Tripoplysninger

Visning af tripoplysninger

Der vises turoplysninger på bilens touchskærm, når du trykker på Betjeningsknapper > Ture. Du kan få vist distance, varighed og det gennemsnitligt energiforbrug for den aktuelle tur. Du kan også få vist afstand og samlet og gennemsnitligt energiforbrug siden sidste opladning og for yderligere ture.

Tryk på turens navn, indtast et nyt navn for turen, og tryk derefter på Gem for at navngive eller omdøbe en tur. For at nulstille en bestemt triptæller skal du trykke på dens tilhørende Nulstil-knap.

Kilometertæller

Få vist kilometertælleren ved at trykke på Betjeningsknapper > Software, eller åbn mobil-appen.