Betjening af klimaanlægget

Oversigt over klimaanlægget

Klimaanlæggets betjeningselementer findes nederst på bilens touchskærm. Indstillingen af klimaanlægget er som standard angivet til Auto, hvor der opretholdes en temperatur, som er behagelig i stort set alle situationer, dog ikke under ekstreme vejrforhold. Når du justerer temperaturen i kabinen, mens du er i indstillingen Auto, tilpasser systemet automatisk varme, aircondition, luftfordeling og ventilatorhastighed for at opretholde den valgte temperatur i kabinen. Tryk på den viste temperatur i bunden af touchskærmen for at få adgang til klimanlæggets hovedskærm, hvor du kan justere dine klimapræferencer. Du kan når som helst vende tilbage til Auto ved at trykke på Auto. Tryk på Power-knappen på klimanlæggets hovedskærm for at slå det til og fra. For hurtig adgang til hyppigt anvendte betjeningsknapper skal du trykke på < eller > for at få vist pop op-vinduet for klimaanlægget.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Klimaanlægget trækker strøm fra højspændingsbatteriet. Forlænget brug af enhederne reducerer derfor kørerækkevidden.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Personer med perifer neuropati og personer, der har vanskeligt ved at mærke smerte pga. diabetes, alder, en nervelidelse eller andre sygdomme, skal være ekstra forsigtige, når de bruger klimaanlægget og sædevarmen for at undgå forbrændinger ved længerevarende brug.

Justering af klimaanlæggets indstillinger

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Du kan nemt justere klimaanlægget håndfrit ved hjælp af stemmekommandoer til dine præferencer. Du kan f.eks. justere sædevarmen eller ændre temperaturen i kabinen (se Stemmekommandoer).
Ikon og elementplaceringer for klimaanlægget
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
For at få adgang til sædevarmere og afrimere med ét tryk kan du tilføje disse betjeningsknapper til Mine apper. Se Tilpasning af Mine apper.
 1. Tryk for at aktivere eller deaktivere betjeningselementerne til klimaanlægget.
 2. Tryk for at justere klimaindstillingerne for den forreste del af kabinen.
 3. Vælg, hvor luften skal strømme ind i den forreste del af kabinen (på forruden, i ansigtshøjde eller omkring fødderne). Du kan vælge mere end ét sted.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Når luften ledes direkte til blæserne ved fødderne, ledes luften stadig til blæserne ved forruden for at bidrage til at afdugge den. Når luften ledes direkte til blæserne i ansigtshøjde, ledes der ikke luft til forruden.
 4. Tryk for at justere klimaindstillingerne for den bageste del af kabinen.
 5. Tryk på førersidens sædeikon for at justere sædevarmere for føreren. Sædet har tre niveauer fra 3 (højeste) til 1 (laveste). Sædeikonet viser snoede linjer, som bliver røde (opvarmning) svarende til indstillingsniveauet. Auto, som vises, når klimaanlægget er indstillet til Auto, opvarmer eller forsæderne med udgangspunkt i kabinetemperaturen. For at få adgang til sædevarmere med ét tryk kan du tilføje dem til touchskærmens nederste linje (se Tilpasning af Mine apper).
 6. Tryk for at aktivere de opvarmede rat (ekstraudstyr).
 7. Tryk for at aktivere afrimningsfunktionen til vinduesviskerne (ekstraudstyr). Viskerne afrimes i 30 minutter og deaktiveres derefter automatisk.
 8. Tryk på passagersidens sædeikon for at justere sædevarmere for forsædepassageren. Sædet har tre niveauer fra 3 (højeste) til 1 (laveste). Sædeikonet viser snoede linjer, som bliver røde (opvarmning) svarende til indstillingsniveauet. Auto, som vises, når klimaanlægget er indstillet til Auto, opvarmer eller forsæderne på grundlag af kabinetemperaturen. For at få adgang til sædevarmere med ét tryk kan du tilføje dem til touchskærmens nederste linje (se Tilpasning af Mine apper).
 9. Når køretøjet står i parkeringsgear (P), vises disse indstillinger for at give dig mulighed for at holde klimanlægget kørende, også selv om du forlader Model Y (se Hold klimaanlæg tændt, Kæledyr og Camp).
 10. Tryk for at regulere luftstrømmen fra de forreste blæsere. Se Justering af de forreste blæsere.
 11. Når Model Y er i parkeringsgear (P), skal du trykke på Planlægning for at angive et tilbagevendende dagligt tidspunkt, hvor du gerne vil have, at Model Y er klar til en køretur ved klargøring af batteriet og kabinetemperaturen og/eller opladning i løbet af de timer, hvor elpriserne er lave (se Planlagt opladning og Planlagt afrejse).
 12. Hvis din Model Y er udstyret med et HEPA-filer (High Efficiency Particulate Air) af medicinsk kvalitet, så vil dette filter sikre den bedst mulige luftkvalitet inde i kabinen, når klimanlægget er aktiveret og luft udefra suges ind i kabinen (når recirkulation er deaktiveret). HEPA-filteret er meget effektivt til at fjerne partikler, herunder forurening, allergener, bakterier og pollen, mugsporer og virus. Både HEPA-filteret og det sekundære filtreringssystem indeholder også aktivt kul for at fjerne et bredt spektrum af lugte og gasser. Hvis du aktiverer Bioweapon Defense Mode, så vil overtrykket i kabinen minimere mængden af luft, der kan trænge ind i køretøjet udefra.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Nogle gasser, som f.eks. kulilte, fjernes ikke effektivt af aktivt kul.
 13. Tryk for at regulere luftstrømmen inde i kabinen. Luft kan trækkes ind i Model Y udefra eller luft kan recirkuleres inde i kabinen.
 14. Brug skyderen til at justere ventilatorhastigheden.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Når ventilatorhastigheden justeres, kan det ændre de valgte indstillinger for, hvordan der trækkes luft ind i Model Y, for at øge eller sænke luftstrømmen.
 15. Tryk for at aktivere/deaktivere airconditionanlægget. Ved at slukke anlægget reduceres kølingen, men der spares energi.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Da Model Y er langt mere støjsvag end en benzinbil, kan du muligvis høre airconditionanlæggets kompressor, når den kører. Støjen kan minimeres ved at sænke blæserhastigheden.
 16. Tryk for at varme bagruden op. Ikonet bliver rødt under drift. Efter 15 minutter slukker bagrudeafrimeren automatisk. Sidespejlene varmes også op, når afrimeren til bagruden er i brug.
 17. Afrimeren til forruden fordeler luftstrømmen til forruden. Tryk én gang for at afdugge forruden (ikonet bliver gult). Tryk en gang mere for at afrime forruden (ikonet bliver rødt og både varme og ventilator kører på maksimumsniveau). Tryk en tredje gang for at slukke og gendanne de tidligere indstillinger for luftfordeling, varme og ventilator. Ved kolde omgivende temperaturer varmes sidespejlene også op, når afrimeren til forruden er i brug. Se Bedste praksis i koldt vejr for yderligere oplysninger om klargøring til koldt vejr.
 18. Tryk på Auto for at aktivere/deaktivere indstillingen Auto.

Pop op-vindue for klimaanlægget

Tryk på temperaturpilene nederst på touchskærmen for at få vist et pop op-vindue for nem adgang til de mest hyppigt anvendte indstillinger af klimaanlægget:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
For at få adgang til sædevarmere og afrimere med ét tryk kan du tilføje disse betjeningsknapper til Mine apper. Se Tilpasning af Mine apper.
 1. Tryk for at åbne klimaanlæggets hovedskærm.
 2. Aktiver eller deaktiver opvarmning af sæder.
 3. Aktiver eller deaktiver for- eller bagrudeafrimere.
 4. Skift temperaturen i kabinen ved at trække i skyderen. Du kan også aktivere temperaturopdeling, som gør det muligt for føreren og forsædepassageren at tilpasse efter deres egne præferencer. Forsædepassageren kan trykke på temperaturikonet i bunden af touchskærmen eller på hovedskærmen for klimaanlægget for at justere. Tryk på Opdel igen for at deaktivere temperaturopdeling.

Hold klimaanlæg tændt, Kæledyr og Camp

Med indstillingerne Hold klimaanlæg tændt, Kæledyr og Camp kan du lade klimaanlægget køre, mens bilen er i parkeringsgear, selv efter du har forladt din Model Y eller vælger at blive inde i bilen. Disse indstillinger er nyttige, når det er vigtigt at opretholde temperaturen i kabinen i varmt eller koldt vejr. Hvis du for eksempel har fødevarer i din Model Y på varme dage, kan du benytte indstillingen Hold klimaanlæg tændt for at undgå, at varerne bliver fordærvede.

Tilstanden Kæledyr er designet til at opretholde en behagelig temperatur i kabinen for dit kæledyr, mens du aktivt og hyppigt overvåger temperaturen med mobilappen (hvilket kræver, at både din telefon og bilen har mobildækning). I tilstanden Kæledyr viser touchskærmen den aktuelle kabinetemperatur for at oplyse forbipasserende om, at kæledyret har det godt. Indstillingen er ikke beregnet til mennesker og må kun bruges i korte perioder, mens du er i nærheden, så du kan nå bilen i situationer, hvor temperaturen ikke længere kan opretholdes.

Camp gør, at du kan oplade elektroniske enheder via USB-portene og lavspænding-udtaget samtidig med, at temperaturen i kabinen opretholdes. Touchskærmen bliver ved med at være tændt, så du kan afspille musik, browse på internettet, spille spil i Arcade eller se programmer via Tesla Theater. Du kan også styre medie- og klimaindstillingerne fra en parret telefon. Camp er perfekt, når du skal blive inde i bilen, for eksempel ved campering eller når du skal blive sammen med et barn. Når funktionen er aktiv, er Sentry-tilstand og bilens alarmsystem deaktiveret.

Gør følgende for at betjene Hold klimaanlæg tændt, Kæledyr eller Camp:

 1. Sørg for, batteriets opladningsniveau er over 20 %.
 2. Aktiver Parkering. Indstillingerne Hold klimaanlæg tændt, Kæledyr, og Camp er kun tilgængelige, når Model Y er i parkeringsgear.
 3. Juster om nødvendigt klimaindstillingerne.
 4. På skærmbilledet med betjeningsknapper til klimaanlægget skal du trykke på Hold klimaanlæg tændt, Kæledyr eller Camp.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Du kan også kontrollere Kæledyr og Camp fra mobilappen ved at stryge op fra den grå bjælke på skærmbilledet for klimaanlægget.

Klimaanlægget forsøger at opretholde dine klimaindstillinger, indtil du skifter fra parkeringsgear eller deaktiverer det manuelt. Undgå at anvende Hold klimaanlæg tændt, Kæledyr eller Camp, hvis batteriopladningsniveauet er lavt. Hvis batteriets opladningsniveau falder til under 20 %, vil Tesla-mobilappen gentagne gange forsøge at sende dig meddelelser for at minde dig om, at du skal kontrollere for ting, du eventuelt har efterladt i Model Y.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Der kan ikke udføres softwareopdateringer, når Hold klimaanlæg tændt, Kæledyr eller Camp er aktiveret.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Indbrudssensoren (ekstraudstyr) deaktiveres automatisk, når Hold klimaanlæg tændt, Kæledyr eller Camp er aktiveret. Du kan dog tilsidesætte denne deaktivering, så indbrudssensoren forbliver aktiveret. Det gør du ved at trykke på Betjeningsknapper > Sikkerhed > Vip/Indbrud, efter du har aktiveret Hold klimaanlæg tændt, Kæledyr eller Camp. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du aktiverer indbrudssensoren, mens Keep Climate On, Kæledyr eller Camp er aktiveret, kan alarmen blive udløst som følge af luftcirkulationen inde i kabinen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Efterlad aldrig børn uden opsyn i dit køretøj.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Undersøg den lokale lovgivning for eventuelle restriktioner vedr. kæledyr uden opsyn i dit køretøj.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Du er ansvarlig for dit kæledyr. Efterlad dem aldrig i Model Y i lang tid ad gangen. Overvåg konstant bilens temperatur og deres velbefindende. Sørg for, at du har tilstrækkelig mobildækning på din telefon og tid til at nå bilen, hvis det bliver nødvendigt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
I det usandsynlige tilfælde, at klimaanlægget skal efterses eller ikke fungerer som forventet, skal du undgå at bruge Hold klimaanlæg tændt, Kæledyr og Camp. Stol aldrig på, at din bil kan beskytte noget, der er uerstatteligt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Du kan også justere og overvåge klimaanlægget ved hjælp af mobilappen. Hvis du benytter mobilappen til at deaktivere klimaanlægget, vil Hold klimaanlæg tændt, Kæledyr og Camp imidlertid også blive deaktiveret.

Justering af de forreste blæsere

Model Y har en unik blæser i ansigtshøjde, som dækker hele instrumentbrættets bredde. Ved hjælp af touchskærmen kan du bestemme helt præcist, hvorhen den luft, som kommer fra denne blæser under opvarmning eller afkøling af det forreste område af kabinen, skal rettes.

Indvendigt kig på forreste del af kabinen med grafik
 1. Blæser ved fører og betjeningselementer
 2. Blæser ved passager og betjeningselementer

Når blæseren i ansigtshøjde er aktiveret, kan du tilpasse den retning, hvori luftstrømmen fra begge blæsere skal strømme. Du tilpasser luftstrømmens retning ved blot at trykke på de udstrålende luftbølger fra den tilhørende blæser på touchskærmen. Luften strømmer i en enkelt strøm, når den centreres, eller opdeles i spejlvendte luftstrømme, når luften ledes opad eller indad fra midten af blæseren.

Når Model Y registrerer, at der ikke sidder passagerer på passagersædet, slukkes blæseren ved passagersædet og betjeningselementerne automatisk. Juster klimaindstillingerne for at aktivere luftstrømmen til passagersædet.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Når en blæser opdeles i to separate luftstrømme, er luftstrømmen i begge retninger ikke ligeså kraftig, som når alt luften ledes i én retning.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Der trækkes luft ind i Model Y udefra via gitteret foran forruden. Hold gitteret rent og frit for blokerende genstande, f.eks. blade og sne.

Justering af de bagerste blæsere

Model Y er der placeret blæsere på bagsiden af midterkonsollen, hvorfra luften strømmer, når indstillingen aktiveres via touchskærmen. Luftstrømmen kan rettes mod det bagerste kabineområde ved at rette blæserne på bagsiden af midterkonsollen opad, nedad eller fra side til side efter behov.

Blæsere på den bageste konsol med pile, der peger op, ned, højre, venstre

Kabinens luftfilter(-filtre)

Model Y har et eller flere luftfiltre, der forhindrer, at pollen, nedfald fra industrien, vejstøv og andre partikler kan komme ind i kabinen via blæserne.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Kabinens luftfilter(-filtre) kræver periodisk udskiftning. Se Serviceintervaller.

Overophedningsbeskyttelse for kabinen

Klimaanlægget kan sænke temperaturen i kabinen ved ekstremt varme temperaturforhold i en periode på op til 12 timer, efter at du har forladt Model Y. Tryk på Betjeningsknapper > Sikkerhed > Overophedningsbeskyttelse for kabinen og vælg:

 • Fra: Deaktivering af beskyttelse mod overophedning i kabinen.
 • Ingen A/C: Kun ventilatoren kører, når temperaturen i kabinen overstiger 40 °C. Denne funktion bruger mindre energi, men temperaturen i kabinen kan overstige 40 °C.
 • Til: Airconditionanlægget kører, når temperaturen i kabinen overstiger 40 °C.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Overophedningsbeskyttelse for kabinen kører indtil 12 timer efter du er steget ud af Model Y, eller indtil batterienergien falder til under 20 %.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Efterlad aldrig børn eller kæledyr i bilen uden opsyn. Som følge af automatisk nedlukning eller ekstreme vejrforhold kan temperaturen i køretøjet blive livsfarligt høj, også selv om systemet til beskyttelse mod overophedning i kabinen er aktiveret.

Gode råd om brug af klimaanlægget

 • Du kan rette blæserne i ansigtshøjde mod vinduet for at bidrage til fjernelse af is og dug på dem.
 • Når du bruger mobilappen til at aktivere klimaanlægget, slukker det automatisk efter fire timer, eller hvis ladeniveauet falder til 20 %. Tænd det igen for at afkøle eller opvarme kabinen i længere tid.
 • Hvis klimaanlægget laver mere støj, end du bryder dig om, kan du reducere ventilatorhastigheden.
 • Udover at køle bilens indre køler airconditionanlæggets kompressor også batteriet. Det betyder, at airconditionanlæggets kompressor kan starte i varmt vejr, selv om du har deaktiveret det. Det er normalt, fordi anlægget prioriterer at køle batteriet for at sikre, at dets temperatur altid er inden for det optimale temperaturområde med henblik på optimal levetid og ydelse.
 • Selv når det ikke er i anvendelse, kan du muligvis høre Model Y afgive hvinende støj eller lyden af cirkulerende vand. Disse lyde er normale og kan opstå, når de indvendige kølesystemer aktiveres for at understøtte forskellige bilfunktioner, som f.eks. vedligeholdelse af lavspænding-batteriet og temperaturjustering på højspændingsbatteriet.
 • Hvis du vil sikre, at klimaanlægget fungerer så effektivt som muligt, skal du lukke alle ruder og holde det udvendige gitter foran forruden fri for is, sne, blade og andet nedfald.
 • Under meget fugtige forhold er det normalt, at forruden dugger en smule, første gang du starter airconditionanlægget.
 • Det er normalt, at der dannes en lille vandpyt under Model Y, når den er parkeret. Det ekstra vand, der opstår under affugtningsprocessen, løber ud under bilen.
 • Model Y er designet til automatisk at maksimere ydeevnen. Derfor kan airconditionkompressoren og den udvendige blæser køre og larme, når udendørstemperaturen er kold, og bilen opvarmer eller supercharger.
 • For at sænke temperaturen i kabinen i varmt vejr, kan blæseren tænde for at ventilere kabinen, når køretøjet er parkeret. Det sker kun, hvis batteriets opladningsniveau er over 20 %.