Identificerende mærkater

Stelnummer (VIN)

Du kan finde stelnummeret (VIN) på følgende placeringer:

 • Tryk på Betjeningsknapper > Software på touchskærmen.
 • Stemplet på en plade, der sidder øverst på instrumentbrættet. Kan ses gennem forruden.
  Pil, der peger på stelnummer- (VIN) pladen øverst på instrumentbrættet.
 • Trykt på den lovpligtige plade, som er placeret på dørstolpen. Kan ses, når fordøren er åben.
  Pil, der peger på mærkaten på dørstolpen.
 • Biler produceret på fabrikken i Fremont : Stelnummeret er stemplet på dørstolpen øverst i højre side, og det er synligt, når den indvendige beklædning fjernes.
  Pil, der peger på placeringen af stelnummeret (VIN) med indvendig beklædning fjernet.
 • Biler produceret på Gigafactory i Berlin: Stelnummeret (VIN) er placeret på en mærkat på dørpanelet ved bageste passagerdør, der er synlig, når den indvendige beklædning fjernes.
 • Biler produceret på Gigafactory i Shanghai: Stelnummeret er stemplet på gulvet, og det kan ses ved at flytte det forreste passagersæde bagud og løfte gulvmåtten.
  Placering af stelnummer (VIN) under sædet.