Verklaring beschikbaarheid van functies

Uw Tesla verandert voortdurend, doordat met iedere software-update nieuwe functies worden toegevoegd of bestaande functies worden verbeterd. Afhankelijk van de firmwareversie van uw auto, is uw auto echter mogelijk niet uitgerust met alle functies of werken de functies niet exact op de manier die in deze handleiding wordt beschreven. Welke functies aanwezig zijn op uw auto, hangt af van marktregio, voertuigconfiguratie, aangeschafte opties, software-updates en andere factoren.

Als opties en functies worden genoemd in deze handleiding, betekent dit niet per definitie dat deze beschikbaar zijn op uw specifieke auto. De beste manier om te garanderen dat u over de nieuwste en beste functies beschikt, is de software van uw auto updaten zodra u een melding voor een update ontvangt. U kunt ook uw voorkeuren instellen op Bediening > Software > Softwarevoorkeuren > Geavanceerd. Zie Software-updates voor meer informatie. Houd u wat de beschikbare functies op uw auto betreft altijd aan de lokale regels en beperkingen om de veiligheid van uzelf, uw passagiers en mensen in uw omgeving te waarborgen.