Forsæder og bagsæder

Korrekt kørestilling

Sædet, nakkestøtten, sikkerhedsselen og airbaggene giver dig maksimal sikkerhed. Korrekt brug af disse enheder øger din beskyttelse.

Person, der sidder på førersædet, med sikkerhedssele på og hænderne på rattet

Indstil sædet, så du kan bruge sikkerhedsselen korrekt, og så du er så langt væk fra frontairbaggen som muligt:

 1. Sid ret op og ned med begge fødder i bunden af bilen og med sædet tilbagelænet i oprejst position.
 2. Sørg for, at du nemt kan nå pedalerne, og at armene er let bøjede, når du holder ved rattet. Dit bryst skal være mindst 25 cm fra midten af airbaggens dækplade.
 3. Placer sikkerhedsselens skuldersektion midt mellem halsen og skulderen. Anbring hoftesektionen rundt om hoften, ikke rundt om maven.

Model Y sæderne har integrerede hovedstøtterforan, som ikke kan justeres eller fjernes.

Justering af forsæder

Tre justeringsknapper på siden af sædet
 1. Flyt sædet frem/tilbage, og juster sædets højde og vinkel op/ned.
 2. Indstil ryglænet.
 3. Indstil lændestøtte.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Undlad at flytte forsædets ryglæn helt frem, når sædet også er i den forreste position. Det kan medføre, at sædets top rammer og potentielt beskadiger solskærmen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Inden du justerer forsædet, skal du kontrollere, at området omkring sædet er fri for forhindringer (personer og genstande).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Udlad at indstille sæderne, mens du kører. Det øger risikoen for en kollision.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Der er risiko for alvorlige skader i tilfælde af en kollision, hvis du kører med sædet lænet tilbage, da du kan glide ud under hofteselen eller blive viklet ind i sikkerhedsselen. Sørg for, at sædet er lænet tilbage i en vinkel på maks. 30 grader, når bilen kører.

Kalibrering af sæder

Du kan kalibrere førersædet. Dette er nyttigt, hvis du synes, at indstillingsmulighederne for sædet er begrænsede, eller hvis din førerprofil ikke automatisk justerer sædet for dig. Naviger til Betjeningsknapper > Service > Førersæde, kalibrering af styretøj og spejle, og følg vejledningen på touchskærmen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Sørg for, at der ikke befinder sig noget bagved eller under førersædet i forbindelse med kalibreringen. Ellers er der risiko for alvorlige personskader.

Justering af ryglæn på anden række

Model Y har plads til op til tre passagerer på anden række. Ryglænet er delt 60/40, så justering af venstre ryglæn flytter ryglænet for både venstre og midterste sæde, mens justering af højre ryglæn kun flytter det højre ryglæn.

Anvend justeringsgrebene på det yderste hjørne ved hver af de yderste ryglæn på sæder på anden række for at justere de tilsvarende ryglæn. Træk i og hold grebet, mens du flytter ryglænet til den ønskede position, og slip derefter grebet igen. Sørg for, at ryglænet er låst sikkert på plads ved at flytte det frem og tilbage.

To pile, der peger på en knap på ydersiden af sæderne på anden række

Sammenfoldning af ryglæn på anden række

For at udnytte lastpladsen kan hvert ryglæn på anden række foldes helt frem, så det ligger fladt. Træk og hold i grebet, mens du skubber det tilsvarende ryglæn helt frem.

Ét sæde på anden række foldet fremad med en pil, der peger ned
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Fjern genstande fra sæderne og benområdet, før du folder sæderne helt ned. Det kan være nødvendigt at skubbe forsæderne frem, så ryglænene kan foldes helt fladt ned.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Kørsel med sæderne på anden række foldet fremad kan medføre et højere støj- og/eller vibrationsniveau fra køretøjets bagende (bagagerum, affjedring osv.).

Det er muligt at køre med lange genstande (for eksempel ski) bag i Model Y, da det midterste ryglæn også kan foldes fremad separat. Træk i grebet bagpå ryglænet for at låse det op, og træk det fremad.

Blåt greb på bagsiden af midtersædet
Midterste sæde på anden række foldet fremad med en pil, der peger ned

Du kan også nedfælde ryglænene på anden række ved at trykke på den tilsvarende knap, der sidder på venstre side af det bageste bagagerum. Et tryk på knappen får ryglænet til at hælde forover. Du kan derefter skubbe det nedad, så det ligger helt fladt.

Grafik, der viser en kontakt på venstre side af bageste bagagerum
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Inden du trykker på kontakten for at nedfælde sæderyggen, SKAL du sørge for at holde kropsdele (hænder, fingre osv.) samt andre objekter væk fra bagsædernes kanter. Sædet kan svinge fremad med betydelig styrke og forårsage personskader eller beskadigelse.

For at returnere ryglænene til deres lodrette position trækkes knappen opad, indtil den fastlåses. Kontroller, at ryglænet er låst i lodret position ved at forsøge at trække sædet fremad.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Kontroller, at sikkerhedsselerne ikke fastklemmes bag ryglænet, før du rejser et sæde på anden række op.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Før sæderne foldes helt ned, skal du sikre, at sikkerhedsselen ikke er spændt, og at der ikke er nogen genstande på sæderne.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Sørg altid for, at ryglænene er låst i lodret position ved at skubbe dem frem eller tilbage. Ellers er der risiko for personskade.

Nakkestøtter

Forsæderne har integrerede nakkestøtter, som ikke kan justeres.

De yderste sæder på anden række har en justerbar nakkestøtte, der kan hæves, sænkes eller fjernes. Når der sidder en passager på et af de sæder, og denne ikke sidder i en autostol, skal den tilsvarende nakkestøtte justeres (ret midten af nakkestøtten ind efter midten af passagerens hoved) og fastlåses. En nakkestøtte på det yderste sæde på anden sæderække hæves ved at trække den op til den ønskede position. For at sænke den skal du trykke på knappen på den yderste stolpe og holde den inde, mens du skubber nedad.

En pil, der peger på en knap nederst på nakkestøtten, med en pil, der peger ned på nakkestøttepuden

Midtersædet på anden sæderække er udstyret med mulighed for at hæve nakkestøtten. Da den er foldet ind i sædets ryglæn, kan du få adgang til nakkestøtten ved at trække den op.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Når du monterer en autostol på anden sæderække , skal nakkestøtten sænkes. Nakkestøtten skal være foldet op og fastlåst, når det midterste bagsæde benyttes.

Nakkestøtten foldes ind i midtersædet i anden sæderække ved at trykke på knappen på den nederste del af stolpen og holde den inde, mens du skubber nakkestøtten helt ned.

En pil, der peger på en knap nederst på nakkestøtten, med en pil, der peger ned på nakkestøttepuden
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Risikoen for alvorlig tilskadekomst eller dødsfald i tilfælde af en kollision minimeres ved at sørge for, at nakkestøtterne er korrekt anbragt, før du kører.

Afmontering/montering af en nakkestøtte

Alle nakkestøtter på anden række kan fjernes. Sådan afmonteres en nakkestøtte:

 1. Hæv nakkestøtten helt ved at trække den opad.
 2. Tryk på knappen nederst på en af stolperne, og hold den nede.
 3. Indsæt en kort, flad genstand (f.eks. en lille skruetrækker med fladt hoved) i åbningen nederst på den modsatte stolpe, og træk nakkestøtten opad.
  En pil, der peger på en knap nederst på nakkestøtten, en skruetrækker, der er placeret på indersiden af bunden af nakkestøtten, med en pil, der peger op på nakkestøttepuden

Sådan monteres nakkestøtten igen:

 1. Når forsiden af nakkestøtten vender fremad, sættes begge stolper ind i de tilsvarende huller på ryglænet.
 2. Tryk ned på nakkestøtten, indtil den klikker på plads.
 3. Træk op i nakkestøtten for at sikre, at den sidder fast.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Sørg for, at nakkestøtten er korrekt monteret, før du anbringer en passager. I modsat fald øges risikoen for personskade eller dødsfald i tilfælde af en kollision.

Sædevarme

Forsæderne og anden sæderække kan indstilles til tre niveauer, hvor 3 er det højeste, og 1 er det laveste. Der er hjælp til at betjene sædevarmen under Betjening af klimaanlægget.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Personer med perifer neuropati og personer, der har vanskeligt ved at mærke smerte pga. diabetes, alder, en nervelidelse eller andre sygdomme, skal være ekstra forsigtige, når de bruger klimaanlægget og sædevarmen for at undgå forbrændinger ved længerevarende brug.

Sædebetræk

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Brug ikke sædebetræk på et forsæde. Det kan begrænse udløsningen af de sædemonterede sideairbags i tilfælde af en kollision. Hvis køretøjet er udstyret med et passagersensorsystem, der anvendes til at kontrollere status for frontairbaggen i passagersiden, kan sædebetræk også forstyrre dette system.