Accelerationstilstande

Tryk på Betjeningsknapper > Pedaler og styring > Acceleration for at justere mængden af acceleration, du oplever under kørslen Model Y:

  • Chill: Begrænser accelerationen, så du får en blødere og mere skånsom tur.
    Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
    Bemærk
    Når der er valgt Chill, står der Chill på touchskærmen over kørehastigheden.
  • Standard: Giver det normale accelerationsniveau, der er tilgængeligt i ikke-Performance-køretøjer.
  • Sport: Giver det normale accelerationsniveau i Performance-køretøjer.

Du kan forbedre kabineopvarmningens effektivitet ved at reducere din valgte accelerationstilstand. Dette giver varmepumpesystemet mulighed for at hente mere varme fra batteriet, så du opnår en mere effektiv opvarmning af kabinen, i stedet for at du opretholder batteriets evne til at levere maksimal accelerationsydeevne. Dette hjælper med til at maksimere køreeffektiviteten i koldt vejr. Bemærk, at hvis du efterfølgende øger accelerationstilstanden, så skal batteriet bruge tid på at varme op, før det forøgede accelerationsniveau er tilgængeligt.