Nødopkald

Model Y er udstyret med Nødopkald (eCall), et nødopkaldssystem, som automatisk kontakter redningstjenester og sender standardiserede oplysninger til en alarmcentral i tilfælde af et alvorligt uheld eller nødstilfælde.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Nødopkaldstjenester er ikke tilgængelig i alle områder.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Oplysningerne, som sendes til alarmcentralen, omfatter køretøjstype, antal passagerer registreret i køretøjet, GPS og stelnummer.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Nødopkald fungerer kun over et mobilnetværk med tilstrækkeligt signal.

Brug af Nødopkald

Nødopkald aktiveres automatisk, hvis airbaggene udløses, eller der registreres en kraftig kollision. .

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Manuel aktivering kan være nyttig for at melde en alvorlig ulykke eller for at ringe efter hjælp, hvis en passager i Model Y har brug for øjeblikkelig hjælp (for eksempel et hjerteanfald).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Tesla er ikke associeret med nødopkaldstjenester. Forsøg ikke at kontakte Tesla gennem Nødopkald (når du f.eks. har brug for vejhjælp), da opkaldet går direkte videre til tredjeparts redningstjenester. Tesla er ikke økonomisk ansvarlig for eventuelle omkostninger relateret til tjenester, der leveres gennem Nødopkald.

Annullering af Nødopkald

Nødopkald kan kun annulleres, hvis det er blevet aktiveret manuelt. For at annullere Nødopkald skal du trykke på Annuller opkald på touchskærmen. Det er muligt at annullere inden for den angivne tid, som tælles ned på touchskærmen. Når tiden er udløbet, kan opkaldet kun annulleres af operatøren på alarmcentralen.