Brug af startkabler

Proceduren for brug af startkabler er forskellig, afhængigt af om lavspændingsbatteriet er et blysyre- eller et litiumionbatteri. Du kan finde ud af, hvilket batteri dit køretøj bruger, ved at trykke på Betjeningsknapper > Software > Ekstra køretøjsinformation. Begge procedurer er tilgængelige i dette afsnit.

Følgende instruktioner forudsætter, at du anvender en ekstern lavspænding strømforsyning (f.eks. en bærbar starthjælper). Ved starthjælp af Model Y ved hjælp af startkabler fra et andet køretøj, se producentens instruktioner for det pågældende køretøj.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Model Y kan ikke bruges til at starte en anden bil med startkabler. Dette kan medføre skader.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Undgå kortslutninger ved starthjælp af Model Y med startkabler. Tilslutning af kabler til de forkerte poler, ledninger der rører hinanden osv. kan medføre beskadigelse af Model Y.

Brug af startkabler på Lavspændingsbatteriet (blysyre)

Køretøjer produceret på Gigafactory i Shanghai før ca. oktober 2021 og på fabrikken i Fremont før ca. december 2021, er udstyret med et blysyrebatteri med lav spænding.

Ved starthjælp med startkabler af Model Y med en anden bil, se producentens instruktioner for den pågældende bil. Følgende instruktioner forudsætter, at du anvender en ekstern lavspænding-strømforsyning (f.eks. en bærbar starthjælper).

Animation, der viser følgende procedure.
 1. Åbn motorhjelmen (se Sådan åbnes motorhjelmen uden strøm).
 2. Fjern vedligeholdelsespanelet ved at trække det opad for at løsne de clips på beklædningen, der holder det på plads.
 3. Hvis køretøjet er udstyret med et HEPA-filter, skal du forsigtigt folde HEPA-filterets pakning mod fronten af køretøjet for at få adgang til lavspænding-batteriet.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Adgangspladsen ved lavspænding-batteriet er begrænset. Overvej at fjerne holdeclipsene fra den bageste afskærmning for at gøre adgangen lettere.
 4. Tilslut lavspænding-strømforsyningens røde positive (+) kabel til den røde positive (+) pol på lavspænding-batteriet.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Pas på
  For at undgå at beskadige Model Y, skal det undgås, at det positive kabel kommer i kontakt med andre metalkomponenter såsom batteribeslaget.
 5. Tilslut lavspænding-strømforsyningens sorte negative (-) kabel til den sorte negative (-) pol på lavspænding-batteriet.
 6. Tænd for den eksterne strømforsyning (se producentens instruktioner). Rør ved touchskærmen for at vække den.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Det kan tage flere minutter at få strøm nok til at vække touchskærmen.
 7. Når den eksterne lavspænding-strømforsyning ikke længere er nødvendig, skal begge kabler afmonteres fra polerne på batteriet startende med det sorte negative (-) kabel.
 8. Genmonter beklædningen på kabinens indtag ved at anbringe det i dets oprindelige position og trykke ned, indtil det sidder fast.
 9. Udskift vedligeholdelsespanelet ved at anbringe det i dets oprindelige position og trykke ned, indtil det sidder fast.
 10. Luk motorhjelmen.

Brug af startkabler på lavspændingsbatteriet (litiumion)

Køretøjer produceret på Gigafactory i Shanghai efter ca. oktober 2021 og på fabrikken i Fremont efter ca. december 2021 er udstyret med et litiumionbatteri med lav spænding.

 1. Åbn motorhjelmen (se Sådan åbnes motorhjelmen uden strøm).
 2. Fjern vedligeholdelsespanelet ved at trække det opad for at løsne de clips på beklædningen, der holder det på plads.
 3. Hvis køretøjet er udstyret med et HEPA-filter, skal du forsigtigt folde HEPA-filterets pakning mod fronten af køretøjet for at få adgang til lavspænding-polen.
  Billede, der viser en behandsket hånd, der folder HEPA-filterets pakning tilbage.
 4. Træk det sorte beslag tilbage for at se den positive pol. Fjern det røde dæksel og tilslut den eksterne lavspændingsstrømforsynings røde positive (+) kabel til den røde positive (+) pol.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Pas på
  For at undgå at beskadige køretøjet, må det positive kabel ikke berøre andre metalkomponenter.
  lavspændingsstrømforsyningens positive kabel tilsluttes til den positive pol.
 5. HEPA-filterbolten (vist herunder) fungerer som negativ (-) pol. Tilslut lavsspændingsstrømforsyningens sorte minuskabel (-) til den sorte HEPA-minuspol.
  lavspændingsstrømforsyningens minuskabel tilsluttes til minuspolen.
 6. Tilslut den eksterne lavsspændingsstrømforsynings sorte minuskabel (-) til
 7. Tænd kun for den eksterne strømforsyning (se producentens instruktioner) i 20 sekunder, og sluk eller afbryd derefter strømforsyningen.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Pas på
  Hvis du lader strømforsyningen være tilsluttet i mere end 20 sekunder, så vil lavspændingsbatteriet muligvis ikke kunne genoprette sig selv, og køretøjet vil muligvis ikke kunne skifte til køregear. Hvis det sker, skal du efter afbrydelse af strømforsyningen afbryde lavspændingsbatteriet og derefter tilslutte lavspændingsbatteriet igen for at muliggøre endnu et forsøg på selvgenoprettelse af batteriet.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Hvis du forsøger at aktivere transporttilstand (for at trække køretøjet op på en ladvogn), så er det ikke nødvendigt, at lavspændingsbatteriet genopretter sig selv. Lad strømforsyningen være tilsluttet, indtil køretøjet er blevet sikret.
 8. Åbn fordøren i førersiden og vent to minutter.
 9. Kontroller, at køretøjet kan skifte til køregear.
 10. Udskift vedligeholdelsespanelet ved at anbringe det i dets oprindelige position og trykke ned, indtil det sidder fast.
 11. Luk motorhjelmen.