijdt. Mogelijk wordt tevens om het snelheidslimietpictogram een blauwe omtreklijn weergegeven om aan te geven dat u de snelheidslimiet overschrijdt.

U kunt de waarschuwingen laten baseren op een snelheidslimiet die u handmatig invoert in plaats van de gedetecteerde snelheidslimiet.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Bij gebruik van Traffic-aware cruise control kunt u op dit snelheidsbord tikken om de ingestelde cruise-snelheid in te stellen op de gedetecteerde snelheidslimiet (inclusief eventuele marges die u hebt ingesteld).
Touchscreen met pijl die naar de snelheidslimiet wijst

In gevallen waarin de Model 3 geen snelheidslimiet kan bepalen of als Speed Assist niet met zekerheid kan vaststellen of de verkregen snelheidslimiet correct is, wordt op het touchscreen mogelijk geen symbool voor de snelheidslimiet weergegeven en geen waarschuwingen gegeven.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Waarschuwingen over de maximumsnelheid verdwijnen na tien seconden of wanneer de Model 3 langzamer gaat rijden dan de opgegeven maximumsnelheid.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Vertrouw niet alleen op Speed Assist om de toepasselijke maximumsnelheid of rijsnelheid te bepalen. Kies altijd een veilige snelheid voor de verkeers- en wegomstandigheden.

Speed Assist instellen

Om de snelheidslimietwaarschuwing in te stellen, tikt u op Bediening > Autopilot > Waarschuwing snelheidslimiet en kies u vervolgens een van de volgende opties:

 • Uit - Er worden geen waarschuwingen over de maximumsnelheid en geluidsignalen weergegeven.
 • Scherm - Er worden snelheidsborden weergegeven op het touchscreen en het bord wordt groter wanneer u de vastgestelde limiet overschrijdt.
 • Geluid - Naast de visuele weergave klinkt er een geluidssignaal wanneer u de vastgestelde maximumsnelheid overschrijdt.

U kunt ook opgeven hoe de maximumsnelheid wordt bepaald:

 • Relatief - Indien gewenst kunt u een marge voor de snelheidslimiet instellen (+ of -) als u alleen gewaarschuwd wilt worden wanneer u de maximumsnelheid met een ingestelde marge overschrijdt. U kunt de marge bijvoorbeeld verhogen naar +10 mph (10 km/h), als u alleen gewaarschuwd wilt worden wanneer u de maximumsnelheid met 10 mph (10 km/h) overschrijdt.
 • Absoluut - Geef handmatig een maximumsnelheid op tussen 20 en 140 mph (30 en 240 km/h).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Speed Assist is niet altijd accuraat. De weglocatie kan soms verkeerd worden berekend waardoor Speed Assist de maximumsnelheid voor een nabijgelegen weg weergeeft, die kan afwijken van de maximumsnelheid voor de weg waarop u zich bevindt. Speed Assist kan er bijvoorbeeld van uitgaan dat de Model 3 op een autosnelweg rijdt terwijl u in werkelijkheid op een nabijgelegen provinciale weg rijdt, of andersom.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
De gekozen instelling wordt bewaard tot u deze handmatig wijzigt.

Beperkingen en onvolkomenheden

In de volgende situaties is het mogelijk dat Speed Assist niet volledig functioneel is of inaccurate informatie geeft:

 • Zicht is slecht en borden voor de maximumsnelheid zijn niet goed te zien (bijvoorbeeld bij zware regenval, sneeuw, mist enz.).
 • Fel licht (zoals van koplampen van tegenliggers of direct zonlicht) hindert het camerazicht.
 • Model 3 rijdt op zeer korte afstand van een voorligger, waardoor het zicht van de camera('s) wordt belemmerd.
 • De voorruit belemmert het zicht van de camera('s) (beslagen, vervuild, afgedekt door een sticker enz.).
 • Borden met de maximumsnelheid zijn verborgen door voorwerpen.
 • De maximumsnelheden die in de kaartdatabase zijn opgeslagen, zijn onjuist of verouderd.
 • Model 3 in een omgeving rijdt waar GPS of kaartgegevens niet beschikbaar zijn of waar verkeersborden met de maximumsnelheid niet gedetecteerd kunnen worden.
 • Verkeersborden die geen herkenbare standaardindeling hebben, zoals digitale of tijdelijke verkeersborden.
 • De weg of maximumsnelheid is onlangs gewijzigd.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
De bovenstaande lijst met situaties die de goede werking van Speed Assist kunnen verstoren, is niet volledig. Er zijn vele andere redenen die ervoor kunnen zorgen dat Speed Assist geen waarschuwing geeft.