Vinduesviskere og sprinklere

Vinduesviskere

Man kan få adgang til vinduesviskerindstillingerne på flere forskellige måder:
  • Tryk på knappen i enden af blinklysarmen.
  • Tryk på Betjeningsknapper > Vinduesviskere.
  • Tilføj vinduesviskere på den nederste linje. Se Tilpasning af Mine apper.

For at justere vinduesviskerindstillingerne skal du trykke det venstre rullehjul på rattet mod højre eller venstre, benytte touchskærmen eller benytte stemmekommandoer (se Stemmekommandoer).

Knappen for enden af blinklysarmen har to niveauer. Tryk delvist for en enkelt viskning af ruden uden sprinklervæske. Tryk helt i bund for både viskning og vask.

I – Interval, langsom

II – Interval, hurtig

III – Kontinuerlig, langsom

IIII – Kontinuerlig, hurtig

Auto: Model Y registrerer, om det regner eller ej. Når vinduesviskerne er indstillet til Auto, og der registreres væske på forruden, bestemmer Model Y den optimale frekvens for viskerne. Hvis Model Y ikke registrerer væske på forruden, kører vinduesviskerne ikke.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Autopilot kræver, at vinduesviskerne er indstillet til Auto. Indstillingen er automatisk, og du kan ikke ændre den.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Auto-indstillingen er i øjeblikket i BETA. Tesla anbefaler manuel brug af viskerne efter behov, hvis du føler dig usikker på brugen af Auto-indstilling, mens den er i BETA.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Sørg for, at viskerne er slået fra, inden du vasker Model Y for at undgå risikoen for beskadigelse af viskerne.

Kontroller og rengør kanten af viskerbladene med jævne mellemrum. Hvis et blad er beskadiget, skal det udskiftes omgående. Se Viskerblade, dyser og væske for at få flere oplysninger om, hvordan du kontrollerer og udskifter viskerblade.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
For at undgå beskadigelse af motorhjelmen skal du sørge for, at den er helt lukket, inden forrudeviskerne benyttes.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Hvis du bruger bilen i et barskt klima, skal du kontrollere, at viskerbladene ikke er frosset fast eller klæber til forruden. Fjern is fra forruden, inden vinduesviskere benyttes. Is har skarpe kanter, som kan beskadige gummiet på viskerbladene.

Sprinklere

Tryk på knappen i enden af blinklysarmen, for at sprøjte sprinklervæske på forruden. Denne knap har to niveauer. Tryk delvist for en enkelt viskning af ruden uden sprinklervæske. Tryk helt i bund for både viskning og vask. Vinduesviskerne slås til, mens der sprøjtes sprinklervæske på forruden. Vinduesviskerne slås til, mens der sprøjtes sprinklervæske på forruden. Når knappen slippes, vil vinduesviskerne køre to ekstra gange, derefter, afhængigt af køretøjet og miljømæssige forhold en tredje gang et par sekunder senere.

Blinklys med pil, der peger mod spidsen

Påfyld sprinklervæske med jævne mellemrum (se Påfyldning af forrudesprinklervæske).