Bluetooth

Bluetooth®-kompatibilitet

Bluetooth-symbol
Du kan benytte forskellige Bluetooth-enheder i Model Y, så længe de er parret med køretøjet og er inden for rækkevidde. F.eks. kan du parre din telefon med Bluetooth-funktion, så du kan benytte den håndfrit. Udover telefoner kan du parre andre Bluetooth-enheder med Model Y. Du kan f.eks. parre en iPod Touch, en iPad, en Android-tablet osv., hvorfra du kan afspille musik.

Du skal parre din telefon eller anden Bluetooth-enhed, før du kan bruge den med Model Y. Parring konfigurerer Model Y, så den kan kommunikerer med understøttede enheder med Bluetooth-funktionalitet. Du kan parre op til ti Bluetooth-telefoner. Med mindre du har angivet en specifik telefon som en Prioritetsenhed, eller hvis den telefon, der er angivet som Prioritetsenhed ikke er inden for rækkevidde, opretter Model Y altid forbindelse til den sidste telefon, der er blevet brugt (hvis den er inden for rækkevidde). Se Sådan skifter du mellem parrede enheder, hvis du vil oprette forbindelse til en anden telefon.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Når du godkender din telefon til brug som nøgle (se Nøgler), giver det dig ikke automatisk mulighed for at bruge telefonen håndfrit, afspille medier fra den osv. Du skal også parre den som beskrevet herunder.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
På mange telefoner slås Bluetooth automatisk fra, når batteriniveauet er lavt.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Bluetooth understøtter typisk trådløs kommunikation over afstande op til ca. ni meter, men ydelsen kan variere afhængigt af telefontypen eller den type enhed, du benytter.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Model Y kan parre op til tyve Bluetooth-enheder på samme tid, men tillader kun, at to enheder opretter forbindelse samtidig (f.eks. en telefon og en controller eller to controllere) til henholdsvis den forreste og den bageste touchskærm (ekstraudstyr).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Efterlad ikke din parrede telefon i dit køretøj (hvis du f.eks. går en tur eller er ved stranden). Hvis det er nødvendigt, at du efterlader din telefon i køretøjet, skal du deaktivere Bluetooth og/eller slukke for telefonen.

Sådan parrer du en telefon eller en Bluetooth-enhed

Parring giver dig mulighed for at bruge din Bluetooth-telefon håndfrit til at foretage og modtage telefonopkald, få adgang til din liste over kontaktpersoner, seneste opkald osv. Det betyder også, at du kan afspille mediefiler fra telefonen. Når du har parret telefonen, kan Model Y oprette forbindelse til den, når den er inden for rækkevidde.

 1. For at parre en telefon eller en Bluetooth-enhed skal du sidde inde i Model Y og sørge for, at touchskærmen er tændt.
 2. Lås din telefon op, og aktiver (typisk under Indstillinger på din telefon).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  På nogle telefoner kan det her være påkrævet, at du går til Bluetooth-indstillinger under resten af processen.
 3. På touchskærmen skal du trykke på Betjeningsknapper > Bluetooth for automatisk at starte Bluetooth-scanning for nye enheder.
 4. Vent indtil din telefon fremgår af listen, og tryk på Tilslut.
 5. Kontroller, at nummeret på telefonen stemmer overens med det nummer, der vises på touchskærmen. Bekræft derefter på telefonen, at du ønsker at parre enhederne.
 6. Hvis du bliver bedt om det på din telefon, skal du angive, om du vil tillade Model Y at få adgang til dine personlige oplysninger, som f.eks. kontaktpersoner og mediefiler (se Import af kontaktpersoner og seneste opkald). Når enhederne er parret, viser Model Y din telefon under Betjeningsknapper > Bluetooth > Parrede enheder.

For at ændre indstillingerne for en parret enhed skal du gå til Betjeningsknapper > Bluetooth > Parrede enheder og udvide rullelisten ved siden af enhedens navn.

Hvis du oplever problemer med at importere eller oprette forbindelse til Bluetooth, skal du se Fejlfinding af Bluetooth for yderligere oplysninger.

Import af kontaktpersoner og seneste opkald

Når en telefon er parret, skal du gå til Betjeningsknapper > Bluetooth > Parrede enheder og udvide rullelisten ved siden af enhedens navn for at angive, om du vil tillade adgang til kontaktpersoner, seneste opkald og sms-beskeder på telefonen. Hvis du giver adgang, kan du bruge telefonappen til at foretage opkald og sende beskeder til personer på din kontaktliste og på din liste over seneste opkald (se Telefon, kalender og online-møder). Før kontaktpersonerne kan importeres, skal du muligvis indstille telefonen til at tillade synkronisering eller besvare en pop op-meddelelse på telefonen for at bekræfte, at du ønsker synkronisering af kontaktpersoner. Dette varierer afhængigt af telefonen. Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen til telefonen.

Hvis du har problemer med at importere kontakter eller parre med Bluetooth, skal du se Fejlfinding af Bluetooth for yderligere oplysninger.

Sådan afbryder eller fjerner du en parret Bluetooth-enhed

Hvis du vil afbryde telefonen eller Bluetooth-enheden, men opretholde parringen, skal du trykke på Afbryd på rullelisten med Bluetooth-indstillinger for telefonen på touchskærmen (Betjeningsknapper > Bluetooth > Parrede enheder > Din telefon). Hvis du ikke længere vil bruge din enhed sammen med Model Y, skal du trykke på Glem denne enhed og følge instruktionerne. Når du har afbrudt en enhed permanent, skal den parres igen, hvis den skal bruges sammen med Model Y (se Sådan parrer du en telefon eller en Bluetooth-enhed).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Telefonen afbrydes automatisk, når du forlader Model Y.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Selv om parring ophæves for telefonen, kan den stadig bruges som nøgle. Se Håndtering af nøgler for at afbryde godkendelse af en telefon.

Sådan skifter du mellem parrede enheder

Model Y opretter automatisk forbindelse til den telefon, du gav status som Prioritetsenhed. Hvis du ikke har givet nogen telefon status som prioritetsenhed, opretter Model Y forbindelse til den telefon, den sidst var tilsluttet til, såfremt den er inden for rækkevidde og har Bluetooth aktiveret. Hvis den sidst anvendte telefon ikke er inden for rækkevidde, forsøger den at oprette forbindelse med den næste telefon, som den er parret med.

For at oprette forbindelse til en anden telefon skal du trykke på Betjeningsknapper > Bluetooth > Parrede enheder. Vælg den telefon, du vil oprette forbindelse til, og tryk derefter på Opret forbindelse. Hvis den telefon, du vil oprette forbindelse til, ikke er på listen, skal du parre telefonen. Se Sådan parrer du en telefon eller en Bluetooth-enhed.

Når der er oprettet forbindelse, viser skærmen med Bluetooth-indstillinger Bluetooth-symbolet ud for telefonens navn for at angive, at Model Y er tilsluttet til telefonen.

Fejlfinding af Bluetooth

Dit køretøj bruger Bluetooth og BLE (Bluetooth Low Energy), så det nemt kan forbinde din smartphone til Model Y. Af flere årsager kan Bluetooth eller BLE nogle gange afbryde forbindelsen eller opleve problemer i parringsprocessen. Med tilslutning til Bluetooth kan dit køretøj bruge telefonfunktioner såsom lyd, telefonopkald, kalendere, tekstbeskeder osv.

BLE bruges til passive funktioner som telefonnøglen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Afbryd ikke parringen mellem dit køretøj og din telefon eller fjern den som telefonnøgle uden et fungerende nøglekort i nærheden.

Prøv følgende for at foretage fejlfinding af Bluetooth, og start med din smartphone.

Fejlfinding af smartphone

Bluetooth kan muligvis ikke oprette forbindelse på grund af indstillinger og opdateringer på din smartphone:

 • Aktiver Bluetooth på din telefon. Hvis det allerede er aktiveret, skal du deaktivere og genaktivere Bluetooth igen.
 • Sørg for, at flytilstand er slået fra.
 • Oplad din telefon; hvis telefonens batteriniveau er for lavt, understøtter den muligvis ikke Bluetooth-funktioner.
 • Par din enhed korrekt. Hvis den allerede er parret, kan du prøve at fjerne parringen og parre igen.
 • Opdater din telefon til den nyeste software fra producenten.
 • Kontroller, at dit køretøjs lydsystem er valgt som lydudgangskilde.
 • Sørg for, at din telefons indstillinger tillader Bluetooth (f.eks.: data er slået til, eller du har forbindelse til wi-fi).
 • Sluk din telefon og tænd den igen.
 • Sørg for, at placeringstilladelser er indstillet til "Altid aktiveret" i mobilappen.

Fejlfinding af Teslas mobil-app

Kontroller Teslas mobilapp:

 • Bekræft, at Teslas mobilapp er opdateret på softwaren.
 • Bekræft, at du er logget ind på Teslas mobilapp, mens du bruger din telefonnøgle.
 • Sørg for, at Tesla-appen kører i baggrunden.
 • Dobbelttjek, at du har konfigureret din profil i mobilappen og konfigureret dine indstillinger korrekt.

Fejlfinding af køretøj

Dit køretøjs indstillinger kan påvirke dets evne til at parre med din smartphone:

 • Opladning af Model Y: Hvis køretøjets batteriniveau er for lavt, kan du miste Bluetooth-funktionen.
 • Opdater køretøjets software, og sørg for, at den altid er opdateret. Se efter nye softwareopdateringer ved at navigere til Betjeningsknapper > Software.
 • Genstart touchskærmen. Se Touchskærm.
 • Genstart dit køretøj.

Hvis Bluetooth stadig ikke virker, skal du fjerne parringen fra dit køretøj OG din smartphone. Prøv derefter at parre begge igen.

Ved problemer med BLE-telefonnøgler, når du er i køretøjet, skal du navigere til Betjeningsknapper > Låse og fjerne din telefon som "Telefon som nøgle". Derefter skal du konfigurere den igen. Gør kun dette, mens du er i køretøjet og har en pålidelig reservenøgle til rådighed (såsom et nøglekort).