Autopilotfunktioner

Dette emne beskriver, hvordan du aktiverer og bruger følgende funktioner til førerassistance.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Afhængigt af markedsregionen, køretøjskonfigurationen, de tilkøbte ekstrafunktioner og softwareversionen er dit køretøj muligvis ikke udstyret med følgende funktioner, eller en af funktionerne fungerer muligvis ikke præcist som beskrevet.
 • Adaptiv fartpilot: Ligesom traditionel fartpilot opretholder Adaptiv fartpilot en indstillet kørehastighed. Adaptiv fartpilot sænker dog også farten eller accelererer Model Y efter behov for at holde følgeafstanden fra køretøjet foran dig. Mens Adaptiv fartpilot er aktiveret, er du stadig ansvarlig for styringen af Model Y (se Adaptiv fartpilot).
 • Autostyring: Ligesom Adaptiv fartpilot opretholder Autostyring en indstillet hastighed (hvis der ikke er et køretøj foran dig) eller en indstillet følgeafstand (hvis der er et køretøj foran dig). Derudover registrerer Autostyring vognbanemarkeringer, vejkanter og tilstedeværelsen af køretøjer og genstande for intelligent at holde Model Y i dens kørebane (se Autostyring).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Autostyring er en BETA-funktion.
 • Automatisk vognbaneskift: Når du aktiverer et blinklys, når Autostyring er aktiveret, flytter Automatisk vognbaneskift Model Y til den tilstødende bane i den retning, som angives med blinklyset (se Automatisk vognbaneskift).
 • Naviger med Autopilot: Naviger med Autopilot er baseret på funktionerne i Adaptiv fartpilot og Autostyring. Mens Autostyring er aktiv, giver Naviger med Autopilot Model Y mulighed for at foreslå og, hvis funktionen er konfigureret til det, automatisk at skifte vognbane for at passere andre køretøjer og følge navigationsruten (se Naviger med Autopilot).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Naviger med Autopilot er en BETA-funktion.
Adaptiv fartpilot og Autostyring bruger oplysninger fra kameraerne på Model Y til at registrere vognbaneafmærkninger og vejkanter samt andre køretøjer og trafikanter omkring Model Y.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Sørg for, at alle kameraer er rene og ikke blokerede før hver kørsel og før brug af autopilotfunktioner (se Rengøring af et kamera). Beskidte kameraer og sensorer (ekstraudstyr) såvel som miljøforhold som f.eks. regn og falmede banemarkeringer kan påvirke Autopilot-ydelsen. Hvis et kamera er blokeret eller blændet, viser Model Y en meddelelse på touchskærm, og autopilotfunktionerne er muligvis ikke tilgængelige. For yderligere oplysninger vedrørende specifikke alarmer, se Fejlfindingsadvarsler.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Det er dit ansvar at sætte dig ind i begrænsningerne for Autopilot og de situationer, hvor føreren skal reagere. For yderligere oplysninger henvises til Begrænsninger og advarsler.

Autopilotindstillinger

Inden du bruger autopilotfunktionerne skal du tilpasse, hvordan de fungerer ved at trykke på Betjeningsknapper > Autopilot.
 • Indstilling af hastighed: Du kan vælge, om Autopilot skal aktiveres ved den aktuelt registrerede hastighedsgrænse eller din aktuelle kørehastighed. Tryk på Betjeningsknapper > Autopilot > Indstil hastighed, og vælg enten Hastighedsbegrænsning eller Aktuel hastighed.
 • Forskydning: Hvis du vælger Hastighedsbegrænsning, kan du angive en forskydning ved at trykke på Indstilling af hastighedsafvigelse. Du kan vælge Fast (kørehastigheden justeres efter en specifik hastighed på alle veje) eller en Procentdel (kørehastigheden justeres som en procentdel af den registrerede hastighedsgrænse for den pågældende vej).
 • Aktivering af autopilot: Vælg, hvordan Autostyring skal aktiveres. Hvis indstillet til Træk én gang aktiveres både Adaptiv fartpilot og Autostyring, når du trækker ned i kørekontaktarmen en enkelt gang. Hvis indstillet til Træk to gange skal du trække ned i kørekontaktarm to gange hurtigt efter hinanden for at aktivere Autostyring.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Aktivering af autopilot skal være indstillet til Træk to gange, hvis du vil bruge Adaptiv fartpilot uafhængigt af Autostyring.
 • Lyd for grønt trafiklys: Hvis funktionen er aktiveret, så lyder der en klokkelyd, når du holder og venter ved et rødt trafiklys og trafiklyset skifter til grønt. Hvis du ikke anvender Adaptiv fartpilot aktivt, og du holder og venter ved et rødt trafiklys, og der holder en bil foran dig, så vil der lyde en klokkelyd, når bilen foran dig begynder at køre.

Adaptiv fartpilot

Adaptiv fartpilot er altid aktiveret.

Ikon, der viser den indstillede hastighed.
Når Adaptiv fartpilot er tilgængelig, men ikke aktiveret, så viser touchskærm kørehastigheden med gråt. Tallet, der vises, angiver den hastighed, der vil blive indstillet, når du aktiverer Adaptiv fartpilot.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
På veje hvor kortdataene afgør, at en betinget hastighedsbegrænsning bliver håndhævet (f.eks. en hastighedsbegrænsning baseret på tidspunkt eller vejrforhold), vil der blive vist en sekundær hastighedsbegrænsning under den primære hastighedsbegrænsning. Det er førerens ansvar at afgøre, om den betingede hastighedsbegrænsning aktuelt bliver håndhævet og i så fald justere kørehastigheden i overensstemmelse dermed.
Ikon, der viser den indstillede hastighed.
Når Adaptiv fartpilot aktivt kører ved en indstillet hastighed, så bliver hastigheden markeret med blå tekst.
For at aktivere Adaptiv fartpilot, når funktionen er tilgængelig (bilens statusområde på touchskærmen viser det grå kørehastighedsikon), skal du trække ned i kørekontaktarmen én gang og derefter slippe speederpedalen for at tillade Adaptiv fartpilot at opretholde kørehastigheden. Du kan til hver en tid træde på speederen for midlertidigt at tilsidesætte den indstillede kørehastighed.
Billede af kørekontaktarmen med en pil, der peger nedad.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis Aktivering af autopilot er indstillet til Træk én gang, så vil Autostyring (som omfatter Adaptiv fartpilot) også blive aktiveret, hvis du trækker ned i kørekontaktarmen en enkelt gang. Tryk på Betjeningsknapper > Autopilot > Aktivering af autopilot, og vælg Træk to gange for at kunne bruge Adaptiv fartpilot uafhængigt af Autostyring, når du trækker ned i kørekontaktarmen en enkelt gang.

Hvis du vil have, at der skal lyde en klokkelyd, når du aktiverer eller annullerer adaptiv fartpilot, skal du trykke på Betjeningsknapper > Autopilot > Lyd for adaptiv fartpilot.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Adaptiv fartpilot er kun beregnet som en komfortfunktion – det er ikke et system til advarsel om eller afværgelse af kollisioner. Det er dit ansvar at være opmærksom, køre sikkert og til enhver tid bevare kontrollen over køretøjet. Stol ikke udelukkende på, at Adaptiv fartpilot kan bremse Model Y tilstrækkeligt. Hold altid øje med vejen forude, og vær hele tiden klar til at gribe ind. I modsat fald kan det medføre alvorlige personskader eller dødsfald. For yderligere oplysninger henvises til Begrænsninger og advarsler.

Autostyring

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Afhængigt af markedsregionen, køretøjskonfigurationen, de tilkøbte ekstrafunktioner og softwareversionen er dit køretøj muligvis ikke udstyret med Autostyring, eller funktionen fungerer muligvis ikke præcist som beskrevet.

Sådan aktiveres Autostyring:

 1. Tryk på Betjeningsknapper > Autopilot > Autopilotfunktioner > Autostyring (Beta).
 2. Når du omhyggeligt har læst og forstået pop op-vinduet, skal du trykke på Ja.
ikon med et gråt rat.
Som angivelse af at autostyring er tilgængelig (men ikke aktivt styrer Model Y) viser det øverste hjørne af touchskærmen et gråt autostyringsikon ved siden af køregearet. I situationer, hvor Autostyring midlertidigt ikke er tilgængelig, forsvinder ikonet Autostyring. (Hvis for eksempel din kørehastighed ikke er inden for den hastighed, der kræves for, at Autostyring kan fungere.)
For at indlede Autostyring flytte kørekontaktarmen helt ned to gange hurtigt efter hinanden.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis indstillingen for Aktivering af autopilot er indstillet Træk én gang, så vil autostyring blive aktiveret, hvis du trækker ned i kørekontaktarmen en enkelt gang (se Autopilotindstillinger).
en pil, der peger hen mod dørhåndtaget

Autostyring bekræfter aktivering med en klokkelyd og viser kortvarigt en meddelelse på touchskærmfor at påminde dig om at holde øje med vejen og have dine hænder på rat.

ikon med et blåt rat
Som angivelse af, at Autostyring nu er aktiveret, viser touchskærm ikonet for Autostyring med blåt.
Hvis Autostyring registrerer vognbanemarkeringer, vil vognbanen også blive vist i blåt på touchskærm.

Når Autostyring er aktiv, er Adaptiv fartpilot også aktiv.

I situationer, hvor hastighedsbegrænsningen ikke kan registreres, når Autostyring er aktiveret, reducerer Autostyring kørehastigheden og begrænser den indstillede kørehastighed til 70 km/t. Selv om du manuelt kan accelerere op over den begrænsede hastighed, bremser Model Y ikke i tilfælde af registrerede forhindringer, så længe du træder speederpedalen ned. Autostyring reducerer farten til den begrænsede hastighed, når du slipper speederen. Når du forlader vejen eller frakobler Autostyring ved hjælp af rat, kan du øge den indstillede hastighed igen.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Styring er begrænset, når Autostyring er aktiveret. Derfor vil Model Y muligvis ikke kunne håndtere skarpe sving. Vær derfor altid parat til at overtage kontrollen med køretøjet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Autostyring er en hjælpefunktion, der kræver, at du holder begge hænder på rattet. Hold altid hænderne på rat, vær opmærksom på vejforhold og omgivende trafik, og vær altid parat til at reagere øjeblikkeligt. Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre beskadigelse af ejendele samt personskade eller dødsfald. Det er dit ansvar at sætte dig ind i begrænsningerne ved Autostyring og de situationer, hvor det muligvis ikke fungerer som forventet. For yderligere oplysninger henvises til Begrænsninger og advarsler.

Automatisk vognbaneskift

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Afhængigt af markedsregionen, køretøjskonfigurationen, de tilkøbte ekstrafunktioner og softwareversionen er dit køretøj muligvis ikke udstyret med Automatisk vognbaneskift, eller funktionen fungerer muligvis ikke præcist som beskrevet.

Hvis du aktiverer et blinklys, mens Autostyring er aktiv, bevæger Model Y sig ind i den tilstødende vognbane i den retning, som blinklyset angiver, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

 • Blinklyset er slået til.
 • Vognbanemarkeringer indikerer, at vognbaneskift er tilladt.
 • Automatisk vognbaneskift registrerede dine hænder på rat.
 • Halvvejs gennem vognbaneskiftet skal Model Y registrere den ydre vognbanemarkering i den ønskede vognbane. Hvis vognbanemarkeringen ikke registreres, afbrydes vognbaneskiftet, og Model Y vender tilbage til den oprindelige vognbane.
 • Kameraets/kameraernes synsfelt er ikke blokeret.
 • Model Y registrerer ikke et køretøj i dens blinde vinkel, eller et køretøj eller en forhindring op til midten af den ønskede vognbane. Hvis et køretøj eller en anden forhindring registreres i den ønskede vognbane, vises den med rødt i visualiseringen på touchskærm og Model Y fuldfører ikke vognbaneskiftet, før det er sikkert at gøre det.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Automatisk vognbaneskift annulleres, hvis vognbaneskiftet ikke kan udføres i løbet af fem sekunder.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Selv om Autopilot er designet til at registrere køretøjer og forhindringer i tilstødende vognbaner, er det dit ansvar altid at kontrollere visuelt, at det er sikkert og hensigtsmæssigt at skifte til den ønskede vognbane. Hvis autopiloten ikke kan skifte vognbane på grund af utilstrækkelige data, viser touchskærm en række advarsler. Hold derfor altid øje med touchskærm, når du bruger automatisk vognbaneskift, og vær beredt på at styre Model Y manuelt.

Minimumkørehastigheden for Automatisk vognbaneskift kan ændre sig baseret på land, hastighed i tilstødende baner og andre faktorer. Vær altid parat til at overtage styringen manuelt og skifte bane. Under et automatisk vognbaneskiftet aktiveres overhalingsacceleration, så Model Y kan accelerere tættere på et forankørende køretøj (se Overhalingsacceleration).

Når du aktiverer et blinklys, flytter Autopilot Model Y en vejbane ad gangen. Hvis du vil flytte endnu en vognbane, skal du slå blinklyset til igen, når det første vognbaneskift er afsluttet.

Når Model Y skifter vognbane er det vigtigt at holde øje med, hvordan funktionen fungerer, ved at holde øje med kørebanen foran dig og med omgivelserne. Vær klar til at overtage styringen til enhver tid. Når du krydser til den tilstødende vognbane, viser touchskærm placeringen i den vognbane, som Model Y kører ind i.

Naviger med Autopilot

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Afhængigt af markedsregionen, køretøjskonfigurationen, de tilkøbte ekstrafunktioner og softwareversionen er dit køretøj muligvis ikke udstyret med Naviger med Autopilot, eller funktionen fungerer muligvis ikke præcist som beskrevet.

For at aktivere Naviger med Autopilot skal du trykke på Betjeningsknapper > Autopilot > Naviger med Autopilot (beta). For at tilpasse funktionen af Naviger med Autopilot i henhold til dine ønsker skal du derefter trykke på Tilpas Naviger med Autopilot:

 • Aktiver før hver tur: Vælg, om du automatisk vil aktivere Naviger med Autopilot for alle navigationsruter. Hvis Naviger med Autopilot er aktiveret, er knappen allerede aktiveret på den trinvise rutevejledning ved starten af hver tur.
 • Hastighedsbaseret vognbaneskift: Naviger med Autopilot er designet til at kunne udføre både rutebaserede og hastighedsbaserede vognbaneskift. Hastighedsbaserede vognbaneskift er valgfri. Du kan bruge indstillingen til at deaktivere hastighedsbaserede vognbaneskift eller til at angive, hvor aggressivt du vil have Naviger med Autopilot til at skifte vognbane for at opnå den indstillede kørehastighed (Mild, Average eller Mad Max).

Hvis Aktiver før hver tur er aktiveret, aktiveres Naviger med Autopilot automatisk, når:

 • Autostyring er aktiveret.
 • Du navigerer til en destination.
 • Du er på en motorvej med kontrolleret adgang.

Når knappen Naviger med Autopilot først er aktiveret, vises den på kortets trinvise rutevejledning, hver gang en navigationsrute er aktiv, og ruten omfatter mindst én motorvej med kontrolleret adgang.

Hvis Aktiver før hver tur er deaktiveret, skal du trykke på knappen Naviger med Autopilot over den trinvise rutevejledning for at aktivere den. Når først Naviger med Autopilot er valgt, aktiveres den, hver gang du aktiverer Autostyring.

Ikon for Naviger med Autopilot med et rat når funktionen ikke er aktiv
Ikonet for Naviger med Autopilot vises på listen med den trinvise rutevejledning, når du navigerer til en destination, og Naviger med Autopilot er tilgængelig, men ikke aktiv.
Aktivt ikon for Naviger med Autopilot med rat
Ikonet er blåt, hvis Naviger med Autopilot er aktiv. Hvis Aktiver før hver tur er aktiveret, vil ikonet Naviger med Autopilot være valgt, hver gang du starter navigation. Tryk på ikonet for at annullere Naviger med Autopilot og vende tilbage til Autostyring.

Når Naviger med Autopilot er aktiv, er knappen Naviger med Autopilot blå og touchskærm viser kørebanen som en enkelt blå linje foran Model Y:

Den trinvise rutevejledning viser ikonet for Autostyring ved siden af manøvrerne (for eksempel motorvejsfrakørsler), som Naviger med Autopilot vil udføre.

Når Naviger med Autopilot er aktiveret, foretager Model Y både hastighedsbaserede og rutebaserede vognbaneskift, når føreren har bekræftet handlingen.

 • Hastighedsbaserede vognbaneskift: Naviger med Autopilot skifter vognbane for at reducere køretiden til din destination. Hvis f.eks. Model Y er bagved et køretøj, der kører under den indstillede hastighed, vil Naviger med Autopilot bevæge sig ind i overhalingsbanen for at passere det. Hastighedsbaserede vognbaneskift er valgfri.
 • Rutebaserede vognbaneskift: Naviger med Autopilot skifter vognbane for at guide dig til din destination. Naviger med Autopilot vil f.eks. bevæge sig ind i frakørselsbanen, når Model Y nærmer sig frakørslen, der er specificeret af navigationsruten.

Når touchskærmviser en meddelelse, der beder dig om at bekræfte vognbaneskiftet, skal du aktivere det relevante blinklys. Hvis du ikke bekræfter vognbaneskiftet inden for 3 sekunder, afgives en lyd, der minder dig om, at Naviger med Autopilot kræver din bekræftelse for at skifte vognbane. Automatisk vognbaneskift annulleres, hvis vognbaneskiftet ikke kan udføres i løbet af fem sekunder.

Hvis du ignorerer et forslag om vognbaneskift, som er baseret på rute (f.eks. hvis du kører i den venstre vognbane, samtidig med at du nærmer dig en frakørsel i højre side af motorvejen), kan Naviger med Autopilot ikke manøvrere køretøjet ind på frakørslen, og navigationssystemet genberegner som følge heraf ruten til destinationen.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Det kan ske, at Naviger med Autopilot ikke altid forsøger at køre fra ved frakørsler eller at skifte vognbane, selv når afkørslen eller vognbaneskiftet er fastlagt af navigationsruten. Vær altid opmærksom, og vær klar til at styre ind på frakørslen manuelt, eller foretag et vognbaneskift for at være klar til eller køre fra ved en afkørsel eller udfletning.

Naviger med Autopilot aktiveres og deaktiveres på baggrund af den type vej, du kører på. Når Naviger med Autopilot er aktiveret, og du nærmer dig en frakørsel eller udfletning på din navigationsrute, aktiveres det rette blinklys, og Autostyring manøvrerer Model Y ind på frakørslen eller udfletningen.

Når du kører fra en motorvej med kontrolleret adgang, vender Naviger med Autopilot tilbage til Autostyring — der høres en lyd, og touchskærm viser banens afmærkninger med blåt (i stedet for en enkelt blå streg foran Model Y). Når Naviger med Autopilot deaktiveres, bliver Autostyring ved med at være aktiv. Vær altid klar til omgående at skride til handling.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Naviger med Autopilot er en funktion, hvor du skal holde begge hænder på rattet. Hold altid hænderne på rat, vær opmærksom på vejforhold og omgivende trafik, og vær altid parat til at reagere øjeblikkeligt. Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre beskadigelse af ejendele samt personskade eller dødsfald. Det er dit ansvar at sætte dig ind i begrænsningerne ved Naviger med Autopilot og de situationer, hvor det muligvis ikke fungerer som forventet. For yderligere oplysninger henvises til Begrænsninger og advarsler.

Sådan annullerer du Autopilot

Adaptiv fartpilot annulleres når:

 • Du flytter kørekontaktarmen opad.
  • FORSIGTIG: Hvis du flytter og holder kørekontaktarmen opad i mere end et sekund, skifter Model Y til frigear efter annullering af Autostyring.
 • Du træder på bremsepedalen.
 • Du overskrider 150 km/t.
 • Du skifter til Bak (R), Parkering (P) eller Frigear (N).
 • En dør åbnes.
 • Automatisk nødbremsning udløses (se Kollisionsadvarselsassistance).
 • Førerens sikkerhedssele udløses og/eller føreren forlader sædet.
Billede af kørekontaktarmen med en pil, der peger opad.

Når Adaptiv fartpilot annulleres, bliver kørehastighedsikonet på touchskærm gråt for at indikere, at Adaptiv fartpilot ikke længere er aktiv.

Autostyring deaktiveres, når en af ovenstående handlinger udføres. Desuden annulleres Autostyring, når:

 • Du overskrider 140 km/t.
 • Du drejer på rat (selv kun ganske lidt).
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Advarsel
  Hvis Aktivering af autopilot er indstillet til Træk to gange og Autostyring annulleres, fordi du drejede på rat, forbliver Adaptiv fartpilot aktiv. Hvis Aktivering af autopilot er indstillet til Træk én gang og Autostyring annulleres, fordi du drejede på rat, forbliver Adaptiv fartpilot aktiv.
 • Du reagerer ikke på gentagne påmindelser om at holde dine hænder på rattet og efterfølgende meddelelser på touchskærm (se Førerens opmærksomhed).

Når Autostyring annulleres, lyder der en alarmklokke, og ikonet for Autostyring bliver enten gråt for at indikere, at funktionen ikke længere er aktiv, eller forsvinder helt for at indikere, at funktionen ikke er tilgængelig for øjeblikket.

Naviger med Autopilot annulleres, når Autostyring annulleres, som beskrevet ovenfor. Desuden annulleres Naviger med Autopilot, når:
 • Du trykker på knappen Naviger med Autopilot på kortets trinvise rutevejledning. I så fald er Autostyring stadig aktiv.
 • Du forlader en vej med begrænset adgang. Når det sker er Autostyring stadig aktiv.

Når Naviger med Autopilot annulleres, men Autostyring forbliver aktiv, høres en lyd, og visualiseringen går fra en enkelt blå linje i kørebanen til to blå linjer på hver side af banen.

Når Adaptiv fartpilot eller Autostyring annulleres, vil Model Y ikke rulle frit videre. I stedet sørger regenerativ bremsning for at sænke hastigheden for Model Y på samme måde, som når du tager foden af speederen, mens du kører uden Adaptiv fartpilot aktiveret (se Regenerativ bremsning).

Når du bruger Autopilot

Når Adaptiv fartpilot er aktiv, og Autopilot holder en indstillet hastighed, er hastigheden fremhævet med blå tekst på touchskærm.

Når Autostyring er aktiv, er ikonet rat blåt, og vognbanemarkeringerne er fremhævet med blåt på visualiseringen. Når Naviger med Autopilot er aktiv, er knappen Naviger med autopilot blå og touchskærm viser kørebanen som en enkelt blå linje foran Model Y:

For at få vist yderligere oplysninger om vejbanen og dens omgivelser, f.eks. kørebaneafmærkninger, stoplys, genstande (som f.eks. skraldespande og pæle) skal du trykke på Betjeningsknapper > Autopilot > Visualiseringsvisning af fuldt selvkørende tilstand.

Hvis det ikke er muligt at registrere vognbanemarkeringer, kan Autostyring fastsætte kørebanen baseret på et køretøj, du følger. I de fleste tilfælde forsøger Autostyring at placere Model Y på midten af vognbanen. Der kan dog være situationer, hvor Autostyring følger en kurs, der er forskudt fra midten af banen (f.eks. ved registrering af autoværn).

Opretholdelse af den valgte hastighed

Når Autopilot er aktiveret, bevarer Model Y din indstillede, understøttede hastighed, når der ikke registreres et køretøj foran. Når der køres bag et køretøj, accelererer og decelererer Model Y efter behov for at bevare en valgt følgeafstand (se Justering af følgeafstanden), op til den indstillede hastighed.

Du kan til enhver tid accelerere manuelt ved at trykke på speederpedalen, men når du slipper pedalen, fortsætter Model Y med at køre med den indstillede hastighed.

Model Y tilpasser også den understøttede hastighed for fartpiloten, når du kører ind i eller ud af et sving.

Når Model Y aktivt sænker farten for at opretholde den valgte afstand fra det forankørende køretøj, tændes bremselyset. Du vil muligvis bemærke, at bremsepedalen bevæger sig en smule. Når Model Y accelererer, bevæger speederen sig dog ikke.

Ændring af den valgte hastighed

Rul op på det højre rullehjul for at øge den indstillede hastighed eller ned for at sænke den.

Du kan også ændre kørehastigheden til den aktuelle hastighedsgrænse (inklusive forskydninger, du har angivet), ved enten at:

 • Skubbe kørekontaktarmen nedad og holde den der kortvarigt.
 • Trykke og kortvarigt holde på hastighedsgrænsen på touchskærmen, indtil du ser en ændring af hastigheden.
Billede, der viser et zoomfelt hen mod højre rullehjul med pile, der går op og ned på rullehjulet.

Der går muligvis nogle sekunder, før Model Y har nået den nye kørehastighed.

Justering af følgeafstanden

Du kan justere følgeafstanden, der skal holdes mellem Model Y og køretøjet foran dig, ved at trykke rattets højre rulleknap til venstre eller højre.

Den tætteste følgeafstand er 2.

Billede, der viser et zoomfelt hen mod højre rullehjul med pile, der går til venstre og højre på rullehjulet.

Hver indstilling svarer til en tidsbaseret afstand, der repræsenterer, hvor lang tid det tager Model Y at nå fra sin nuværende position til kofangeren på det forankørende køretøj. Autopilot bevarer indstillingen indtil du ændrer den.

Når du justerer følgeafstanden, viser touchskærmen den aktuelle indstilling.

Screenshot af to biler med en måling mellem dem og tallet "3".

Stop og langsommere hastighed

Når din bil bevæger sig med en betydeligt højere hastighed end biler i de tilstødende baner, reducerer Model Y automatisk kørehastigheden. Dette er især nyttigt i situationer med tung trafik, eller når bilerne hele tiden skifter bane. Når Model Y registrerer andre køretøjer, der kører markant langsommere, så fremhæver touchskærm de tilstødende vognbaner med pile og registrerede køretøjer med gråt, og Model Y sænker kørehastigheden efter behov. For at omgå denne funktion midlertidigt skal du træde på speederen.

Når du følger et køretøj, bliver Autopilot ved med at være aktiv ved lave hastigheder, også når Model Y stopper helt. For eksempel forbliver Autopilot aktiv, selv om Model Y sænker farten til et fuldstændigt eller næsten fuldstændigt stop i tæt trafik med hyppige stop på en motorvej. Når trafikken begynder at bevæge sig hurtigere, accelererer Autopilot igen op til den indstillede hastighed.

Nogle gange, hvis Model Y er stoppet helt, sættes Autopilot på pause. Hvis det sker, skal du trykke kort på speederen for at genoptage kørslen.

Ikon med et "H" inde i en cirkel med halvcirkler på hver side af cirklen.
Når HOLD-status er aktiv, viser touchskærm ikonet HOLD og en meddelelse, der angiver, at du skal genoptage kørsel med fartpilot.

Model Y skifter til HOLD-tilstand, når Autopilot er aktiveret under følgende omstændigheder:

 • Model Y har holdt stille i 5 minutter.
 • Model Y registrerer en fodgænger i nærheden (tilstanden HOLD kan ophøre, når fodgængeren ikke længere registreres).
 • Model Y mister pludselig udsynet til køretøj foran.
 • En forhindring registreres foran Model Y.

Kørsel med fartpilot i nærheden af eller på frakørsler

Når du kører med fartpilot i nærheden af en frakørsel på en vej med begrænset adgang og aktiverer blinklyset på vej hen mod frakørslen, antager Autopilot, at du drejer fra og begynder at tage farten af Model Y. Hvis du ikke tager frakørslen, genoptager Autopilot kørsel med fartpilot ved den indstillede hastighed.

I et område med højrekørsel sker dette kun, når du aktiverer det højre blinklys under kørsel i vognbanen yderst til højre inden for 50 meter fra en frakørsel. Det samme gælder områder med venstrekørsel, hvis du aktiverer venstre blinklys, når du kører i inderste venstre vognbane inden for 50 meter fra en frakørsel.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis Naviger med autopilot er aktiv, vil Model Y udføre et rutebaseret vognbaneskift for at komme ind i frakørslen og tage frakørslen efter behov for at følge navigationsruten.

Når Adaptiv fartpilot er aktiveret ved en motorvejsudfletning eller motorvejsfrakørsel, kan systemet i nogle regioner reducere den hastighed, du har indstillet, i intervaller på 5 km/t, så din hastighed muligvis bliver reduceret helt ned til 40 km/t, så den bedre matcher den hastighed, som andre Tesla-køretøjer har rapporteret, at de har kørt med det samme sted. For at tilsidesætte denne indstilling og fortsætte med at køre ved den hastighed, du har angivet, skal du træde på speederpedalen. Den nye indstillede hastighed opretholdes, så længe du kører i motorvejsudfletningen eller på motorvejsfrakørslen (medmindre du tilsidesætter den eller annullerer Autopilot). Når du har passeret motorvejsudfletningen eller motorvejsfrakørslen, så vil den indstillede hastighed muligvis returnere til den tidligere indstilling eller skifte til en anden hastighed efter behov baseret på den nye placering. Hvis du f.eks. fletter ind på en anden motorvej, vil den indstillede kørehastighed returnere til den tidligere indstillede hastighed, som var i brug før kørsel på udfletningen.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
I nogle tilfælde (hvis der f.eks. er utilstrækkelige data), så vil Adaptiv fartpilot muligvis ikke automatisk reducere den indstillede hastighed i motorvejsudfletninger eller på motorvejsfrakørsler. Stol ikke på, at Adaptiv fartpilot kan fastlægge en passende kørehastighed. Tesla anbefaler, at du kører med en hastighed, der er sikker baseret på vejforholdene, og som ligger inden for hastighedsgrænserne.

Når du kører ind på en tilkørselsrampe til en vej med begrænset adgang, så vil Autopilot automatisk justere den indstillede kørehastighed til hastighedsgrænsen på motorvejen inklusive eventuelle afvigelser, som du har indstillet. Hvis Naviger med Autopilot er aktiveret, deaktiveres funktionen, når du forlader motorvejen med kontrolleret adgang (se Sådan annullerer du Autopilot). I så fald er Autostyring stadig aktiv.

Overhalingsacceleration

Aktiver blinklyset et øjeblik for at accelerere Model Y mod køretøjet foran. Hvis du kortvarigt holder blinklysarmen oppe eller nede, kan du hurtigt accelerere op til din indstillede hastighed uden at træde på speederen når:

 • Adaptiv fartpilot er aktiveret og registrerer et forankørende køretøj.
 • Der registreres ingen genstande eller køretøjer i den ønskede vognbane.
 • Model Y kører under den valgte hastighed, men over 72 km/t.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis Autostyring er aktiv, og du aktiverer blinklyset helt, skifter Model Y vognbane automatisk (se Automatisk vognbaneskift).

Model Y stopper med at accelerere, når du når din indstillede kørehastighed, hvis det tager for lang tid at skifte vognbane, eller hvis Model Y kommer for tæt på køretøjet foran. Model Y stopper også med at accelerere, hvis du deaktiverer blinklyset.

Når du kører med 80 km/t eller hurtigere, så skal Model Y befinde sig i en overhalingsbane for at overhale et andet køretøj. Hvis du kører i en ikke-overhalingsbane (altså i banen til højre for et køretøj ved højrekørsel eller til venstre for et køretøj ved venstrekørsel), forhindrer Adaptiv fartpilot dig i at overhale andre køretøjer. Model Y sænker i stedet farten for at tilpasse sig køretøjets hastighed, som om den befinder sig i den samme vognbane. Hvis du træder på speederen for at overhale et køretøj, vil Adaptiv fartpilot lade dig fortsætte med at overhale køretøjer, mens du kører i ikke-overhalingsbanen, indtil du enten skifter bane eller annullerer og genoptager kørslen (derefter vil fartpiloten igen forhindre dig i at overhale køretøjer i en ikke-overhalingsbane). Du er ansvarlig for at overholde regler og gældende lokal lovgivning vedrørende overhaling af andre trafikanter og brugen af ikke-overhalingsbaner.

Stoplys- og stopskiltadvarsel

Når Autopilot er aktiveret, viser Model Y en advarsel på touchskærm, og der lyder en klokke, hvis funktionen registrerer, at du er ved at overse et rødt stoplys eller et stopskilt. Hvis dette sker, skal du ØJEBLIKKELIGT FORETAGE EN UNDVIGEMANØVRE!

De visuelle og hørbare advarsler annulleres efter få sekunder, eller når du træder på bremsepedalen, alt efter hvad der kommer først.

Stoplys- og stopskiltadvarsel giver kun advarsler. Den forsøger ikke at sætte farten ned eller stoppe Model Y ved røde trafiklys, stopskilte, kørebaneafmærkninger, osv. Hvis din bil er udstyret med trafiklys- og stopskiltkontrol, kan du aktivere denne funktion for at stoppe automatisk Model Y ved trafiklys og stopskilte (se Trafiklys- og stopskiltkontrol).

Udrykningskøretøjer

Hvis funktionen er tilgængelig i din markedsregion, reducerer Model Y automatisk kørehastigheden, når lys fra et udrykningskøretøj registreres, når du bruger Autostyring om natten på en motorvej. Når det sker, viser touchskærm en meddelelse, der informerer dig om den langsommere hastighed. Du hører også en klokke, og du får vist en påmindelse om at holde dine hænder på rat. Når registreringen af lys passerer eller ophører med at kunne ses, genoptager Autopilot din kørehastighed. Alternativt kan du trykke på speederen for at genoptage din kørehastighed.

Stol aldrig udelukkende på at Autopilot-funktioner registrerer tilstedeværelsen af udrykningskøretøjer. Model Y registrerer muligvis ikke lys fra udrykningskøretøjer. Hold øje med din kørebane, og vær altid parat til at tage øjeblikkelig handling.

Førerens opmærksomhed

Autostyring bestemmer, hvordan det er bedst at styre Model Y. Når Autostyring er aktiv, kræver det, at du holder i rattet. Hvis systemet ikke registrerer dine hænder på rattet i et stykke tid, vil et blåt lys blinke øverst på området for køretøjets status på touchskærm, og følgende meddelelse vises:

Læg hænderne på rattet
Drej rattet med let drejekraft

Når Autostyring har registreret dine hænder, forsvinder meddelelsen, og systemet genoptager normal betjening. Autostyring registrerer dine hænder, idet der registreres en let modstand på rattet, når det drejes, eller når du manuelt drejer rattet meget let (uden tilstrækkelig kraft til at overtage styringen). Autostyring registrerer også dine hænder, hvis du aktiverer et blinklys eller bruger en knap eller et rullehjul på rattet.

Autostyring forudsætter, at du er opmærksom på dine omgivelser og hele tiden er forberedt på at overtage styringen. Hvis Autostyring stadig ikke registrerer dine hænder på rattet, blinker lyset på området for køretøjets status på touchskærm hurtigere, og der afgives en lyd.

Hvis du fortsætter med at ignorere Autostyrings anmodninger om at bruge let kraft på rattet, så vil Autostyring blive deaktiveret på resten af turen, og følgende meddelelse med en opfordring om at køre manuelt vil blive vist.

Udråbstegn med en trekant
Autostyring utilgængelig resten af turen. Hold rat inde for at køre manuelt.

Resten af turen skal du styre manuelt. Autostyring vil være tilgængelig igen på din næste køretur (efter du er stoppet og har sat Model Y i Park).

Hvis du ikke genoptager manuel styring, udsender Autostyring en konstant alarmklokke, tænder advarselsblinket og fortsætter med at tage farten af køretøjet, indtil det stopper.

Midlertidig afbrydelse af Autostyring

Brug af Autostyring afbrydes midlertidigt, hvis forkert brug registreres.

Hvis du eller en anden fører af din bil modtager fem tvungne afbrydelser af Autopilot, afbrydes brug af Autostyring midlertidigt i en uge. En tvungen afbrydelse er, når autopilotsystemet deaktiveres for den resterende del af en tur, efter at føreren har modtaget flere hørbare og visuelle advarsler om uopmærksomhed. Afbrydelser iværksat af føreren tæller ikke som forkert brug.

Du kan se, hvor mange afbrydelser der er tilbage, før adgang til Autostyring afbrydes midlertidigt, ved at trykke på Betjeningsknapper > Autopilot.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis din adgang til Autostyring afbrydes, kan du stadig bruge Adaptiv fartpilot, og alle aktive sikkerhedsfunktioner er stadig aktive.

Overtag straks styringen

I situationer hvor Autostyring ikke kan styre Model Y, vil Autostyring aktivere en alarmklokke og vise følgende meddelelse på touchskærmen.

Udråbstegn med en trekant
Autostyring afbrydes

Når du får vist følgende meddelelse OVERTAG OMGÅENDE STYRINGEN.