Førerprofiler

Første gang du indstiller førersædet, positionen for rat eller sidespejlene, vises der en meddelelse på bilens touchskærm, hvor du bliver bedt om at oprette en førerprofil for at gemme disse indstillinger. Din profil gemmer også forskellige præferencer, du indstiller, når du tilpasser Model Y.

For at gemme dine profilindstillinger i skyen, så du har adgang til dem fra flere forskellige Tesla-køretøjer, skal du konfigurere en Tesla-profil (se Sådan benyttes Tesla-profiler).

en halvcirkel med en mindre cirkel over
For at tilføje en ny førerprofil skal du trykke på førerprofilikonet øverst på touchskærmen. Tryk derefter på Førerprofilindstillinger > Tilføj ny fører, indtast førerens navn, og tryk på Opret profil. Følg instruktionerne på skærmen for at gemme spejl- og ratpositionen under førerprofilen.

Sæt kryds i afkrydsningsfeltet Brug let indstigning, hvis du vil gemme (eller bruge eksisterende) indstillinger for Let indstigning, hvorved førersædet og rat automatisk justeres for at gøre det nemt at stige ind og ud af Model Y.

Hvis du ændrer førersædets position, rat, eller udvendige spejle, når du har gemt eller valgt en førerprofil, beder touchskærmen dig om at vælgeGem for den nye position eller Nulstil den tidligere gemte position (andre indstillinger gemmes automatisk). Hvis du vil ændre en indstilling uden at gemme eller gendanne, skal du blot ignorere meddelelsen på skærmen.

For at slette en førerprofil skal du trykke på førerprofilikonet øverst på touchskærmen. Tryk på Førerprofilindstillinger, og vælg den førerprofil, du gerne vil fjerne. Når du har valgt funktionen, skal du Slette førerprofilen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Valet-tilstand er en indbygget førerprofil, der begrænser hastigheden og adgangen til visse Model Y-funktioner (se Valet-tilstand).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
For at afbryde igangværende automatiske justeringer baseret på en førerprofil skal du trykke på Stop i førerprofilens rullemenu. Automatiske justeringer afbrydes også, hvis du justerer et sæde, et spejl eller rat manuelt.

Valg mellem førerprofiler

en halvcirkel med en mindre cirkel over
For at justere Model Y på grundlag af en førerprofil skal du trykke på førerprofilikonet øverst på skærmbilledet Betjeningsknapper. Vælg derefter føreren, og Model Y justeres ud fra de indstillinger, som er blevet gemt under den valgte førerprofil. Se Sådan benyttes Tesla-profiler for at lære mere om, hvordan man gemmer profilindstillinger i skyen med henblik på nem adgang fra flere Tesla-køretøjer.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Din foretrukne indstilling for Stoppetilstand synkroniseres ikke med din førerprofil. For yderligere oplysninger henvises til Bremsning og standsning.

Sådan benyttes Tesla-profiler

(Ekstraudstyr) Førerprofilindstillinger, som f.eks. sædeindstillinger, temperaturpræferencer, Seneste og Foretrukne for navigation, medieindstillinger og datadeling kan gemmes i en Tesla-profil, der synkroniseres med alle understøttede køretøjer på din Tesla-konto. Derved opnår du nem adgang til dine profilindstillinger fra alle dine understøttede Tesla-køretøjer.

For at konfigurere din Tesla-profil skal du navigere til Førerprofilindstillinger og vælge navnet på din Tesla-konto. Du kan vælge at konfigurere den som en Ny profil eller kopiere indstillingerne fra en eksisterende førerprofil, som du tidligere har benyttet.

For at konfigurere en Tesla-profil for yderligere førere skal du dele dit køretøj med dem fra mobilappen og navigere til Security & Drivers > Manage Drivers > Add Driver. Deres Tesla-profil vil blive vist under Førerprofilindstillingerne, når de har accepteret invitationen fra deres Tesla-konto. Hvis du fjerner deres adgang til køretøjet, så fjerner du også deres Tesla-profil. For yderligere oplysninger om, hvordan man giver adgang til mobilappen, se Give tilladelse til en sekundær fører. Derudover kan du ændre dit profilbillede i din Tesla-mobilapp.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Visse køretøjsindstillinger synkroniseres kun mellem lignende køretøjsmodeller. Hvis sæde-, rat- eller spejlpositionerne ikke gendannes som forventet, skal du trykke på Betjeningsknapper > Service > Førersæde, kalibrering af styretøj og spejle for de relevante køretøjer. Hvis indstillingen for Aktivering af autopilot ikke gendannes som forventet, skal du trykke på Betjeningsknapper > Autopilot > Aktivering af autopilot (se Autopilotindstillinger).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Tesla-profiler understøttes i køretøjer med softwareversion 2022.24 eller højere.
For at fjerne din Tesla-profil fra et køretøj skal du fjerne det pågældende køretøj fra din Tesla-konto:
 1. I Tesla-mobilappen, skal du trykke på profilikonet i øverste højre hjørne.
 2. Tryk på Tilføj/fjern produkter.
 3. Tryk på Fjern.
 4. Vælg det køretøj, du gerne vil fjerne.

Gemte indstillinger

Nogle af de indstillinger, som du vælger for at brugertilpasse din Model Y, gemmes automatisk i din førerprofil. Når de er gemt, vises et grønt flueben ved siden af førerprofilikonet på touchskærmen. Eksempler på automatisk gemte førerprofilindstillinger er:
 • Indstillinger for navigation, temperatur, lys og display.
 • Autopilot og kørepræferencer.

Sådan tilknyttes en førerprofil til en nøgle

Du kan tilknytte en førerprofil til en nøgle (eller nøgler) for at tillade Model Y at vælge den korrekte førerprofil automatisk, når den tilknyttede nøgle registreres, mens du nærmer dig bilen og åbner døren. For at tilknytte en førerprofil til en nøgle, skal du først sikre dig, at du benytter dig af den ønskede førerprofil. Tryk derefter på Betjeningsknapper > Låse > Nøgler. Du kan slå førerikonet til eller fra for at tilknytte eller slette nøglen til den ønskede førerprofil. Navnet på førerprofilen vises under nøglen for at angive, at den er tilknyttet.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Model Y understøtter op til 10 førerprofiler. Du kan tilknytte flere nøgler til en førerprofil, men du kan ikke tilknytte flere førerprofiler til den samme nøgle.

Nem indstigning

Du kan definere en indstilling for nem indstigning, som flytter rat og førersædet for at gøre det nemt at stige ind og ud af Model Y. Alle førere kan bruge indstillingen nem indstigning ved at knytte den til deres førerprofil. Når indstillingen Nem indstigning er knyttet til en førerprofil, justeres rat og førersædet automatisk i Parkering og sikkerhedsselen på førersædet ikke er spændt, hvilket gør det nemt at stige ud af (og ind i)Model Y. Når du kommer tilbage til bilen og træder på bremsepedalen, justeres indstillingerne automatisk tilbage til de indstillinger, der blev brugt af den sidste førerprofil (eller baseret på nøglen, hvis den er tilknyttet en førerprofil).

For at kunne bruge Let indstigning med en førerprofil skal du sørge for, at feltet Brug let indstigning er markeret.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Brug aldrig Easy Entry til automatisk at flytte førersædet til den bageste position, hvis en autostol er monteret på bagsædet bag førersædet. I tilfælde af reduceret afstand kan det påvirke et barns ben, forårsage skader eller skubbe sædet løs, hvis sædet flyttes.

Valet-tilstand

Når Model Y er i Valet-tilstand, gælder følgende begrænsninger:

 • Nøglekortet skal benyttes for at få adgang til og for at køre i Model Y.
 • Hastigheden er begrænset til 113 km/t.
 • Maksimal acceleration og effekt er begrænset.
 • Forreste bagagerum (frunk) og handskerummet er låst.
 • Dine hjem- og arbejdsadresser er ikke tilgængelige i navigationssystemet.
 • Stemmekommandoer er deaktiveret.
 • Autopilot med komfortfunktioner er deaktiveret.
 • Indstillingen Tillad mobiladgang kan ikke ændres.
 • HomeLink (hvis tilgængelig i din markedsregion) er ikke tilgængeligt.
 • Førerprofiler er ikke tilgængelige.
 • Nogle apps, såsom Toybox og Theater, er ikke tilgængelige.
 • Touchskærmen viser ikke listen med nøgler, der kan give adgang til Model Y (se Håndtering af nøgler).
 • Wi-Fi og Bluetooth er deaktiveret. Når Model Y er i Valet-tilstand, kan du ikke parre nye Bluetooth-enheder eller få vist eller slette enheder, der allerede er parret. Men hvis en Bluetooth-parret enhed eller et velkendt Wi-Fi-netværk er inden for rækkevidde, opretter Model Y forbindelse.

Sådan aktiveres Valet-tilstand

Når Model Y er i parkeringsgear (P), skal du trykke på førerprofilikonet øverst på skærmbilledet Betjeningsknapper og derefter trykke på Valet-tilstand.

Første gang du anvender Valet-tilstand, beder touchskærmen dig om at oprette en 4-cifret pinkode, som du skal bruge til at afslutte Valet-tilstanden.

Når Valet-tilstand er aktiv, viser touchskærmen ordet Valet, mens førerprofilen ændres til Valet-tilstand på touchskærmen.

Du kan også bruge mobilappen til at starte og afslutte Valet-tilstand (såfremt Model Y er i parkeringsgear). Når du bruger mobilappen, behøver du ikke at indtaste en pinkode, da du allerede skal logge på appen med brugeroplysningerne fra din Tesla-konto.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis PIN-kode for at køre er aktiveret (se PIN-kode for at køre), skal du indtaste PIN-koden for kørsel, inden du kan angive eller indtaste en PIN-kode for Valet-tilstand. Når du er i Valet-tilstand, kan du køre Model Y, uden at en Valet-medarbejder skal indtaste pinkoden for kørsel.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Indstillingen PIN-kode for at køre er ikke tilgængelig, når Valet-tilstand er aktiv.

Hvis du glemmer din pinkode, kan du nulstille den fra Model Y ved at indtaste brugeroplysningerne for din Tesla-konto (hvilket også afslutter Valet-tilstand). Du kan også nulstille din pinkode med mobilappen.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Brug ikke Valet-tilstand ved kørsel med anhænger. Drejningsmomentbegrænsningerne i Valet-tilstand kan gøre det vanskeligt for Model Y at trække en anhænger op ad bakke.

Annullering af Valet-tilstand

Når Model Y er i parkeringsgear (P), skal du trykke på førerprofilikonet Valet-tilstand øverst på skærmbilledet Betjeningsknapper og indtaste din 4-cifrede pinkode.

Når du afslutter Valet-tilstand, vil alle indstillinger, der er knyttet til den senest anvendte førerprofil og klimaanlægget, blive gendannet, og der vil være adgang til alle funktioner igen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Du behøver ikke at indtaste en pinkode for at deaktivere Valet-tilstand fra mobilappen.