Over deze informatie voor de eigenaar

Toepasselijkheid van het document

Voor de nieuwste en beste informatie die is afgestemd op uw voertuig, raadpleegt u de gebruikershandleiding op het touchscreen van uw voertuig door te tikken op Bediening > Service > Gebruikershandleiding. De informatie is specifiek voor uw voertuig, afhankelijk van de functies die u hebt aangeschaft, de voertuigconfiguratie, de marktregio en de softwareversie. Informatie voor eigenaren die elders door Tesla wordt verstrekt, wordt daarentegen indien nodig bijgewerkt en bevat mogelijk geen informatie die uniek is voor uw voertuig.

Informatie over nieuwe functies wordt na een software-update op het touchscreen weergegeven en kan op elk gewenst moment worden bekeken door te tikken op Bediening > Software > Release Notes. Als de inhoud van de gebruikershandleiding over het gebruik van uw voertuig in strijd is met de informatie in de Release notes, hebben de Release notes voorrang.

Afbeeldingen

De afbeeldingen in dit document zijn uitsluitend bedoeld ter verduidelijking. Afhankelijk van de voertuigopties, de softwareversie en de marktregio kan de informatie die op het touchscreen in uw auto wordt weergegeven, enigszins afwijken.

Beschikbaarheid van functies

Sommige functies zijn alleen beschikbaar op sommige voertuigconfiguraties en/of in bepaalde marktregio's. Als opties en functies worden genoemd in de handleiding, betekent dit niet per definitie dat deze beschikbaar zijn op uw specifieke auto. Zie Verklaring beschikbaarheid van functies voor meer informatie.

Fouten of onvolkomenheden

Alle technische gegevens en beschrijvingen zijn correct op het moment van de publicatie. Gezien de doelstelling om producten voortdurend te ontwikkelen en te verbeteren, behoudt Tesla zich het recht voor om op willekeurige momenten wijzigingen door te voeren. U kunt een e-mail sturen om onvolkomenheden of tekortkomingen te melden of om algemene feedback of suggesties te geven in verband met de kwaliteit van deze handleiding: ownersmanualfeedback@tesla.com.

Plaats van componenten

In de informatie voor de eigenaar kan de locatie van een component aangegeven worden als zijnde aan de linker- of rechterzijde van de auto. Zoals wordt weergegeven, moet u er voor de interpretatie van links (1) en rechts (2) van uitgaan dat u in de auto zit.

Bovenaanzicht van het voertuig met een 1 aan de linkerzijde van het voertuig en een 2 aan de rechterzijde van het voertuig.

Copyrights en handelsmerken

© 2012-2024 Tesla, Inc. Alle informatie in dit document en alle voertuigsoftware valt onder het copyright en andere intellectuele eigendomsrechten van Tesla, Inc. en haar licentieverleners. Wijziging, reproductie of kopiëren, geheel of gedeeltelijk in welke vorm dan ook, is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming vooraf van Tesla, Inc. en haar licentieverleners. Aanvullende informatie is op aanvraag verkrijgbaar. Tesla gebruikt software die wordt gemaakt door de Open Source-gemeenschap. Bezoek de Tesla-website voor open source-software op www.tesla.com/opensource. HD Radio is een geregistreerd handelsmerk van iBiquity Digital Corporation. De volgende namen zijn (geregistreerde) handelsmerken van Tesla, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen:

Diverse handelsnamen, logo's etc. van Tesla.

Alle andere handelsmerken in dit document zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren en het gebruik van deze handelsmerken impliceert niet dat er sprake is van sponsoring of promotie van deze producten en/of diensten. Het ongeoorloofd gebruik van elk van de handelsmerken in dit document of op de auto is niet toegestaan.