Traction Control

Sådan fungerer det

Traction control-systemet overvåger løbende hastigheden for forhjulene og baghjulene. Hvis Model Y mister vejgreb, minimerer traction control-systemet hjulspind ved at styre bremsetrykket og motoreffekten. Som standard er traction control-systemet aktiveret. Under normale forhold bør det forblive aktiveret for at give maksimal sikkerhed.

Gult ikon med køretøj set bagfra med snoede dækmærker
Denne gule indikator blinker på touchskærmen, når traction control-systemet aktivt styrer bremsetrykket og motoreffekten for at minimere hjulspind. Hvis indikatoren bliver ved med at lyse, er der registreret en fejl i traction control-systemet. Kontakt Tesla Service.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Traction control kan ikke forebygge kollisioner i forbindelse med farlig kørsel eller skarpe sving ved høje hastigheder.

Sådan deaktiveres traction control

Under normale forhold bør traction control-systemet forblive aktiveret. Sluk kun funktionen i situationer, hvor du bevidst ønsker hjulspind, f.eks.:

  • Ved start på en løs overflade med eksempelvis grus eller sne.
  • Ved kørsel i dyb sne, sand eller mudder.
  • Ved opkørsel fra et dybt hul eller hjulspor.
  • Terrænkørsel.

På køretøjer med baghjulstræk skal du deaktivere traction control og tillade hjulspind ved at trykke på Betjeningsknapper > Pedaler og styring > Slipstart.

På køretøjer med firehjulstræk kan du vælge en af disse funktioner afhængigt af forholdene:

  • Slipstart er designet til at gøre det nemmere at få Model Y fri, når den sidder fast i mudder, sne, is osv. Når Slipstart aktiveres, tillades hjulspind, og Model Y kan derfor komme fri, når hjulene sidder fast.
  • Assistance ved terrænkørsel er designet til at levere generelle forbedringer ved terrænkørsel. Udover at tillade hjulspind afbalancerer Off-Road Assist momentet mellem forreste og bageste motorer for at optimere trækkraften. Off-Road Assist forbedrer trækkraften på ujævnt og blødt underlag, hvor den ene siden af bilen kan miste vejgrebet, mens den anden side stadig har vejgreb. Når Off-Road Assist er aktiveret, giver speederen et mere gradvist moment, hvilket er nyttigt ved krybekørsel ved lave hastigheder (for eksempel over stenet underlag). Når terrænkørsel er valgt, står der OFF-ROAD på touchskærmen over kørehastigheden.

Når de omstændigheder, der gjorde det nødvendigt at aktivere Slipstart eller Off-Road Assist, ikke længere forefindes, anbefales det på det kraftigste at deaktivere funktionen for at genaktivere Traction Control. Hvis disse indstillinger forbliver aktiverede, genaktiveres Traction Control på din næste køretur.

Ravgult ikon med køretøj set bagfra med snoede dækmærker og ordet OFF
Når du aktiverer Slipstart eller Off-Road Assist, viser touchskærmen en indikator, der angiver, at Traction Control-systemet ikke længere forhindrer hjulspind.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Selv om du kan bruge Slipstart og Off-Road Assist ved alle hastigheder, er funktionen mindre effektiv ved høje hastigheder.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Slipstart og Off-Road Assist er ikke tilgængelig, når Autopilot benyttes aktivt.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis fartpiloten aktiveres, når Slipstart eller Off-Road Assist er aktiveret, deaktiveres funktionen, og Traction Control genaktiveres.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Funktionerne automatisk nødbremsning og undgåelse af vognbaneskift er deaktiverede, når Off-Road Assist er aktiveret.