Køretøjets lastvægt

Køretøjsmærkning

Det er vigtigt at forstå dit køretøjs oprindelige dækstørrelser og -tryk og TPMLM (teknisk tilladt pålæsset maksimumvægt) og TPMAM (teknisk tilladt maksimumvægt på akslen). Disse oplysninger kan findes på de to mærkater, der er fastgjort til Model Y.

Begge mærkater er synlige på dørstolpen, når fordøren er åben.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis din Model Y er udstyret med hjul eller dæk fra Teslas tilbehør, kan din Model Y have en ekstra mærkat, der angiver, at værdierne kan variere fra det, der er angivet på mærkaten.
To mærkater placeret på den midterste dørstolpe angiver, hvor meget vægt bilen kan transportere
  1. Dæktryksmærkat
  2. Lovpligtig plade
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Overlæsning af Model Y påvirker køretøjets bremse- og styreegenskaber, hvilket kan bringe sikkerheden i fare og forårsage skader.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Der må aldrig opbevares store mængder væske i Model Y. En større mængde spildt væske kan medføre fejl i de elektriske komponenter.

Dæktryksmærkat

Dæktryksmærkaten oplyser om:

  • Det maksimale antal siddepladser til passagerer.
  • Størrelsen på de oprindelige dæk.
  • Dæktrykket for de oprindelig for- og bagdæk (kolde dæk). Disse anbefalede dæktryk optimerer køretøjets køre- og styreegenskaber.

Mærkatformat:

Et eksempel på en dæktryksmærkat

Udskift aldrig mærkaten, heller ikke selvom du skifter til andre dæk.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis Model Y er læsset til den maksimale lastvægt, skal du kontrollere, at alle dæk har det anbefalede dæktryk.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Dæktrykkene, som er angivet på mærkaten med oplysninger om dæktryk, GÆLDER IKKE for kørsel med en anhænger. Ved kørsel med en anhænger skal dæktrykkene forøges. For oplysninger om påkrævede dæktryk i forbindelse med bugsering, se Kørsel med anhænger og tilbehør.

Lovpligtig

Ud over stelnummeret (VIN) indeholder den lovpligtige plade følgende:

  • TPMLM - Teknisk tilladt pålæsset maksimumvægt. Den maksimalt tilladte totalvægt for Model Y. Den beregnes som egenvægten af Model Y plus vægten af alle passagerer, væsker og last.
  • TPMAM - Teknisk tilladt maksimumvægt på akslen for for- og bagakslerne. TPMAM er den maksimale fordelte vægt, som hver aksel kan bære.
Et eksempel på en lovpligtig plade
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Forebyg skader på Model Y ved at sikre, at køretøjets totalvægt aldrig overstiger TPMLM eller de individuelle TPMAM-grænser.

Tagbagagebærere

Model Y understøtter brug af Tesla-godkendte tagbagagebærere vha. Teslas monteringsudstyr. For at montere en tagbagagebærer skal du bruge dette udstyr, og du må kun anvende tagbagagebærersystemer, der er blevet godkendt af Tesla (se Komponenter og tilbehør). Ellers er der risiko for alvorlig beskadigelse.