Viskerblade, dyser og væske

Påfyldning af forrudesprinklervæske

Den eneste beholder, som du kan hælde væske i, er forrudesprinklervæskebeholderen, der er placeret bag det forreste bagagerum. Der vises en meddelelse på touchskærmen, når væskestanden er lav.

Sådan påfylder du sprinklervæske:

 1. Åbn motorhjelmen.
 2. Rengør omkring påfyldningshætten, før du åbner den for at forhindre, at der kommer snavs ned i beholderen.
 3. Åbn påfyldningshætten.
 4. Fyld beholderen, samtidig med at du undgår at spilde, indtil væskeniveauet er synligt umiddelbart under påfyldningsstudsen. Beholderen har en kapacitet på 4,5 liter.
  Påfyldningshætte med zoomfelt, der viser den ønskede mængde.
 5. Tør straks eventuelt spild op, og vask det berørte område med vand.
 6. Sæt påfyldningshætten på igen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Brug kun ethanolbaseret sprinklervæske beregnet til biler. Brug af andre væsker, såsom ubehandlet vand, kan resultere i bakterievækst i klimaanlægget, som resulterer i lugt eller potentielle skader, som ikke er dækket af garantien.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Nogle nationale eller lokale love begrænser brugen af flygtige organiske forbindelser (VOC). VOC bruges som frostvæske i mange sprinklervæsker. Brug kun sprinklervæske med begrænset VOC-indhold, hvis væsken er i stand til at modstå frost i alle de klimaer, hvor du kører Model Y.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Lokal lovgivning forbyder anvendelsen af methanolbaseret sprinklervæske. Anvend i stedet ethanolbaseret sprinklervæske.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Påfyld ikke sprinklervæske, som indeholder vand- eller insektafvisende midler. Disse væsketyper kan give striber og danne en fedtet hinde på forruden og medføre støj fra vinduesviskerne.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Ved temperaturer under 4 °C skal du bruge frostsikret sprinklervæske. Hvis du bruger en ikke-frostsikker sprinklervæske i koldt vejr, er der risiko for, at der dannes is på forruden, så du ikke kan se gennem den.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Sprinklervæske kan irritere øjne og hud. Læs og overhold instruktionerne fra producenten af sprinklervæske.

Kontrol og rengøring af viskerblade

Rengør kanten på viskerbladene med jævne mellemrum, og kontroller, at gummiet ikke har revner eller rifter eller en ru overflade. Udskift straks et beskadiget viskerblad, så det ikke beskadiger glasset og forhindrer et godt udsyn.

Forurenende stoffer på forruden eller på viskerbladene kan forringe viskerbladenes effektivitet. Forurenende stoffer omfatter is, voksrester fra bilvask, vand- og/eller insektafvisende sprinklervæske, fugleklatter, harpiks og andre organiske stoffer.

Følg disse retningslinjer for rengøring:

 • Rengør forruden og viskerbladene med sprinklervæske, isopropylalkohol eller et glaspudsemiddel, som ikke indeholder slibemiddel og er godkendt til brug på glas og gummi i biler. Uhensigtsmæssige produkter kan beskadige forruden og danne trafikfilm på ruden.
 • Løft viskerarmen en smule fra forruden – lige akkurat nok til, at bladet er tilgængeligt. Løft ikke en viskerarm mere, end den er beregnet til.

Udskift viskerbladene, hvis de stadig ikke fungerer optimalt, når du har rengjort dem.

Udskiftning af viskerblade

Det anbefales at udskifte viskerbladene mindst én gang om året for at sikre, at de fungerer optimalt. Nye viskerblade skal opfylde følgende kriterier:
 • Viskerbladet i førersiden skal være 650 mm langt, og viskerbladet i passagersiden skal være 500 mm langt.
 • Sørg for, at stikket på det nye viskerblad er det samme som på det oprindelige viskerblad. Andre typer stik vil muligvis umuliggøre tilslutning af det nye viskerblad til køretøjets viskerarm.

Du kan købe nye viskerblade fra Tesla-butikken.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Monter altid kun nye blade, som er magen til de oprindelige blade. Brug af forkerte blade kan beskadige viskersystemet og forruden.
Sådan udskifter du viskerbladene:
 1. Skift til parkeringsgear (P), og sluk for viskerne.
 2. Tryk på Betjeningsknapper > Service > Service af vinduesviskere for at flytte viskerne til serviceposition.
 3. Løft viskerarmen en smule fra forruden – lige akkurat nok til, at bladet er tilgængeligt.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Pas på
  Viskerbladene låses ikke fast i en løftet stilling. Løft ikke en viskerarm mere, end den er beregnet til.
 4. Placer et håndklæde mellem viskerarmen og forruden for at undgå at ridse forruden eller at lave revner i den.
 5. Hold viskerarmen, og tryk på låsetappen, mens du skubber viskeren ned ad armen.
  Zoomfelt af viskerbladet med en pil, der peger hen mod tappen og en anden pil, der angiver, at de skal trækkes fra hinanden
 6. Anbring det nye viskerblad på viskerarmen, og skub det ned mod viskerarmens modsatte ende, indtil det låses på plads.
 7. Slå Service af vinduesviskere fra for at få viskerne tilbage til deres normale position.

Rengøring af sprinklerdyser

Hvis en af sprinklerne tilstoppes, skal du fjerne snavs fra dyserne med et stykke tyndt ståltråd.

Zoomfelt med sprinklerdyser, der peger på bladets underside
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Undlad at betjene sprinklerne under rengøring Model Y. Sprinklervæske kan irritere øjne og hud. Læs og følg producentens anvisninger.