Tripoplysninger

Visning af tripoplysninger

Tripoplysninger vises på touchskærmen i kortområdet på bilens statusdisplay eller når du trykker på Betjeningsknapper > Ture. Du kan få vist distance, varighed og det gennemsnitligt energiforbrug for den aktuelle tur. Du kan også få vist afstand og samlet og gennemsnitligt energiforbrug siden sidste opladning og for yderligere ture.

Tryk på turens navn, indtast et nyt navn for turen, og tryk derefter på Gem for at navngive eller omdøbe en tur. For at nulstille en bestemt triptæller skal du trykke på dens tilhørende Nulstil-knap.

Kilometertæller

Følg en af følgende instruktioner for at få vist kilometertælleren:

  • Tryk på Betjeningsknapper > Software.
  • Tryk på Betjeningsknapper > Ture.
  • Åbn mobilappen, og rul ned til bunden af hovedskærmbilledet.