Bagagerum bag

Åbning

For at åbne det bageste bagagerum skal du sikre dig, at Model Y står i Park og benytte dig af en af følgende fremgangsmåder:

 • Tryk på den tilknyttede knap Åbn på touchskærmen.
 • Tryk to gange på knappen til det bageste bagagerum på bilnøglen.
 • Tryk på knappen til det bageste bagagerum på mobilappen.
 • Tryk på knappen under det udvendige håndtag på bagklap (en gyldig nøgle skal registreres).

Model Y skal låses op eller registrere en nøgle, før du kan bruge kontakten til at åbne bagklap.

Køretøjets bagside med zoomfelt, der viser kontakten på bagklappens udvendige håndtag
Rødt ikon med køretøj med åbne døre

Når en dør eller et bagagerum er åben, viser touchskærmen lysindikatoren for åben dør. Det åbne bagagerum vises også på billedet af Model Y på touchskærmen.

Du kan stoppe bevægelsen af bagklap ved at trykke en enkelt gang på knappen til det bageste bagagerum på bilnøglen. Når du derefter trykker to gange på knappen til det bageste bagagerum, bevæger bagklappen sig i den modsatte retning (forudsat at den ikke var næsten helt åben eller lukket, da du stoppede den). Hvis du f.eks. trykker en enkelt gang for at stoppe bagklap, når den åbnes, lukkes den, når du trykker to gange.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
I nødstilfælde kan du tilsidesætte en åbn- eller luk-kommando ved at tage fat i bagklap og forhindre den i at åbne.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Før du åbner eller lukker bagklap, skal du kontrollere det omgivende område (for mennesker og forhindringer). Du skal proaktivt overvåge bagklappens bevægelse for at sikre, at den ikke kommer i kontakt med en person eller et objekt. I modsat fald er der fare for beskadigelse eller personskade.

Der er placeret et lavspænding-strømudtag i venstre side af det bageste bagagerum.

lavspændingsstrømudtaget placeret i venstre side af det bageste bagagerum.

Lukning

Gør følgende for at lukke bagklap:

 • Tryk på den tilknyttede knap Luk på touchskærmen.
 • Tryk to gange på knappen til det bageste bagagerum på bilnøglen.
 • Tryk på knappen på undersiden af bagklap (se Indstilling af bagklappens åbningshøjde).

Hvis bagklap registrerer, at der er noget i klemme, når den lukkes, standser den og udsender to klokkelyde. Fjern forhindringen, og prøv at lukke bagklappen igen.

Indstilling af bagklappens åbningshøjde

Du kan justere åbningshøjden for bagklap, så du nemmere kan nå bagklappen, og så du ikke rammer lave lofter eller lavthængende genstande (f.eks. en garagedør eller lamper):

 1. Åbn bagagerummet, og sænk eller hæv derefter bagklap manuelt til den ønskede åbningshøjde.
 2. Tryk på knappen på undersiden af bagklap, og hold den inde i tre sekunder, indtil du hører en bekræftende klokkelyd.
  En knap på knappen på undersiden af bagklappen med et billede af en bil med åbent bagagerum
 3. Kontrollér, at du har indstillet bagklappen til den ønskede højde ved at lukke bagklap og derefter åbne den igen.

Hattehylde (ekstraudstyr)

Hattehylden dækker det bageste bagageområde, og den er nyttigt, hvis du gerne vil skjule værdigenstande, holde solen væk fra dine indkøb eller minimere støj fra raslende objekter. Skub hylden bagud for at folde den sammen, og træk den fremad for at folde den ud til brug.

For at fjerne hylden skal du sammenfolde bagpanelet og løfte hattehylden opad med din hånd under bunden af hylden for at fjerne den fra tapperne og magneterne i de forreste hjørner. Derefter kan du skubbe hattehylden ud.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Undlad at placere tunge objekter oven på hattehylden.

Adgang til lastområdet

Træk i stroppen bag på lastdækkenet for at få adgang til lastområdet i det bageste bagagerum. Du kan derefter folde lastdækkenet frem eller fjerne det fra Model Y.

Fastgør alle genstande, inden Model Y sættes i bevægelse, og placer tung last i det nederste bagagerum.

Bageste bagagerum med en pil, der peger op fra stroppen til lastdækkenet

Vægten til last bør fordeles ligeligt i køretøjets to bagagerum.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Læs aldrig mere end 60 kg (130 lbs) i det øverste rum af det bageste bagagerum eller mere end 130 kg (285 lbs) i det nederste rum. Ellers er der risiko for skader.

Udstyr til fastgørelse af bagage (ekstraudstyr)

Bageste bagagerum med bagagenet, der ligger fladt på bagagerumsgulvet med zoom-felter, der viser bagagekrogene

Model Y har fire kroge, der er placeret i det bageste bagagerum (to mod forenden og to mod bagenden). Disse kroge er designet til at blive fastgjort til de fire hjørner på en låseenhed, som f.eks. et bagagenet, for at fastgøre objekter til bagagerumsgulvet ved normal landevejskørsel og ved bykørsel. For yderligere oplysninger skal du følge instruktionerne fra en låseenhed fra tredjepart.

Bagagekrogene er designet til at fastgøre løse objekter i bagageområdet. Undlad at overskride det bageste bagagerums vægtkapacitet (se Adgang til lastområdet).