Anvisninger til vejhjælp

MÅ IKKE TRANSPORTERES MED HJULENE DIREKTE PÅ JORDEN

Motorerne i Model Y genererer strøm, når hjulene drejer rundt. Transporter altid Model Y med alle fire dæk løftet fra jorden. Sørg for, at dækkene ikke kan dreje rundt på noget tidspunkt under transporten.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
KØRETØJET MÅ ALDRIG TRANSPORTERES MED DÆKKENE I EN POSITION, HVOR DE KAN DREJE RUNDT. HVIS DU GØR DET, KAN DET FØRE TIL ALVORLIGE SKADER OG OVEROPHEDNING. OVEROPHEDNING KAN I EKSTREME TILFÆLDE FØRE TIL ANTÆNDING AF DE OMGIVENDE KOMPONENTER.
Model Y bugseres med baghjulene på jorden og forhjulene løftet af en kranvogn og et rødt "X", der angiver, at dette ikke bør udføres.
Model Y transporteres med alle fire hjul på jorden bag en autocamper og et rødt "X", der angiver, at dette ikke bør udføres.

Der må ikke anvendes nogen metode til at transportere Model Y, der ikke er angivet af Tesla. Følg alle de anvisninger, der angives i de følgende afsnit, og overhold alle advarsler og forholdsregler. Skader opstået under forkert transport af køretøjet er ikke dækket af garantien.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Tesla er ikke erstatningspligtig eller ansvarlig for refundering af tjenester, der ikke leveres via Teslas vejhjælp.

Godkendte metoder til transport

En ladvogn eller et lignende transportkøretøj er den anbefalede måde at transportere Model Y på. Køretøjet kan vende begge veje, når det transporteres på en ladvogn.

Køretøj på en ladvogn.

Hvis Model Y skal transporteres uden brug af en ladvogn, skal hjulløftere og transportvogne bruges for at sikre, at alle fire hjul bliver løftet fra jorden. Denne metode må maksimalt anvendes over 55 km, og farten må ikke overskride transportvognsproducentens fartbegrænsning for transportvognene. Ved brug af denne metode anbefaler Tesla, at køretøjet vender fremad, således at forhjulene er løftet, og baghjulene hviler på transportvogne.

Køretøj bugseres med forhjulene løftet af en kranvogn og baghjulene på transportvogne.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Aktivér transporttilstand (se Aktiver transporttilstand), før Model Y trækkes op på en ladvogn (se Træk op på ladvognen fra forenden og Træk op på ladvognen fra bagenden). Hvis transporttilstand ikke er tilgængelig, eller touchskærmen ikke kan tilgås, skal selvlæssende transportvogne eller dækruller bruges til at flytte køretøjet til den godkendte transportposition. Tesla er ikke ansvarlig for eventuelle skader forårsaget af eller under transport af Model Y, herunder personskader eller materielle skader forårsaget af brug af selvlæssende transportvogne eller dækruller.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Transporttilstand er kun beregnet til at tillade at Model Y trækkes op på en fladvogn eller trækkes væk fra en parkeringsplads med henblik på at ændre køretøjets placering. I transporttilstand må hjulene dreje langsomt (under 5 km/t) og over en meget kort afstand (under 10 meter). Se Aktiver transporttilstand. Hvis disse grænser overskrides, kan det føre til betydelige skader og overophedning, der ikke dækkes af garantien.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Model Y er udstyret med højspændingskomponenter, som kan blive beskadiget som følge af en kollision (se Højspændingskomponenter). Inden Model Y transporteres, er det vigtigt at antage, at disse komponenter er strømforsynet. Følg altid sikkerhedsforanstaltningerne for højspænding (iført personligt beskyttelsesudstyr osv.), indtil redningsmandskabet har vurderet køretøjet og nøjagtigt kan bekræfte, at alle højspændingssystemer er deaktiveret. I modsat fald er der fare for alvorlig personskade.

Aktiver transporttilstand

Transporttilstand holder parkeringsbremsen deaktiveret, mens Model Y trækkes op på en ladvogn. Når transporttilstand er aktiv, vises en meddelelse om, at køretøjet kan rulle frit. Sådan aktiveres transporttilstand:

 • Lavspænding strømforsyning er nødvendig. Du vil ikke kunne bruge touchskærmen til at aktivere transporttilstand, hvis Model Y er uden strøm.
 • Model Y skal registrere en nøgle. Transporttilstand er kun tilgængelig, når en nøgle registreres.
 • Sørg for, at køretøjet ikke er tilsluttet til en oplader. Transporttilstand er ikke tilgængelig, hvis Model Y stadig er tilsluttet.

Sådan aktiveres transporttilstand:

 1. Sørg for, at Model Y er i parkeringsgear.
 2. Kontrollér dækkene, eller sørg for, at Model Y er sikker.
 3. Træd bremsepedalen ned, hold den nede og tryk derefter på følgende på touchskærmen Betjeningsknapper > Service > Bugsering. Touchskærmen viser en meddelelse, der minder dig om, hvordan Model Y skal transporteres korrekt.
 4. Tryk på knappen Transporttilstand. Du kan se, at Transporttilstand er aktiveret, fordi denne knap er blå. Model Y kan nu rulle frit og kan rulle langsomt (ikke hurtigere end gåtempo) eller trækkes.

Hvis du vil annullere transporttilstand, skal du sætte Model Y i parkeringsgear.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis dit køretøj er udstyret med et blysyrebatteri med lavspænding (se Brug af startkabler): Transporttilstand kan blive annulleret, hvis Model Y mister lavspænding-strømforsyningen efter transporttilstand er blevet aktiveret.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Hvis det elektriske system ikke fungerer, og du derfor ikke kan benytte touchskærmen til at aktivere transporttilstand, skal du benytte selvlæssende transportvogne eller dækruller. Først skal du dog kontrollere producentens specifikationer og produktets anbefalede lastkapacitet.

Træk op på ladvognen fra forenden

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis Model Y ikke har lavspænding-strømforsyning, skal du bruge en ekstern lavspænding-strømforsyning for at åbne motorhjelmen eller bruge touchskærmen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
For at undgå beskadigelse må køretøjet kun trækkes op på en ladvogn ved hjælp af et korrekt monteret trækøje. Brug af karosseri, ramme eller ophængskomponenter til at trække køretøjet kan medføre beskadigelse.
 1. Find trækøjet. Trækøjet er placeret i det forreste bagagerum.
  Pil, der peger på trækøjet i forreste bagagerum.
 2. Frigør dækslet til det forreste trækøje, forrest eller bagest, ved at trykke hårdt langs kanten øverst til højre på dækslet, indtil det drejer indad, og derefter forsigtigt trække den fremspringende del mod dig selv.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Dækslet til det forreste trækøje er forbundet til køretøjets sorte minuspol (-).
  Pil, der peger på køretøjets dæksel til trækøjet.
 3. Sæt trækøjet helt ind i åbningen, og drej det derefter mod uret, indtil det sidder fast.
  Trækøje, der installeres og en pil, der viser, at det roteres mod uret.
 4. Sæt trækkæden fast i trækøjet.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Pas på
  Kontroller, at trækøjet er korrekt fastgjort, før der trækkes.
 5. Aktiver transporttilstand.
 6. Træk Model Y langsomt op på ladvognen.

Træk op på ladvognen fra bagenden

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis Model Y ikke har lavspænding-strømforsyning, skal du bruge en ekstern lavspænding-strømforsyning for at åbne motorhjelmen eller bruge touchskærmen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
For at undgå beskadigelse må køretøjet kun trækkes op på en ladvogn ved hjælp af et korrekt monteret trækøje. Brug af karosseri, ramme eller ophængskomponenter til at trække køretøjet kan medføre beskadigelse.
 1. Find trækøjet. Trækøjet er placeret i det forreste bagagerum.
  Pil, der peger på trækøjet i forreste bagagerum.
 2. Frigør dækslet til det bageste trækøje ved at trykke hårdt langs kanten øverst til højre på dækslet, indtil det drejer indad, og derefter forsigtigt trække den fremspringende del mod dig selv.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Biler med en trækholder kan ikke trækkes fra det bageste trækøje. Du må kun bruge trækstangen eller trækholderen til at trække bilen hen til et sikkert sted som f.eks. på en ladvogn. Bilen må ikke transporteres med hjulene på jorden.
  Pil, der peger på køretøjets dæksel til trækøjet.
 3. Sæt trækøjet helt ind i åbningen, og drej det derefter mod uret, indtil det sidder fast.
  Trækøje, der installeres og en pil, der viser, at det roteres mod uret.
 4. Sæt trækkæden fast i trækøjet.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Pas på
  Kontroller, at trækøjet er korrekt fastgjort, før der trækkes.
 5. Aktiver transporttilstand.
 6. Træk Model Y langsomt op på ladvognen.

Fastgørelse af dæk

Køretøjets dæk skal fastgøres på vognen med fastspændingsmetoden med otte punkter:

 • Kontroller, at metaldelene på fastspændingsstropperne ikke rører ved bilens lakerede flader eller forsiden af hjulene.
 • Før aldrig fastspændingsstropper hen over bilens karosseri eller gennem hjulene.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Fastgørelse af fastspændingsstropper til karosseri, affjedring eller andre dele af køretøjets karosseri medfører risiko for skader.
Visning af baghjulet med fastspændingsstropper monteret.

Hvis der ikke er strøm på bilen

Hvis Model Y ikke har lavspænding-strøm, skal du følge disse trin for at åbne motorhjelmen eller starte lavspænding-batteriet med startkabler.

 1. Åbn motorhjelmen. Se Sådan åbnes motorhjelmen uden strøm for yderligere oplysninger om, hvordan man åbner motorhjelmen, hvis der ikke er strøm på køretøjet.
 2. Start lavspænding batteriet med startkabler (se Brug af startkabler).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Bugseringstjenester: Se Løbe tør for rækkevidde for yderligere oplysninger vedrørende transport af køretøjet til en ladestation samt forberedelse af køretøjet til opladning.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Da ruderne automatisk rulles en anelse ned, når du åbner eller lukker en dør, skal du altid tilslutte til en ekstern lavspænding strømforsyning, før du åbner en dør, hvis køretøjet er afladet, for at undgå at knuse en rude (se Brug af startkabler).