Oplysninger om højspændingsbatteriet

Om højspændingsbatteriet

Model Y har et af verdens mest avancerede batterisystemer. Hvis du vil optimere levetiden for højspændingsbatteriet, skal du LADE BILEN VÆRE SLUTTET TIL STRØM, når du ikke bruger den. Det er især vigtigt, hvis du ved, at du ikke skal køre i Model Y i flere uger.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Når køretøjet efterlades i tomgang og uden opladningsstrøm bruger det med jævne mellemrum energi fra batteriet til at udføre systemtests og til at genoplade lavspænding-batteriet, når det er nødvendigt.

Der er ingen fordel ved at vente med at oplade batteriet, til batteriniveauet er lavt. Batteriet fungerer faktisk bedst, hvis det oplades jævnligt.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis du tillader, at batteriet bliver afladet til 0 %, kan andre komponenter blive beskadiget eller kræve udskiftning (f.eks. lavspænding-batteriet). I disse tilfælde er du selv ansvarlig for omkostninger i forbindelse med reparation og/eller transport. Udgifter som følge af afladning er ikke dækket af garantien eller vejhjælpsprogrammet.

Batteriets maksimale opladningshastighed kan falde lidt efter et stort antal hurtige jævnstrømsopladninger, f.eks. ved en Supercharger-ladestation. For at sikre maksimalt arbejdsområde og batterisikkerhed falder batteriets opladningshastighed, når batteriet er for koldt, når batteriet er næsten fuldt opladet, og når batteriets tilstand ændrer sig pga. brug og alder. Batteriets egenskaber kan føre til ændringer i batteritilstanden, og den samlede Supercharger-opladningstid kan derfor blive forlænget med et par minutter. Du kan minimere længden af ladetiden med Turplanlægger for at opvarme batteriet, mens du kører til en Supercharger. Se Turplanlægger for yderligere oplysninger.

Pleje af batteriet

Lad aldrig batteriet blive helt afladet. Selv når der ikke køres i Model Y, leverer batteriet strøm til bilens indbyggede elektroniske komponenter og aflades derfor ganske langsomt. Batteriet kan blive afladet cirka 1 % pr. dag, men afladningshastigheden kan variere afhængigt af miljømæssige faktorer (for eksempel koldt vejr), køretøjskonfiguration og de indstillinger, du har valgt på touchskærmen. Der kan opstå situationer, hvor du er nødt til at efterlade Model Y uden opladningsstrøm i en længere periode (f.eks. i en lufthavn i forbindelse med rejser). I disse situationer er det vigtigt, at du er opmærksom på, at batteriet mister 1 % strøm pr. dag, så du efterlader batteriet med et tilstrækkeligt højt ladeniveau. Over en periode på to uger (14 dage) kan batteriet f.eks. blive afladet med ca. 14 %.

Aflades batteriet til 0 %, kan det medføre beskadigelse af køretøjets komponenter. Model Y går automatisk i energisparetilstand, hvis det viste ladeniveau falder til ca. 0 %, for at beskytte batteriet mod fuld afladning. I denne tilstand stopper batteriet med at levere strøm til de indbyggede elektroniske komponenter og det ekstra lavspænding-batteri. Når denne energisparetilstand er aktiv, skal du øjeblikkeligt slutte Model Y til en strømkilde for at forhindre brug af startkabler eller udskiftning af lavspænding-batteriet.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis Model Y ikke reagerer og ikke låser op, åbner eller oplader, kan lavspænding-batteriet være afladet. Forsøg i denne situation at bruge startkabler til lavspænding-batteriet (se Anvisninger til vejhjælp for vejledning om at bruge startkabler til batteriet). Kontakt Tesla, hvis køretøjet stadig ikke reagerer.

Temperaturgrænser

For at sikre optimal ydelse på lang sigt skal du undgå at udsætte Model Y for omgivelsestemperaturer over 60 °C eller under -30 °C i mere end 24 timer ad gangen.

Energisparefunktion

Model Y har en energisparefunktion, der reducerer den mængde energi, som displayene bruger, når Model Y ikke er i brug. På nyere køretøjer udføres denne funktion automatisk for at opnå optimal energibesparelse. På ældre køretøjer kan du regulere den mængde energi, som bruges af displayene, ved at trykke på Betjeningsknapper > Skærm > Energibesparelse. Du kan få flere oplysninger om maksimering af rækkevidde og energibesparelse under Opnå maksimal rækkevidde.

Advarsler og forsigtighedsregler for batteri

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Batteriet har ingen dele, som ejeren eller ikke-autoriserede serviceteknikere kan udføre service på. Du må under ingen omstændigheder åbne eller foretage ændringer af batteriet. Kontakt altid Tesla, hvis du har brug for service på batteriet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Hvis batteriets ladeniveau falder til 0 %, skal du tilslutte det til en strømkilde. Hvis du undlader at oplade det i en længere periode, er der risiko for, at du ikke kan oplade eller bruge Model Y uden at chokstarte eller udskifte lavspænding-batteriet. Hvis du efterlader Model Y uden opladningsstrøm i en længere periode, er der også risiko for, at batteriet bliver ødelagt. Kontakt Tesla med det samme, hvis du ikke kan oplade Model Y efter at have prøvet at starte lavspænding-batteriet med startkabler.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Batteriet skal ikke vedligeholdes. Undlad at fjerne kølevæskepåfyldningshætten, og påfyld ikke væske. Kontakt Tesla med det samme, hvis der vises en advarsel om lav væskestand på touchskærmen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Undlad at bruge batteriet som en stationær strømkilde. Hvis du gør, annulleres garantien.