Onderhoudsintervallen

Onderhoudsintervallen

Tesla raadt het volgende regelmatige onderhoud aan, indien van toepassing op uw auto, om de betrouwbaarheid en efficiëntie van uw Model 3 te garanderen.

Zie Probleemoplossing bij waarschuwingen voor meer informatie over voertuigwaarschuwingen.

 • Remvloeistof om de 4 jaar controleren (indien nodig verversen)*.
 • Zak met airco-droogmiddel om de 4** jaar vervangen.
 • Interieurfilter om de 2 jaar vervangen.
 • Remklauwen jaarlijks of telkens na 12.500 mijl (20.000 km) reinigen en smeren in omgevingen waar 's winters wordt gestrooid.
 • Banden om de 6.250 mijl (10.000 km) rouleren of wanneer het verschil in profieldiepte 2/32 inch (1,5 mm) of groter is, afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt.

** Het interval voor het vervangen van de zak met airco-droogmiddel kan worden verlengd naar 6 jaar op voertuigen die zijn geproduceerd tussen ongeveer 2017 en 2021.

*Door zwaar gebruik van de rem door het trekken van een aanhanger, steile afdalingen of prestatiegericht rijden -- met name voor voertuigen in warme en vochtige omgevingen -- kunnen frequentere controles en verversingen van de remvloeistof noodzakelijk zijn.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Schade tengevolge van het openen van het koelvloeistofreservoir van de batterij valt niet onder garantie.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
De bovenstaande intervallen zijn gebaseerd op kenmerkend rijgedrag en rijomstandigheden. Afhankelijk van verschillende omstandigheden zoals rijgedrag, gebruik, omgevingsomstandigheden, enz. moeten de bovenstaande werkzaamheden wellicht vaker of minder vaak worden uitgevoerd dan aangegeven. Bovendien is de bovenstaande lijst niet volledig en ontbreken verbruiksartikelen zoals ruitenwissers, remblokken, de laagspanningsbatterij (indien van toepassing), etc.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
Schades en defecten tengevolge van onderhoud of reparaties door niet-erkende Tesla-technici vallen niet onder garantie.

Zie https://www.tesla.com/support/do-it-yourself-guides voor meer doe-het-zelf-onderhoudsprocedures en informatie.

Serviceafspraak plannen

U kunt gemakkelijk een serviceafspraak maken via de mobiele app. Tik op Service, selecteer de benodigde service en volg de aanwijzingen in de mobiele app. Verstrek zoveel mogelijk details om het serviceteam te helpen om de oorzaak van het probleem vast te stellen, zoals:

 • Foto's, geluidsopnamen of video's.
 • Datum(s), tijd(en) en tijdzone waarop het probleem zich voordeed.
 • Land en locatie van gebruik.
 • De snelheid waarmee ongeveer werd gereden (indien van toepassing).
 • Omgevingsomstandigheden (regen, sneeuw, kou, etc.).
 • Straatnaam en soort weg (indien van toepassing).
 • Kwaliteit van de wegmarkeringen (indien van toepassing).
 • Voertuiginstellingen die van toepassing zijn.
 • Herkenbare symptomen.

Ga naar https://www.tesla.com/support/service-visits voor meer informatie over het plannen van een serviceafspraak.

Dagelijkse controles

 • Controleer het laadniveau van de batterij, aangegeven op het touchscreen of de mobiele app.
 • Controleer de staat van de banden en de bandenspanning van elke band (zie Onderhoud banden).
 • Controleer de werking van de verlichting, claxon, richtingaanwijzers, ruitenwissers en ruitensproeiers.
 • Controleer op onverwachte controlelampjes of waarschuwingen op het touchscreen.
 • Controleer de werking van de remmen en parkeerrem.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  Omdat de Model 3 gebruikmaakt van regeneratief remmen (zie Regeneratief remmen), worden de remblokken minder vaak gebruikt dan in conventionele remsystemen. Om te voorkomen dat roest en corrosie zich ophoopt, raadt Tesla aan regelmatig het rempedaal in te trappen om de mechanische remmen te activeren, waardoor de remblokken en -schijven worden gedroogd.
 • Controleer de werking van de veiligheidsgordels (zie Veiligheidsgordels).
 • Controleer onder de Model 3 of er sprake is van abnormale lekkage. Er kan er zich een klein plasje water onder de auto vormen (afkomstig van de airconditioning).
 • Bekijk de buitenkant van de Model 3 rondom en verwijder eventuele corrosieve substanties (zoals vogelpoep, boomhars, teer, dode insecten, industriële neerslag, etc.) onmiddellijk om schade aan het exterieur te voorkomen (zie Reinigen).

Wekelijkse controles

 • In perioden van natte weersomstandigheden dient u de Autopilot-camera's wekelijks te reinigen (zie Een camera reinigen). In perioden van droge weersomstandigheden volstaat een maandelijkse reiniging.

Maandelijkse controles

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opmerking
De aircocompressor koelt niet alleen het interieur, maar ook de batterij. Daardoor kan het gebeuren dat de aircocompressor bij warm weer vanzelf inschakelt, zelfs wanneer u deze hebt uitgeschakeld. Dit is normaal omdat het koelen van de batterij de grootste prioriteit heeft. Door de batterij op de juiste temperatuur te houden, bent u zeker van optimale prestaties en een lange levensduur. Daarnaast hoort u, zelfs als de Model 3 niet in gebruik is, mogelijk een gierend geluid of het geluid van stromend water. Deze geluiden zijn normaal en zijn hoorbaar wanneer de interne koelsystemen worden ingeschakeld om verschillende voertuigfuncties te ondersteunen, bijvoorbeeld het onderhouden van de laagspanning-batterij of het balanceren van de temperatuur van de hoogspanningsbatterij.

Vervangingsintervallen vloeistoffen

Niveaus van de batterijkoelvloeistof en remvloeistof mogelijk uitsluitend worden gecontroleerd door Tesla of een professionele autowerkplaats. Specifieke service-informatie is beschikbaar in de servicehandleiding.

 • Koelvloeistof batterij: In de meeste gevallen hoeft de batterijkoelvloeistof gedurende de hele levensduur van uw auto niet te worden ververst.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opmerking
  Schade tengevolge van het openen van het koelvloeistofreservoir van de batterij valt niet onder garantie.
 • Remvloeistof: Vul zelf geen remvloeistof bij.

Software

Het updaten van software is belangrijk voor de juiste werking en levensduur van de componenten van uw auto. U moet een software-update zo spoedig mogelijk installeren. Zie Software-updates.

Tesla kan de software van uw auto updaten of opnieuw installeren als onderdeel van een normale diagnose, reparatie of onderhoudsproces in Service.

Veiligheid hoogspanningscircuit

Veiligheid staat bij de ontwikkeling en bouw van de Model 3 voorop. Neem de onderstaande voorzorgsmaatregelen in acht om uzelf te beschermen tegen de risico's van hoogspanningssystemen:

 • Lees en volg alle instructies die worden gegeven op de stickers die zijn bevestigd op de Model 3. Deze stickers zijn er voor uw veiligheid.
 • Het hoogspanningssysteem bevat geen losse onderdelen die door de gebruiker onderhouden kunnen worden. Onderdelen, kabels en stekkers van het hoogspanningscircuit mogen niet gedemonteerd, verwijderd of vervangen worden. Hoogspanningskabels zijn oranje gekleurd zodat ze gemakkelijk te herkennen zijn.
 • Raak na een aanrijding nooit de hoogspanningsbedrading en stekkers en onderdelen die hierop zijn aangesloten, aan.
 • Als er onverhoopt brand zou uitbreken, neem dan direct contact op met de brandweer.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Maak de oplaadkabel altijd los voordat er werkzaamheden onder de Model 3 uitgevoerd worden, ook als de batterij op dat moment niet opgeladen wordt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Houd uw handen en kleding uit de buurt van koelventilatoren. Sommige ventilatoren werken ook als de Model 3 uitgeschakeld is.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Attentie
Sommige vloeistoffen (accuzuur, koelvloeistof, remvloeistof, additieven in de ruitensproeiervloeistof enz.) die in auto's worden gebruikt, zijn giftig en mogen niet ingeademd of ingeslikt worden of in contact komen met de huid. Lees daarom voor uw veiligheid altijd eerst de gebruiksvoorschriften op de verpakking.