Viskerblade og sprinklerdyser

Kontrol og rengøring af viskerblade

Rengør kanten på viskerbladene med jævne mellemrum, og kontroller, at gummiet ikke har revner eller rifter eller en ru overflade. Udskift straks et beskadiget viskerblad, så det ikke beskadiger glasset og forhindrer et godt udsyn.

Forurenende stoffer på forruden eller på viskerbladene kan forringe viskerbladenes effektivitet. Forurenende stoffer omfatter is, voksrester fra bilvask, vand- og/eller insektafvisende sprinklervæske, fugleklatter, harpiks og andre organiske stoffer.

Følg disse retningslinjer for rengøring:

 • Rengør forruden og viskerbladene med sprinklervæske, isopropylalkohol eller et glaspudsemiddel, som ikke indeholder slibemiddel og er godkendt til brug på glas og gummi i biler. Uhensigtsmæssige produkter kan beskadige forruden og danne trafikfilm på ruden.
 • Løft viskerarmen en smule fra forruden – lige akkurat nok til, at bladet er tilgængeligt. Løft ikke en viskerarm mere, end den er beregnet til.

Udskift viskerbladene, hvis de stadig ikke fungerer optimalt, når du har rengjort dem.

Udskiftning af viskerblade

Det anbefales at udskifte viskerbladene mindst én gang om året for at sikre, at de fungerer optimalt.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Monter altid kun nye blade, som er magen til de oprindelige blade. Brug af forkerte viskerblade kan og forårsage skader på viskersystemet og forruden.

Sådan udskifter du viskerbladene:

Animeret video, der viser, hvordan viskerbladene udskiftes
 1. Skift til parkeringsgear (P), og sluk for viskerne.
 2. Tryk på Betjeningsknapper > Service > Service af vinduesviskere > TIL for at flytte viskerne til serviceposition.
 3. Løft viskerarmen en smule fra forruden – lige akkurat nok til, at bladet er tilgængeligt.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Pas på
  Viskerbladene låses ikke fast i en løftet stilling. Løft ikke en viskerarm mere, end den er beregnet til.
 4. Placer et håndklæde mellem viskerarmen og forruden for at undgå at ridse forruden eller at lave revner i den.
 5. Hold viskerarmen, og tryk på låsetappen, mens du skubber viskeren ned ad armen.
 6. Anbring det nye viskerblad på viskerarmen, og skub det ned mod viskerarmens modsatte ende, indtil det låses på plads.
 7. Slå Service af vinduesviskere fra for at få viskerne tilbage til deres normale position.

Rengøring af sprinklerdyser

Hvis en af sprinklerne tilstoppes, skal du fjerne snavs fra dyserne med et stykke tyndt ståltråd.

Zoomfelt med sprinklerdyser, der peger på bladets underside
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Undlad at betjene sprinklerne under rengøring Model Y. Sprinklervæske kan irritere øjne og hud. Læs og følg producentens anvisninger.