Dashcam

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Afhankelijk van marktregio, voertuigconfiguratie, aangeschafte opties en softwareversie, is Dashcam mogelijk niet aanwezig op uw auto of werken de functies mogelijk niet exact op de manier die wordt beschreven. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor het raadplegen en naleven van alle lokale regels en eigendomsbeperkingen met betrekking tot het gebruik van camera's.

Dashcam neemt videobeelden van de omgeving van uw op tijdens het rijden. Gebruik Dashcam om incidenten of opmerkelijke voorvallen tijdens het rijden op te nemen, op dezelfde manier waarop u een externe dashcam op andere auto's zou gebruiken.

Het pictogram Dashcam bevindt zich in de App Launcher. U kunt de Dashcam-app aan de onderbalk toevoegen voor snelle toegang (zie Mijn apps aanpassen). Als de Model 3 in de parkeerstand staat, wordt de Viewer weergegeven als u op het Dashcam-pictogram tikt (zie Video-opnamen bekijken).

grijs camerapictogram

Ter bescherming van uw privacy, worden video-opnamen lokaal opgeslagen in het boordgeheugen van een geformatteerde USB-stick. Opnamen worden niet naar Tesla verzonden. Model 3 maakt geen video-opnamen als Dashcam Uit is.

Gebruik van Dashcam

 1. Formatteer een USB-stick. Om Dashcam te gebruiken, moet u een correct geformatteerde USB-stick op de USB-poort van uw voertuig aansluiten zodat beelden kunnen worden opgeslagen en opgehaald. Auto's die vanaf ongeveer 2020 zijn geproduceerd zijn voorzien van een vooraf geformatteerde USB-stick in het dashboardkastje. De USB-stick kan, indien nodig, op twee manieren worden geformatteerd:
  • Formatteer de USB-stick met Model 3. Sluit de USB-stick aan op de USB-poort en navigeer naar Bediening > Veiligheid > USB-stick formatteren.
  • Formatteer de USB-stick op een computer. Zie Vereisten voor USB-stick voor opnemen van video's voor meer informatie.
 2. Sluit de USB-stick aan op de USB-poort van uw auto, bij voorkeur op de poort in het dashboardkastje (indien aanwezig).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  Voor sommige auto's die na ongeveer 1 november 2021 zijn geproduceerd, ondersteunen de USB-poorten van de middenconsole mogelijk alleen het opladen van apparaten. Gebruik de USB-poort in het dashboardkastje voor alle andere functies.
 3. Schakel Dashcam in door te tikken op Bediening > Dashcam. U kunt bepalen hoe en wanneer Dashcam beelden opslaat. U kunt kiezen tussen:
  • Auto: Dashcam slaat automatisch een opname op de USB-stick op wanneer de Model 3 een veiligheidsincident detecteert, zoals een aanrijding of het activeren van airbags. Als Auto is geselecteerd, kan de detectie variëren en is deze afhankelijk van of uw auto is ingeschakeld of in de slaapstand staat en van de status van Autopilot.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Opmerking
   Er zijn verschillende factoren die bepalen of Dashcam automatisch een opname van een veiligheidsincident opslaat (bijvoorbeeld de kracht van een botsing, activering van de airbags, etc.). Vertrouw er niet op dat Dashcam automatisch beelden van alle veiligheidsincidenten opslaat.
  • Handmatig: U moet op het pictogram Dashcam tikken om een opname van de afgelopen tien minuten op te slaan.
  • Bij clax.: Als u de claxon bedient, slaat Dashcam een opname van de afgelopen tien minuten op. U kunt dit tegelijk met Auto of Handmatig inschakelen.
 4. Na inschakeling, geeft het pictogram Dashcam aan of beelden worden opgeslagen. U kunt de status van het Dashcam-pictogram ook zien in Bediening:
  grijs camerapictogram
  Het pictogram verandert om de status van Dashcam aan te geven:
  Grijs camerapictogram met een rode cirkel geeft aan dat opname loopt
  OPNEMEN: Dashcam is bezig met opnemen. Tik op het pictogram om videobeelden op te slaan. Houd het pictogram ingedrukt om de opname te pauzeren.
  grijs camerapictogram
  BESCHIKBAAR: Dashcam is beschikbaar, maar neemt niet actief op. Tik op het dashcampictogram om de opname te starten.
  GEPAUZEERD: Dashcam is gepauzeerd. Tik op het pictogram om de opname te hervatten. Om verlies van videobeelden te voorkomen, dient u Dashcam te pauzeren voordat u de USB-stick verwijdert.
  BEZIG: Dashcam is bezig met het laden, opslaan of overschrijven van beelden. Wanneer Dashcam hiermee bezig is, worden geen beelden opgenomen.
  Grijs camerapictogram met een groen vinkje geeft aan dat opname is opgeslagen
  OPGESLAGEN: Beelden zijn opgeslagen. U kunt beelden van Dashcam ook tijdens het rijden opslaan door op het Dashcam-pictogram in de App Launcher te tikken.
 5. Wanneer de gewenste beelden zijn opgeslagen, kunt u de clips bekijken op het touchscreen of op een computer:
  • Touchscreen: Zorg dat de Model 3 in de parkeerstand staat en tik op het pictogram Dashcam in de App Launcher. Video's worden gerangschikt op tijdstempel. Zie Video-opnamen bekijken voor meer informatie.
  • Computer: Sluit de USB-stick aan op een computer en navigeer naar de map TeslaCam. Video's worden gerangschikt op tijdstempel. Zie Video-opnamen bekijken voor meer informatie.
 6. Om Dashcam uit te schakelen, navigeert u naar Bediening > Dashcam > Uit. Als Dashcam is ingesteld op Auto, Handmatig of Bij claxonneren, wordt Dashcam bij iedere rit automatisch ingeschakeld (afhankelijk van uw voorkeuren, worden mogelijk echter niet actief beelden opgeslagen).