Kort og navigation

Kortoversigt

Touchskærmen viser et kort hele tiden. (Undtagen når Model Y står i bakgear).

Brug din(e) finger(-re) til at interagere med kortet:

 • Kortet flyttes i en given retning ved at holde en finger nede og trække.
 • Kortet roteres i en given retning ved at holde to fingre nede og dreje.
 • Spred eller saml to fingre for at zoome ind eller ud på kortet.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Når du roterer eller flytter kortet, bliver din nuværende lokalitet ikke længere sporet. Meddelelsen "Tracking Disabled" vises kortvarigt ved siden af ikonet for kortets retning, og ikonet bliver gråt. Hvis du vil genaktivere sporing, skal du trykke på ikonet for kortets retning for at vælge Nord op eller Kurs op.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Kortet zoomer automatisk ind og ud, når en navigationsrute er aktiv.

Skift mellem disse indstillinger for at ændre, hvordan kortet vender:

Nord op – nord er altid øverst på skærmen.
Kurs op – den retning, du kører i, er altid øverst på skærmen. Kortet drejer, når du skifter retning. Dette ikon har et integreret kompas, der angiver den retning, du kører i.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Når der trykkes på dette ikon, mens der navigeres til en destination, vises ruteoversigten.
Ruteoversigten er tilgængelig, når du navigerer til en destination. Ruteoversigten vises også, når du udvider listen med den trinvise rutevejledning (ved at stryge den nedad). Når du skjuler den trinvise rutevejledning ved at stryge den op, skifter kortet tilbage til at vise retningen, som du havde valgt forinden.

Din aktuelle placering vises på kortet. Når du roterer eller flytter kortet, bliver din nuværende lokalitet ikke længere sporet. Hvis du vil genaktivere sporing, skal du trykke på ikonet for kortets retning for at vælge North Up eller Heading Up. Når du trykker på kortet, mens en navigationsrute er aktiv, viser den trinvise rutevejledning næste sæt oplysninger, og ikonet for retning forsvinder. Tryk et vilkårligt sted på kortet for at få dem vist igen.

Kortvisning

Tryk på disse ikoner for at tilpasse, hvad kortet viser:

globusikon
Vis/skjul satellitbilleder (hvis bilen er udstyret med Premium-connectivity).
stoplysikon
Vis/skjul trafikforhold (hvis bilen er udstyret med Premium-connectivity). Grønne linjer angiver ingen trafik, orange linjer angiver let trafik, røde linjer angiver moderat trafik, og pink linjer angiver tung trafik. For at sikre, at trafikken er let at identificere langs en navigationsrute, vises grønne trafiklinjer under den blå rutelinje, mens orange, røde og pink trafiklinjer vises oven på den blå rutelinje.
tåreikon med sort prik i midten
Vis/skjul kortdetaljer (som f.eks. steder af interesse).

Sæt en tegneskift hvor som helst på kortet ved at trykke og holde din finger på en ønsket placering. Når du placerer en tegnestift eller trykker på en eksisterende tegnestift, centreres den valgte lokalitet på kortet, og en pop op-skærm giver oplysninger om lokaliteten. Fra dette pop op-vindue kan du navigere til lokaliteten, ringe til lokaliteten (hvis et telefonnummer er tilgængeligt) og tilføje eller fjerne lokaliteten fra din liste over favoritdestinationer (se Hjem, Arbejde og Foretrukne destinationer).

Ikon Opladningslokaliteter

Vis/skjul alle opladningslokaliteter og en pop op-liste, der indeholder byen og tilsvarende nærtliggende stationer på kortet. Opladningslokaliteter omfatter Tesla Superchargere, ladestationer med destinationsopladere, tredjeparts hurtigopladere og offentlige opladere, du har brugt tidligere. Se Opladningslokaliteter.

Tryk på lynikonerne på pop op-listen for at filtrere typerne af opladere baseret på deres maks. effekt.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
I visse områder er tredjeparts hurtigopladere også vist på kortet som mørkegrå tegnestifter, når du får vist opladere.

Navigationsindstillinger

Ikonet for navigationsindstillinger vises, når du trykker på ..., når du begynder at navigere til en destination.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Du kan også få adgang til navigationsindstillinger ved at trykke på Betjeningsknapper > Navigation.

Tryk på ikonet for navigationsindstillinger for at tilpasse navigationssystemet, så det svarer til dine præferencer: (de tilgængelige indstillinger varierer afhængigt af din markedsregion og køretøjets konfiguration):

 • Tryk på - eller + for at øge eller reducere lydstyrken for navigationsinstruktioner med stemmevejledning. Hvis du reducerer hele vejen til venstre eller trykker på højttalerikonet, slås instruktionernes lyd fra. Du kan også slå navigationsinstruktionernes til/fra ved at trykke på højttalerikonet. Denne lydstyrkeindstilling gælder kun for navigationssystemets stemmevejledning. Lydstyrken for medieafspilleren og telefonen er ikke ændret.
 • Aktiver Automatisk navigation, hvis du ønsker at Model Y automatisk skal starte en navigationsdestination, når du sætter dig ind i din bil. Destinationer forudsiges baseret på hyppigt kørte ruter, tidspunkt på dagen og kalenderindtastninger (se Automatisk navigation).
 • Aktiver Turplanlægger for at tilføje supercharger-stop efter behov. Supercharging-stops tilføjes til navigationsruter for at minimere den tid, du bruger på kørsel og opladning (se Turplanlægger).
 • Aktiver Online ruteplanlægning for at blive automatisk omdirigeret for at undgå tung trafik (se Online ruteplanlægning).
 • Tryk på Undgå færger for at blive automatisk guidet ad en vej, der undgår færger.
 • Tryk på Undgå betalingsveje/-broer for at blive automatisk guidet ad en vej, der undgår vejafgifter.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
De tilgængelige navigationsindstillinger kan variere afhængigt af regionen og køretøjets konfiguration.

Navigation til en destination

For at navigere til en placering skal du trykke på søgelinjen i hjørnet af kortet og indtaste en destination, sende destinationen fra din telefon eller udtale en stemmekommando (se Stemmekommandoer). Du kan indtaste eller indtale en adresse, et landemærke, en forretning osv. Når du trykker på søgelinjen, kan du også vælge blandt følgende lokalitetstyper:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis en dataforbindelse ikke er tilgængelig, giver de indbyggede kort dig mulighed for at navigere til en hvilket som helst destination, men du skal indtaste den nøjagtige og fuldstændige adresse.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Du kan fjernstarte navigationen fra din iOS®- eller Android™-enhed ved at bruge "del"-funktionen på din enhed, når du har tilladt adgang til Teslas mobilapp.

Når du angiver en placering, zoomer touchskærmen ud for at give et overblik over den rute, du skal køre, og viser en trinvis rutevejledning. Anslået ankomsttid, køretid og kilometertal vises nederst på rutevejledningen. Billeder af batterier nederst på listen indeholder en visuel repræsentation, der viser estimater af, hvor meget batterienergi der vil være tilbage, når du når din destination, og hvor meget der vil være tilbage, hvis du tager en returrejse tilbage til din aktuelle position. Bemærk følgende om den trinvise rutevejledning:

 • Et billede af et batteri giver en visuel repræsentation af, hvor meget batterienergi der vil være tilbage, når du når din destination. Se Beregning af forventet energiforbrug.
 • Hvis opladning er nødvendig for at nå din destination, og Rejseplanlægning er aktiveret (og tilgængelig i dit område), omfatter navigationsruten automatisk Superchargere (se Turplanlægger).
 • Hvis du ikke har tilstrækkelig energi til at nå din destination, og der ikke er nogen supercharger på ruten, vises en advarsel om, at opladning er nødvendig for at nå din destination.
 • Hver enkelt tur angives med afstanden til manøvren vist ud for den.
 • For at se bunden af listen skal du muligvis trække listen opad.
 • Tryk på toppen af listen for at minimere den.

Mens du navigerer, sporer kortet din lokalitet og viser det aktuelle trin på din rejse. Du kan altid få vist hele ruten ved at stryge ned for at udvide den trinvise rutevejledning eller trykke på ruteoversigtsikonet.

Hvis Naviger med autopilot (hvis tilgængelig i din markedsregion) er aktiveret, kan du også slå funktionen til for navigationsruten ved at trykke på Naviger med autopilot i den trinvise rutevejledning. Naviger med Autopilot er en fuldt selvkørende (Beta)-funktion, som automatisk skifter vognbane og styrer Model Y via en navigationsrute, frakørsler fra veje med kontrolleret adgang osv. Se Naviger med Autopilot for at få flere oplysninger.

Hvis du vil stoppe navigationen, skal du trykke på AFSLUT, der er placeret i nederste hjørne af den trinvise rutevejledning.

Tilføj stop til en rute

Når du har indtastet en destination, kan du redigere din rute ved at tilføje, slette eller bytte om på stop. Tryk på de tre prikker i bunden af listen med den trinvise rutevejledning for at få vist muligheder for at redigere din rute.

tåre-ikon med plus
Med Tilføj stop kan du tilføje et stop ved at søge efter en lokation eller tilføje et Hjem, en Seneste eller Favorit-destination. Du kan også tilføje et stop ved at trykke på en tegnestift på kortet og vælge Tilføj fra pop op-meddelelsen.
Blyantsikon
Med Rediger stop kan du konfigurere en kompleks tur ved at tilføje eller slette stop på din rute. Træk og slip stop ved at trykke på lighedstegnet for at omarrangere din tur.

Automatisk navigation

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Automatisk navigation er muligvis ikke tilgængelig i alle markedsregioner og med alle køretøjskonfigurationer.

Automatisk navigation kan guide dig til en forventet destination, når du sætter dig ind i din bil. Hvis din telefons kalender er synkroniseret med Model Y, og en begivenhed i din kalender finder sted inden for de næste to timer, foreslår Automatisk navigation stedet for begivenheden (hvis en gyldig adresse er tilknyttet begivenheden).

Hvis du er ved dit hjem og stiger ind i din bil på en hverdag (mandag-fredag) i tidsrummet 5.00-11.00, guider Automatisk navigation dig automatisk til din angivne arbejdsdestination (se Hjem, Arbejde og Foretrukne destinationer). Hvis du er på arbejde på hverdage fra 15.00-23.00, kan Automatisk navigation automatisk dirigere dig til din angivne hjemmeadresse.

For at aktivere Automatisk navigation, skal du trykke på Betjeningsknapper > Navigation > Automatisk navigation. Du skal have din telefons kalender synkroniseret med Model Y, og begivenheden skal omfatte en unikt specificeret og gyldig adresse (se Telefon og Kalender).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Navigationsvejledninger, som du indtaster manuelt, eller som du sender til Model Y, tilsidesætter de ruter, som Automatisk navigation foreslår.

Jeg føler mig heldig, sulten

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
"Jeg føler mig heldig" og "Jeg føler mig sulten" er muligvis ikke tilgængelig i alle markedsregioner og med alle køretøjskonfigurationer.

Ud over at navigere til en destination, som du har valgt, kan Model Y også foreslå steder i nærheden afhængigt af, om du føler dig Sulten eller Heldig. På navigationssøgelinjen skal du trykke på Sulten eller Heldig. Sulten foreslår populære restauranter, mens Heldig foreslår populære destinationer (som f.eks. museer eller forlystelsesparker). For at få et nyt forslag skal du gå tilbage og trykke på Sulten eller Heldig igen for at få andre resultater. Når du har opdaget et spændende sted, skal du trykke på Naviger for at fortsætte til destinationen.

Denne funktion kræver den nyeste version af navigationskort. Forbind Model Y med Wi-Fi for at downloade, og tryk på Betjeningsknapper > Software for at kontrollere, om der er en tilgængelig opdatering (se Kortopdateringer).

Hjem, Arbejde og Foretrukne destinationer

Hvis du ofte kører til en bestemt destination, kan det være en fordel at tilføje den som favorit for at undgå at skulle skrive destinationens adresse hver gang. Hvis du tilføjer en destination som foretrukken, kan du nemt navigere til den ved at trykke på navigationssøgelinjen og derefter trykke på Favoritter og derefter vælge den på listen med favoritter.

Hvis du vil tilføje en destination til din favoritliste, skal du trykke på den tilsvarende knap på kortet. Tryk derefter på stjerneikonet i pop op-skærmen, der vises. Indtast et navn (eller lad det stå, som det er, for at acceptere standardnavnet), og tryk derefter på Tilføj til favoritter. Stjernen bliver ensfarvet, og destinationen er inkluderet på listen Foretrukne.

For at slette en Seneste- eller Foretrukne-destination skal du trykke på destinationslisten og holde den inde kortvarigt, indtil X vises. Tryk derefter på X for at slette den fra listen.

Lokaliteterne Hjem og Arbejde vises også under kortets søgelinje. Tryk for at angive en adresse til den tilsvarende lokalitet. Når du har indtastet adressen, skal du trykke på Gem som hjem eller Gem som arbejde. Tryk blot på disse genveje, når du vil navigere til hjemmet eller til arbejdet.

For at ændre eller slette adressen, der er forbundet med hjem eller arbejde, skal du trykke på ikonet og holde det nede og indtaste en ny adresse i pop op-skærmen, der vises, og trykke på Gem som hjem eller Gem som arbejde eller trykke på Slet hjem eller Slet arbejde.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Med udgangspunkt i dine brugsmønstre kan Model Y bede dig om at gemme en lokalitet som Hjem eller Arbejde.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Når du har gemt en lokalitet som Hjem eller Arbejde, kan Model Y bede dig om at navigere til lokaliteten Arbejde om morgenen og til lokaliteten Hjem om aftenen og give en estimeret kørselstid på grundlag af de aktuelle trafikforhold. Se Automatisk navigation.

Af sikkerhedsmæssige årsager anbefales det, at du sletter lokaliteterne Hjem og Arbejde, hvis du sælger Model Y. Du kan slette disse individuelt, eller du kan udføre en fabriksnulstilling for at slette alle personlige data (tryk på Betjeningsknapper > Service > Fabriksnulstilling).

Opladningslokaliteter

For at vise opladningslokaliteter på kortet skal du trykke på kortets søgelinje og derefter trykke på Opladning. Opladningslokaliteter vises på en liste (med den nærmeste opladningslokalitet øverst på listen) og repræsenteres med tilsvarende tegnestifter på kortet. Tryk på en tegnestift for at få vist yderligere information, navigere til den eller markere den som favorit.

Tryk på lynikonerne for at angive de typer opladningssteder, du ønsker, at kortet skal inkludere (som standard viser kortet kun superchargers):

et lyn
Tryk for at inkludere destinationsopladere.
to lyn
Tryk for at inkludere standard-Superchargere.
tre lyn
Tryk for at inkludere højeffektive Superchargere.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Kortet viser kun CCS-Superchargere, hvis dit køretøj er udstyret med CCS-ladekapacitet. Når du trykker på Superchargerens tegnestift, så vil en pop-op-besked oplyse dig, om en CCS-adapter er nødvendig for at oplade dit køretøj.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
I visse markedsregioner vises tredjeparts hurtigladere også på kortet som mørkegrå tegnestifter, når du vælger at få vist alle ladestationer.

Udseendet på en ladelokalitets tegnestift angiver statusoplysninger om lokaliteten. Tryk på tegnestiften for at få vist nærmere oplysninger.

Supercharger-lokaliteten er åben, og tallet på tegnestiften angiver antallet af tilgængelige Supercharger-ladestandere.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
En Supercharger, der er placeret på din aktuelle navigationsrute, er farvet sort (eller hvid, hvis touchskærmen er i nat-tilstanden).
Der er mange brugere ved Supercharger-lokaliteten, og du vil muligvis skulle vente, før du kan komme til at oplade.
Supercharger-lokaliteten har muligvis reduceret kapacitet.
Supercharger-lokaliteten er muligvis lukket.
Der er ingen tilgængelige data for Supercharger-lokaliteten, men den skulle være åben.
Lokaliteten er enten en ladestation med destinationsopladning, en tredjeparts hurtiglader eller en offentlig ladestation, som du har brugt før. Tryk for at få vist nærmere oplysninger, såsom begrænsninger vedrørende brug og tilgængelig ladestrøm.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Når der er zoomet ud på kortet, og mere end én ladestation med destinationsopladning er tilgængelig i et område, er tegnestiften rund og viser antallet af stationer. Tryk på tegnestiften for at zoome ind. Derefter kan du trykke på en enkelt tegnestift for at få oplysninger om en specifik lokalitet.

Tryk på tegnestiften svarende til en ladelokalitet for at få vist en pop op, hvorfra du kan:

 • Fastslå dens nøjagtige beliggenhed og den omtrentlige afstand fra din aktuelle position.
 • Få vist faciliteter, der er tilgængelige på opladningslokaliteten, herunder toiletter, restauranter, overnatningsmuligheder, shopping og Wi-Fi-adgang. Tryk på et facilitetsikon i en supercharger-pop op for at søge efter den tilknyttede facilitet i det omkringliggende område.
 • Tryk på navigationsikonet for at navigere til ladelokaliteten.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Når du navigerer til en Supercharger (eller tredjeparts hurtigoplader i visse regioner), klargør Model Y batteriet til at forberede opladningen. Derved tilsikres, at du ankommer med den optimale batteritemperatur, hvorved den tid du skal bruge på opladning reduceres. Under visse omstændigheder (for eksempel i koldt vejr) er det normalt for motor(er) og komponenter at udsende en lyd, når de genererer varme til opvarmning af batteriet (se Opvarmning af batteriet før supercharging).

Beregning af forventet energiforbrug

Når du navigerer til en destination, hjælper Model Y dig med at forudse behovet for opladning ved at beregne, hvor meget energi, der vil være tilbage, når du har nået din destination. Beregningen er et skøn baseret på kørestil (forudsagt hastighed mv.) og miljømæssige faktorer (højdeændringer, temperatur osv.). Når du navigerer, viser kortet denne beregning nederst på den udvidede trinvise rutevejledning (se Navigation til en destination). Når den trinvise rutevejledning er komprimeret, skal du trykke øverst på listen for at udvide den.

Mens du følger ruten, overvåger Model Y energiforbruget og opdaterer beregningen. Der vises en pop-op-advarsel i bunden af den trinvise rutevejledning i følgende situationer:

 • Der vises en gul advarsel, når du har meget lidt energi tilbage til at nå din destination, hvilket kræver, at du kører langsomt for at spare på energien. Du kan finde tip til at spare på energien under Opnå maksimal rækkevidde.
 • Der vises en rød advarselsmeddelelse, hvis du er nødt til at oplade for at nå frem til din destination.

For at afgøre, om du har tilstrækkelig energi til en returrejse, skal du trykke på batteriikonet nederst i den trinvise rutevejledning for at få vist en estimeret beregning af din returrejses energiforbrug.

Online ruteplanlægning

Model Y registrerer trafikforhold i realtid og justerer automatisk de anslåede køretider og ankomsttider. I situationer hvor trafikforholdene vil forsinke dit anslåede ankomsttidspunkt, og der findes en alternativ rute, omdirigerer navigationssystemet dig til din destination. Du kan også angive det mindste antal minutter, der skal gemmes, før du bliver omdirigeret. Hvis du vil slå denne funktion til eller fra, skal du trykke på indstillingsikonet på kortet (se Navigationsindstillinger) og derefter trykke på Online ruteplanlægning.

Turplanlægger

Turplanlægger hjælper dig med at planlægge længere køreture. Hvis du er nødt til at lade køretøjet op for at komme frem til din destination, leder Turplanlægger dig frem via de passende lokaliteter til supercharging. Turplanlægger vælger en rute og oplyser opladningstider for at minimere den tid, du bruger på kørsel og opladning. Hvis du vil aktivere Turplanlægger, skal du trykke på ikonet for kortets indstillinger (se Navigationsindstillinger) og derefter trykke på Turplanlægger.

Når Turplanlægger er aktiveret, og opladning er påkrævet for at nå din destination, inkluderer den trinvise rutevejledning Supercharger-stop, anbefalede opladningstider ved hver Supercharger og et skøn over, hvor meget energi der vil være tilgængelig, når du ankommer til Superchargeren.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis du navigerer til en Supercharger eller i nogle regioner til en tredjeparts hurtigoplader ved hjælp af Turplanlægger, kan Model Y tildele noget af energien til at forvarme batteriet for at ankomme ved Superchargeren eller tredjeparts hurtigoplader med en optimal batteritemperatur. Det reducerer ladetiden (se Opvarmning af batteriet før supercharging).

For at forlade Supercharger-stop og kun vise vejledninger skal du trykke på Fjern alle ladestop nederst på den trinvise rutevejledning. Hvis du fjerner ladestop, kan den trinvise rutevejledning eventuelt vise en advarsel, der angiver, at der er brug for opladning for at nå din destination. Hvis du vil tilføje superchargere til den trinvise rutevejledning, skal du trykke på Tilføj ladestop.

Under opladning ved en supercharger viser opladningsskærmen den resterende opladningstid, der er nødvendig for at køre til den næste supercharger eller destination (hvis der ikke er behov for yderligere opladning). Hvis du oplader i en kortere eller længere periode, tilpasses opladningstiden tilsvarende ved de efterfølgende Superchargere.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Du kan også anvende mobilappen til at overvåge den resterende nødvendige ladetid.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis der forekommer en strømafbrydelse på din navigationsrute, viser Turplanlægger en meddelelse og prøver at omdirigere dig til en anden Supercharger-station.

Hvis Turplanlægger vurderer, at du ikke har nok energi til en returrejse, og der ikke er nogen superchargere til rådighed på din rute, viser Turplanlægger en advarsel øverst i den trinvise rutevejledning, der fortæller dig, at opladning er nødvendig for at nå din destination.

Kortopdateringer

Når der udgives opdaterede kort, bliver de automatisk sendt til Model Y via Wi-Fi. Du kan være sikker på at hente nye kort ved jævnligt at slutte Model Y til et Wi-Fi-netværk (se Sådan oprettes der forbindelse til Wi-Fi). Der vises en meddelelse på touchskærmen, når der er installeret nye kort.