Vinduesviskere og sprinklere

Vinduesviskere

Du kan køre en enkelt gang med vinduesviskerne ved at trykke på og straks slippe knappen i enden af blinklysarmen. Du kan få adgang til indstillingerne for vinduesviskernes via hovedskærmen Betjeningsknapper for at justere vinduesviskernes hastighed:

I – Interval, langsom

II – Interval, hurtig

III – Kontinuerlig, langsom

IIII – Kontinuerlig, hurtig

Auto: Model Y registrerer, om det regner eller ej. Når vinduesviskerne er indstillet til Auto, og der registreres væske på forruden, bestemmer Model Y den optimale frekvens for viskerne. Hvis Model Y ikke registrerer væske på forruden, kører vinduesviskerne ikke.

For at få adgang til vinduesviskerne med ét tryk kan du tilføje betjeningsknappen til vinduesviskeren til Mine apper. Se Tilpasning af Mine apper.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Du kan også justere vinduesviskernes hastighed og frekvens ved hjælp af stemmekommandoer (se Stemmekommandoer).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Sørg for, at viskerne er slået fra, inden du vasker Model Y for at undgå risikoen for beskadigelse af viskerne.

Kontroller og rengør kanten af viskerbladene med jævne mellemrum. Hvis et blad er beskadiget, skal det udskiftes omgående. Se Viskerblade og sprinklerdyser for at få flere oplysninger om, hvordan du kontrollerer og udskifter viskerblade.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
For at undgå beskadigelse af motorhjelmen skal du sørge for, at den er helt lukket, inden forrudeviskerne benyttes.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Hvis du bruger bilen i et barskt klima, skal du kontrollere, at viskerbladene ikke er frosset fast eller klæber til forruden. Fjern is fra forruden, inden vinduesviskere benyttes. Is har skarpe kanter, som kan beskadige gummiet på viskerbladene.

Sprinklere

Tryk knappen i enden af blinklysarmen helt ind, og hold den inde for at sprøjte sprinklervæske på forruden. Vinduesviskerne slås til, mens der sprøjtes sprinklervæske på forruden. Når knappen slippes, vil vinduesviskerne køre to ekstra gange, derefter, afhængigt af køretøjet og miljømæssige forhold en tredje gang et par sekunder senere.

Blinklys med pil, der peger mod spidsen

Påfyld sprinklervæske med jævne mellemrum (se Påfyldning af forrudesprinklervæske).