Planlagt opladning og Planlagt afrejse

Skift mellem Planlagt afrejse og Planlagt opladning ved at trykke på Betjeningsknapper > Opladning > Skift til Planlagt opladning/Planlagt afrejse, når Model Y står i parkeringsgear (P).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Indstillingerne for Planlagt opladning/Planlagt afrejse er også tilgængelige på skærmbilledet for klimanlægget samt i Tesla-mobilappen.

Tænk på Planlagt opladning som "Hvornår vil jeg starte opladningen?" og tænk på Planlagt afrejse og opladning, når elpriserne er lave, som "Hvornår vil jeg have, at opladningen skal være afsluttet?"

Planlagt opladning kan benyttes sammen med Planlagt afrejseklargøring, men ikke sammen med Planlagt afrejse og opladning, når elpriserne er lave.

Indstillingerne for Planlagt opladning/Planlagt afrejse gemmes automatisk for hver enkelt lokation.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis du tilslutter Model Y med både Opladning, når elpriserne er lave og Planlagt opladning fravalgt, så vil dit køretøj begynde at oplade med det samme.

Sådan anvendes Planlagt opladning

Benyt Planlagt opladning for at angive et dagligt tidspunkt, hvor du gerne vil have, at Model Y påbegynder opladningen.

Når Planlagt opladning er valgt, skal funktionen aktiveres. Indstil derefter et dagligt tidspunkt, hvor opladningen skal starte.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Planlagt opladning starter opladning med det samme, hvis Model Y er tilsluttet i op til seks timer efter det planlagte starttidspunkt. Men, hvis Model Y er tilsluttet strøm seks timer efter det planlagte tidspunkt, går opladningen muligvis først i gang på det planlagte tidspunkt den efterfølgende dag.

Sådan anvendes Planlagt afrejse

Benyt Planlagt afrejse for at angive et dagligt tidspunkt, hvor du gerne vil have, at Model Y er klar til en køretur. Model Y beregner automatisk, hvornår det skal påbegynde klargøring og/eller opladning. Dette sikrer, at opladningen er fuldført og/eller klimaet i kabinen samt batteriet er klargjort til dit afrejsetidspunkt.

Når Planlagt afrejse: vises, skal du trykke på Planlægning for at angive et dagligt tidspunkt, hvor du gerne vil have, at Model Y er klar til en køretur. Angiv et tidspunkt, og tryk derefter på Indstillinger for at aktivere den ene eller begge af de følgende afrejsefunktioner. Når dit køretøj er tilsluttet med Opladning, når elpriserne er lave aktiveret, så vil køretøjet kortvarigt trække strøm (du vil muligvis kunne høre det klikke) for at beregne det nødvendige starttidspunkt for opladningen.

Når du har angivet dine ønskede indstillinger, skal du trykke på Indstil. Touchskærmen viser dit planlagte afrejsetidspunkt.

 • Klargøring opvarmer batteriet med henblik på forbedret ydeevne og sørger for en komfortabel kabinetemperatur ved det tidspunkt, du har angivet som afrejsetidspunkt.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Når Model Y ikke er tilsluttet, så vil klargøringsfunktionen stadig fungere, men kun hvis batteriets ladeniveau er over 20 %.
 • Opladning, når elpriserne er lave forsinker opladningen og starter den automatisk for at kunne afslutte opladningen inden dit planlagt afrejsetidspunkt, samtidig med at funktionen sørger for at oplade batteriet, når elpriserne er lave for at reducere energiomkostningerne. Tryk på Skift tidspunkt for Opladning, når elpriserne er lave for at tilpasse funktionen til det tidspunkt, hvor forsyningsselskabets lave elpriser ophører.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Vælger man Opladning, når elpriserne er lave, kan man reducere energiomkostningerne, også i markedsregioner hvor forsyningsselskaberne ikke tilbyder lavere elpriser uden for spidsbelastningsperioderne. Hvis opladningen f.eks. starter, lige så snart du tilslutter til elnettet, så vil opladningen muligvis blive afsluttet meget tidligere. Det giver batteriet mulighed for at blive afkølet til de omgivende temperaturer, og det kræver energi at varme det op igen inden dit afrejsetidspunkt. Derfor anbefales det at indstille Opladning, når elpriserne er lave til det samme tidspunkt som dit afrejsetidspunkt for at reducere energiforbruget, også selv om dit forsyningsselskab ikke tilbyder lavere elpriser uden for spidsbelastningsperioderne.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Hvis der ikke er tilstrækkelig tid til at nå opladningsgrænsen, så vil opladningen blive påbegyndt med det samme for at få ladet så meget op som muligt.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Nå opladningen er startet, og der ikke er tilstrækkelig tid til at afslutte opladningen, mens elpriserne er lave, så vil opladningen fortsætte, indtil opladningsgrænsen er nået.

Du kan begrænse Klargøring og Opladning, når elpriserne er lave til kun at være aktiv på hverdage.