Komponenter og tilbehør

Komponenter, tilbehør og ændringer

Brug kun originale komponenter og originalt tilbehør fra Tesla. Komponenter fra Tesla undergår strenge test for at sikre, at de er velegnede, sikre og pålidelige. Køb kun komponenter fra Tesla, hvor de monteres af fagfolk, som også kan rådgive dig om, hvordan du foretager ændringer på Model Y. Tilbehør kan købes fra en Tesla Store eller online på www.tesla.com.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Visse typer tilbehør er muligvis ikke tilgængeligt i dit område.

Tesla kan ikke vurdere komponenter fra tredjepartsproducenter, som forhandles via andre distributører, og fraskriver sig derfor ethvert ansvar, hvis du bruger komponenter fra andre producenter end Tesla på en Model Y.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Montering af ikke-godkendte komponenter og tilbehør eller udførelse af ikke-godkendte ændringer kan påvirke Model Ys ydeevne og sikkerheden for bilens passagerer. Eventuelle skader i forbindelse med brug eller montering af ikke-godkendte dele eller udførelse af sådanne ændringer er ikke dækket af garantien.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Tesla påtager sig intet ansvar for dødsfald, personskade eller tingskade, som skyldes brug eller montering af ikke-godkendt tilbehør eller udførelse af ikke-godkendte ændringer.

Reparationer på karosseriet

Hvis din Model Y bliver involveret i et sammenstød, skal du kontakte Tesla eller et Tesla-godkendt karosseriværksted for at sikre, at bilen bliver repareret med originale reservedele fra Tesla. Tesla har udvalgt og godkendt bestemte karosseriværksteder, som opfylder strenge krav mht. uddannelse, udstyr, kvalitet og kundetilfredshed.

Nogle værksteder og forsikringsselskaber foreslår muligvis, at der skal bruges uoriginalt udstyr eller renoverede komponenter for at spare penge. Disse komponenter lever dog ikke op til Teslas høje standarder med hensyn til kvalitet, pasform og rustfrie egenskaber. Uoriginalt udstyr og renoverede komponenter (og eventuelle skader eller fejl forårsaget af sådanne komponenter) dækkes ikke af garantien.

Udskiftning af kabinefiltre

Model Y har luftfiltre, som forhindrer, at pollen, nedfald fra industrien, vejstøv og andre partikler kan komme ind i kabinen via blæserne. Tesla anbefaler at udskifte HEPA-filteret hver 2. år (hvert år i Kina). Kabinefiltre kan købes i Tesla-butikken.

Sådan udskiftes kabinefiltrene:

 1. Sluk for klimaanlægget.
 2. Flyt det forreste passagersæde helt tilbage, og fjern den forreste gulvmåtte i passagersiden.
 3. Brug et udtræksværktøj til forsigtigt at afmontere de holdeclips, som fastgør dækslet til instrumentpanelet i det forreste benområde i passagersiden. Afbryd derefter de to elektriske stik, mens dækslet til benområdet understøttes, og læg dækslet til benområdet til side.
  • Med hensyn til lyset skal du forsigtigt trykke ned på tappen, mens du frakobler stikket.
  • Med hensyn til højttaleren skal du forsigtigt vippe stikket, der er fastmonteret i køretøjet, så den lille tap frigøres fra hullet i fodrumsdækslets stik, mens du frakobler stikket.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Pas på
  For at undgå beskadigelse må du ikke trække i ledningerne, når du frakobler stikkene. Når du frakobler stikkene, skal du sørge for at trække i selve plastikdelen af stikkene.
 4. Arbejd oppefra og ned, brug et udtræksværktøj til forsigtigt at løsne det højre sidepanel fra midterkonsollen.
 5. Fjern 6 mm skruen, som fastgør kabinefilterets dæksel til modulet til varmeanlæg, ventilation og aircondition (HVAC), afmonter derefter kabinefilterets dæksel, og læg det til side. På nogle køretøjer erstatter tapper 6 mm-skruen: Brug din pegefinger og tommelfinger til at klemme de to tapper i bunden af kabinefilterdækslet. Vip dækslet udad for at fjerne det.
 6. Fold det øverste kabinefilters trækøjer udad.
 7. Træk det øverste filter ud af HVAC-modulet, mens du holder i tapperne på det øverste kabinefilter.
 8. Træk det nederste filter op og derefter ud af HVAC-modulet, mens du holder i den øverste tap på det nederste kabinefilter.
 9. Sørg for, at pilene på begge nye filtre vender mod bagenden af køretøjet, sæt det nederste kabinefilter ind i HVAC-modulet, og sæt det ned på plads. Sæt derefter det øverste kabinefilter i over det.
 10. Fold tappene i, så kabinefilterets dæksel kan monteres.
 11. Monter kabinefilterets dæksel ved at lade det nederste dæksels tap gå i indgreb og fastgøre 6 mm skruen. Spænd skruen til 1,2 Nm/0,89 ft-lbs. På køretøjer med tapper i stedet for en 6 mm-skrue: Manøvrer det øverste hak på kabinefilterdækslet på plads, og fastgør derefter tapperne i bunden af HVAC-modulet.
 12. Tilslut igen de to elektriske stik til komponenterne i dækslet til det forreste benområde i passagersiden, fastgør derefter dækslet igen med holdeclipsene.
 13. Juster det højre sidepanel i forhold til de forreste og bageste positionsåbninger på midterkonsollen, tryk derefter, indtil alle clipsene er helt fastgjort.
 14. Monter den forreste gulvmåtte i passagersiden igen, flyt derefter det forreste passagersæde på plads igen.

Brug af RFID-transpondere

Ved montering af en RFID-transponder (benyttes af mange automatiske bompengesystemer) inde i Model Y skal du placere transponderen ved siden af bakspejlet. Derved opnås de bedste resultater, og førerens udsyn hindres mindst muligt. Se RFID-producentens instruktioner for den specifikke placering.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
En vejrbestandig transponder kan også monteres på den forreste nummerplade.