Bedste praksis i koldt vejr

For at sikre, at Model Y giver dig den bedst mulige oplevelse i koldt og barskt vejr, skal du følge denne bedste praksis.

Før kørsel

Når der samler sig sne og is på køretøjet, kan bevægelige dele som dørhåndtag, ruder, spejle og viskere fryse fast. For at opnå maksimal rækkevidde og ydeevne hjælper det at opvarme kabinen og batteriet, før du kører. Der er flere måder at gøre det på:

 • Tryk på Planlægning, som er tilgængelig på skærmbillederne for både opladning og klimaanlæg for at angive et tidspunkt, hvor du gerne vil have, at dit køretøj er klar til en køretur (se Planlagt opladning og Planlagt afrejse).
 • I mobilappen skal du navigere til Klimaanlæg for at tilpasse den temperatur, som du ønsker at opvarme kabinen til. Det varmer også højspændingsbatteriet efter behov.
 • I mobilappen skal du navigere til Klimaanlæg > Afrim bil for at optø sne, is og frost på forruden, ladeporten, vinduerne og spejlene. Det varmer også højspændingsbatteriet efter behov.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Tesla anbefaler, at klimaindstillingerne aktiveres mindst 30-45 minutter før afrejse (se Betjening af klimaanlægget). Klargøringstiden afhænger af udendørstemperaturerne og andre faktorer. Mobilappen giver dig besked, når din bil har nået den ønskede klargøringstemperatur.

Ladeport

Hvis ladeportens lås fryser fast, og et ladekabel sidder fast i ladeporten, skal du forsøge at løsne ladekablet manuelt. Se Manuel frigørelse af ladekabel.

I ekstremt koldt vejr eller frostvejr er der risiko for, at ladeportens lås fryser fast. Under disse vejrforhold kan du optø isen på ladeportens lås, så ladekablet kan tages ud eller sættes i. For at gøre dette skal du aktivere Afrim bil via mobilappen.

Du kan også forhindre at en ladeport fryser fast ved at benytte indstillingen Planlægning (se Planlagt opladning og Planlagt afrejse).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis ladeporten er frosset fast, kan den muligvis ikke låse ladekablet på plads, når det sættes i, men AC-opladning lader sig stadig gøre ved en lavere hastighed, selv om låsen ikke er aktiveret.

Opladning

Ved at bruge Turplanlægger (hvis tilgængelig) til at navigere til en Tesla-ladestation, foropvarmer Model Y højspændingsbatteriet for at sikre, at batteriets temperatur er optimalt og klar til opladning, når du ankommer til ladestationen. Dette reducerer den tid, du skal bruge på opladning. Se (se Turplanlægger).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Tesla anbefaler, at man benytter turplanlæggeren til at navigere til en ladestation senest 30-45 minutter før ankomst for at sikre optimal batteritemperatur og opladningsbetingelser. Hvis det tager mindre end 30-45 minutter at tilbagelægge afstanden til ladestationen, bør du overveje at klargøre batteriet, inden du kører (se Før kørsel).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Varmesystemet vil muligvis udlede damp under visse forhold i køretøjer med varmepumpe (for at finde ud af, om dit køretøj er udstyret med en varmepumpe, skal du trykke på Betjeningsknapper > Software > Ekstra køretøjsinformation). F.eks. kan der komme lugtløs damp fra fronten af dit køretøj, mens det oplader ved en Supercharger, hvis temperaturen er lav. Dette er normalt, og ikke noget der bør være årsag til bekymring.

Ruder

I mobilappen skal du navigere til Klimaanlæg og vælge Afrim bil for at optø sne, is og frost på forruden, ruderne og spejlene.

I kolde temperaturer foretager Model Y automatisk en mindre justering af vinduernes placering for at gøre det lettere at åbne døre i kold temperatur.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Tilslut altid til en ekstern lavspænding-strømforsyning, før du åbner en dør, når køretøjet er afladet, for at undgå at knuse en rude.

Brug mobilappen til at planlægge en serviceaftale, hvor Tesla kan påføre en vandafvisende belægning på sideruderne og bagruderne (ikke forruden) for et symbolsk beløb.

Døre

I barske vinterforhold kan isdannelse gøre det sværere at åbne dørhåndtagene. Du kan benytte mobilappen til åbne døren i førersiden i denne situation.
 1. I mobilappen skal du trykke på en af de fire genvejsknapper og holde den nede og følge instruktionerne for at tilpasse genvejene med Lås op for dør.
 2. Når du står ved siden af din bil, skal du trykke på Lås op for dør for at åbne førerdøren.

Sådan fjernes is fra dørhåndtaget

I barske vinterforhold kan isdannelse inde i dørhåndtaget gøre, at dørhåndtaget ikke kan åbnes. Processen til at frigøre et Model Y dørhåndtag er en smule anderledes end for andre håndtag, hvor der skal fjernes isdannelser.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Forebyggende påføring af WD-40 på dørhåndtaget kan være med til at forhindre isdannelse inde i dørhåndtaget.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Undlad at benytte værktøj eller voldsom kraft til at frigøre et dørhåndtag for isdannelser.

Gør følgende for at fjerne is fra dørhåndtaget:

Animation over følgende proces.
 1. Tryk kraftigt på den forreste del af dørhåndtaget. Det vil vippe en smule indad og dermed hjælpe dig med at fjerne isen.
  Pil, der peger på fronten af dørhåndtaget.
 2. Tryk på den bageste del af dørhåndtaget for at prøve at åbne dørhåndtaget på normal vis.
 3. Når dørhåndtaget kan bevæges, skal det åbnes og lukkes et par gange mere for at fjerne eventuelt tilbageværende isdannelse. Sørg for, at dørhåndtaget er presset helt ind (trukket ind), inden du stiger ind i bilen. Sørg for, at døren er helt lukket, inden du kører.

Spejle

Hvis du forventer isdannelse, når du parkerer, skal du deaktivere Fold spejle ind automatisk. Tryk på Betjeningsknapper > Automatisk sammenfoldning. Is kan forhindre de udvendige sidespejle i at folde sig ind og ud.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Sidespejlene opvarmes automatisk efter behov under klargøringen, eller hvis den bageste afrimer er aktiveret.

Vinduesviskere

Hvis der forventes sne eller isdannelse ved parkering, skal du trykke på Betjeningsknapper > Service > Service af vinduesviskere. Derved hæves vinduesviskerne, så de befinder sig mod ruden, og de kan afises, når ruden afises (se Vinduesviskere og sprinklere). Du kan også aktivere afrimningsfunktionen til vinduesviskerne (ekstraudstyr). Se Betjening af klimaanlægget.

Dæk og snekæder

Brug vinterdæk for at give bedre vejgreb på sne- og isglatte veje. Vinterdæk kan købes via Tesla-butikken (se Dæktyper til forskellige årstider).

Kæder sørger for bedre vejgreb ved kørsel i sne eller isglatte forhold. Kontroller de lokale bestemmelser for at se, om kæder anbefales eller påkræves i vintermånederne. Se Brug af kæder for yderligere oplysninger.

Dit køretøjs dæktryk vil falde i kolde omgivende temperaturer. Hvis TPMS-indikatorlyset aktiveres, skal du pumpe dækkene, inden du kører. Dækkene vil miste en PSI for hvert 6 °C fald i udendørstemperaturen (se Pleje og vedligeholdelse af dæk). De korrekte dæktryk hjælper med til at beskytte dækkene mod huller i vejbanen og forbedrer rækkevidden.

Under kørsel

Koldt vejr kan øge energiforbruget, fordi der skal bruges mere strøm til kørsel og opvarmning af kabine og batteri. Følg nedenstående forslag for at reducere energiforbruget:

 • Brug sædevarme til at holde varmen. Sædevarme bruger mindre energi end kabinevarmeren. Sænkning af kabinetemperaturen og brug af sædevarmerne reducerer energiforbruget (se Betjening af klimaanlægget).
 • Sæt farten ned, og undgå hyppig og hurtig acceleration.
 • Du kan forbedre kabineopvarmningens effektivitet ved at reducere din valgte accelerationstilstand (se Accelerationstilstande). Dette giver varmepumpesystemet mulighed for at hente mere varme fra batteriet, så du opnår en mere effektiv opvarmning af kabinen, i stedet for at du opretholder batteriets evne til at levere maksimal accelerationsydeevne. Dette hjælper med til at maksimere køreeffektiviteten i koldt vejr. Bemærk, at hvis du efterfølgende øger accelerationstilstanden, så skal batteriet bruge tid på at varme op, før det forøgede accelerationsniveau er tilgængeligt.

Regenerativ bremsning

Regenerativ bremsning kan begrænses, hvis batteriet er for koldt. Når du fortsætter med at køre, opvarmes batteriet, og regenerationsevnen øges (se Regenerativ bremsning).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Begrænset regenerativ bremsning kan undgås, hvis du tillader nok tid til klargøring af køretøjet, eller hvis du benytter Planlægning til at klargøre Model Y inden dit afgangstidspunkt (se Planlagt opladning og Planlagt afrejse).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Montering af vinterdæk kan forårsage midlertidig reduceret regenerativ bremseeffekt, men Model Y rekalibrerer sig selv for at korrigere for dette efter kort tids kørsel. Tryk på Service > Hjul- og dæk > Dæk for at vælge vinterdæk og gøre denne proces hurtigere.

Koldt batteri

Ikon med et blåt snefnug.
Et blåt snefnugikon vises på touchskærmen, når noget af den lagrede energi i batteriet ikke er tilgængelig, fordi batteriet er koldt. Denne mængde utilgængelig energi vises med blåt på batterimåleren. Regenerativ bremsning, acceleration og opladningshastighed kan være begrænset. Snefnugikonet vises ikke længere, når batteriet er tilstrækkeligt varmt.

Efter kørsel

Lad Model Y være under opladning, når den ikke er i brug Derved bruges ladesystemet og ikke selve batteriet til at holde batteriet varmt (se Oplysninger om højspændingsbatteriet).

Planlagt afgang

Når bilen er parkeret, kan du tilslutte Model Y og anvende indstillingerne for Planlægning, som er tilgængelige på skærmbillederne for både opladning og klimaanlæg for at angive et tidspunkt, hvor du gerne vil klargøre Model Y (se Planlagt opladning og Planlagt afrejse). Du kan også benytte Planlægning for at undgå, at ladeportens lås fryser fast. Køretøjet bestemmer det rette tidspunkt, hvor opladningen skal begynde, så den afsluttes i løbet af de timer, hvor elpriserne er lave og kabinen og batteriet er varme, inden det afrejsetidspunkt du har angivet.

Opbevaring

Hvis du efterlader Model Y parkeret i en længere periode, skal køretøjet sluttes til en oplader for at undgå normalt rækkeviddetab og holde batteriet ved en optimal temperatur. Det er sikkert at lade bilen være tilsluttet i alle tidsrum.

Når bilen ikke er i brug, går Model Y automatisk i dvaletilstand for at spare energi. Reducer det antal gange, du kontrollerer bilens status på mobilappen, da dette aktiverer bilen og starter det normale energiforbrug.