Opladningsanvisninger

Åbning af ladeporten

Ladeporten er placeret i venstre side af Model Y bag et dæksel, som er en del af det samme modul som baglygten. Parker Model Y, så ladekablet nemt kan nå hen til ladeporten.

Når Model Y er låst op (eller en godkendt telefon er inden for rækkevidde), og bilen er i PARK, så tryk på og slip derefter knappen på Tesla-ladekablet for at åbne dækslet til ladeporten.

ladekablet med en pil, der peger på knappen.

Du kan også åbne dækslet til ladeporten på følgende måder:

 • På touchskærmen skal du trykke på Betjeningsknapper og trykke på ladeport-ikonet (lynet).
 • På touchskærmen skal du navigere til Betjeningsknapper > Opladning > Åbn ladeport.
 • Tryk på den nederste del af dækslet til ladeporten, når Model Y er låst op, eller når en godkendt telefon er i nærheden.
 • På nøglen ekstra bilnøgle (sælges som ekstraudstyr) skal du holde knappen til det bageste bagagerum nede i 1-2 sekunder.
 • Benyt stemmekommandoer til at åbne ladeportsdækslet (se Stemmekommandoer). Du kan også benytte stemmekommandoer til at lukke ladeportsdækslet samt påbegynde og afbryde opladningen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Følgende billede er udelukkende vejledende. Der kan være forskel på ladeporten afhængigt af markedsregionen og produktionsdatoen.
bil med ladeport, der åbnes.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Tesla-T'et lyser, når du åbner dækslet til ladeporten. Dækslet til ladeporten lukker, hvis du ikke sætter ladekablet i ladeporten inden for et par minutter, efter at du har åbnet dækslet. Hvis det sker, skal du åbne dækslet til ladeporten igen via bilens touchskærm.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
I ekstremt koldt vejr eller frostvejr er der risiko for, at ladeportens lås fryser fast. Visse køretøjer er udstyret med et varmelegeme ved ladeporten, der aktiveres, når du tænder for afrimning af bagruden under kolde vejrforhold. Du kan også optø isen på ladeportens lås ved at aktivere klargøring via mobil-appen. For at forhindre dette i at ske skal du anvende indstillingerne for Planlægning, som er tilgængelige på skærmbillederne for både opladning og klimaanlæg for at angive et afrejsetidspunkt og for at aktivere klargøring (se Planlagt opladning og Planlagt afrejse).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Prøv ikke at tvinge dækslet til ladeporten op.

Tilslutning til strøm

Du kan ændre ladeniveauet og ladestrømmen via bilens touchskærm (se Ladeindstillinger).

Hvis du skal lade bilen op på en offentlig ladestation, skal du montere den rette adapter på bilens ladestik og derefter slutte stationens stik til adapteren. De mest almindelige adaptere i de enkelte markedsområder leveres med bilen. Afhængigt af det ladeudstyr, du anvender, kan det være nødvendigt at indlede og indstille opladningen ved hjælp af en betjeningsanordning på ladeudstyret.

Hvis du bruger mobilstik, skal du slutte det til strømudtaget, før du slutter det til Model Y.

Anbring stikket ud for ladeporten, og sæt det helt i. Når stikket er isat korrekt, påbegyndes opladningen automatisk, når Model Y:

 • Har aktiveret en låsemekanisme, som holder stikket på plads;
 • Skifter til Parkering (hvis den var i en anden køretilstand);
 • Har opvarmet eller afkølet batteriet efter behov. Hvis det er nødvendigt at opvarme eller afkøle batteriet, bemærker du muligvis en forsinkelse, før opladningen starter.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Når Model Y er sluttet til, men ikke oplader aktivt, trækker den strøm fra stikkontakten i stedet for at bruge strøm fra batteriet. Hvis du eksempelvis sidder i Model Y og bruger bilens touchskærm, mens den er parkeret og tilsluttet, tager Model Y strøm fra strømstikket i væggen i stedet for fra batteriet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Stikket i enden af ladekablet kan ridse lakken på Model Y, hvis du taber det på bilen.

Ladeportens lys

 • HVIDT (ELLER LYSEBLÅT): Dækslet til ladeporten er åbent. Model Y er klar til at oplade, og stikket er ikke isat, eller låsen på ladeporten er ikke låst, og stikket er klar til at blive fjernet.
 • BLÅT: Model Y registrerer, at der er tilsluttet et stik.
 • BLINKER BLÅT: Model Y kommunikerer med stikket. Enten gør Model Y klar til at lade op, eller der er planlagt en opladning på et bestemt tidspunkt i fremtiden.
 • BLINKER GRØNT: Opladningen er i gang. Når Model Y nærmer sig fuld opladning, blinker lyset langsommere.
 • KONSTANT GRØNT: Opladningen er fuldført.
 • KONSTANT GULT: Stikket er ikke sat helt i. Træk stikket ud, ret det ordentligt ind med ladeporten, og sæt det helt i.
 • BLINKER GULT: Model Y lader op med reduceret strømstyrke (kun opladning ved hjælp af vekselstrøm).
 • RØDT: Der er registreret en fejl, og opladningen er blevet afbrudt. Se, om der vises en meddelelse på touchskærmen.

Opladningsstatus

Opladningsstatus vises øverst på skærmen for bilens status, når ladeportens dæksel er åbent.

 1. Resterende tid: Den beregnede resterende tid indtil opladning til den indstillede grænse (se Ladeindstillinger).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Ved opladning til 100 % vil køretøjet muligvis fortsætte med at oplade ved lav effekt, når opladning angives som fuldført. Dette er forventet adfærd. Fordi den mængde energi der tilføjes efter dette punkt, er begrænset, er der som regel ikke nogen fordel ved at fortsætte opladningen.
 2. Oplader: Opladerens effekt.
 3. Opladningshastighed: Den maksimale strømstyrke, der er tilgængelig fra det tilsluttede ladekabel.
 4. Rækkevidde genvundet: Anslået stigning i køreafstanden opnået under opladningen.
 5. Køreafstand: Viser den samlede anslåede køreafstand eller tilgængelige energiprocentsats (afhængigt af dine skærmindstillinger).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Du kan ændre den måde, som energienheder vises på, ved at trykke på Betjeningsknapper > Skærm > Rækkevidde.
 6. Opladningsstatus: Meddelelser om ladestatus (f.eks. Supercharging, Planlagt opladning) vises her (se Planlagt opladning og Planlagt afrejse).

Under opladningen

Under opladningen pulserer ladeportens lys (Tesla T-logoet) grønt, og touchskærmen viser opladningsstatus i realtid. Frekvensen af det pulserende lys fra den grønne ladeport aftager gradvist, indtil ladeniveauet er fuldt. Når opladningen er fuldført, stopper det pulserende lys, og ladeporten lyser grønt konstant.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis Model Y er låst, lyser ladeportens lys ikke.

Hvis ladeportens lys bliver rødt under opladningen, er der registreret en fejl. Se, om der vises en beskrivelse af fejlen på touchskærmen. En fejl kan eventuelt blot skyldes et strømudfald. I tilfælde af strømudfald genoptages opladningen, så snart strømmen genoprettes.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Det er normalt, at der høres lyde under opladningen. Særligt med stærkstrøm startes kølemiddelkompressoren og blæseren efter behov for at køle batteriet.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Airconditionsystemets ydelse påvirkes generelt ikke af opladning. Men under nogle omstændigheder (f.eks. hvis du oplader med høje strømstyrker på en meget varm dag), er den luft, der kommer fra dyserne, muligvis ikke så kølig som forventet, og der vises en meddelelse på touchskærmen. Dette er normalt og sikrer, at batteriet forbliver inden for et optimalt temperaturområde under opladning for at understøtte lang levetid og optimal ydeevne.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Sprøjt aldrig væske ved høj hastighed (hvis du f.eks. bruger en højtryksrenser) mod ladeporten under opladning. Det kan resultere i alvorlig personskade eller beskadigelse af køretøjet, opladningsudstyret eller ejendom.

Afbrydelse af opladningen

Du kan altid afbryde opladningen ved at fjerne ladekablet eller ved at trykke på Stop opladning på bilens touchskærm.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
For at forhindre uautoriseret udtagning af ladekablet forbliver låsen til ladekablet låst og Model Y skal være låst op eller kunne genkende din godkendte telefon, før ladekablet kan fjernes.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk

Sådan fjerner du ladekablet:

 1. Tryk på knappen på stikkets håndtag, og hold den nede for at frigive låsemekanismen.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Du kan også frigive låsemekanismen ved at bruge touchskærmen eller mobilappen eller ved at trykke på knappen til det bageste bagagerum på bilnøglen og holde den nede.
 2. Træk stikket ud af ladeporten. Dækslet til ladeporten lukker automatisk.

Sådan frakobles ladekablet ved hjælp af en adapter ved en offentlig ladestation:

 1. Lås Model Y op.
 2. Mens du holder ladepistolen ved den offentlig ladestation i den ene hånd og adapteren i den anden, skal du trykke på knappen på ladepistolen og holde den inde og trække udad i dem begge, så du på samme tid fjerner pistolen og adapteren.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Hvis ladestationens pistol adskilles fra adapteren, så adapteren efterlades i Model Y, skal du benytte touchskærmen til at låse op for ladeporten.
 3. Tryk på knappen på ladepistolen og hold den inde igen for at frigøre adapteren fra ladepistolen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Ladeportdøren lukker automatisk ca. 10 sekunder efter, at du har fjernet stikket fra ladeporten.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Tesla anbefaler kraftigt, at du lader Model Y være sluttet til strøm, når du ikke bruger bilen. Det bevarer et optimalt opladningsniveau for batteriet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Model Y skifter ikke fra parkeringsgear, hvis ladeporten ikke kan afgøre, om et ladekabel er tilsluttet. Sørg for, at ingen ladekabler er tilsluttet, og følg anvisningerne på touchskærmen for at fortsætte (se Park).

Ladeindstillinger

Du får adgang til ladeindstillinger ved at trykke på Betjeningsknapper > Opladning, når Model Y er i parkeringsgear. Du kan også trykke på batteriikonet på touchskærmen for at få adgang til opladningsindstillingerne.

Bil- og ladeindstillinger
 1. Køreafstand: Viser den samlede estimerede køreafstand.
 2. Indstil grænse: Juster ladeniveauet ved at trække i pilen under batteriet for at angive det ladeniveau, du ønsker. Den indstilling, du vælger, anvendes til aktuelle og planlagte opladninger.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Batteribilledet kan være delvis blåt. Dette indikerer, at en lille del af batteriets lagrede energi ikke er tilgængelig, fordi batteriet er koldt. Dette er normalt og bør ikke bekymre dig. Når batteriet bliver varmere, forsvinder den blå farve.

Du kan justere ladeindstillingerne yderligere:

 • Åbn ladeport, Lås ladeport op og Stop opladning: Når du ikke oplader skal du trykke på Åbn ladeport eller Lås ladeport op for at åbne dækslet til ladeporten eller for at låse op for ladekablet i ladeporten. Brug Stop opladning når du er færdig med at oplade.
 • Ladestrøm på dette sted: Strømmen indstilles automatisk til den maksimale strøm, der er tilgængelig i det tilsluttede ladekabel, medmindre den tidligere er blevet indstillet til en lavere værdi. Tryk eventuelt på - eller + for at ændre strømstyrken (hvis du f.eks. vil reducere strømstyrken, fordi du er bange for at overbelaste et husholdningskredsløb, som også bruges af andet udstyr). Det er ikke muligt at indstille ladestrømmen til et niveau, som overstiger det maksimale strømniveau for det tilsluttede ladekabel. Når du ændrer strømstyrken, husker Model Y stedet. Det betyder, at du slipper for at ændre strømstyrken igen, hvis du efterfølgende oplader bilen på det samme sted.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Ved trefaset opladning (hvis relevant i dit område) er det strømmen pr. fase (op til 32 ampere), der er den tilgængelige strøm. Under opladning vises trefasesymbolet på statusflaget til højre ud for den viste strøm.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Hvis Model Y er under opladning og registrerer ustabil indgangseffekt, reduceres ladestrømmen automatisk med 25 %. For eksempel reduceres en strømstyrke på 40 ampere til 30 ampere. Denne automatiske reduktion af ladestrømmen giver øget robusthed og sikkerhed i de situationer, hvor et eksternt problem er opstået (f.eks. at et kabelsystem, en stikdåse, en adapter eller et kabel i husholdningen ikke har den fornødne strømkapacitet). Når Model Y automatisk reducerer ladestrømmen, sparer den som en sikkerhedsforanstaltning den reducerede ladestrøm ved opladningsstedet. Selv om du kan øge ladestrømmen manuelt, anbefaler Tesla, at der oplades med den lave strømværdi, indtil årsagen til problemet er blevet afhjulpet, og ladestationen igen kan levere ensartet effekt.
 • Planlæg: Afhængig af, hvilken indstilling du vælger ved at trykke på Skift til Planlagt afgang/Planlagt opladning, vises enten et afgangstidspunkt for, hvornår bilen skal være klargjort og/eller opladet eller et planlagt starttidspunkt for opladning (se Planlagt opladning og Planlagt afrejse).
 • Supercharging: Viser brugerafgifter for Superchargere, placering, tidspunktet hvor opladningen startede og den beregnede omkostning for opladningen (se Brugerafgifter og tomgangsgebyrer for superchargere).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  For at undgå trængsel travle steder med Supercharge kan du eventuelt blive begrænset til en maks. opladning på 80 %, hvis du ikke bruger Turplanlægger (se Turplanlægger).

Planlagt opladning og Planlagt afrejse

Skift mellem Planlagt afrejse og Planlagt opladning ved at trykke på Betjeningsknapper > Opladning > Skift til Planlagt opladning/Planlagt afrejse, når Model Y står i parkeringsgear (P).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Indstillingerne for Planlagt opladning/Planlagt afrejse er også tilgængelige på skærmbilledet for klimanlægget samt i Tesla-mobilappen.

Tænk på Planlagt opladning som "Hvornår vil jeg starte opladningen?" sammenlignet med Planlagt afrejse og opladning, når elpriserne er lave, der fungerer som "Hvornår vil jeg have, at opladningen skal være afsluttet?"

Planlagt opladning kan benyttes sammen med Planlagt afrejseKlargøring, men ikke sammen med Planlagt afrejseog opladning, når elpriserne er lave.

Indstillingerne for Planlagt opladning/Planlagt afrejse gemmes automatisk for hver enkelt lokation.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis du tilslutter Model Y med både Opladning, når elpriserne er lave og Planlagt opladning fravalgt, så vil dit køretøj begynde at oplade med det samme.

Sådan anvendes Planlagt opladning

Benyt Planlagt opladning for at angive et dagligt tidspunkt, hvor du gerne vil have, at Model Ypåbegynder opladningen.

Når Planlagt opladning er valgt, skal funktionen aktiveres. Indstil derefter et dagligt tidspunkt, hvor opladningen skal starte.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Planlagt opladning starter opladning med det samme, hvis Model Y er tilsluttet i op til 6 timer efter det planlagte starttidspunkt. Men, hvis Model Y er tilsluttet strøm seks timer efter det planlagte tidspunkt, går opladningen muligvis først i gang på det planlagte tidspunkt den efterfølgende dag.

Sådan anvendes Planlagt afrejse

Benyt Planlagt afrejse for at angive et dagligt tidspunkt, hvor du gerne vil have, at Model Y er klar til en køretur. Dit køretøj beregner automatisk, hvornår det skal påbegynde klargøring og/eller opladning. Dette sikrer, at opladningen er fuldført og/eller klimaet i kabinen samt batteriet er klargjort til dit afrejsetidspunkt.

Når Planlagt afrejse: vises, skal du trykke på Planlægning for at angive et dagligt tidspunkt, hvor du gerne vil have, at Model Y er klar til en køretur. Angiv et tidspunkt, og tryk derefter på Indstillinger for at aktivere den ene eller begge af de følgende afrejsefunktioner. Når dit køretøj er tilsluttet med Opladning, når elpriserne er lave aktiveret, så vil køretøjet kortvarigt trække strøm (du vil muligvis kunne høre det klikke) for at beregne det nødvendige starttidspunkt for opladningen.

Når du har angivet dine ønskede indstillinger, skal du trykke på Indstil. Touchskærmen viser dit planlagte afrejsetidspunkt.

 • Klargøring opvarmer batteriet med henblik på forbedret ydeevne og sørger for en komfortabel kabinetemperatur ved det tidspunkt, du har angivet som afrejsetidspunkt.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Når Model Y ikke er tilsluttet, så vil klargøringsfunktionen stadig fungere, men kun hvis batteriets ladeniveau er over 20 %.
 • Opladning, når elpriserne er lave forsinker opladningen og starter den automatisk for at kunne afslutte opladningen inden dit planlagt afrejsetidspunkt, samtidig med at funktionen sørger for at oplade batteriet, når elpriserne er lave for at reducere energiomkostningerne. Tryk på Skift tidspunkt for Opladning, når elpriserne er lave for at tilpasse funktionen til det tidspunkt, hvor forsyningsselskabets lave elpriser ophører.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Vælger man Opladning, når elpriserne er lave, kan man reducere energiomkostningerne, også i markedsregioner hvor forsyningsselskaberne ikke tilbyder lavere elpriser uden for spidsbelastningsperioderne. Hvis opladningen f.eks. starter, lige så snart du tilslutter til elnettet, så vil opladningen muligvis blive afsluttet meget tidligere. Det giver batteriet mulighed for at blive afkølet til de omgivende temperaturer, og det kræver energi at varme det op igen inden dit afrejsetidspunkt. Derfor anbefales det at indstille Opladning, når elpriserne er lave til det samme tidspunkt som dit afrejsetidspunkt for at reducere energiforbruget, også selv om dit forsyningsselskab ikke tilbyder lavere elpriser uden for spidsbelastningsperioderne.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Hvis der ikke er tilstrækkelig tid til at nå opladningsgrænsen, så vil opladningen blive påbegyndt med det samme for at få ladet så meget op som muligt.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Nå opladningen er startet, og der ikke er tilstrækkelig tid til at afslutte opladningen, mens elpriserne er lave, så vil opladningen fortsætte, indtil opladningsgrænsen er nået.

Du kan begrænse Klargøring og Opladning, når elpriserne er lave til kun at være aktiv på hverdage.

Brugerafgifter og tomgangsgebyrer for superchargere

Ved opladning med en Tesla supercharger vises oplysninger om opladningssessionen nederst på opladningsskærmbilledet. Oplysningerne omfatter placering, tidspunktet hvor opladningen startede og den beregnede omkostning for opladningen. Når du afbryder Supercharger-opladningen, vil den estimerede omkostning for den pågældende opladning blive vist, indtil en ny Supercharger-opladning påbegyndes.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Den estimerede omkostning reflekterer muligvis ikke den endelige omkostning for supercharging-sessionen. Den endelige omkostning for den pågældende Supercharger-opladning fremgår på din Tesla-konto.

Ved opladning med en Tesla-supercharger vil der blive pålagt tomgangsgebyrer. Tomgangsgebyrer er beregnet til at tilskynde bilister til at flytte deres køretøj væk fra en Supercharger, når opladningen er færdig. Tomgangsgebyrer påløber kun, når halvdelen eller flere af Superchargerne på et sted er optaget. Teslas mobilapp giver besked, når opladningen er ved at være færdig, og igen, når opladningen er færdig. Der sendes yderligere meddelelser, hvis der pålægges tomgangsgebyrer. Tomgangsgebyrer bortfalder, hvis du flytter dit køretøj inden for 5 minutter efter opladningen er afsluttet.

Log ind på din Tesla konto for at få vist gebyrer og oplysninger om Supercharger-opladninger, angive betalingsmetode samt foretage betalinger. Når en betalingsmetode er gemt, betales gebyrer automatisk fra din konto.

Manuel frigørelse af ladekabel

Hvis de sædvanlige metoder til frigørelse af ladekablet fra ladeporten (brug af opladningsgrebets udløserknap, touchskærmen eller mobilappen) ikke fungerer, skal du forsigtigt gøre følgende:

 1. Sørg for, at Model Y ikke oplader aktivt ved at se på opladningsskærmbilledet på touchskærmen. Tryk på Stop opladning, hvis det er nødvendigt.
 2. Åbn bageste bagagerum.
 3. Træk ladeportens udløserkabel nedad for at frigøre ladekablet.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Advarsel
  Undlad at trække i udløserkablet, samtidig med at du forsøger at fjerne ladekablet fra ladeporten. Træk altid i udløserkablet, inden du forsøger at fjerne ladekablet. Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre elektrisk stød og alvorlig personskade.
  udløserkabel med en pil, der peger nedad.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Udløserkablet er muligvis forsænket i åbningen af beklædningen.
 4. Træk ladekablet ud af ladeporten.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Benyt udelukkende udløserkablet i situationer, hvor det ikke er muligt at frigøre ladekablet vha. de sædvanlige metoder. Vedvarende brug kan beskadige udløserkablet eller ladeudstyret.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Denne procedure må ikke udføres, mens køretøjet oplades, eller hvis de orange højspændingsledere er synlige. Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre elektrisk stød og alvorlig personskade eller beskadigelse af køretøjet. Hvis du er usikker på, hvor sikkert det er at udføre denne procedure, skal du kontakte dit nærmeste servicecenter.