Telefon og Kalender

Bluetooth®-kompatibilitet

Bluetooth-symbol
Du kan bruge din Bluetooth-telefon håndfrit i Model Y, hvis telefonen er inden for rækkevidde. Bluetooth understøtter typisk trådløs kommunikation over afstande op til ca. ni meter, men ydelsen kan variere afhængigt af telefontypen.

Du skal parre din telefon, før du kan bruge den med Model Y. Ved at parre telefonen konfigureres Model Y, så den kan bruges sammen med din Bluetooth-telefon (se Parring af en Bluetooth-telefon).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Når du godkender din telefon til brug som nøgle (se Nøgler), giver det dig ikke automatisk mulighed for at bruge telefonen håndfrit, afspille medier fra den osv. Du skal også parre den som beskrevet herunder.

Du kan parre op til 10 Bluetooth-telefoner. Med mindre du har angivet en specifik telefon som en Prioritetsenhed, eller hvis den telefon, der er angivet som Prioritetsenhed ikke er inden for rækkevidde, opretter Model Y altid forbindelse til den sidste telefon, der er blevet brugt (hvis den er inden for rækkevidde). Se Bluetooth®-kompatibilitet, hvis du vil oprette forbindelse til en anden telefon.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
På mange telefoner slås Bluetooth automatisk fra, når batteriniveauet er lavt.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Udover telefoner kan du parre andre Bluetooth-enheder med Model Y. Du kan f.eks. parre en iPod Touch, en iPad, en Android-tablet osv., hvorfra du kan afspille musik.

Parring af en Bluetooth-telefon

Parring giver dig mulighed for at bruge din Bluetooth-telefon håndfrit til at foretage og modtage telefonopkald, få adgang til din liste over kontaktpersoner, seneste opkald osv. Det betyder også, at du kan afspille mediefiler fra telefonen. Når du har parret telefonen, kan Model Y oprette forbindelse til den, når den er inden for rækkevidde.

Følg nedenstående instruktioner for at parre telefonen, mens du sidder i Model Y:

 1. Kontroller, at både bilens touchskærm og telefonen er tændt.
 2. Aktiver Bluetooth på telefonen, og sørg for, at den er synlig.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  På nogle telefoner kan det her kræves, at du går til Bluetooth-indstillinger under resten af processen.
 3. Tryk på Bluetooth-ikonet øverst på Betjeningsknapper-skærmen.
 4. Tryk på Tilføj ny enhed > Start søgning på touchskærmen. En liste over alle tilgængelige Bluetooth-enheder inden for driftsafstand vises på skærmbilledet med Bluetooth-indstillinger.
 5. Vælg den telefon, der skal parres med. Inden for få sekunder viser skærmbilledet med Bluetooth-indstillinger et tilfældigt genereret nummer. Din telefon viser også et nummer.
 6. Kontroller, at nummeret på telefonen stemmer overens med det nummer, der vises skærmbilledet med Bluetooth-indstillinger. Bekræft derefter på telefonen, at du ønsker at parre enhederne.
 7. Hvis du bliver bedt om det på din telefon, skal du angive, om du vil tillade Model Y at få adgang til dine personlige oplysninger, som f.eks. kontaktpersoner og mediefiler.

Når enhederne er parret, opretter Model Y automatisk forbindelse til telefonen, og skærmbilledet med Bluetooth-indstillinger viser Bluetooth-symbolet ud for telefonens navn på bilens touchskærm for at angive, at forbindelsen er aktiv.

Du kan når som helst få vist skærmbilledet med Bluetooth-indstillinger og ændre de indstillinger, der er knyttet til en tilsluttet enhed. Du kan eksempelvis give en tilsluttet telefon status som Prioritetsenhed. Dette er nyttigt i situationer, hvor du har tilsluttet mere end én telefon, og hvor begge telefoner ofte bruges i Model Y samtidig. Model Y forsøger automatisk at oprette forbindelse til prioritetsenheden først. Hvis der ikke er angivet en prioritetsenhed, eller den ikke er inden for rækkevidde, opretter Model Y forbindelse til den senest anvendte telefon (hvis relevant).

Import af kontaktpersoner og seneste opkald

Når enhederne er parret, kan du bruge skærmen med Bluetooth-indstillinger til at angive, om du vil tillade adgang til kalender, kontaktpersoner og seneste opkald på telefonen. Hvis du giver adgang, kan du bruge telefonappen til at foretage opkald og sende beskeder til personer på din kontaktliste og på din liste over seneste opkald (se Bluetooth®-kompatibilitet). Før kontaktpersonerne kan importeres, skal du muligvis indstille telefonen til at tillade synkronisering eller besvare en pop op-meddelelse på telefonen for at bekræfte, at du ønsker synkronisering af kontaktpersoner. Dette varierer afhængigt af telefonen. Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen til telefonen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Du kan slå adgang til dine kontaktpersoner og seneste opkald til og fra på et hvilket som helst tidspunkt ved at vise skærmen med Bluetooth-indstillinger, vælge telefonen og derefter ændre de tilknyttede adgangsindstillinger.

Fjernelse af en parret Bluetooth-telefon

Hvis du vil afbryde telefonen og bruge den igen senere, skal du blot trykke på Afbryd på skærmen med Bluetooth-indstillinger. Hvis du ikke vil bruge telefonen sammen med Model Y, skal du trykke på Glem denne enhed. Når du har afbrudt en enhed permanent, skal den parres igen, hvis den skal bruges sammen med Model Y (se Parring af en Bluetooth-telefon).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Telefonen afbrydes automatisk, når du forlader Model Y.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Selv om parring ophæves for telefonen, kan den stadig bruges som nøgle. Se Nøgler for at afbryde godkendelse af en telefon.

Oprettelse af forbindelse til en parret telefon

Model Y opretter automatisk forbindelse til den telefon, du gav status som Prioritetsenhed på skærmen med Bluetooth-indstillinger. Hvis du ikke har givet nogen telefon status som prioritetsenhed, opretter Model Y forbindelse til den telefon, den sidst var tilsluttet til, såfremt den er inden for rækkevidde og har Bluetooth aktiveret. Hvis den sidst anvendte telefon ikke er inden for rækkevidde, forsøger den at oprette forbindelse med den næste telefon, som den er parret med.

Hvis du vil oprette forbindelse til en anden telefon, skal du trykke på Bluetooth-ikonet øverst på Betjeningsknapper-skærmen. Skærmen med Bluetooth-indstillinger viser en liste med parrede telefoner. Vælg den telefon, du vil oprette forbindelse til, og tryk på Opret forbindelse. Hvis den telefon, du vil oprette forbindelse til, ikke er på listen, skal du parre telefonen. Se Parring af en Bluetooth-telefon.

Når der er oprettet forbindelse, viser skærmen med Bluetooth-indstillinger Bluetooth-symbolet ud for telefonens navn for at angive, at Model Y er tilsluttet til telefonen.

Brug af telefonappen

billede af en telefon
Når din telefon er tilsluttet Model Y ved hjælp af Bluetooth, og du har tilladt adgang til oplysninger i telefonen (se Import af kontaktpersoner og seneste opkald), kan du bruge telefonappen til at vise og foretage håndfri opkald til alle, der er angivet i din telefon.
 • Opkald– Viser seneste opkald i kronologisk rækkefølge med de seneste opkald angivet først.
 • Beskeder– Viser beskeder i kronologisk rækkefølge med de seneste beskeder angivet først. Du kan få vist, sende og modtage SMS-beskeder. I stedet for at indtaste en SMS skal du trykke på mikrofonknappen på højre side af rat for at indtale tekst med din stemme.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Advarsel
  For at sikre den størst mulige sikkerhed for bilens passagerer og andre trafikanter bør det undgås at læse eller sende tekstbeskeder, mens køretøjet er i bevægelse. Vær altid opmærksom på vej- og trafikforhold under kørslen.
 • Kontakter– Kontaktpersoner er angivet i alfabetisk orden og kan sorteres efter fornavn eller efternavn. Du kan også vælge et bogstav i højre side af listen for at rulle hurtigt gennem de navne, der begynder med det valgte bogstav. Når du trykker på et navn på listen over kontaktpersoner, vises det eller de tilgængelige numre på den højre rude sammen med anden tilgængelig information (f.eks. adresse). Tryk på kontaktpersonens nummer for at foretage et opkald.
 • Favoritter– Viser kontakter fra din telefon, som du har identificeret som Favoritter.
 • Kalender– Viser kalenderposter fra din telefon (se Kalender). Hvis en post indeholder et telefonnummer eller en adresse, kan du foretage et telefonopkald eller navigere til en destination ved at trykke på de tilsvarende oplysninger i kalenderposten.

Sådan foretages et telefonopkald

Du kan foretage et opkald ved:

 • At afgive en stemmekommando (se Stemmekommandoer). Stemmekommandoer er en praktisk metode til at foretage håndfrie opkald eller sende tekstbeskeder til dine kontaktpersoner.
 • At trykke på et telefonnummer i en liste i telefonappen – Kontakter, Opkald eller Kalender.
 • At bruge opkaldsstyring på skærmen i Model Y telefonappens opkaldsliste.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Du kan også starte et opkald ved at trykke nummeret eller vælge en kontaktperson på telefonen, hvis forholdene og loven tillader det.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Du kan også foretage et telefonopkald ved at trykke på en nål på kortet og vælge telefonnummeret (hvis tilgængelig) på pop op-skærmen.

Modtagelse af opkald

Når telefonen modtager et indgående opkald, vises telefonnummeret eller navnet på den person, der ringer, både i displayet på bilens touchskærm (hvis personen, der ringer, findes på listen med dine kontaktpersoner, og Model Y har adgang til dine kontaktpersoner).

Tryk på en af mulighederne på touchskærmen for at vælge Besvar eller Ignorer for opkaldet. Afhængigt af den telefon, du bruger, og de højttalere, du brugte til dit seneste opkald, bliver du evt. bedt af telefonen om at vælge, hvilke højttalere du vil bruge til det indgående opkald.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Hold fokus på vejen hele tiden under kørslen. Brug eller programmering af en telefon under kørslen, selv med Bluetooth aktiveret, kan resultere i alvorlig personskade eller død.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Følg alle gældende love vedrørende brug af mobiltelefoner under kørsel, herunder, men ikke begrænset til, love der forbyder brug af sms-beskeder, og som kræver håndfri betjening til enhver tid.

Valgmuligheder for indgående opkald

Under et opkald vises opkaldsmenuen på touchskærmen. Rul derefter med den højre rulleknap, og vælg en indstilling. For at justere lydstyrken for samtalen skal du rulle med rulleknappen på venstre side af rat under en samtale.

Kalender

billede af en tom kalender
Kalenderen viser planlagte begivenheder for den aktuelle og den efterfølgende dag i din telefons kalender (iPhone® eller Android™). Kalenderen er integreret med telefonappen, så du kan navigere til eller ringe op til dit næste møde.

Brug af kalenderen forudsætter, at:

 • Tesla-mobilappen kører, du er logget ind, og mobilappens indstilling Kalendersynkronisering er aktiveret. Mobil-appen kan derefter regelmæssigt (og automatisk) sende kalenderdata fra din telefon til Model Y.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  For at sikre, at du har adgang til alle kalenderens funktioner, anbefales det, at du bruger den nyeste version af mobilappen.
 • Din telefon har forbindelse til Model Y via Bluetooth (af hensyn til beskyttelse af dine personlige oplysninger viser Model Y kun kalenderdata fra en tilsluttet telefon). I situationer, hvor din bil ikke er tilsluttet til en telefon, skal du trykke på Tilslut telefon på kalenderlisten.
 • Mobiladgang er aktiveret (Betjeningsknapper > Sikkerhed > Tillad mobiladgang).
 • Såvel din telefon som din bil har en god forbindelse.

Hvis kalenderbegivenheden indeholder en adresse, vises en navigationspil for at angive, at du kan trykke på adressen for at køre til stedet, hvor begivenheden finder sted. Hvis en begivenhed i din kalender finder sted inden for den næste time og er knyttet til en bestemt adresse, informerer touchskærmen dig, hvis der er en bedre rute med mindre trafik – uanset, om du bruger navigationsfunktionen eller ej.

Hvis en begivenhed har en unik, specificeret adresse og finder sted i løbet af to timer, efter at du har sat dig ind i dit køretøj og har gjort dig klar til at køre, vil Model Y automatisk guide dig til begivenhedens adresse (se Automatisk navigation).

Tryk på informationsikonet for en begivenhed for at få vist alle de noter, der er tilknyttet en begivenhed. Hvis noterne indeholder et eller flere telefonnumre, viser informationsikonet et telefonsymbol, og kalenderen viser det første telefonnummer, der findes. Tryk for at starte et telefonopkald. Du kan dog også starte et telefonopkald ved at trykke på et vilkårligt nummer i begivenhedens pop op-skærm (dette er især nyttigt i forbindelse med telefonmøder). Hvis noterne indeholder et weblink, kan du trykke på linket for at åbne det i webbrowseren.