Bluetooth

Bluetooth®-compatibiliteit

Bluetooth-symbool
U kunt diverse Bluetooth-apparaten gebruiken in de Model 3, zolang deze zijn gekoppeld en binnen bereik van de auto zijn. U kunt bijvoorbeeld uw telefoon koppelen via Bluetooth, zodat u deze handsfree kunt gebruiken. Naast telefoons kunt u andere Bluetooth-apparatuur koppelen aan de Model 3. Zo kun u bijvoorbeeld een iPod Touch, iPad, Android-tablet, etc. koppelen om muziek af te spelen.

Voordat u uw telefoon of andere Bluetooth-apparaat kunt gebruiken met de Model 3, moet u deze/het koppelen. Door koppeling wordt de Model 3 ingesteld om met uw Bluetooth-apparaten te kunnen communiceren. U kunt maximaal tien Bluetooth-telefoons koppelen. Tenzij u een specifieke telefoon hebt opgegeven als Voorrangsapparaat of als de telefoon die is opgegeven als Voorrangsapparaat buiten bereik is, maakt de Model 3 altijd verbinding met de laatstgebruikte telefoon (onder voorwaarde dat deze binnen bereik is). Zie Schakelen tussen gekoppelde apparaten voor het maken van een verbinding met een andere telefoon.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Door uw telefoon te authenticeren als een sleutel (zie Sleutels) kunt u de telefoon handsfree gebruiken, media ervan afspelen, enz. U moet deze dan koppelen zoals hieronder beschreven.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Bij veel telefoons wordt Bluetooth uitgeschakeld als de batterij leeg dreigt te raken.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Hoewel Bluetooth-apparaten meestal een draadloos bereik van zo'n 30 feet (negen meter) hebben, kunnen de prestaties variëren afhankelijk van de telefoon die, of het andere apparaat dat, u gebruikt.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Model 3 kan maximaal twintig Bluetooth-apparaten tegelijk koppelen, maar staat slechts een verbinding van twee apparaten tegelijk toe (bijvoorbeeld één telefoon en één controller, of twee controllers) met elk touchscreen voorin en achterin (indien aanwezig).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Let op!
Laat uw gekoppelde telefoon niet achter in het voertuig (bijvoorbeeld wanneer u gaat wandelen of naar het strand gaat). Als u de telefoon toch in het voertuig moet achterlaten, schakel dan Bluetooth en/of de telefoon uit.

Een telefoon of Bluetooth-apparaat koppelen

Door uw Bluetooth-telefoon te koppelen, kunt u deze handsfree gebruiken om telefoongesprekken te voeren, toegang te krijgen tot uw contactenlijst, recente oproepen te bekijken, enz. U kunt ook mediabestanden van uw telefoon afspelen. Als een telefoon gekoppeld is, maakt de Model 3 verbinding zodra de telefoon binnen bereik is.

 1. Om een telefoon of Bluetooth-apparaat te koppelen, moet u zich in de Model 3 bevinden en moet het touchscreen ingeschakeld zijn.
 2. Ontgrendel uw telefoon en schakel Bluetooth in (meestal via Instellingen op uw telefoon).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  Op sommige telefoons dient u mogelijk naar Bluetooth-instellingen te gaan voor de rest van de procedure.
 3. Tik op het touchscreen op Bediening > Bluetooth om Bluetooth automatisch te laten zoeken naar nieuwe apparaten.
 4. Wacht tot uw telefoon wordt vermeld en tik dan op Verbinden.
 5. Controleer of het getal op uw telefoon overeenkomt met het getal op het touchscreen. Bevestig vervolgens op de telefoon dat u wilt koppelen.
 6. Als hier op uw telefoon om wordt gevraagd, geeft u aan of u de Model 3 toegang tot persoonlijke gegevens, zoals uw agenda, uw contactpersonen en mediabestanden wilt toestaan (zie Contactpersonen en recente oproepen importeren). Als uw telefoon is gekoppeld, vermeldt de Model 3 deze onder Bediening > Bluetooth > Gekoppelde apparaten.

Als u de instellingen van een gekoppeld apparaat wilt wijzigen, ga dan naar Bediening > Bluetooth > Gekoppelde apparaten en vouw de vervolgkeuzelijst naast de naam van het apparaat uit.

Als u problemen ondervindt met het importeren of het maken van verbinding met Bluetooth, raadpleeg dan Problemen met Bluetooth oplossen voor meer informatie.

Contactpersonen en recente oproepen importeren

Ga, nadat een telefoon is gekoppeld naar Bediening > Bluetooth > Gekoppelde apparaten en vouw de vervolgkeuzelijst naast de naam van het apparaat uit om aan te geven of u toegang wilt verlenen tot contactpersonen, recente gesprekken en tekstberichten van uw telefoon. Als u toegang toestaat, kunt u de telefoon-app gebruiken om personen in uw contactenlijst en in uw lijst met recente oproepen te bellen en berichten te sturen (zie Telefoon, agenda en webconferencing). Voordat contacten geïmporteerd kunnen worden, moet u op de telefoon misschien instellen dat synchroniseren is toegestaan, of u moet reageren op een pop-up die vraagt of u contacten wilt synchroniseren. Dit is afhankelijk van het type telefoon. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw telefoon voor meer informatie.

Als u problemen ondervindt met het importeren van contacten of het koppelen met Bluetooth, raadpleeg dan Problemen met Bluetooth oplossen voor meer informatie.

De verbinding of koppeling met een Bluetooth-apparaat verbreken

Als u de verbinding met uw telefoon of Bluetooth-apparaat wilt verbreken, maar de koppeling wilt behouden, tik dan op Verbinding verbreken in de vervolgkeuzelijst met Bluetooth-instellingen voor uw telefoon op het touchscreen (Bediening > Bluetooth > Gekoppelde apparaten > Uw telefoon). Als u het apparaat niet langer met de Model 3 wilt gebruiken, tik dan op Apparaat vergeten en volg de instructies. Als een telefoon eenmaal uit de lijst is verwijderd, moet deze eerst opnieuw gekoppeld worden om het apparaat weer in de Model 3 te kunnen gebruiken (zie Een telefoon of Bluetooth-apparaat koppelen).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Als u de Model 3 verlaat, wordt de verbinding met de telefoon automatisch verbroken.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Het ontkoppelen van de telefoon heeft geen invloed op het gebruik van de telefoon als sleutel. Zie Sleutels beheren om een geauthenticeerde telefoon te vergeten.

Schakelen tussen gekoppelde apparaten

Model 3 maakt automatisch verbinding met een telefoon die u als Prioriteitsapparaat hebt ingesteld. Als u geen telefoon als voorrangsapparaat hebt ingesteld, maakt de Model 3 verbinding met de telefoon waar het laatst verbinding mee is gemaakt, onder voorwaarde dat deze binnen bereik is en Bluetooth op de telefoon is ingeschakeld. Wanneer de laatste telefoon zich buiten het bereik bevindt, probeert de auto verbinding te maken met de volgende telefoon waarmee gekoppeld is.

Om verbinding te maken met een andere telefoon, tikt u op Bediening > Bluetooth > Gekoppelde apparaten. Selecteer de telefoon waarmee u verbinding wilt maken en tik dan op Verbinden. Als de telefoon waarmee u verbinding wilt maken niet in de lijst staat, moet u de telefoon koppelen. Zie Een telefoon of Bluetooth-apparaat koppelen.

Als er verbinding is gemaakt, geeft het scherm me Bluetooth-instellingen het Bluetooth-symbool naast de naam van de telefoon weer om aan te geven dat de Model 3 is verbonden met deze telefoon.

Problemen met Bluetooth oplossen

Uw auto gebruikt Bluetooth en BLE (Bluetooth Low Energy) om uw smartphone naadloos te verbinden met de Model 3. Vanwege verschillende mogelijke factoren, kan de verbinding met Bluetooth of BLE soms worden verbroken of ondervindt u mogelijk problemen met het koppelingsproces. Door verbinding te maken met Bluetooth kan uw auto telefoonfuncties gebruiken, zoals audio, telefoongesprekken, agenda's, tekstberichten, etc.

BLE wordt gebruikt voor passieve functies, zoals de telefoonsleutel.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Ontkoppel uw auto niet van uw telefoon en verwijder uw telefoon niet als telefoonsleutel als u niet over een werkende sleutelkaart beschikt.

Probeer het volgende om problemen met Bluetooth op te lossen, beginnend met uw smartphone.

Problemen met smartphone oplossen

Bluetooth kan mogelijk geen verbinding maken vanwege instellingen en updates op uw smartphone:

 • Schakel Bluetooth in op uw telefoon. Als het al is ingeschakeld, schakel Bluetooth dan uit en vervolgens weer in.
 • Zorg ervoor dat de vliegtuigmodus is uitgeschakeld.
 • Laad u telefoon op; als het batterijniveau van uw telefoon te laag is, ondersteunt deze mogelijk geen Bluetooth-functies.
 • Koppel uw apparaat op de juiste manier. Als het al is gekoppeld, probeer het dan te ontkoppelen en vervolgens opnieuw te koppelen.
 • Update uw telefoon met de nieuwste software die door de fabrikant wordt verstrekt.
 • Controleer of het audiosysteem van uw auto is geselecteerd als de uitgangsbron voor audio.
 • Zorg ervoor dat de instellingen van uw telefoon Bluetooth toestaan (bijv.: data is ingeschakeld of u bent verbonden met wifi).
 • Schakel uw telefoon uit en vervolgens weer in.
 • Zorg ervoor dat locatietoestemmingen voor de mobiele app zijn ingesteld op "Altijd aan".

Problemen oplossen met mobiele Tesla-app

Controleer de mobiele Tesla-app:

 • Controleer of de software van de mobiele Tesla-app up to date is.
 • Controleer of u bent aangemeld bij de mobiele Tesla-app bij gebruik van uw telefoonsleutel.
 • Controleer of de Tesla-app op de achtergrond wordt uitgevoerd.
 • Controleer nogmaals of u uw profiel volledig hebt ingesteld in de mobiele app en uw instellingen correct hebt geconfigureerd.

Problemen met het voertuig oplossen

De instellingen van uw auto kunnen de mogelijkheid om deze aan uw smartphone te koppelen verhinderen:

 • Laad de Model 3 op: Als het batterijniveau van het voertuig te laag is, werkt Bluetooth mogelijk niet.
 • Update de voertuigsoftware en zorg ervoor dat deze altijd up to date is. Controleer of er nieuwe software-updates beschikbaar via Bediening > Software.
 • Start het touchscreen opnieuw op. Zie Touchscreen.
 • Start het voertuig opnieuw op.

Als Bluetooth nog steeds niet werkt, ontkoppel dan uw auto EN smartphone. Probeer beide vervolgens opnieuw te koppelen.

Voor problemen met BLE-telefoonsleutels, gaat u, terwijl u in de auto zit, naar Bediening > Vergrendelingen en verwijderd u uw telefoon als "Telefoon als sleutel". Stel deze vervolgens opnieuw in als sleutel. Doe dit uitsluitend wanneer u in de auto zit en een betrouwbare reservesleutel bij u hebt (zoals een sleutelkaart).