Anvisninger til vejhjælp

MÅ IKKE TRANSPORTERES MED HJULENE DIREKTE PÅ JORDEN

Motorerne i Model Ygenererer strøm, når hjulene drejer rundt. Transporter altid Model Y med alle fire dæk løftet fra jorden. Sørg for, at dækkene ikke kan dreje rundt på noget tidspunkt under transporten.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
KØRETØJET MÅ ALDRIG TRANSPORTERES MED DÆKKENE I EN POSITION, HVOR DE KAN DREJE RUNDT. HVIS DU GØR DET, KAN DET FØRE TIL ALVORLIGE SKADER OG OVEROPHEDNING. OVEROPHEDNING KAN I EKSTREME TILFÆLDE FØRE TIL ANTÆNDING AF DE OMGIVENDE KOMPONENTER.
Model Y bugseres med baghjulene på jorden og forhjulene løftet af en kranvogn og et rødt "X", der angiver, at dette ikke bør udføres.
Model Y transporteres med alle fire hjul på jorden bag en autocamper og et rødt "X", der angiver, at dette ikke bør udføres.

Der må ikke anvendes nogen metode til at transportere Model Y, der ikke er angivet af Tesla. Følg alle de anvisninger, der angives i de følgende afsnit, og overhold alle advarsler og forholdsregler. Skader opstået under forkert transport af køretøjet er ikke dækket af garantien.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Tesla er ikke erstatningspligtig eller ansvarlig for refundering af tjenester, der ikke leveres via Teslas vejhjælp.

Godkendte metoder til transport

En ladvogn eller et lignende transportkøretøj er den anbefalede måde at transportere Model Y på. Køretøjet kan vende begge veje, når det transporteres på en ladvogn.

Køretøj på en ladvogn.

Hvis Model Y skal transporteres uden brug af en ladvogn, skal hjulløftere og transportvogne bruges for at sikre, at alle fire hjul bliver løftet fra jorden. Denne metode må maksimalt anvendes over 55 km, og farten må ikke overskride transportvognsproducentens fartbegrænsning for transportvognene. Ved brug af denne metode anbefaler Tesla, at køretøjet vender fremad, således at forhjulene er løftet, og baghjulene hviler på transportvogne.

Køretøj bugseres med forhjulene løftet af en kranvogn og baghjulene på transportvogne.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Aktivér transporttilstand (se Aktiver transporttilstand), før Model Y trækkes op på en ladvogn (se Træk op på ladvognen fra forenden og Træk op på ladvognen fra bagenden). Hvis transporttilstand ikke er tilgængelig, eller touchskærmen ikke kan tilgås, skal selvlæssende transportvogne eller dækruller bruges til at flytte køretøjet til den godkendte transportposition. Tesla er ikke ansvarlig for eventuelle skader forårsaget af eller under transport af Model Y, herunder personskader eller materielle skader forårsaget af brug af selvlæssende transportvogne eller dækruller.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Transporttilstand er kun beregnet til at tillade at Model Y trækkes op på en fladvogn eller trækkes væk fra en parkeringsplads med henblik på at ændre køretøjets placering. I transporttilstand må hjulene dreje langsomt (under 5 km/t) og over en meget kort afstand (under 10 meter). Se Aktiver transporttilstand. Hvis disse grænser overskrides, kan det føre til betydelige skader og overophedning, der ikke dækkes af garantien.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Model Y er udstyret med højspændingskomponenter, som kan blive beskadiget som følge af en kollision (se Højspændingskomponenter). Inden Model Y transporteres, er det vigtigt at antage, at disse komponenter er strømforsynet. Følg altid sikkerhedsforanstaltningerne for højspænding (iført personligt beskyttelsesudstyr osv.), indtil redningsmandskabet har vurderet køretøjet og nøjagtigt kan bekræfte, at alle højspændingssystemer er deaktiveret. I modsat fald er der fare for alvorlig personskade.

Aktiver transporttilstand

Transporttilstand holder parkeringsbremsen deaktiveret, mens Model Y trækkes op på en ladvogn. Når transporttilstand er aktiv, vises en meddelelse om, at køretøjet kan rulle frit. Sådan aktiveres transporttilstand:

 • Lavspænding strømforsyning er nødvendig. Du vil ikke kunne bruge touchskærmen til at aktivere transporttilstand, hvis Model Y er uden strøm.
 • Model Y skal registrere en nøgle. Transporttilstand er kun tilgængelig, når en nøgle registreres.

Sådan aktiveres transporttilstand:

 1. Sørg for, at Model Y er i parkeringsgear.
 2. Kontrollér dækkene, eller sørg for, at Model Y er sikker.
 3. Træd bremsepedalen ned, hold den nede og tryk derefter på følgende på touchskærmen Betjeningsknapper > Service > Bugsering. Touchskærmen viser en meddelelse, der minder dig om, hvordan Model Y skal transporteres korrekt.
 4. Tryk på knappen Transporttilstand, og hold den nede, indtil den bliver blå. Model Y kan nu rulle frit og kan rulle langsomt (ikke hurtigere end gåtempo) eller trækkes.

Hvis du vil annullere transporttilstand, skal du sætte Model Y i parkeringsgear.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis dit køretøj er udstyret med et lavspændingsblysyrebatteri (se Start lavspændingsbatteriet ved hjælp af startkabler): Transporttilstand kan blive annulleret, hvis Model Y mister lavspænding-strømforsyningen efter transporttilstand er blevet aktiveret.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Hvis det elektriske system ikke fungerer, og du derfor ikke kan benytte touchskærmen til at aktivere transporttilstand, skal du benytte selvlæssende transportvogne eller dækruller. Først skal du dog kontrollere producentens specifikationer og produktets anbefalede lastkapacitet.

Træk op på ladvognen fra forenden

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis Model Y ikke har lavspænding-strømforsyning, skal du bruge en ekstern lavspænding-strømforsyning for at åbne motorhjelmen eller bruge touchskærmen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
For at undgå beskadigelse må køretøjet kun trækkes op på en ladvogn ved hjælp af et korrekt monteret trækøje. Brug af karosseri, ramme eller ophængskomponenter til at trække køretøjet kan medføre beskadigelse.
 1. Find trækøjet. Trækøjet er placeret i det forreste bagagerum.
  Pil, der peger på trækøjet i forreste bagagerum.
 2. Frigør dækslet til det forreste trækøje ved at trykke hårdt langs kanten øverst til højre på dækslet, indtil det drejer indad, og derefter forsigtigt trække den fremspringende del mod dig selv.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Dækslet til det forreste trækøje er forbundet til køretøjets sorte minuspol (-).
  Pil, der peger på køretøjets dæksel til trækøjet.
 3. Sæt trækøjet helt ind i åbningen, og drej det derefter mod uret, indtil det sidder fast.
  Trækøje, der installeres og en pil, der viser, at det roteres mod uret.
 4. Sæt trækkæden fast i trækøjet.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Pas på
  Kontroller, at trækøjet er korrekt fastgjort, før der trækkes.
 5. Aktiver transporttilstand.
 6. Træk Model Y langsomt op på ladvognen.

Træk op på ladvognen fra bagenden

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis Model Y ikke har lavspænding-strømforsyning, skal du bruge en ekstern lavspænding-strømforsyning for at åbne motorhjelmen eller bruge touchskærmen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
For at undgå beskadigelse må køretøjet kun trækkes op på en ladvogn ved hjælp af et korrekt monteret trækøje. Brug af karosseri, ramme eller ophængskomponenter til at trække køretøjet kan medføre beskadigelse.
 1. Find trækøjet. Trækøjet er placeret i det forreste bagagerum.
  Pil, der peger på trækøjet i forreste bagagerum.
 2. Frigør dækslet til det bageste trækøje ved at trykke hårdt langs kanten øverst til højre på dækslet, indtil det drejer indad, og derefter forsigtigt trække den fremspringende del mod dig selv.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Biler med en trækholder kan ikke trækkes fra det bageste trækøje. Du må kun bruge trækstangen eller trækholderen til at trække bilen hen til et sikkert sted som f.eks. på en ladvogn. Bilen må ikke transporteres med hjulene på jorden.
  Pil, der peger på køretøjets dæksel til trækøjet.
 3. Sæt trækøjet helt ind i åbningen, og drej det derefter mod uret, indtil det sidder fast.
  Trækøje, der installeres og en pil, der viser, at det roteres mod uret.
 4. Sæt trækkæden fast i trækøjet.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Pas på
  Kontroller, at trækøjet er korrekt fastgjort, før der trækkes.
 5. Aktiver transporttilstand.
 6. Træk Model Y langsomt op på ladvognen.

Fastgørelse af dæk

Køretøjets dæk skal fastgøres på vognen med fastspændingsmetoden med otte punkter:

 • Kontroller, at metaldelene på fastspændingsstropperne ikke rører ved bilens lakerede flader eller forsiden af hjulene.
 • Før aldrig fastspændingsstropper hen over bilens karosseri eller gennem hjulene.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Fastgørelse af fastspændingsstropper til karosseri, affjedring eller andre dele af køretøjets karosseri medfører risiko for skader.
Visning af baghjulet med fastspændingsstropper monteret.

Start lavspændingsbatteriet ved hjælp af startkabler

Ved starthjælp med startkabler af Model Y med en anden bil, se producentens instruktioner for den pågældende bil. Følgende instruktioner forudsætter, at du anvender en ekstern lavspænding-strømforsyning (f.eks. en bærbar starthjælper).

Køretøjer produceret i Shanghai efter ca. oktober 2021 og i Fremont efter ca. december 2021, er udstyret med et litiumionbatteri med lav spænding. Køretøjer med et litiumionbatteri med lav spænding vil have en pol på kappen ved siden af HEPA-filterets pakning (hvis køretøjet er udstyret med et HEPA-filter).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Model Y kan ikke bruges til at starte en anden bil med startkabler. Dette kan medføre skader.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Undgå kortslutninger ved starthjælp med startkabler af Model Y. Tilslutning af kabler til de forkerte stik, ledninger der rører hinanden osv. kan resultere i skade på Model Y.

Brug af startkabler på Lavspændingsbatteriet (blysyre)

Animation, der viser følgende procedure.
 1. Åbn motorhjelmen (se Sådan åbnes motorhjelmen uden strøm).
 2. Fjern vedligeholdelsespanelet ved at trække det opad for at løsne de clips på beklædningen, der holder det på plads.
 3. Hvis køretøjet er udstyret med et HEPA-filter, skal du forsigtigt folde HEPA-filterets pakning mod fronten af køretøjet for at få adgang til lavspænding-batteriet.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Adgangspladsen ved lavspænding-batteriet er begrænset. Overvej at fjerne holdeclipsene fra den bageste afskærmning for at gøre adgangen lettere.
  Billede, der viser en behandsket hånd, der folder HEPA-filterets pakning tilbage.
 4. Tilslut lavspænding-strømforsyningens røde positive (+) kabel til den røde positive (+) pol på lavspænding-batteriet.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Pas på
  For at undgå at beskadige Model Y, skal det undgås, at det positive kabel kommer i kontakt med andre metalkomponenter såsom batteribeslaget.
 5. Tilslut lavspænding-strømforsyningens sorte negative (-) kabel til den sorte negative (-) pol på lavspænding-batteriet.
 6. Tænd for den eksterne strømforsyning (se producentens instruktioner). Rør ved touchskærmen for at vække den.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Det kan tage flere minutter at få strøm nok til at vække touchskærmen.
 7. Når den eksterne lavspænding-strømforsyning ikke længere er nødvendig, skal begge kabler afmonteres fra polerne på batteriet startende med det sorte negative (-) kabel.
 8. Genmonter beklædningen på kabinens indtag ved at anbringe det i dets oprindelige position og trykke ned, indtil det sidder fast.
 9. Udskift vedligeholdelsespanelet ved at anbringe det i dets oprindelige position og trykke ned, indtil det sidder fast.
 10. Luk motorhjelmen.

Brug af startkabler på lavspændingsbatteriet (litiumion)

Animation, der viser følgende procedure.
 1. Åbn motorhjelmen (se Sådan åbnes motorhjelmen uden strøm).
 2. Fjern vedligeholdelsespanelet ved at trække det opad for at løsne de clips på beklædningen, der holder det på plads.
 3. Hvis køretøjet er udstyret med et HEPA-filter, skal du forsigtigt folde HEPA-filterets pakning mod fronten af køretøjet for at få adgang til lavspænding-polen.
  Billede, der viser en behandsket hånd, der folder HEPA-filterets pakning tilbage.
 4. Træk det sorte beslag tilbage for at se den positive pol. Fjern det røde dæksel og tilslut den eksterne lavspændingsstrømforsynings røde positive (+) kabel til den røde positive (+) pol.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Pas på
  For at undgå at beskadige køretøjet, må det positive kabel ikke berøre andre metalkomponenter.
  lavspændingsstrømforsyningens positive kabel tilsluttes til den positive pol.
 5. HEPA-filterbolten (som vist på følgende billede til højre) fungerer som minuspolen. Tilslut den eksterne lavsspændingsstrømforsynings sorte minuskabel (-) til den sorte minuspol (-).
  lavspændingsstrømforsyningens minuskabel tilsluttes til minuspolen.
 6. Tænd for den eksterne strømforsyning (se producentens instruktioner) i 20-30 sekunder.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Pas på
  Hvis du lader strømforsyningen være tilsluttet i mere end 30 sekunder, så vil lavspændingsbatteriet muligvis ikke kunne genoprette sig selv, og køretøjet vil muligvis ikke kunne skifte til køregear. Frakobl strømforsyningen og lavspændingsbatteriet for at prøve at lade batteriet genoprette sig selv igen.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Hvis du forsøger at aktivere transporttilstand (for at trække køretøjet op på en ladvogn), så er det ikke nødvendigt, at lavspændingsbatteriet genopretter sig selv. Lad strømforsyningen være tilsluttet, indtil køretøjet er blevet sikret.
 7. Åbn fordøren i førersiden og vent to minutter.
 8. Kontroller, at køretøjet kan skifte til køregear.
 9. Udskift vedligeholdelsespanelet ved at anbringe det i dets oprindelige position og trykke ned, indtil det sidder fast.
 10. Luk motorhjelmen.