Fejlfindingsadvarsler

(APP_w207)Autostyring midlertidigt utilgængelig

Autostyring er i øjeblikket utilgængelig. Dette kan være en midlertidig tilstand som følge af eksterne forhold som bl.a.:
 • Manglende eller falmede vognbanemarkeringer
 • Smalle eller snoede veje
 • Dårlig sigtbarhed på grund af regn, sne, tåge eller andre vejrforhold
 • Meget høje eller lave temperaturer
 • Kraftigt lys på grund af andre køretøjers forlygter, direkte sollys eller andre lyskilder

Hvis advarslen skyldes en midlertidig faktor som disse, vil der typisk ikke være brug for handling eller service. Fortsæt til din destination. Advarslen forsvinder, og Autostyring vil være tilgængelig, når tilstanden ikke længere eksisterer.

Bemærk, at minimumshastigheden for aktivering af Autostyring, når der ikke registreres noget køretøj foran dig, og mens du kører på en vej med synlige vognbanemarkeringer, er 18 mph (30 km/t) med mindre visse køretøjs- og miljøforhold er opfyldt. Hvis der registreres en bil foran dig:
 • Du kan aktivere Autostyring ved enhver hastighed under 90 mph (150 km/t).
 • Du kan endda aktivere Autostyring, når du holder stille, hvis det andet køretøj er mindst 5 fod (150 cm) foran dig.

Denne advarsel vil blive vist, hvis du midlertidigt har overskredet en hastighed på 90 mph (150 km/t), mens Autostyring har været aktiveret, og Autostyring vil ikke være tilgængelig på resten af turen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis denne advarsel aktiveres, mens du kører i Tyskland, så bør Autostyring blive tilgængelig igen, når bilen igen kører med en hastighed, der er lavere end 90 mph (150 km/t).
Hvis Autostyring ikke er tilgængelig, når du når din destination, og forbliver utilgængelig under din næste planlagte kørsel, kan problemet skyldes et af følgende:
 • Skader eller blokeringer forårsaget af mudder, is, sne eller andre miljømæssige faktorer
 • Blokering forårsaget af en genstand monteret på bilen som f.eks. en cykelholder
 • Blokeringer forårsaget af påføring af maling eller klæbende produkter som f.eks. film, klistermærker eller gummibelægning på bilen
 • En beskadiget eller forkert justeret kofanger

Løsningen kan være så enkelt som at vaske bilen. Hvis du ikke kan finde nogen åbenlyse blokeringer, eller du opdager, at der er skade på bilen, skal du aftale service ved lejlighed. Du kan godt køre i bilen i mellemtiden.

For mere information henvises til Autostyring.

(APP_w218)Fartgrænse for autostyring overskredetTag kontrol over rat

Autostyring er utilgængelig, fordi din bil har overskredet den maksimale hastighedsgrænse for denne funktion til førerassistance. Autostyring er kun tilgængelig ved hastigheder op til 90 mph (150 km/t).

Tag kontrol over rat med det samme, og bevar kontrollen, indtil du når din destination. Din bil er klar til at køre.

I de fleste tilfælde vil Autostyring ikke være tilgængelig resten af turen. For at nulstille funktionen skal du standse bilen helt og sætte den i parkeringsgear. Når du skifter til køregear for at køre til din næste destination, bør Autostyring være tilgængelig igen.

Bemærk, at minimumshastigheden for aktivering af Autostyring, når der ikke registreres noget køretøj foran dig, og mens du kører på en vej med synlige vognbanemarkeringer, er 18 mph (30 km/t) med mindre visse køretøjs- og miljøforhold er opfyldt.

Hvis der registreres en bil foran dig:
 • Du kan aktivere Autostyring ved enhver hastighed under 90 mph (150 km/t).
 • Du kan endda aktivere Autostyring, når du holder stille, hvis det andet køretøj er mindst 5 fod (150 cm) foran dig.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis denne advarsel aktiveres, mens du kører i Tyskland, så bør Autostyring blive tilgængelig igen, når bilen igen kører med en hastighed, der er lavere end 90 mph (150 km/t).

Hvis Autostyring ikke er tilgængelig under din næste køretur og forbliver utilgængelig under efterfølgende køreture, skal du aftale service ved lejlighed. Du kan godt køre i bilen i mellemtiden.

For yderligere oplysninger henvises til Autostyring.

(APP_w221)Fartpilot utilgængeligNedsat synlighed, forreste radar

Adaptiv fartpilot og Autostyring er utilgængelig, fordi radaren på forkofangeren har ingen eller lav sigtbarhed. Fortsæt til din destination. Din bil er klar til at køre.

Adaptiv fartpilot og Autostyring forbliver utilgængelige, så længe radaren ikke har tilstrækkelig sigtbarhed. Dette kan være en midlertidig blokering forårsaget af faktorer som sne, is, snavs eller mudder. Hvis alarmen er forårsaget af en midlertidig faktor som disse, kræves der muligvis ingen handling: Problemet forsvinder måske under kørslen.

Hvis alarmen fortsætter under kørslen, skal du undersøge den forreste kofanger inden din næste planlagte køretur og forsøge at fjerne evt. blokeringer.
 • Se afsnittene Om Autopilot "Sådan fungerer det" og "Rengøring af kameraer og sensorer" for flere oplysninger om radarens placering og hvad der skal til for at fjerne snavs/rester fra det område på bilen.
 • Se Rengøring om rengøring og forholdsregler.

Når radaren igen opnår passende sigtbarhed, ryddes advarslen, og både Adaptiv fartpilot og Autostyring bør være tilgængelige igen.

Hvis denne advarsel vises under de efterfølgende køreture, men ingen blokeringer er synlige på den forreste kofanger, hvor radaren er placeret, skal du aftale service så hurtigt som muligt. Du kan godt køre i bilen i mellemtiden.

(APP_w221)Fartpilot utilgængeligNedsat synlighed, forreste kamera

Adaptiv fartpilot og Autostyring er utilgængelige, fordi et eller flere af bilens forreste kameraer er blokeret eller blændet af eksterne forhold. Fortsæt til din destination. Din bil er klar til at køre.

Adaptiv fartpilot og Autostyring forbliver utilgængelige, så længe et frontkamera ikke har tilstrækkelig sigtbarhed. Kameraer kan være blokeret eller blændet af mange årsager, bl.a.:
 • Snavs eller urenheder på kameraets overflade
 • Miljømæssige forhold som f.eks. regn, tåge, sne eller dug
 • Skarpt sollys eller genskin fra anden lyskilde
 • Kondens (vanddråber eller tåge) på kameraets overflade

Dette er ofte et midlertidigt problem, der vil forsvinde, når kondensvandet fordamper, eller et bestemt miljømæssigt forhold ikke længere er til stede.

Hvis advarslen ikke forsvinder ved afslutningen af din tur, skal du undersøge og rengøre området med det forreste kamera øverst i midten af forruden før din næste tur. Kontroller kameraoverfladen for kondens, snavs eller andre urenheder, og forsøg at fjerne evt. blokeringer. Se afsnittene Om Autopilot "Sådan fungerer det" og "Rengøring af kameraer og sensorer" for flere oplysninger om placeringen af det forreste kamera og tips til forsigtig rengøring.

Selv om kondens på indersiden af frontkamerahuset ikke kan tørres væk, kan du som regel få det til at forsvinde hurtigere ved at følge disse tips:
 1. Klargør kabinen med temperaturen indstillet til Høj, og aircondition tændt.
 2. Tænd for forrudens afrimer.

Når frontkameraerne igen opnår passende sigtbarhed, ryddes advarslen, og både Adaptiv fartpilot og Autostyring bør være tilgængelige igen.

Hvis denne advarsel vises under de efterfølgende køreture, men ingen blokeringer er synlige på det forreste kamera, skal du aftale service så hurtigt som muligt. Du kan godt køre i bilen i mellemtiden.

(APP_w224)Fartpilot utilgængeligFortsæt kørslen, så kameraerne kan blive kalibreret

Adaptiv fartpilot og Autostyring er utilgængelige, fordi kameraerne på din bil ikke er helt kalibreret. Fortsæt til din destination. Din bil er klar til at køre.

Adaptiv fartpilot og Autostyring forbliver utilgængelige, indtil kamerakalibrering er udført.

Din bil skal styre med stor præcision, når funktioner som Adaptiv fartpilot og Autostyring er aktive. Inden disse funktioner kan bruges første gang, skal kameraerne gennemføre en indledende selvkalibrering. Lejlighedsvis kan et eller flere kameraer miste kalibreringen.

For nemheds skyld vises en kalibreringsstatusindikator på touchskærmen. Kalibreringen bliver typisk færdig, når bilen har kørt 20-25 miles (32-40 km), men afstanden varierer afhængigt af vej- og miljøforhold. For eksempel hjælper kørsel på lige vej med meget synlige afmærkninger kameraerne til at kalibrere hurtigere.

Se Kør med bilen for at kalibrere kameraerne for yderligere oplysninger.

Når kalibreringen er udført, bør Adaptiv fartpilot og Autostyring være tilgængelige.

Hvis advarslen fortsætter, og kamerakalibrering ikke er udført, når din bil har kørt 100 miles (160 km) eller mere, eller Adaptiv fartpilot og Autostyring forbliver utilgængelige på trods af udført kamerakalibrering, skal du bestille service hurtigst muligt. Du kan godt køre i bilen i mellemtiden.

(APP_w304)Kamera blokeret eller blændetRengør kameraet eller vent, indtil udsynet kommer tilbage

Et eller flere af bilens kameraer er blokeret eller blændet på grund af eksterne forhold. Når kameraerne ikke kan levere nøjagtig visuel information, kan nogle eller alle autopilotfunktioner være midlertidigt utilgængelige.

Kameraer kan være blokeret eller blændet af mange årsager, herunder:
 • Snavs eller urenheder på kameraets overflade
 • Miljømæssige forhold som f.eks. regn, tåge, sne eller dug
 • Skarpt sollys eller genskin fra anden lyskilde
 • Kondens (vanddråber eller tåge) på kameraets overflade

Fortsæt til din destination. Din bil er klar til at køre.

Dette er ofte et midlertidigt problem, der vil blive løst, når kondensvandet fordamper, eller et bestemt miljømæssigt forhold ikke længere er til stede.

Hvis alarmen ikke forsvinder, når du når din destination, skal du kontrollere kameraets overflader for kondens, snavs eller andre urenheder.

For kameraernes placeringer henvises til Om Autopilot.

Rengør kameraerne efter behov inden din næste planlagte tur. Se Rengøring af kameraer og sensorer for anbefalede rengøringsprocedurer.

Hvis du fortsat ser denne advarsel efter rengøring af kameraerne, skal du kontrollere de indvendige overflader af dørstolpens kamerahuse for kondens.

Selv om kondens inde i frontkamerahusene ikke kan tørres væk, kan du som regel få det til at forsvinde hurtigere ved at følge disse tips:
 1. Klargør kabinen med temperaturen indstillet til Høj, og aircondition tændt.
 2. Tænd for forrudens afrimer.
 3. Ret blæserne mod dørstolpens kameraer.

Se Rengøring af kameraer og sensorer for yderligere oplysninger om at fjerne kondens fra kamerahusene.

Hvis advarslen ikke forsvinder inden din næste planlagte tur, selv om du har rengjort det angivne kamera/de angivne kameraer og fulgt de anbefalede trin til at fjerne kondens, skal du aftale service, så snart det passer dig. Du kan godt køre i bilen i mellemtiden.

(CC_a001)Kan ikke oplade - utilstrækkelig jordforbindelseKorrekt ledningsføring og udgangens jording skal bekræftes

Hvad denne advarsel betyder:

Ingen jordforbindelse registreret i vægstikket.

Løsning:

Få vægstikket efterset af en elektriker for at sikre, at det er korrekt jordet. Elektrikeren skal sikre at der er korrekt jording ved din afbryder eller strømfordelerdåse samt sikre, at der foretages passende tilslutninger til vægstikket.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

(CC_a002)Kan ikke oplade – utilstrækkelig jordforbindelseFrakobl, og prøv igen, eller brug andet udstyr

Hvad denne advarsel betyder:

Jordfejl. Der afledes strøm via en usikker sti. Mulig fejl med linje til jord eller nul til jord.

Løsning:

Prøv at oplade igen ved at koble vægstikket fra køretøjet og koble det til igen. Hvis problemet fortsætter, skal du slå den afbryder FRA, som forsyner ladeboksen, vente 10 sekunder, slå afbryderen TIL igen og derefter prøve at koble ladeboksen til køretøjet igen. Kontakt en elektriker eller Tesla, hvis problemet fortsætter.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

(CC_a003)Kan ikke oplade – vægstikket GFCI er slået fraFrakobl, og prøv igen, eller brug andet udstyr

Hvad denne advarsel betyder:

Jordfejl. Der afledes strøm via en usikker sti. Mulig fejl med linje til jord eller nul til jord.

Løsning:

Prøv at oplade igen ved at koble vægstikket fra køretøjet og koble det til igen. Hvis problemet fortsætter, skal du slå den afbryder FRA, som forsyner ladeboksen, vente 10 sekunder, slå afbryderen TIL igen og derefter prøve at koble ladeboksen til køretøjet igen. Kontakt en elektriker eller Tesla, hvis problemet fortsætter.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

(CC_a004)Kan ikke oplade – problem med vægstikVægstikket skal efterses

Hvad denne advarsel betyder:

Fejl i vægstikkets hardware. Mulige problemer:
 1. Kontaktoren fungerer ikke
 2. Selvtest af det interne jordfejlsovervågningskredsløb mislykkedes
 3. Temperatursensor frakoblet
 4. Problemer med andre hardwarekomponenter

Løsning:

Et internt problem blev registreret af vægstikket.
 1. Prøv at oplade igen ved at koble vægstikket fra køretøjet og koble det til igen.
 2. Hvis det ikke afhjælper problemet, skal du slå afbryderen til vægstikket FRA, vente 10 sekunder og slå afbryderen TIL igen. Prøv derefter at tilslutte vægstikket til køretøjet igen.
 3. Hvis problemet fortsætter, bør du få en elektriker til at kontrollere, om alle ledninger er tilsluttet korrekt og tilspændt i henhold til instruktionerne i monteringsvejledningen til vægstikket.
 4. Når elektrikeren er færdig og har genoprettet strømtilførslen til vægstikket, kan du igen prøve at oplade ved at koble vægstikket til bilen igen.
 5. Hvis det ikke afhjælper problemet, så skal vægstikket efterses.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

(CC_a005)Kan ikke oplade – vægstikket GFCI er slået fraFrakobl, og prøv igen, eller brug andet udstyr

Hvad denne advarsel betyder:

Jordfejl. Der afledes strøm via en usikker sti. Mulig fejl med linje til jord eller nul til jord.

Løsning:

Prøv at oplade igen ved at koble vægstikket fra køretøjet og koble det til igen. Hvis problemet fortsætter, skal du slå den afbryder FRA, som forsyner ladeboksen, vente 10 sekunder, slå afbryderen TIL igen og derefter prøve at koble ladeboksen til køretøjet igen. Kontakt en elektriker eller Tesla, hvis problemet fortsætter.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

(CC_a006)Kan ikke oplade – overstrøm på vægstikketFrakobl, og prøv igen, eller brug andet udstyr

Hvad denne advarsel betyder:

Overstrømsbeskyttelse.

Løsning:

Reducer bilens opladningsstrømindstilling. Hvis problemet fortsætter er service nødvendig.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

(CC_a007)Kan ikke oplade – indgangsspænding for højSpændingen skal være inden for vægstikkets normering

Hvad denne advarsel betyder:

Over- eller underspændingsbeskyttelse.

Løsning:

Rådfør dig med en elektriker for at sikre korrekt spænding på afbryderen, som forsyner vægstikket.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

(CC_a008)Kan ikke oplade – indgangsspænding for lavSpændingen skal være inden for vægstikkets normering

Hvad denne advarsel betyder:

Over- eller underspændingsbeskyttelse.

Løsning:

Rådfør dig med en elektriker for at sikre korrekt spænding på afbryderen, som forsyner vægstikket.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

(CC_a009)Kan ikke oplade – indgang forbundet forkertIndgangens ledningsføring til vægstikket skal rettes

Hvad denne advarsel betyder:

Indgang forbundet forkert: der er muligvis byttet om på linje og nul.

Løsning:

Ledningerne mellem vægforsyningen og ladeboksen er ikke monteret korrekt. Rådfør dig med en elektriker.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

(CC_a010)Kan ikke oplade – problem med vægstikVægstikket skal efterses

Hvad denne advarsel betyder:

Fejl i vægstikkets hardware. Mulige problemer:
 1. Kontaktoren fungerer ikke
 2. Selvtest af det interne jordfejlsovervågningskredsløb mislykkedes
 3. Temperatursensor frakoblet
 4. Problemer med andre hardwarekomponenter

Løsning:

Et internt problem blev registreret af vægstikket.
 1. Prøv at oplade igen ved at koble vægstikket fra køretøjet og koble det til igen.
 2. Hvis det ikke afhjælper problemet, skal du slå afbryderen til vægstikket FRA, vente 10 sekunder og slå afbryderen TIL igen. Prøv derefter at tilslutte vægstikket til køretøjet igen.
 3. Hvis problemet fortsætter, bør du få en elektriker til at kontrollere, om alle ledninger er tilsluttet korrekt og tilspændt i henhold til instruktionerne i monteringsvejledningen til vægstikket.
 4. Når elektrikeren er færdig og har genoprettet strømtilførslen til vægstikket, kan du igen prøve at oplade ved at koble vægstikket til bilen igen.
 5. Hvis det ikke afhjælper problemet, så skal vægstikket efterses.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

(CC_a011)Kan ikke oplade – vægstik for varmtLad vægstikket køle af, og prøv igen

Hvad denne advarsel betyder:

Overtemperaturbeskyttelse (frakobling).

Løsning:

Sørg for, at vægstikket ikke er tildækket af noget, og at der ikke er nogen varmekilder i nærheden. Hvis problemet fortsætter under normale omgivende temperaturer (under 38 °C), er service nødvendig.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

(CC_a012)Kan ikke oplade – vægstik for varmtKontroller udtagets eller vægstikkets ledningsføring

Høj temperatur registreret af ladeboksens alarmer betyder, at bygningsforbindelsen til ladeboksen er ved at blive for varm, så opladningen er stoppet for at beskytte ledningerne og ladeboksen.

Dette er ikke et typisk problem for din bil eller din ladeboks men snarere et problem med bygningsledningerne. Dette kan være forårsaget af en løs bygningsledningsforbindelse til ladeboksen, som hurtigt kan repareres af en elektriker.

Prøv følgende trin for at genoprette normal opladning.

Hvis vægstikket er sluttet et vægudtag, skal du kontrollere, at:
 • Stikket er sat helt ind i fatningen/udtaget
 • Stikket/området omkring udtaget ikke er blokeret eller dækket til
 • Der ikke er nogen varmekilder i nærheden

Hvis problemet fortsætter, eller hvis vægstikket er tilsluttet permanent, skal du kontakte en elektriker, som kan efterse bygningsledningsforbindelsen til vægstikket. Elektrikeren skal sikre, at alle ledninger er tilsluttet korrekt og fastgjort i henhold til installationsvejledningen for ladeboksen.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

(CC_a013)Kan ikke oplade – ladehåndtag for varmtKontroller ladehåndtaget eller ladeporten for urenheder

Hvad denne advarsel betyder:

Overtemperaturbeskyttelse (frakobling).

Løsning:

Sørg for, at stikket er sat helt ind i opladningsindgangen i køretøjets ladeport, at det ikke er tildækket af noget, og at der ikke er nogen varmekilder i nærheden. Hvis problemet fortsætter under normale omgivende temperaturer (under 38 °C), er service nødvendig.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

(CC_a014)Kan ikke oplade – problem med vægstikVægstikket skal efterses

Hvad denne advarsel betyder:

Fejl i vægstikkets hardware. Mulige problemer:
 1. Kontaktoren fungerer ikke
 2. Selvtest af det interne jordfejlsovervågningskredsløb mislykkedes
 3. Temperatursensor frakoblet
 4. Problemer med andre hardwarekomponenter

Løsning:

Et internt problem blev registreret af vægstikket.
 1. Prøv at oplade igen ved at koble vægstikket fra køretøjet og koble det til igen.
 2. Hvis det ikke afhjælper problemet, skal du slå afbryderen til vægstikket FRA, vente 10 sekunder og slå afbryderen TIL igen. Prøv derefter at tilslutte vægstikket til køretøjet igen.
 3. Hvis problemet fortsætter, bør du få en elektriker til at kontrollere, om alle ledninger er tilsluttet korrekt og tilspændt i henhold til instruktionerne i monteringsvejledningen til vægstikket.
 4. Når elektrikeren er færdig og har genoprettet strømtilførslen til vægstikket, kan du igen prøve at oplade ved at koble vægstikket til bilen igen.
 5. Hvis det ikke afhjælper problemet, så skal vægstikket efterses.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

(CC_a015)Kan ikke oplade – problem med bilens stikSæt ladehåndtaget helt ind i ladeporten

Hvad denne advarsel betyder:

Der opstod en kommunikationsfejl mellem vægstikket og køretøjet.

Løsning:

Prøv at oplade igen ved at koble vægstikket fra køretøjet og koble det til igen.
 1. Hvis problemet fortsætter, skal du slå den afbryder FRA, som forsyner ladeboksen, vente 10 sekunder, slå afbryderen TIL igen og derefter prøve at koble ladeboksen til køretøjet igen.
 2. Hvis problemet fortsætter, og der er andet opladningsudstyr i nærheden, skal du slutte køretøjet til et andet vægstik eller til et ladekabel for at afgøre, om køretøjet er i stand til at kommunikere med andet opladningsudstyr.
 3. Hvis problemet fortsætter er service nødvendig.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

(CC_a016)Kan ikke oplade – problem med bilens stikSæt ladehåndtaget helt ind i ladeporten

Hvad denne advarsel betyder:

Der opstod en kommunikationsfejl mellem vægstikket og køretøjet.

Løsning:

Prøv at oplade igen ved at koble vægstikket fra køretøjet og koble det til igen.
 1. Hvis problemet fortsætter, skal du slå den afbryder FRA, som forsyner ladeboksen, vente 10 sekunder, slå afbryderen TIL igen og derefter prøve at koble ladeboksen til køretøjet igen.
 2. Hvis problemet fortsætter, og der er andet opladningsudstyr i nærheden, skal du slutte køretøjet til et andet vægstik eller til et ladekabel for at afgøre, om køretøjet er i stand til at kommunikere med andet opladningsudstyr.
 3. Hvis problemet fortsætter er service nødvendig.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

(CC_a017)Kan ikke oplade – problem med bilens stikSæt ladehåndtaget helt ind i ladeporten

Hvad denne advarsel betyder:

Der opstod en kommunikationsfejl mellem vægstikket og køretøjet.

Løsning:

Prøv at oplade igen ved at koble vægstikket fra køretøjet og koble det til igen.
 1. Hvis problemet fortsætter, skal du slå den afbryder FRA, som forsyner ladeboksen, vente 10 sekunder, slå afbryderen TIL igen og derefter prøve at koble ladeboksen til køretøjet igen.
 2. Hvis problemet fortsætter, og der er andet opladningsudstyr i nærheden, skal du slutte køretøjet til et andet vægstik eller til et ladekabel for at afgøre, om køretøjet er i stand til at kommunikere med andet opladningsudstyr.
 3. Hvis problemet fortsætter er service nødvendig.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

(CC_a018)Kan ikke oplade – problem med bilens stikSæt ladehåndtaget helt ind i ladeporten

Hvad denne advarsel betyder:

Der opstod en kommunikationsfejl mellem vægstikket og køretøjet.

Løsning:

Prøv at oplade igen ved at koble vægstikket fra køretøjet og koble det til igen.
 1. Hvis problemet fortsætter, skal du slå den afbryder FRA, som forsyner ladeboksen, vente 10 sekunder, slå afbryderen TIL igen og derefter prøve at koble ladeboksen til køretøjet igen.
 2. Hvis problemet fortsætter, og der er andet opladningsudstyr i nærheden, skal du slutte køretøjet til et andet vægstik eller til et ladekabel for at afgøre, om køretøjet er i stand til at kommunikere med andet opladningsudstyr.
 3. Hvis problemet fortsætter er service nødvendig.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

(CC_a019)Kan ikke oplade – problem med bilens stikSæt ladehåndtaget helt ind i ladeporten

Hvad denne advarsel betyder:

Der opstod en kommunikationsfejl mellem vægstikket og køretøjet.

Løsning:

Prøv at oplade igen ved at koble vægstikket fra køretøjet og koble det til igen.
 1. Hvis problemet fortsætter, skal du slå den afbryder FRA, som forsyner ladeboksen, vente 10 sekunder, slå afbryderen TIL igen og derefter prøve at koble ladeboksen til køretøjet igen.
 2. Hvis problemet fortsætter, og der er andet opladningsudstyr i nærheden, skal du slutte køretøjet til et andet vægstik eller til et ladekabel for at afgøre, om køretøjet er i stand til at kommunikere med andet opladningsudstyr.
 3. Hvis problemet fortsætter er service nødvendig.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

(CC_a020)Kan ikke oplade – problem med vægstikVægstikket skal efterses

Hvad denne advarsel betyder:

Fejl i vægstikkets hardware. Mulige problemer:
 1. Kontaktoren fungerer ikke
 2. Selvtest af det interne jordfejlsovervågningskredsløb mislykkedes
 3. Temperatursensor frakoblet
 4. Problemer med andre hardwarekomponenter

Løsning:

Et internt problem blev registreret af vægstikket.
 1. Prøv at oplade igen ved at koble vægstikket fra køretøjet og koble det til igen.
 2. Hvis det ikke afhjælper problemet, skal du slå afbryderen til vægstikket FRA, vente 10 sekunder og slå afbryderen TIL igen. Prøv derefter at tilslutte vægstikket til køretøjet igen.
 3. Hvis problemet fortsætter, bør du få en elektriker til at kontrollere, om alle ledninger er tilsluttet korrekt og tilspændt i henhold til instruktionerne i monteringsvejledningen til vægstikket.
 4. Når elektrikeren er færdig og har genoprettet strømtilførslen til vægstikket, kan du igen prøve at oplade ved at koble vægstikket til bilen igen.
 5. Hvis det ikke afhjælper problemet, så skal vægstikket efterses.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

(CC_a021)Kan ikke oplade – intet primært vægstikKontroller, at den primære enhed er strømforsynet og tilgængelig

Hvad denne advarsel betyder:

Netværk med lastdeling (afbryderdeling): Et (og kun et) vægstik skal være angivet som primært.

Løsning:

Kun ét vægstik kan indstilles til en primærkonfiguration. Få din elektriker til at bekræfte, at:
 1. Kun et af vægstikkene er indstillet som primært.
 2. Alle andre vægstik, der er knyttet til den primære enhed er indstillet til parret position (position F).

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

(CC_a022)Kan ikke oplade – mere end én primær enhedSørg for, at kun ét vægstik er angivet som primært

Hvad denne advarsel betyder:

Netværk med lastdeling (afbryderdeling): Et (og kun et) vægstik skal være angivet som primært.

Løsning:

Kun ét vægstik kan indstilles til en primærkonfiguration. Få din elektriker til at bekræfte, at:
 1. Kun et af vægstikkene er indstillet som primært.
 2. Alle andre vægstik, der er knyttet til den primære enhed er indstillet til parret position (position F).

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

(CC_a023)Kan ikke oplade – for mange vægstikSørg for, at ikke mere end tre enheder er parret med det primære

Hvad denne advarsel betyder:

Netværk med lastdeling (afbryderdeling): Mere end tre vægstik er parret med den samme primære enhed.

Løsning:

Kontakt din elektriker for at få et eller flere vægstik flyttet til et andet kredsløb og afbrudt (uparret) fra dette lastdelingsnetværk (afbryderdelingsnetværk).

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

(CC_a024)Kan ikke oplade – Lav strømstyrke fra vægstikStrømindstillingen for den primære enhed skal øges

Hvad denne advarsel betyder:

Forkert indstilling af drejekontakt.

Løsning:

Få elektrikeren til at justere vægstikkets interne drejekontakt til en gyldig driftsstrømindstilling. Elektrikeren skal først sørge for, at vægstikket ikke er strømforsynet. Sammenhængen mellem kontaktindstillingen og strømstyrken er angivet på indersiden af vægstikket. Elektrikeren kan også se afsnittet Indstilling af driftsstrømmen i monteringsvejledningen til vægstikket.

Hvis vægstikket er indstillet til lastdeling (afbryderdelingsnetværk) og parret med andre vægstik, så skal drejekontakten på den primære enhed være indstillet til en driftsstrømstyrke, der muliggør, at alle parrede vægstik forsynes med en ladestrøm på minimum 6 A.

Eksempel: Tre vægstik er parret med henblik på lastdeling. Den primære enhed skal være indstillet til en strømstyrke på minimum 3 * 6 A = 18 A eller mere.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

(CC_a025)Kan ikke oplade – problem med vægstikVægstikket skal efterses

Hvad denne advarsel betyder:

Fejl i vægstikkets hardware. Mulige problemer:
 1. Kontaktoren fungerer ikke
 2. Selvtest af det interne jordfejlsovervågningskredsløb mislykkedes
 3. Temperatursensor frakoblet
 4. Problemer med andre hardwarekomponenter

Løsning:

Et internt problem blev registreret af vægstikket.
 1. Prøv at oplade igen ved at koble vægstikket fra køretøjet og koble det til igen.
 2. Hvis det ikke afhjælper problemet, skal du slå afbryderen til vægstikket FRA, vente 10 sekunder og slå afbryderen TIL igen. Prøv derefter at tilslutte vægstikket til køretøjet igen.
 3. Hvis problemet fortsætter, bør du få en elektriker til at kontrollere, om alle ledninger er tilsluttet korrekt og tilspændt i henhold til instruktionerne i monteringsvejledningen til vægstikket.
 4. Når elektrikeren er færdig og har genoprettet strømtilførslen til vægstikket, kan du igen prøve at oplade ved at koble vægstikket til bilen igen.
 5. Hvis det ikke afhjælper problemet, så skal vægstikket efterses.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

(CC_a026)Kan ikke oplade – problem med vægstikVægstikket skal efterses

Hvad denne advarsel betyder:

Fejl i vægstikkets hardware. Mulige problemer:
 1. Kontaktoren fungerer ikke
 2. Selvtest af det interne jordfejlsovervågningskredsløb mislykkedes
 3. Temperatursensor frakoblet
 4. Problemer med andre hardwarekomponenter

Løsning:

Et internt problem blev registreret af vægstikket.
 1. Prøv at oplade igen ved at koble vægstikket fra køretøjet og koble det til igen.
 2. Hvis det ikke afhjælper problemet, skal du slå afbryderen til vægstikket FRA, vente 10 sekunder og slå afbryderen TIL igen. Prøv derefter at tilslutte vægstikket til køretøjet igen.
 3. Hvis problemet fortsætter, bør du få en elektriker til at kontrollere, om alle ledninger er tilsluttet korrekt og tilspændt i henhold til instruktionerne i monteringsvejledningen til vægstikket.
 4. Når elektrikeren er færdig og har genoprettet strømtilførslen til vægstikket, kan du igen prøve at oplade ved at koble vægstikket til bilen igen.
 5. Hvis det ikke afhjælper problemet, så skal vægstikket efterses.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

(CC_a027)Kan ikke oplade – problem med vægstikVægstikket skal efterses

Hvad denne advarsel betyder:

Fejl i vægstikkets hardware. Mulige problemer:
 1. Kontaktoren fungerer ikke
 2. Selvtest af det interne jordfejlsovervågningskredsløb mislykkedes
 3. Temperatursensor frakoblet
 4. Problemer med andre hardwarekomponenter

Løsning:

Et internt problem blev registreret af vægstikket.
 1. Prøv at oplade igen ved at koble vægstikket fra køretøjet og koble det til igen.
 2. Hvis det ikke afhjælper problemet, skal du slå afbryderen til vægstikket FRA, vente 10 sekunder og slå afbryderen TIL igen. Prøv derefter at tilslutte vægstikket til køretøjet igen.
 3. Hvis problemet fortsætter, bør du få en elektriker til at kontrollere, om alle ledninger er tilsluttet korrekt og tilspændt i henhold til instruktionerne i monteringsvejledningen til vægstikket.
 4. Når elektrikeren er færdig og har genoprettet strømtilførslen til vægstikket, kan du igen prøve at oplade ved at koble vægstikket til bilen igen.
 5. Hvis det ikke afhjælper problemet, så skal vægstikket efterses.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

(CC_a028)Kan ikke oplade – Forkert kontaktindstillingVægstikkets drejekontakt skal justeres

Hvad denne advarsel betyder:

Forkert indstilling af drejekontakt.

Løsning:

Få elektrikeren til at justere vægstikkets interne drejekontakt til en gyldig driftsstrømindstilling. Elektrikeren skal først sørge for, at vægstikket ikke er strømforsynet. Sammenhængen mellem kontaktindstillingen og strømstyrken er angivet på indersiden af vægstikket. Elektrikeren kan også se afsnittet Indstilling af driftsstrømmen i monteringsvejledningen til vægstikket.

Hvis vægstikket er indstillet til lastdeling (afbryderdelingsnetværk) og parret med andre vægstik, så skal drejekontakten på den primære enhed være indstillet til en driftsstrømstyrke, der muliggør, at alle parrede vægstik forsynes med en ladestrøm på minimum 6 A.

Eksempel: Tre vægstik er parret med henblik på lastdeling. Den primære enhed skal være indstillet til en strømstyrke på minimum 3 * 6 A = 18 A eller mere.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

(CC_a029)Kan ikke oplade – problem med bilens stikSæt ladehåndtaget helt ind i ladeporten

Hvad denne advarsel betyder:

Der opstod en kommunikationsfejl mellem vægstikket og køretøjet.

Løsning:

Prøv at oplade igen ved at koble vægstikket fra køretøjet og koble det til igen.
 1. Hvis problemet fortsætter, skal du slå den afbryder FRA, som forsyner ladeboksen, vente 10 sekunder, slå afbryderen TIL igen og derefter prøve at koble ladeboksen til køretøjet igen.
 2. Hvis problemet fortsætter, og der er andet opladningsudstyr i nærheden, skal du slutte køretøjet til et andet vægstik eller til et ladekabel for at afgøre, om køretøjet er i stand til at kommunikere med andet opladningsudstyr.
 3. Hvis problemet fortsætter er service nødvendig.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

(CC_a030)Kan ikke oplade – uoverensstemmelse mellem primær/parret enhedVægstikkets mærkestrøm skal passe

Hvad denne advarsel betyder:

Netværk med lastdeling (afbryderdeling): De parrede vægstik har forskellige maksimale strømkapaciteter.

Løsning:

Det er kun vægstik med samme maksimale strømkapacitet, der kan parres med hinanden i et lastdelingsnetværk (afbryderdelingsnetværk). Få din elektriker til at kontrollere typemærkaterne på vægstikkene og sørge for, at deres strømkapaciteter passer. Derudover anbefales det at elektrikeren kun parrer vægstik med det samme reservedelsnummer, som en nem metode til at sørge for, at de parrede enheder er kompatible med hinanden.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

(CC_a041)Opladningshastighed reduceret – vægstik varmtKontroller udtagets eller vægtstikkets ledningsføring

Høj temperatur registreret af ladeboksens alarmer betyder, at bygningsforbindelsen til ladeboksen er ved at blive for varm, så opladningen er blevet sinket for at beskytte ledningerne og ladeboksen.

Dette er ikke et typisk problem for din bil eller din ladeboks men snarere et problem med bygningsledningerne. Dette kan være forårsaget af en løs bygningsledningsforbindelse til ladeboksen, som hurtigt kan repareres af en elektriker.

For at genoprette normal opladningshastighed skal du kontakte en elektriker, som kan efterse bygningsledningsforbindelsen til ladeboksen. Denne skal sikre, at alle ledninger er tilsluttet korrekt og fastgjort i henhold til installationsvejledningen for ladeboksen.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

(CC_a043)Vægstikkets opsætning skal være fuldførtSe Installationsguiden for at aktivere opladning

Hvad denne advarsel betyder:

Konfigurationen af vægstikket er ikke blevet fuldført.

Løsning:

Vægstikkets opsætning skal være fuldført for at sikringsstørrelser og jordforbindelsestyper kan konfigureres korrekt.

For yderligere oplysninger, se Ibrugtagningsproceduren i monteringsvejledningen til vægstikket. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte en elektriker, som kan efterse bygningsledningsforbindelsen til vægstikket. Elektrikeren skal sørge for at strømudtags- og jordforbindelserne er korrekt konfigureret i henhold til monteringsvejledningen for vægstikket.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

(CP_a004)Opladningsudstyret genkendes ikkePrøv igen eller prøv med noget andet udstyr

Ladeporten kan ikke registrere, om et ladekabel er sat i, eller typen på det tilsluttede ladekabel.

Hvis denne advarsel vises, når et ladekabel er tilsluttet, skal det fastlægges, om problemet skyldes ladeudstyret eller bilen. Prøv at oplade bilen med andet eksternt ladeudstyr (ladekabel, ladestation, ladestander osv.).

 • Hvis bilen begynder at oplade, skyldes problemet sandsynligvis udstyret.
 • Hvis bilen ikke oplader, kan problemet skyldes bilen.

Hvis denne advarsel vises, når et ladekabel ikke er tilsluttet, eller hvis der er mistanke om, at problemet skyldes bilen, skal ladeportens indgang og ladekablets stik undersøges for eventuelle blokeringer (brug om nødvendigt en lommelygte). Snavs, fugt og/eller fremmedlegemer i ladeportens indgang eller i ladekablets stik kan forhindre ladeporten i at registrere ladekablerne.

Det anbefales, at eventuelt snavs/eventuelle fremmedlegemer fjernes, og at fugt får lov at tørre. Prøv derefter at sætte kablet ind i ladeporten igen. Det skulle nu være muligt at oplade bilen.

Da denne advarsel normalt er specifik for eksternt opladningsudstyr og eksterne strømkilder og typisk ikke angiver et problem med bilen, som kan løses ved at aftale service, anbefales det, at du:

 • Prøv at oplade med flere forskellige typer opladningsudstyr.
 • Sørg for, at alle blokeringer i ladeportens indgang er blevet fjernet.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger. Yderligere tredjepartsopladestationer kan også være tilgængelige i dit område som en hjælp til at fastlægge problemet.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for opladestikket eller ladeboksen henvises til produktets instruktionsbog på Produktvejledninger til opladning og adaptere. Hvis der bruges eksternt ladeudstyr henvises til producentens medfølgende dokumentation for fejlfinding.

For yderligere oplysninger om opladning, se Opladningsanvisninger.

(CP_a010)Fejl i opladningsudstyrets kommunikationPrøv igen eller prøv med noget andet udstyr

Din bil kan ikke oplade, fordi den ikke kan kommunikere effektivt med det eksterne ladeudstyr. Den kan ikke registrere et gyldigt signal til styretappen fra ladeudstyret.

Kontroller først, at den manglende effektive kommunikation skyldes det eksterne ladeudstyr og ikke et problem med bilen. Dette er typisk tilfældet.

Prøv at oplade bilen med andet eksternt ladeudstyr (herunder ladekabel, ladestation eller ladestander).

 • Hvis bilen begynder at oplade, skyldes problemet sandsynligvis udstyret.
 • Hvis bilen ikke oplader, kan problemet skyldes bilen.

Hvis der er mistanke om, at problemet skyldes bilen, skal ladeportens indgang og ladekablets stik undersøges for eventuelle blokeringer (brug om nødvendigt en lommelygte). Snavs, fugt og/eller fremmedlegemer i ladeportens indgang eller i ladekablets stik kan forhindre ladeporten i at kommunikere ordentligt med ladeudstyret.

Det anbefales, at eventuelt snavs/eventuelle fremmedlegemer fjernes, og at fugt får lov at tørre. Prøv derefter at sætte kablet ind i ladeporten igen. Det skulle nu være muligt at oplade bilen.

Da denne advarsel normalt er specifik for eksternt opladningsudstyr og eksterne strømkilder og typisk ikke angiver et problem med bilen, som kan løses ved at aftale service, anbefales det, at du:
 • Prøv at oplade med flere forskellige typer opladningsudstyr.
 • Sørg for, at alle blokeringer i ladeportens indgang er blevet fjernet.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger. Yderligere tredjepartsopladestationer kan også være tilgængelige i dit område som en hjælp til at fastlægge problemet.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for opladestikket eller ladeboksen henvises til produktets instruktionsbog på Produktvejledninger til opladning og adaptere. Hvis der bruges eksternt ladeudstyr henvises til producentens medfølgende dokumentation for fejlfinding.

For yderligere oplysninger om opladning, se Opladningsanvisninger.

(CP_a043)Fejl i sensoren til ladeportsdæksletLadeporten virker muligvis ikke som forventet

En af sensorerne til ladeportsdækslet fungerer ikke normalt. Når dette sker, kan ladeporten muligvis ikke registrere ladeportsdækslets position nøjagtigt, og ladeporten virker muligvis ikke som forventet.

 • Ladeportens lås forbliver muligvis midlertidigt aktiveret, når ladeportsdækslet åbnes.
 • Ladeportens lys lyser muligvis kun indimellem, når ladeportsdækslet åbnes.

Hvis du støder på dette eller lignende, mens advarslen vises, skal du prøve at lukke ladeportsdækslet og derefter åbne det igen for at genoprette normal funktion.

For yderligere oplysninger henvises til Åbning af ladeporten.

For yderligere oplysninger om opladning, se Opladningsanvisninger.

(CP_a046)Kommunikationen med opladningsudstyret er gået tabtKontroller strømkilden og opladningsudstyret

Opladningen ophørte, da kommunikationen mellem bilen og det eksterne ladeudstyr blev afbrudt.

Bekræft, om det eksterne ladeudstyr strømforsynes ved at kigge efter lys, displays eller andre indikatorer på udstyret.

Hvis udstyret ikke strømforsynes, skal du forsøge at retablere strømkilden til det eksterne ladeudstyr.

 • Hvis du prøver at lade ved en offentlig station, og strømmen ikke kan retableres, skal du kontakte tilsynsmanden for stationen.
 • Hvis du prøver at lade ved en privat station (for eksempel: opladning hjemme), og strømmen ikke kan retableres, skal du kontakte en elektriker.

Hvis udstyret strømforsynes, skal du prøve at oplade bilen med andet eksternt ladeudstyr.

 • Hvis bilen begynder at oplade, skyldes problemet sandsynligvis udstyret.
 • Hvis bilen ikke oplader, kan problemet skyldes bilen.

Da denne advarsel normalt er specifik for eksternt opladningsudstyr og eksterne strømkilder og typisk ikke angiver et problem med bilen, som kan løses ved at aftale service, anbefales det, at du:

 • Sørg for, at det eksterne ladeudstyr er strømforsynet.
 • Prøv at oplade med flere forskellige typer opladningsudstyr.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger. Yderligere tredjepartsopladestationer kan også være tilgængelige i dit område som en hjælp til at fastlægge problemet.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for opladestikket eller ladeboksen henvises til produktets instruktionsbog på Produktvejledninger til opladning og adaptere. Hvis der bruges eksternt ladeudstyr henvises til producentens medfølgende dokumentation for fejlfinding.

(CP_a051)Ladeporten åbner sig ikke altid, når den trykkes indBrug en anden metode til at åbne ladeporten

En af sensorerne til ladeportsdækslet kommunikerer ikke korrekt. Dette kan gøre, at ladeporten ikke kan genkende anmodningen om at åbne, når ladeporten trykkes ind.

Du kan stadig bruge alle andre normale metoder til at åbne ladeportsdækslet.

 • Anmod om åbning af ladeportsdækslet på bilens touchskærm.
 • Anmod om åbning af ladeportsdækslet med Teslas mobilapp.
 • Når bilen er låst op, skal du trykke på knappen på opladningsgrebet på et Tesla-ladekabel, herunder et vægstik, et mobilstik eller en supercharger.
 • Tryk på bagagerumsknappen på din bilnøgle og hold den nede.

For yderligere oplysninger henvises til Åbning af ladeporten.

(CP_a053)Kan ikke oplade - Opladestationen er ikke strømforsynetKontroller strømkilden, eller prøv en anden station

Opladning kan ikke begynde, da opladningsudstyret ikke er klart. Der registreres et ladehåndtag, men opladestationen kommunikerer ikke med bilen. Problemet kan skyldes følgende:
 • Opladestationen strømforsynes ikke.
 • Signalet til styretappen mellem opladestationen og bilen afbrydes.

Prøv at oplade køretøjet med andet opladningsudstyr eller på en anden opladestation.

Hvis bilen begynder at oplade, skyldes problemet sandsynligvis udstyret.

Få oplysninger om de forskellige advarsler, som køretøjet viser. Hvis der ikke vises nogen statuslamper, skal strømkilden kontrolleres. Kontakt en elektriker til at efterse bygningsledningsforbindelsen til vægudtaget eller ladeboksen. Få bekræftet, at alle ledninger er korrekt tilsluttet og fastgjort.

Ved brug af andet eksternt opladningsudstyr henvises til produktets instruktionsbog for oplysninger om stationens strømforsyning. Kontakt en elektriker til at efterse bygningsledningsforbindelsen og opladningsudstyret efter behov.

Hvis bilen ikke oplader, kan problemet skyldes bilen.

Da denne advarsel normalt er specifik for eksternt opladningsudstyr og eksterne strømkilder og typisk ikke angiver et problem med bilen, som kan løses ved at aftale service, anbefales det, at du:

 • Prøv at oplade med forskelligt opladningsudstyr/ved forskellige ladestationer.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger. Yderligere tredjepartsopladestationer kan også være tilgængelige i dit område som en hjælp til at fastlægge problemet.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for opladestikket eller ladeboksen henvises til produktets instruktionsbog på Produktvejledninger til opladning og adaptere. Hvis der bruges eksternt ladeudstyr henvises til producentens medfølgende dokumentation for fejlfinding.

(CP_a054)Ladeportlås ikke aktiveretIsæt ladekablet helt, eller kontroller for blokeringer

Ladeportens lås kan ikke fastlåse ladekablet i ladeportens indgang. Hvis låsen ikke aktiveres, begrænses opladning med vekselstrøm (for eksempel opladning med et mobilstik eller en ladeboks) til 16 A, og hurtig jævnstrømsopladning / Supercharging vil ikke være muligt.

Ladeportens lys pulserer ravgult, hvis denne advarsel vises under opladning med vekselstrøm, og lyser konstant ravgult, hvis advarslen vises ved forsøg på hurtig jævnstrømsopladning / Supercharge.

Prøv at sætte ladekablet helt ind i ladeportens indgang igen.

Hvis bilen begynder at oplade, og ladeportens lys pulserer grønt, var ladekablet muligvis ikke sat helt ind før. Det er muligt, at låsen ikke blev aktiveret under tidligere forsøg, fordi kablet ikke var helt sat ind. Opladning med vekselstrøm bør ikke længere være begrænset, og hurtig jævnstrømsopladning/Supercharging burde være tilgængelig.

Hvis opladningen stadig er begrænset, eller hvis bilen slet ikke vil oplade, skal ladeportens indgang og ladekablets stik kontrolleres for eventuelle blokeringer (brug om nødvendigt en lommelygte). Snavs og/eller fremmedlegemer i ladeportens indgang eller i ladekablets stik kan forhindre dig i at sætte ladekablet helt ind. Hvis kablet ikke er sat helt ind, vil ladeportens lås ikke aktivere.

Det anbefales at fjerne snavs/fremmedlegemer. Prøv derefter at sætte kablet ind i ladeporten igen. Opladning med vekselstrøm bør ikke længere være begrænset, og hurtig jævnstrømsopladning/Supercharging burde være tilgængelig.

Da denne advarsel normalt er specifik for eksternt opladningsudstyr og eksterne strømkilder og typisk ikke angiver et problem med bilen, som kan løses ved at aftale service, anbefales det, at du:

 • Sørg for, at ladekablet er sat helt ind i stikket, mens du oplader.
 • Sørg for, at alle blokeringer i ladeportens indgang er blevet fjernet.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger. Yderligere tredjepartsopladestationer kan også være tilgængelige i dit område som en hjælp til at fastlægge problemet.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for opladestikket eller ladeboksen henvises til produktets instruktionsbog på Produktvejledninger til opladning og adaptere. Hvis der bruges eksternt ladeudstyr henvises til producentens medfølgende dokumentation for fejlfinding.

For yderligere oplysninger om opladning, se Opladningsanvisninger.

(CP_a055)Kommunikationen med opladningsudstyret er gået tabtKontroller strømkilden og opladningsudstyret

Opladningen ophørte, da kommunikationen mellem bilen og det eksterne ladeudstyr blev afbrudt.

Bekræft, om det eksterne ladeudstyr strømforsynes ved at kigge efter lys, displays eller andre indikatorer på udstyret.

Hvis udstyret ikke strømforsynes, skal du forsøge at retablere strømkilden til det eksterne ladeudstyr.

 • Hvis du prøver at lade ved en offentlig station, og strømmen ikke kan retableres, skal du kontakte tilsynsmanden for stationen.
 • Hvis du prøver at lade ved en privat station (for eksempel: opladning hjemme), og strømmen ikke kan retableres, skal du kontakte en elektriker.

Hvis udstyret strømforsynes, skal du prøve at oplade bilen med andet eksternt ladeudstyr.

 • Hvis bilen begynder at oplade, skyldes problemet sandsynligvis udstyret.
 • Hvis bilen ikke oplader, kan problemet skyldes bilen.

Da denne advarsel normalt er specifik for eksternt opladningsudstyr og eksterne strømkilder og typisk ikke angiver et problem med bilen, som kan løses ved at aftale service, anbefales det, at du:

 • Sørg for, at det eksterne ladeudstyr er strømforsynet.
 • Prøv at oplade med flere forskellige typer opladningsudstyr.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger. Yderligere tredjepartsopladestationer kan også være tilgængelige i dit område som en hjælp til at fastlægge problemet.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for opladestikket eller ladeboksen henvises til produktets instruktionsbog på Produktvejledninger til opladning og adaptere. Hvis der bruges eksternt ladeudstyr henvises til producentens medfølgende dokumentation for fejlfinding.

(CP_a056)Opladning ophørt – ladekabel frakobletLuk ladeporten – træd ned på bremsepedalen, og prøv igen

Opladningen er ophørt, fordi din bil har registreret, at forbindelsen mellem ladeporten og ladekablet blev afbrudt uventet.

Inden frakobling af et ladekabel skal du sørge for, at du først standser opladningen.

Med noget eksternt ladeudstyr kan opladningen stoppes ved at trykke på knappen på opladningsgrebet.

Du kan også stoppe opladningen fra bilens touchskærm, Teslas mobilapp eller ladestationen.

For yderligere oplysninger henvises til Afbrydelse af opladningen.

For yderligere oplysninger om opladning, se Opladningsanvisninger.

(CP_a057)Opladningsudstyret rapporterer en fejlKontroller udstyret for fejlkoder eller -meddelelser

Opladningen blev afbrudt, fordi det eksterne opladningsudstyr har rapporteret en fejl, der forhindrer køretøjet i at oplade.

Kontroller det eksterne opladningsudstyr, og kig efter statuslamper, skærme eller andre statusindikatorer på udstyret. Se brugervejledningen til udstyret for yderligere vejledning om fejlfinding.

Prøv at oplade køretøjet med andet opladningsudstyr eller på en anden opladestation.

 • Hvis bilen begynder at oplade, skyldes problemet sandsynligvis udstyret.
 • Hvis bilen ikke oplader, kan problemet skyldes bilen.

Da denne advarsel normalt er specifik for eksternt opladningsudstyr og eksterne strømkilder og typisk ikke angiver et problem med bilen, som kan løses ved at aftale service, anbefales det, at du:

 • Prøv at oplade med forskelligt opladningsudstyr/ved forskellige ladestationer.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger. Yderligere tredjepartsopladestationer kan også være tilgængelige i dit område som en hjælp til at fastlægge problemet.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for opladestikket eller ladeboksen henvises til produktets instruktionsbog på Produktvejledninger til opladning og adaptere. Hvis der bruges eksternt ladeudstyr henvises til producentens medfølgende dokumentation for fejlfinding.

(CP_a058)Vekselstrømsopladning ikke mulig – fjern, og prøv igenEller prøv hurtig jævnstrømsopladning / Supercharging

Bilen kan ikke oplade med vekselstrøm, fordi den har registreret én af følgende tilstande og har forsøgt opladning for mange gange uden held.
 • Ladeporten kan ikke registrere, om et ladekabel er sat i, eller kan ikke registrere typen på det tilsluttede ladekabel.
 • Bilen kan ikke registrere et gyldigt signal fra styretappen fra ladestationen, så den kan ikke kommunikere effektivt med det eksterne ladeudstyr.
 • Kommunikationen mellem bilen og det eksterne ladeudstyr er afbrudt.
 • Det eksterne ladeudstyr har rapporteret en fejl, der forhindrer bilen i at oplade.

Når denne advarsel vises, vil der altid være mindst én anden advarsel, der identificerer en mere specifik tilstand.

For yderligere oplysninger og forslag til fejlfinding anbefales det, at du kigger på bilens touchskærm under Betjeningsknapper > Service > Meddelelser for andre nylige advarsler, der omfatter opladning.

(CP_a066)Ladeudstyr ikke klarSe udstyrets anvisninger for at starte opladning

Opladning kan ikke begynde, fordi ladestationen kommunikerer til bilen, at enten det eksterne ladeudstyr ikke er klar, eller at opladning ikke er godkendt. Signalet fra styretappen, der kommunikerer mellem ladestationen og din bil, angiver, at bilen ikke må starte opladningen. Dette kan ske, fordi:
 • Ladestationen aktivt forsinker opladningen. Dette kan for eksempel ske, fordi stationen har en planlagt opladningsfunktion aktiveret.
 • Ladestationen kræver yderligere aktivering, før ladesessionen kan begynde. Det kan være nødvendigt med yderligere godkendelse, før stationen vil oplade din bil.
  • For eksempel: et ladekort, en mobilapp eller et kreditkort kan være nødvendigt.

Kontroller ladestationen for anvisninger, der forklarer de nødvendige trin for at muliggøre opladning. Kig for eksempel efter en touchskærmterminal, LED-statusindikatorer, trykte anvisninger eller et betalingsinterface med vejledning. Hvis du ikke kan aktivere opladning på den aktuelle ladestation, skal du prøve at oplade bilen med andet ladeudstyr eller på en anden ladestation.

 • Hvis bilen begynder at oplade, skyldes problemet sandsynligvis udstyret.
 • Hvis bilen ikke oplader, kan problemet skyldes bilen.
Da denne advarsel normalt er specifik for eksternt opladningsudstyr og eksterne strømkilder og typisk ikke angiver et problem med bilen, som kan løses ved at aftale service, anbefales det, at du:
 • Prøv at oplade med forskelligt opladningsudstyr/ved forskellige ladestationer.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger. Yderligere tredjepartsopladestationer kan også være tilgængelige i dit område som en hjælp til at fastlægge problemet.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for opladestikket eller ladeboksen henvises til produktets instruktionsbog på Produktvejledninger til opladning og adaptere. Hvis der bruges eksternt ladeudstyr henvises til producentens medfølgende dokumentation for fejlfinding.

For yderligere oplysninger om opladning, se Opladningsanvisninger.

(CP_a078)Kabel blokeret – låsen på ladeporten kan være frossenPrøv at trykke på knappen Afrim bil i mobilappen

Låsen på ladeporten kan ikke låse ladekablet op, og der registreres kold omgivende temperatur.

Eventuel belastning af kablet fjernes ved at sætte ladekablet helt ind i ladeporten igen. Prøv igen at låse ladekablet op.

Hvis ladekablet stadig ikke kan fjernes, kan låsen til ladeporten være frossen.

Tryk på knappen Afrim bil i din Tesla-mobilapp for at afrime dit køretøj i ca. 30 - 45 minutter. Det kan være med til at optø isen på ladeportens lås, så ladekablet kan tages ud.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Sørg for at bruge funktionen Afrim bil i din mobilapp til at forvarme bilen. Justering af indstillingerne for klimanlægget på dit køretøjs touchskærm vil ikke være ligeså effektivt.
Hvis ladekablet stadig ikke kan tages ud, skal du prøve det manuelle udløserkabel i bilens bagagerum.
 1. Sørg for, at bilen ikke aktivt oplader.
  • Tryk på ladeikonet i det nederste menuområde på bilens touchskærm for at få vist opladningsskærmbilledet.
  • Tryk på Stop opladning, hvis det er nødvendigt.
 2. Åbn bageste bagagerum.
 3. Træk ladeportens udløserkabel nedad for at frigøre ladekablet.
  • Bemærk: Udløserkablet sidder i venstre side af det bageste bagagerum. Det kan være forsænket i en åbning i bagagerummets indvendige beklædning.
 4. Træk ladekablet ud af ladeporten.

For yderligere oplysninger om brug af det manuelle udløserkabel henvises til Manuel frigørelse af ladekabel.

For yderligere oplysninger om opladning, se Opladningsanvisninger.

(CP_a079)Opladningshastighed reduceret – ladeporten kan være frossenPrøv at trykke på knappen Afrim bil i mobilappen

Ladeportens lås kan ikke fastgøre ladekablet i ladeportens indgang, og der registreres kold omgivende temperatur. Hvis låsen ikke aktiveres, begrænses opladning med vekselstrøm (for eksempel opladning med et mobilstik eller en ladeboks) til 16 A, og hurtig jævnstrømsopladning / Supercharging vil ikke være muligt.

Ladeportens lys pulserer ravgult, hvis denne advarsel vises under opladning med vekselstrøm, og den lyser konstant ravgult, hvis advarslen vises ved forsøg på hurtig jævnstrømsopladning / Supercharge.

Prøv at sætte ladekablet helt ind i ladeportens indgang igen.

Hvis bilen begynder at oplade, og ladeportens lys pulserer grønt, var ladekablet muligvis ikke sat helt ind før. Det er muligt, at låsen ikke blev aktiveret under tidligere forsøg, fordi kablet ikke var helt sat ind. Opladning med vekselstrøm bør ikke længere være begrænset, og hurtig jævnstrømsopladning/Supercharging burde være tilgængelig.

Hvis opladningen stadig er begrænset, eller hvis bilen slet ikke vil oplade, skal ladeportens indgang og ladekablets stik kontrolleres for eventuelle blokeringer (brug om nødvendigt en lommelygte). Snavs og/eller fremmedlegemer i ladeportens indgang eller i ladekablets stik kan forhindre dig i at sætte ladekablet helt ind. Hvis kablet ikke er sat helt ind, vil ladeportens lås ikke aktivere.

Det anbefales at fjerne snavs/fremmedlegemer. Prøv derefter at sætte kablet ind i ladeporten igen. Opladning med vekselstrøm bør ikke længere være begrænset, og hurtig jævnstrømsopladning/Supercharging burde være tilgængelig.

Hvis du har kontrolleret for og fjernet eventuelt skidt og eventuelle fremmedlegemer, men opladningen stadig er begrænset, eller din bil slet ikke vil oplade, kan ladeportens lås være frossen. Tryk på knappen Afrim bil i din Tesla-mobilapp for at afrime dit køretøj i ca. 30 - 45 minutter. Det kan være med til at optø isen på ladeportens lås, så ladekablet kan sættes korrekt i.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Sørg for at bruge funktionen Afrim bil i din mobilapp til at forvarme bilen. Justering af indstillingerne for klimanlægget på dit køretøjs touchskærm vil ikke være ligeså effektivt.
Da denne advarsel normalt angiver en midlertidig tilstand, der skyldes en kold omgivende temperatur eller en blokering i ladeportens indgang, og det typisk ikke angiver et problem med bilen, som kan løses ved at bestille service, anbefales følgende:
 • Sørg for, at ladekablet er sat helt ind i stikket, mens du oplader.
 • Sørg for, at alle blokeringer i ladeportens indgang er blevet fjernet.
 • Tryk på knappen Afrim bil i din Tesla-mobilapp for at afrime dit køretøj i ca. 30 - 45 minutter, inden du prøver at oplade igen.

Hvis alarmen stadig vises, bør begrænset opladning med vekselstrøm stadig være tilgængelig.

For yderligere oplysninger om opladning, se Opladningsanvisninger.

(CP_a101)Opladningshastighed reduceret – vægstik varmtKontroller udtagets eller vægtstikkets ledningsføring

Høj temperatur registreret af ladeboksens alarmer betyder, at bygningsforbindelsen til ladeboksen er ved at blive for varm, så opladningen er blevet sinket for at beskytte ledningerne og ladeboksen.

Dette er ikke et typisk problem for din bil eller din ladeboks men snarere et problem med bygningsledningerne. Dette kan være forårsaget af en løs bygningsledningsforbindelse til ladeboksen, som hurtigt kan repareres af en elektriker.

For at genoprette normal opladningshastighed skal du kontakte en elektriker, som kan efterse bygningsledningsforbindelsen til ladeboksen. Denne skal sikre, at alle ledninger er tilsluttet korrekt og fastgjort i henhold til installationsvejledningen for ladeboksen.

Installationsvejledninger til ladeboksen kan ses her.

(CP_a102)Kan ikke oplade – vægstik for varmtKontroller udtagets eller vægstikkets ledningsføring

Høj temperatur registreret af ladeboksens alarmer betyder, at bygningsforbindelsen til ladeboksen er ved at blive for varm, så opladningen er stoppet for at beskytte ledningerne og ladeboksen.

Dette er ikke et typisk problem for din bil eller din ladeboks men snarere et problem med bygningsledningerne. Dette kan være forårsaget af en løs bygningsledningsforbindelse til ladeboksen, som hurtigt kan repareres af en elektriker.

For at genoprette normal opladning skal du kontakte en elektriker, som kan efterse bygningsledningsforbindelsen til ladeboksen. Denne skal sikre, at alle ledninger er tilsluttet korrekt og fastgjort i henhold til installationsvejledningen for ladeboksen.

Installationsvejledninger til ladeboksen kan ses her.

(CP_a143)Der er risiko for lysbuedannelse fra ladeadapterenBenyt andet opladningsudstyr

Opladning er ikke tilgængelig, fordi dit køretøj har registreret en risiko for lysbuedannelse i den ladeadapter fra tredjepart, der anvendes til at tilslutte et Combined Charging System- (CCS) ladehåndtag til dit køretøjs ladeport.

Der kan opstå en elektrisk lysbue, hvis du forsøger at frakoble , mens du aktivt oplader med en ladeadapter fra tredjepart, og en elektrisk lysbue kan forårsage alvorlig skader på personer og/eller ejendom.

Følg nedenstående trin for at undgå denne risiko:
 1. Sørg for, at opladningen er fuldstændig afbrudt.
  1. Benyt touchskærmen i dit køretøj til at bekræfte, at opladningen er afbrudt eller til om nødvendigt at afbryde opladningen.
  2. Benyt displayet og betjeningsknapperne på ladestationen til at bekræfte, at opladningen er afbrudt eller til at afbryde alle aktive opladningssessioner.
 2. Kontroller, at der ikke er nogen blinkende grønne eller blå lysdioder ved dit køretøjs ladeport.
 3. Frakobl ladeadapteren fra dit køretøjs ladeport.
 4. Bekræft igen, at ladestationen angiver, at der ikke er nogen aktive opladningssessioner.
 5. Frakobl ladeadapteren fra ladehåndtaget.

Benyt andet ladeudstyr til at oplade dit køretøj. For yderligere oplysninger om opladning, se Opladningsanvisninger.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger. Yderligere tredjepartsopladestationer kan også være tilgængelige i dit område som en hjælp til at fastlægge problemet.

(DI_a175)Fartpilot utilgængelig

Fartpilot, herunder trafikbevidst fartpilot, er i øjeblikket utilgængelig. Overtag styringen, og kør dit køretøj manuelt.

Fortsæt til din destination. Din bil er klar til at køre.

Der kan være mange årsager til at fartpilot er utilgængelig, herunder:
 • Førerinput eller -adfærd:
  • Sikkerhedsselen på førersædet spændes op
  • Døre eller bagagerum er ikke lukket
  • Anmodning om annullering af fartpilot
  • Forsøg på at aktivere fartpilot under minimumshastigheden på 18 mph (30 km/t)
 • Miljømæssige / eksterne forhold
 • Begrænsning af køretøjets systemer:
  • Herunder eventuelt kamera eller utilstrækkelig radarsigtbarhed
 • Valet-tilstand er aktiveret:

Når de forhold, der forhindrer aktivering af fartpiloten ikke længere er til stede, så bør fartpilotfunktionen være tilgængelig igen.

Hvis denne advarsel vises under de efterfølgende køreture, skal du aftale service ved lejlighed. Du kan godt køre i bilen i mellemtiden.

For yderligere oplysninger henvises til Adaptiv fartpilot.

(DI_a184)Automatisk parkering annulleretOvertag styringen

Automatisk parkering er blevet annulleret. Du skal parkere eller afslutte parkeringen af dit køretøj manuelt.

Når parkeringsmanøvren er afsluttet, skal du aktivere bremserne og sætte bilen i Park. Ellers vil dit køretøj stadig kunne rulle frit.

Der kan være mange årsager til at automatisk parkering bliver annulleret, herunder følgende:
 • Førerinput eller -adfærd
  • Brug af gearvælgeren
  • Flytte rat
  • Der bliver trådt på speederen
  • Der bliver trådt på bremsepedalen
  • En dør åbnes og/eller en passager forlader køretøjet
  • Der bliver trykket på knappen Annuller på touchskærmen
 • Miljømæssige / eksterne forhold
  • Stejl hældning
  • Vejrforhold påvirker udsynet / sensorfunktionen
  • Kantstenen kan ikke registreres
 • En trailer er tilkoblet køretøjet
 • Begrænsninger af køretøjets systemer

Den automatiske parkeringsfunktion bør være tilgængelig igen, næste gang du kører.

Hvis denne advarsel vises under de efterfølgende køreture, skal du ved først kommende lejlighed aftale eftersyn. Du kan godt køre i bilen i mellemtiden.

For yderligere oplysninger, se Annullering af parkering og Begrænsninger.

(DI_a185)Automatisk parkering afbrudt

Automatisk parkering er blevet afbrudt, og den elektroniske parkeringsbremse er blevet aktiveret. Du skal parkere eller afslutte parkeringen af dit køretøj manuelt.

Når parkeringsmanøvren er afsluttet, skal du aktivere bremserne og sætte bilen i Park. Ellers vil dit køretøj stadig kunne rulle frit.

Der kan være mange årsager til at automatisk parkering bliver afbrudt, herunder følgende:
 • Førerinput eller -adfærd
  • Brug af gearvælgeren
  • Flytte rat
  • Der bliver trådt på speederen
  • Der bliver trådt på bremsepedalen
  • En dør åbnes og/eller en passager forlader køretøjet
  • Der bliver trykket på knappen Annuller på touchskærmen
 • Miljømæssige / eksterne forhold
  • Stejl hældning
  • Vejrforhold påvirker udsynet / sensorfunktionen
  • Kantstenen kan ikke registreres
 • En trailer er tilkoblet køretøjet
 • Begrænsninger af køretøjets systemer

Den automatiske parkeringsfunktion bør være tilgængelig igen, næste gang du kører.

Hvis denne advarsel vises under de efterfølgende køreture, skal du ved først kommende lejlighed kontakte Tesla Service. Du kan godt køre i bilen i mellemtiden.

For yderligere oplysninger, se Annullering af parkering og Begrænsninger.

(DI_a201)Regenerativ bremsning midlertidigt reduceretRegenerativ bremsning forbedres, efterhånden som der køres med køretøjet

Regenerativ bremseevne er midlertidigt reduceret til under 65 % af dens fulde kapacitet. Den nøjagtige reduktion angives med de stiplede linjer på effektmåleren.

Mens denne alarm er til stede, reduceres køretøjets decelerationshastighed på grund af regenerativ bremsning, og der kræves mere bremsepedalanvendelse for at bremse køretøjet (svarende til det, der er nødvendigt i et benzindrevet, ikke-elektrisk køretøj).

Denne advarsel forventes under følgende forhold:

 • Batteriet er tæt på fuld opladning:
  • Regenerativ bremsning reduceres, når batteriet er på 95 % opladning eller højere.
 • Batteriet er koldt:
  • Batteriet er måske ikke varmt nok til fuld regenerativ bremseevne (muligvis i begyndelsen af en kørsel).
  • I ekstremt kolde klimaer kan denne advarsel blive vist på ubestemt tid, og regenerativ bremsning kan forblive reduceret, da kørsel af køretøjet muligvis ikke varmer batteriet nok til at opnå ydeevnen fuldstændigt.

Typisk vil kørsel fjerne denne alarm, fordi det reducerer batteriets opladningsniveau under 95 % og opvarmer batteriet tilstrækkeligt.

Dette er en helt normal del af køretøjets funktion og bør ikke forårsage alarm. Meddelelsen på skærmen er kun til din information.

For mere information om regenerativ bremsning henvises til afsnittet Regenerativ bremsning i Brugervejledningen. Regenerativ bremsning.

(DI_a245)Den automatiske bremsefunktion er utilgængeligHold bremsepedalen nede, mens køretøjet er standset

Den automatiske bremsefunktion er i øjeblikket utilgængelig på grund af systembegrænsninger. Når du standser køretøjet, skal du benytte bremsepedalen til at standse helt op og holde dit køretøj stille.

Fortsæt til din destination. Din bil er klar til at køre.

Hvis den automatiske bremsefunktion ikke er tilgængelig under din næste køretur, skal du kontakte Tesla Service. Du kan godt køre i bilen i mellemtiden.

For yderligere oplysninger henvises til Automatisk bremse.

(ESP_a118)Hjælp ved lav bremseevne aktiveretHold bremsen helt nede for at standse

Kompensering af hydraulikfading aktiv. Denne funktion til hjælp til bremsning aktiveres midlertidigt for at sikre, at du har fuld bremsekapacitet under forhold, hvor en reduceret bremseevne registreres af bilen.

Hold stadig bremsen helt nede, som du normalt ville gøre, og undlad at ”pumpe” (gentagen pres og slip) pedalen. Dette vil afbryde funktionen.

Advarslen forsvinder, når bilen holder stille, eller når du ikke længere træder på bremsen. Den kan stadig vises i op til 5 sekunder derefter.

Når denne hjælpefunktion aktiveres, kan du sommetider mærke, at bremsen trækker sig væk fra din fod, og der vil være en kraftig øgning i bremsetrykket. Du kan eventuelt også høre en pumpelyd fra bremsens hydraulikenhed foran i bilen. Dette vil normalt vare et par sekunder afhængigt af vejoverfladen og bilens hastighed. Dette er helt normalt og er ikke tegn på et problem med bilen.

Reduceret bremseevne er normalt midlertidigt og kan skyldes flere forskellige årsager, herunder høje bremsetemperaturer efter kraftig bremsning eller kørsel i ekstremt kolde eller våde forhold. Det kan også betyde, at dine bremseklodser eller rotorer er blevet slidte i en grad, så de skal udskiftes.

Hvis du fortsætter med at opleve reduceret bremseevne, som ikke forbedres med tiden, skal du kontakte Tesla service ved lejlighed og få bremserne efterset.

For yderligere oplysninger henvises til Kompensering af hydraulikfading.

(PCS_a016)Kan ikke oplade – Dårlig strømforsyningskvalitet muligPrøv igen / Prøv en anden opladningslokalitet eller Supercharger

Opladningen er blevet afbrudt på grund af en tilstand, der forhindrer dit køretøj i at oplade med vekselstrøm. Hurtig jævnstrømsopladning/Supercharging bør stadig fungere som forventet.

Tilstanden kan opstå på grund af forstyrrelser i strømforsyningen forårsaget af det eksterne ladeudstyr eller elnettet. I nogle tilfælde kan denne tilstand endda skyldes at der er tændt for elektriske enheder i nærheden, der trækker meget strøm.

Hvis disse mulige årsager kan udelukkes, kan en tilstand med dit køretøj også påvirke vekselstrømsopladningen.

Denne advarsel vises tit sammen med andre advarsler, som kan hjælpe dig med at finde og udbedre tilstanden. Start med at undersøge alle andre viste advarsler, som vedrører opladning.

Yderligere tips om fejlfinding på grundlag af udstyrstype:
 • Hvis du anvender et mobilstik, skal du prøve at oplade bilen fra et andet vægudtag.
  • Hvis dit køretøj begynder at oplade og fortsætter med at oplade som forventet, så skyldes problemet sandsynligvis det første vægudtag. Det anbefales, at du kontakter en elektriker, som kan efterse bygningsledningsforbindelsen til det udtag.
  • Hvis dit køretøj stadigvæk ikke vil påbegynde opladningen, eller hvis det ikke fortsætter med at oplade som forventet, så kan der muligvis være et problem med mobilstikket eller elforsyningen.
 • Hvis du anvender et vægudtag, skal du prøve at oplade bilen med andet opladningsudstyr som for eksempel et mobilstik, der forsynes med strøm fra et separat vægudtag.
  • Hvis dit køretøj begynder at oplade og fortsætter med oplade som forventet, så skyldes problemet sandsynligvis vægudtaget. Kontakt en elektriker, som kan efterse bygningsledningsforbindelsen til vægstikket. Denne skal sikre, at alle ledninger er tilsluttet korrekt og fastgjort i henhold til installationsvejledningen for ladeboksen.
Da denne advarsel normalt er specifik for eksternt opladningsudstyr og eksterne strømkilder og typisk ikke angiver et problem med bilen, som kan løses ved at aftale service, anbefales det, at du:
 • prøver at oplade med forskellige vægudtag.
 • Prøv at oplade med flere forskellige typer opladningsudstyr ved forskellige placeringer.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger. Yderligere tredjepartsopladestationer kan også være tilgængelige i dit område som en hjælp til at fastlægge problemet.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for opladestikket eller ladeboksen henvises til produktets instruktionsbog på Produktvejledninger til opladning og adaptere. Hvis der bruges eksternt ladeudstyr henvises til producentens medfølgende dokumentation for fejlfinding.

(PCS_a017)Opladning ophørt – strøm afbrudt under opladningKontroller strømkilden og ladeudstyret

Strømmen er blevet afbrudt under opladningen. Det kan skyldes, at strømmen fra kilden (for eksempel et vægudtag) til ladeudstyret afbrydes, eller et problem med ladeudstyret.

Denne advarsel vises tit sammen med andre advarsler, som kan hjælpe dig med at finde og udbedre problemet. Start med at undersøge alle andre viste advarsler, som vedrører opladningsproblemer.

Som alternativ kan du kontrollere mobilstikkets eller vægstikkets statuslamper for at bekræfte strømmen til enheden og også se produktets instruktionsbog for oplysninger om fejlfinding på grundlag af blinkende koder. Hvis du anvender andet (ikke fra Tesla) eksternt opladningsudstyr, skal du kontrollere for et display eller et andet brugerinterface, som giver hjælp til fejlfinding.

Hvis det er klart, at der ikke er strøm til opladningsudstyret, skal du kontrollere afbryderen til vægudtaget/vægstikket for at sikre, at den ikke er slået fra.

Yderligere tips om fejlfinding på grundlag af udstyrstype:
 • Hvis du anvender et mobilstik, skal du prøv at oplade bilen fra et andet vægudtag.
  • Hvis bilen begynder at oplade, skyldes problemet sandsynligvis det første vægudtag. Det anbefales, at du kontakter en elektriker, som kan efterse bygningsledningsforbindelsen til det udtag.
  • Hvis bilen ikke oplader, kan problemet skyldes mobilstikket.
 • Hvis du anvender et vægstik, skal du prøve at oplade bilen med andet opladningsudstyr som for eksempel et mobilstik, der forsynes med strøm fra et separat vægudtag.
  • Hvis bilen begynder at oplade, skyldes problemet sandsynligvis vægstikket. Kontakt en elektriker, som kan efterse bygningsledningsforbindelsen til vægstikket. Denne skal sikre, at alle ledninger er tilsluttet korrekt og fastgjort i henhold til installationsvejledningen for ladeboksen.

Da denne advarsel normalt er specifik for eksternt opladningsudstyr og eksterne strømkilder og typisk ikke angiver et problem med bilen, som kan løses ved at aftale service, anbefales det, at du:

 • prøver at oplade med forskellige vægudtag.
 • prøver at oplade med forskelligt opladningsudstyr.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger. Yderligere tredjepartsopladestationer kan også være tilgængelige i dit område som en hjælp til at fastlægge problemet.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for opladestikket eller ladeboksen henvises til produktets instruktionsbog på Produktvejledninger til opladning og adaptere. Hvis der bruges eksternt ladeudstyr henvises til producentens medfølgende dokumentation for fejlfinding.

(PCS_a019)Opladning går langsomt - Dårlig strømforsyningskvalitet muligTag stikket ud og prøv igen/Prøv en anden opladningslokalitet

Opladningshastigheden er reduceret på grund af en tilstand, der påvirker dit køretøjs evne til at oplade med vekselstrøm. Hurtig jævnstrømsopladning/Supercharging bør stadig fungere som forventet.

Tilstanden kan opstå på grund af forstyrrelser i strømforsyningen forårsaget af det eksterne ladeudstyr eller elnettet. I nogle tilfælde kan denne tilstand endda skyldes at der er tændt for elektriske enheder i nærheden, der trækker meget strøm.

Hvis disse mulige årsager kan udelukkes, kan en tilstand med dit køretøj også påvirke vekselstrømsopladningen.

Denne advarsel vises tit sammen med andre advarsler, som kan hjælpe dig med at finde og udbedre tilstanden. Start med at undersøge alle andre viste advarsler, som vedrører opladning.

Yderligere tips om fejlfinding på grundlag af udstyrstype:
 • Hvis du anvender et mobilstik, skal du prøv at oplade bilen fra et andet vægudtag.
  • Hvis opladningshastigheden ikke længere er langsommere, skyldtes problemet sandsynligvis den originale stikkontakt. Det anbefales, at du kontakter en elektriker, som kan efterse bygningsledningsforbindelsen til det udtag.
  • Hvis opladningshastigheden stadig er langsom, kan problemet være med mobilstikket eller elnettet.
 • Hvis du anvender et vægstik, skal du prøve at oplade bilen med andet opladningsudstyr som for eksempel et mobilstik, der forsynes med strøm fra et separat vægudtag.
  • Hvis opladningshastigheden ikke længere er langsommere, skyldtes problemet sandsynligvis vægstikket. Kontakt en elektriker, som kan efterse bygningsledningsforbindelsen til vægstikket. Denne skal sikre, at alle ledninger er tilsluttet korrekt og fastgjort i henhold til installationsvejledningen for ladeboksen.
Da denne advarsel normalt er specifik for eksternt opladningsudstyr og eksterne strømkilder og typisk ikke angiver et problem med bilen, som kan løses ved at aftale service, anbefales det, at du:
 • prøver at oplade med forskellige vægudtag.
 • Prøv at oplade med flere forskellige typer opladningsudstyr ved forskellige placeringer.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger. Yderligere tredjepartsopladestationer kan også være tilgængelige i dit område som en hjælp til at fastlægge problemet.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for opladestikket eller ladeboksen henvises til produktets instruktionsbog på Produktvejledninger til opladning og adaptere. Hvis der bruges eksternt ladeudstyr henvises til producentens medfølgende dokumentation for fejlfinding.

(PCS_a032)Ringe kvalitet af elnetstrøm registreretPrøv en anden ladestation eller lokalitet

Opladningshastigheden er reduceret eller opladning er afbrudt på grund af en tilstand, der påvirker dit køretøjs evne til at oplade med vekselstrøm. Hurtig jævnstrømsopladning/Supercharging bør stadig fungere som forventet.

Den indbyggede oplader i dit køretøj har registreret forstyrrelser i strømforsyningen i elnettet. Det forstyrrer dit køretøjs opladningsproces.

Typiske årsager til disse forstyrrelser i strømforsyningen omfatter:
 • Problemer med bygningsledningsforbindelsen og/eller vægudtaget.
 • Problemer med det eksterne opladningsudstyr.
 • Andre store elektriske enheder som f.eks. vaskemaskiner eller A/C-enheder, der midlertidigt trækker store mængder strøm eller på anden vis forstyrrer elnettet.
 • Eksterne forhold, der påvirker elnettet.
Da denne advarsel normalt er specifik for eksternt opladningsudstyr og eksterne strømkilder og typisk ikke angiver et problem med bilen, som kan løses ved at aftale service, anbefales det, at du:
 • prøver at oplade med forskellige vægudtag.
 • Prøv at oplade igen (frakobl og tilslut igen), når andre store elforbrugere ikke trækker strøm.
 • Prøv at oplade med flere forskellige typer opladningsudstyr ved forskellige placeringer.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger. Yderligere tredjepartsopladestationer kan også være tilgængelige i dit område som en hjælp til at fastlægge problemet.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for opladestikket eller ladeboksen henvises til produktets instruktionsbog på Produktvejledninger til opladning og adaptere. Hvis der bruges eksternt ladeudstyr henvises til producentens medfølgende dokumentation for fejlfinding.

(PCS_a052)Det eksterne opladningsudstyr leverer ikke strømKontroller strømkilden, eller prøv noget andet udstyr

Opladningen kan ikke begynde på grund af en tilstand, der forhindrer dit køretøj i at oplade med vekselstrøm. Hurtig jævnstrømsopladning/Supercharging bør stadig fungere som forventet.

Dit køretøj har anmodet om vekselstrøm fra det eksterne opladningsudstyr, men den indbyggede oplader registrerer ikke nogen forsyningsspænding fra udstyret.

Det kan nogle gange skyldes et hardwareproblem, der er specifikt for det eksterne ladeudstyr, og som forhindrer ladeudstyret i at tænde eller slukke for strøm til køretøjet, når det bliver anmodet om det. Det kan også opstå på grund af en anden tilstand, der påvirker det eksterne ladeudstyr, strømkilden eller selve dit køretøj.

Da denne advarsel normalt er specifik for eksternt opladningsudstyr og strømkilder og ikke typisk angiver et problem med bilen, som kan løses ved at aftale service, anbefales det, at du prøver at oplade med flere forskellige typer opladningsudstyr.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger. Yderligere tredjepartsopladestationer kan også være tilgængelige i dit område som en hjælp til at fastlægge problemet.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for opladestikket eller ladeboksen henvises til produktets instruktionsbog på Produktvejledninger til opladning og adaptere. Hvis der bruges eksternt ladeudstyr henvises til producentens medfølgende dokumentation for fejlfinding.

(PCS_a053)Opladningshastighed reduceret – uventet spændingsfaldFjern forlængerledninger / Få ledningsføringen efterset

Opladningshastigheden er blevet reduceret, fordi bilens lader har registreret et stort spændingsfald under opladningen.

Mulige årsager kan være:
 • Problemer med bygningsledningsforbindelsen og/eller vægudtaget.
 • En forlængerledning eller anden ledningsføring kan ikke understøtte den ønskede ladestrøm.

Problemet kan også skyldes, at der tændes for elapparater, der trækker en masse strøm fra den samme grenledning, mens bilen oplader.

Hvis problemet er opstået flere gange på det normale opladested, skal du kontakte en elektriker, som kan efterse elinstallationerne. Denne skal kontrollere følgende:
 • Installeret opladningsudstyr og dets forbindelse til bygningsledningsforbindelsen.
 • Bygningsledningsforbindelsen, herunder vægudtag, der bruges med et mobilstik.
 • Elforbindelsen til stikledningen, hvor den går ind i bygningen.

Drøft med en elektriker, om ladestrømmen på bilen skal sænkes, eller om installationen skal opgraderes, så den understøtter en højere ladestrøm.

Da denne advarsel normalt er specifik for eksternt opladningsudstyr og eksterne strømkilder og typisk ikke angiver et problem med bilen, som kan løses ved at aftale service, anbefales det, at du:

 • Prøv at oplade med flere forskellige typer opladningsudstyr ved forskellige placeringer.
 • Kontakt en elektriker for at få efterset ledninger og udstyr, der hvor du normalt oplader.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger. Yderligere tredjepartsopladestationer kan også være tilgængelige i dit område som en hjælp til at fastlægge problemet.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for opladestikket eller ladeboksen henvises til produktets instruktionsbog på Produktvejledninger til opladning og adaptere. Hvis der bruges eksternt ladeudstyr henvises til producentens medfølgende dokumentation for fejlfinding.

(PCS_a054)Opladning ophørt på grund af stort spændingsfaldFjern forlængerledninger / Få ledningsføringen efterset

Opladningen er afbrudt, fordi laderen i bilen har registreret et unormalt stort spændingsfald.

Mulige årsager kan være:
 • Problemer med bygningsledningsforbindelsen og/eller vægudtaget.
 • En forlængerledning eller anden ledningsføring kan ikke understøtte den ønskede ladestrøm.

Problemet kan også skyldes, at der tændes for elapparater, der trækker en masse strøm fra den samme grenledning, mens bilen oplader.

Hvis problemet er opstået flere gange på det normale opladested, skal du kontakte en elektriker, som kan efterse elinstallationerne. Denne skal kontrollere følgende:
 • Installeret opladningsudstyr og dets forbindelse til bygningsledningsforbindelsen.
 • Bygningsledningsforbindelsen, herunder vægudtag, der bruges med et mobilstik.
 • Elforbindelsen til stikledningen, hvor den går ind i bygningen.

Drøft med en elektriker, om ladestrømmen på bilen skal sænkes, eller om installationen skal opgraderes, så den understøtter en højere ladestrøm.

Da denne advarsel normalt er specifik for eksternt opladningsudstyr og eksterne strømkilder og typisk ikke angiver et problem med bilen, som kan løses ved at aftale service, anbefales det, at du:

 • Prøv at oplade med flere forskellige typer opladningsudstyr ved forskellige placeringer.
 • Kontakt en elektriker for at få efterset ledninger og udstyr, der hvor du normalt oplader.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger. Yderligere tredjepartsopladestationer kan også være tilgængelige i dit område som en hjælp til at fastlægge problemet.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for opladestikket eller ladeboksen henvises til produktets instruktionsbog på Produktvejledninger til opladning og adaptere. Hvis der bruges eksternt ladeudstyr henvises til producentens medfølgende dokumentation for fejlfinding.

(PCS_a073)Fejl i eksternt ladeudstyr registreretPrøv andet ladeudstyr

Opladning med vekselstrøm kan ikke begynde på grund af en tilstand, der forhindrer dit køretøj i at oplade med vekselstrøm. Hurtig jævnstrømsopladning/Supercharging bør stadig fungere som forventet.

Dit køretøjs indbyggede oplader registrerer indgangsspænding ved ladeporten, når der ikke er blevet anmodet om strøm fra det eksterne ladeudstyr, hvilket indikerer, at det eksterne ladeudstyr ikke fungerer som forventet.

Det kan nogle gange skyldes et hardwareproblem, der er specifikt for det eksterne ladeudstyr, og som forhindrer ladeudstyret i at tænde eller slukke for strøm til køretøjet, når det bliver anmodet om det. Det kan også opstå på grund af en anden tilstand, der påvirker det eksterne ladeudstyr, eller en tilstand, der påvirker selve dit køretøj.

Da denne advarsel normalt er specifik for eksternt opladningsudstyr og ikke typisk angiver et problem med bilen, som kan løses ved at aftale service, anbefales det, at du prøver at oplade med flere forskellige typer opladningsudstyr.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger. Yderligere tredjepartsopladestationer kan også være tilgængelige i dit område som en hjælp til at fastlægge problemet.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for opladestikket eller ladeboksen henvises til produktets instruktionsbog på Produktvejledninger til opladning og adaptere. Hvis der bruges eksternt ladeudstyr henvises til producentens medfølgende dokumentation for fejlfinding.

(PCS_a090)Opladning går langsomt - Nogle vekselstrømsfaser strømforsynes ikkeKontroller strømkilde og opladningsudstyr

Opladningshastigheden er reduceret på grund af en tilstand, der påvirker dit køretøjs evne til at oplade med vekselstrøm. Hurtig jævnstrømsopladning/Supercharging bør stadig fungere som forventet.

Din bils indbyggede oplader har registreret, at en eller flere strømomformere ikke modtager den nødvendige vekselstrømsindgangsspænding. For eksempel: Under trefaset opladning mangler der muligvis en fase fra vekselstrømsindgangseffekten fra den eksterne kilde. Det kan opstå på grund af en anden tilstand, der påvirker det eksterne ladeudstyr, strømkilden eller selve dit køretøj.

Da denne advarsel normalt er specifik for eksternt opladningsudstyr og strømkilder og ikke typisk angiver et problem med bilen, som kan løses ved at aftale service, anbefales det, at du prøver at oplade med flere forskellige typer opladningsudstyr.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger. Yderligere tredjepartsopladestationer kan også være tilgængelige i dit område som en hjælp til at fastlægge problemet.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for opladestikket eller ladeboksen henvises til produktets instruktionsbog på Produktvejledninger til opladning og adaptere. Hvis der bruges eksternt ladeudstyr henvises til producentens medfølgende dokumentation for fejlfinding.

(UI_a006)Service er nødvendigBestil service nu

Denne advarsel er fjernindstillet af Tesla til at registrere en tilstand i køretøjet, der kræver serviceeftersyn.

Denne advarsel kan indstilles ud fra forskellige tilstande. Når du planlægger et serviceeftersyn, bliver flere oplysninger tilgængelige.

Denne advarsel kan kun ryddes af en servicetekniker, når køretøjet er blevet serviceret.

Da denne advarsel kan fremkomme som følge af forskellige tilstande, anbefales det, at du planlægger et serviceeftersyn hurtigst muligt.

(UI_a137)Aktiv serviceforbindelse til bilenService udfører fjernfejlfinding

En servicetekniker er eksternt logget ind i dit køretøj med henblik på diagnose eller reparation. Der kan forekomme tab af infotainment-funktioner, mens der er forbindelse, men advarslen betyder ikke, at der er et problem med din bil.

Din bil er klar til at køre.

Advarslen bør forsvinde automatisk, når teknikeren er færdig med fejlsøgningen eller reparationen. Det kan være nødvendigt at genstarte touchskærmen for at genoprette alle infotainment-funktioner, når advarslen er væk. For mere information henvises til Genstart af touchskærmen i bilens Gør-det-selv-guide.

Hvis advarslen ikke er forsvundet efter 24 timer, anbefales det, at du bestiller service via Teslas mobilapp eller hos en selvstændig serviceleverandør. Bemærk, at selvstændige serviceleverandørers muligheder kan variere på baggrund af bilens konfiguration og din placering.

(UMC_a002)Kan ikke oplade – Mobilstikket GFCI er slået fraFjern ladehåndtaget fra ladeporten og prøv igen

Bilen kan ikke oplade, fordi fejlstrømsafbryderen (GFCI) i mobilstikket er slået fra.

Som med GFCI i et vægudtag er denne funktion designet til at afbryde strømmen, når der er et problem. Den har afbrudt opladningen for at beskytte din bil og ladeudstyret.

Der kan være mange årsager til dette. Problemet kunne være i ladekablet, ladehåndtaget, ladeporten eller i komponenten i bilen.

Kontroller ladeporten samt ladehåndtaget for vand, der har samlet sig, og for usædvanlige fugtniveauer.
 • Hvis du finder usædvanligt meget fugt, skal du vente og lade ladeportens inderside og den frie del af ladehåndtaget tørre tilstrækkeligt, inden du prøver igen.
Kontroller ladeudstyret for beskadigelse.
 • Hvis kablet på nogen måde er beskadiget eller slidt, må du ikke bruge det. Prøv andet ladeudstyr i stedet.
 • Hvis kablet er i god stand, skal du prøve igen med det samme ladestik.

Hvis problemet varer ved og forhindrer opladning, skal du prøve opladning med andet ladeudstyr.

Da denne advarsel normalt er specifik for eksternt opladningsudstyr og eksterne strømkilder og typisk ikke angiver et problem med bilen, som kan løses ved at aftale service, anbefales det, at du:

 • Prøv at oplade med flere forskellige typer opladningsudstyr.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger. Yderligere tredjepartsopladestationer kan også være tilgængelige i dit område som en hjælp til at fastlægge problemet.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for ladestikket og opladningsproblemer henvises til produktets instruktionsbog.

(UMC_a004)Kan ikke oplade med mobilstikFor høj spænding / Prøv et andet vægudtag

Bilen kan ikke oplade, eller opladningen afbrydes, enten fordi mobilstikket:
 • Registrerer, at vægudtagets spænding er for høj.
ELLER
 • Registrerer en uventet stigning i forsyningsspændingen fra vægudtaget.

Prøv at oplade bilen fra et andet vægudtag.

Hvis bilen begynder at oplade, skyldes problemet sandsynligvis det første vægudtag. Det anbefales, at du kontakter en elektriker, som kan efterse bygningsledningsforbindelsen til det udtag.

Hvis bilen stadig ikke oplader, når du prøver et andet vægudtag, skal du prøve at oplade et andet sted.

Da denne advarsel normalt er specifik for eksternt opladningsudstyr og eksterne strømkilder og typisk ikke angiver et problem med bilen, som kan løses ved at aftale service, anbefales det, at du:

 • prøver at oplade med forskellige vægudtag.
 • prøver at oplade med forskelligt opladningsudstyr.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger. Yderligere tredjepartsopladestationer kan også være tilgængelige i dit område som en hjælp til at fastlægge problemet.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for ladestikket og opladningsproblemer henvises til produktets instruktionsbog.

(UMC_a005)Kan ikke oplade med mobilstikFor lav spænding / Prøv et andet vægudtag

Bilen kan ikke oplade, eller opladningen afbrydes, enten fordi mobilstikket:
 • Ikke registrerer nok forsyningsspænding fra vægudtaget.
ELLER
 • Registrerer et uventet fald i forsyningsspændingen fra vægudtaget.

Prøv at oplade bilen fra et andet vægudtag.

Hvis bilen begynder at oplade, skyldes problemet sandsynligvis det første vægudtag. Det anbefales, at du kontakter en elektriker, som kan efterse bygningsledningsforbindelsen til det udtag.

Hvis bilen stadig ikke oplader, når du prøver et andet vægudtag, skal du prøve at oplade et andet sted.

Da denne advarsel normalt er specifik for eksternt opladningsudstyr og eksterne strømkilder og typisk ikke angiver et problem med bilen, som kan løses ved at aftale service, anbefales det, at du:

 • prøver at oplade med forskellige vægudtag.
 • prøver at oplade med forskelligt opladningsudstyr.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger. Yderligere tredjepartsopladestationer kan også være tilgængelige i dit område som en hjælp til at fastlægge problemet.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for ladestikket og opladningsproblemer henvises til produktets instruktionsbog.

(UMC_a008)Kan ikke oplade – Høj temperatur i vægudtagetKontrol af strømstikket i væggen og ledningsføringen anbefales

Høj temperatur registreret af mobilstikadvarsler betyder, at det udtag, der bruges til opladning, er ved at blive for varmt, så opladningen er stoppet for at beskytte udtaget.

Dette er ikke et typisk problem for din bil eller dit mobilstik men snarere et problem med udtaget. Et varmt udtag kan være forårsaget af et stik, der ikke er isat helt, en løs bygningsledningsforbindelse til udtaget eller et udtag, der begynder at blive slidt.

For at genoprette normal opladning skal du sikre, at din adapter er sat helt ind i udtaget. Hvis opladningshastigheden ikke bliver normal, skal du kontakte en elektriker, som kan efterse udtaget og bygningsledningsforbindelserne til udtaget og foretage eventuelle nødvendige reparationer.

Hvis udtaget er slidt, skal det udskiftes med et udtag af høj kvalitet. Overvej at opgradere til en Tesla, ladeboks for større bekvemmelighed og den højeste opladningshastighed.

(UMC_a013)Fejl på vægstikadapter – Reduceret opladningshastighedSæt adapteren helt ind i mobilstikket, og prøv igen

Mobilstikket kan ikke kommunikere med adapteren til vægstikket. Da dit mobilstik ikke kan kontrollere vægudtagadapterens temperatur, reduceres ladestrømmen automatisk til 8 A.

Det anbefales, at du følger nedenstående trin for at foretage fejlfinding:
 1. Frakobl dit mobilstik, herunder vægudtagadapteren, helt fra vægudtaget.
 2. Sørg for, at forbindelsen mellem vægudtagadapteren og selve mobilstikket er sikker.
  1. Frakobl vægudtagadapteren helt fra selve mobilstikket.
  2. Sæt igen vægudtagadapteren helt ind i selve mobilstikket ved at trykke den ind i fatningen, indtil den falder på plads.
 3. Prøv at oplade igen ved at sætte mobilstikket, herunder vægudtagadapteren, helt ind i vægudtaget.
 4. Hvis advarslerne fortsætter, så prøv at bruge en anden vægudtagadapter (se trinnene ovenfor for at sikre, at adapteren er korrekt forbundet med dit mobilstik).
  1. Hvis advarslen ikke længere vises, er problemet sandsynligvis den vægudtagadapter, du brugte tidligere.
  2. Hvis advarslen stadig vises, er problemet sandsynligvis dit mobilstik.

Det anbefales, at du skaffer en anden vægudtagadapter eller et andet mobilstik alt efter behov baseret på ovenstående fejlfindingsproces.

I mellemtiden kan du fortsat lade med det samme udstyr. Opladningshastigheden reduceres, da ladestrømmen vil være begrænset til 8 A, mens denne tilstand står på.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger. Yderligere tredjepartsopladestationer kan også være tilgængelige i dit område som en hjælp til at fastlægge problemet.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for ladestikket og opladningsproblemer henvises til produktets instruktionsbog.

(UMC_a014)Fejl på vægstikadapter – Reduceret opladningshastighedSæt adapteren helt ind i mobilstikket, og prøv igen

Mobilstikket kan ikke kommunikere med adapteren til vægstikket. Da dit mobilstik ikke kan identificere den type vægudtag, som vægudtagadapteren er tilsluttet, reduceres ladestrømmen automatisk til 8 A.

Det anbefales, at du følger nedenstående trin for at foretage fejlfinding:
 1. Frakobl dit mobilstik, herunder vægudtagadapteren, helt fra vægudtaget.
 2. Sørg for, at forbindelsen mellem vægudtagadapteren og selve mobilstikket er sikker.
  1. Frakobl vægudtagadapteren helt fra selve mobilstikket.
  2. Sæt igen vægudtagadapteren helt ind i selve mobilstikket ved at trykke den ind i fatningen, indtil den falder på plads.
 3. Prøv at oplade igen ved at sætte mobilstikket, herunder vægudtagadapteren, helt ind i vægudtaget.
 4. Hvis advarslerne fortsætter, så prøv at bruge en anden vægudtagadapter (se trinnene ovenfor for at sikre, at adapteren er korrekt forbundet med dit mobilstik).
  1. Hvis advarslen ikke længere vises, er problemet sandsynligvis den vægudtagadapter, du brugte tidligere.
  2. Hvis advarslen stadig vises, er problemet sandsynligvis dit mobilstik.

Det anbefales, at du skaffer en anden vægudtagadapter eller et andet mobilstik alt efter behov baseret på ovenstående fejlfindingsproces.

I mellemtiden kan du fortsat lade med det samme udstyr. Opladningshastigheden reduceres, da ladestrømmen vil være begrænset til 8 A, mens denne tilstand står på.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger. Yderligere tredjepartsopladestationer kan også være tilgængelige i dit område som en hjælp til at fastlægge problemet.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for ladestikket og opladningsproblemer henvises til produktets instruktionsbog.

(UMC_a015)Fejl på vægstikadapter - Reduceret opladningshastighedSæt adapteren helt ind i mobilstikket, og prøv igen

Mobilstikket kan ikke kommunikere med adapteren til vægstikket. Da dit mobilstik ikke kan identificere den type vægudtag, som vægudtagadapteren er tilsluttet, reduceres ladestrømmen automatisk til 8 A.

Det anbefales, at du følger nedenstående trin for at foretage fejlfinding:
 1. Frakobl dit mobilstik, herunder vægudtagadapteren, helt fra vægudtaget.
 2. Sørg for, at forbindelsen mellem vægudtagadapteren og selve mobilstikket er sikker.
  1. Frakobl vægudtagadapteren helt fra selve mobilstikket.
  2. Sæt igen vægudtagadapteren helt ind i selve mobilstikket ved at trykke den ind i fatningen, indtil den falder på plads.
 3. Prøv at oplade igen ved at sætte mobilstikket, herunder vægudtagadapteren, helt ind i vægudtaget.
 4. Hvis advarslerne fortsætter, så prøv at bruge en anden vægudtagadapter (se trinnene ovenfor for at sikre, at adapteren er korrekt forbundet med dit mobilstik).
  1. Hvis advarslen ikke længere vises, er problemet sandsynligvis den vægudtagadapter, du brugte tidligere.
  2. Hvis advarslen stadig vises, er problemet sandsynligvis dit mobilstik.

Det anbefales, at du skaffer en anden vægudtagadapter eller et andet mobilstik alt efter behov baseret på ovenstående fejlfindingsproces.

I mellemtiden kan du fortsat lade med det samme udstyr. Opladningshastigheden reduceres, da ladestrømmen vil være begrænset til 8 A, mens denne tilstand står på.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger. Yderligere tredjepartsopladestationer kan også være tilgængelige i dit område som en hjælp til at fastlægge problemet.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for ladestikket og opladningsproblemer henvises til produktets instruktionsbog.

(UMC_a017)Opladningshastighed reduceret – høj temperatur i vægudtagetKontrol af strømstikket i væggen og ledningsføringen anbefales

Høj temperatur registreret af mobilstikalarmer betyder, at det udtag, der bruges til opladning, er ved at blive for varmt, så opladningen er blevet sinket for at beskytte udtaget.

Dette er ikke et typisk problem for din bil eller dit mobilstik men snarere et problem med udtaget. Et varmt udtag kan være forårsaget af et stik, der ikke er isat helt, en løs bygningsledningsforbindelse til udtaget eller et udtag, der begynder at blive slidt.

For at genoprette normal opladningshastighed skal du sikre, at din adapter er sat helt ind i udtaget. Hvis opladningshastigheden ikke bliver normal, skal du kontakte en elektriker, som kan efterse udtaget og bygningsledningsforbindelserne til udtaget og foretage eventuelle nødvendige reparationer.

Hvis udtaget er slidt, skal det udskiftes med et udtag af høj kvalitet. Overvej at opgradere til en Tesla, ladeboks for større bekvemmelighed og den højeste opladningshastighed.

(VCFRONT_a180)Strøm til elektrisk system reduceretKøretøj kan lukke uventet ned

Det elektriske system kan ikke opretholde den spænding, der kræves for at understøtte alle køretøjsfunktioner.

Hvis denne advarsel vises, mens du kører, er der risiko for, at bilen lukker uventet ned. Det er også muligt, at bilen ikke vil genstarte efter den aktuelle køretur.

Hvis denne advarsel vises, når bilen står i parkeringsgear, eller når den først aktiveres, er det muligt, at bilen ikke har tilstrækkelig strøm til at begynde at køre. En særskilt biladvarsel vises muligvis for at angive den tilstand.

Det anbefales, at du udelader eller reducerer din brug af ikke absolut nødvendige funktioner. Dette kan hjælpe din bil med at opretholde tilstrækkelig strøm til vigtige funktioner.

Hvis advarslen stadig er aktiv, anbefales det at bestille service øjeblikkeligt. Uden service kan bilen muligvis ikke køre, lukker muligvis uventet ned eller kan ikke genstarte.

(VCFRONT_a182)Bestil service for at udskifte lavspændingsbatterietSoftwaren opdateres ikke, før batteriet er udskiftet

Lavspændingsbatteriet udviser nedsat ydeevne og skal udskiftes. Køretøjets software vil ikke blive opdateret, før lavspændingsbatteriet er udskiftet.

Det anbefales, at du får lavspændingsbatteriet udskiftet så hurtigt som muligt.

Du kan bestille service via Teslas mobilapp eller hos en selvstændig serviceleverandør, der tilbyder udskiftning af lavspændingsbatteriet i din bil. Bemærk, at selvstændige serviceleverandørers muligheder kan variere på baggrund af bilens konfiguration og din placering.

Bilen kan godt køre, selv om denne advarsel vises. Hvis du imidlertid udsætter udskiftning af lavspændingsbatteriet, kan bilen i sidste ende muligvis ikke have nok strøm til at starte eller genstarte efter en nylig køretur.

Hvis lavspændingsbatteriet ikke har nok strøm til at tænde køretøjet eller åbne dørene, skal du følge instruktionerne i Brug af startkabler til lavspændingsbatteriet.

Se Oplysninger om højspændingsbatteriet for yderligere oplysninger om batterisystemet.

(VCFRONT_a191)Strøm til elektrisk system reduceretBil lukker ned

Lavspændingsbatteriet kan ikke frembringe den el, der er nødvendig for at køre eller fortsætte med at køre. Bilen lukker ned for at bevare energi til vigtige funktioner ud over kørsel.

Bilen kan ikke køres eller fortsætte med at køre, hvis denne tilstand fortsætter.

Hvis advarslen vises, mens du kører, skal bilen standses øjeblikkeligt. Det anbefales, at du:
 • Øjeblikkeligt holder sikkert ind til siden
 • Bruger din mobilapp til øjeblikkeligt at kontakte Teslas vejhjælp eller søger anden vejhjælp, hvis det foretrækkes

Hvis du ikke holder sikkert ind til siden inden for kort tid, kan bilen lukke uventet ned. Det er også muligt, at bilen ikke vil genstarte, når den er parkeret.

Når denne alarm vises, kan det elektriske system ikke opretholde den spænding, der kræves for at understøtte alle køretøjsfunktioner. Mange bilfunktioner virker muligvis ikke længere.

Det er muligt, at bilen mister al strøm. Sker dette, kan du stadig bruge den manuelle døråbning til at stige ud af bilen, hvis det er nødvendigt. For yderligere oplysninger henvises til Åbning af dørene indefra.

Denne advarsel kan vises på grund af forskellige tilstande i bilen. For yderligere oplysninger og flere anbefalede handlinger skal det kontrolleres, om der er andre aktive biladvarsler.

Hvis advarslen stadig vises, anbefales det at bestille service øjeblikkeligt. Uden service kan bilen muligvis ikke køre, lukker muligvis uventet ned eller kan ikke genstarte.

(VCFRONT_a192)Det elektriske system kan ikke understøtte alle funktionerLukker funktioner ned for at bevare energi

Det elektriske system kan ikke understøtte alle bilens funktioner. Bilen lukker de funktioner ned, der ikke er absolut nødvendige for at bevare energi til vigtige funktioner.

Hvis denne advarsel vises, mens du kører, er der risiko for, at bilen lukker uventet ned. Det er også muligt, at bilen ikke vil genstarte, når den er parkeret.

Ikke absolut nødvendige funktioner kan være utilgængelige, herunder sædevarme, styring af kabinens klimaanlæg og underholdningsfunktionerne i bilen. Dette er forventet adfærd, der har til formål at være med at opretholde tilstrækkelig strøm i bilen til vigtige funktioner, herunder mulighed for at betjene forlygter, vinduer og døre, katastrofeblink og det forreste bagagerum.

Det er muligt, at bilen mister al strøm. Sker dette, kan du stadig bruge den manuelle døråbning til at stige ud af bilen, hvis det er nødvendigt. For yderligere oplysninger henvises til Åbning af dørene indefra.

Denne advarsel kan vises på grund af forskellige tilstande i bilen. For yderligere oplysninger og flere anbefalede handlinger skal det kontrolleres, om der er andre aktive biladvarsler.

(VCFRONT_a220)Det elektriske system kan ikke understøtte alle funktionerPlanlæg service

Lavspændingsbatteriet er ikke tilgængeligt, og det kan ikke levere strøm til køretøjets funktioner.

Det er også muligt, at bilen lukker ned uventet. Det er også muligt, at bilen ikke vil genstarte efter den aktuelle køretur.

Eventuelt er nogle ikke absolut nødvendige funktioner ikke tilgængelige. Dette er forventet adfærd, da bilen bevarer energi til vigtige funktioner.

Det anbefales, at du udelader eller reducerer din brug af ikke absolut nødvendige funktioner. Dette kan hjælpe din bil med at opretholde tilstrækkelig strøm til vigtige funktioner udover kørsel, indtil den kan komme til service.

Hvis advarslen stadig vises, anbefales det at bestille service øjeblikkeligt. Uden service kan bilen muligvis ikke køre, lukker muligvis uventet ned eller kan ikke genstarte.

(VCFRONT_a402)Reservestrømforsyningen til det elektriske system er utilgængeligBilen forbruger mere energi i tomgang

Reservestrømforsyningen til det elektriske system, lavspændingsbatteriet, er ikke tilgængeligt eller kan ikke give den strøm, der er nødvendig til at understøtte bilens funktioner.

Den primære strømkilde, højspændingsbatteriet, fortsætter med at understøtte bilens funktioner, selv i tomgang. Se Om højspændingsbatteriet for yderligere oplysninger om højspændingsbatteriet.

Måske bemærker du, at bilen forbruger mere energi end normalt, når du kører den, eller at bilen viser en mindre forventet rækkevidde, end du normalt kunne forvente efter opladning. Det er normal adfærd for bilen, når denne alarm vises, og vil fortsætte, indtil reservestrømforsyningen gendannes.

Eventuelt er nogle ikke absolut nødvendige funktioner ikke tilgængelige. Dette er forventet adfærd, da bilen bevarer energi til vigtige funktioner.

Det anbefales, at du begrænser eller undlader din brug af ikke absolut nødvendige funktioner. Dette kan hjælpe din bil med at opretholde tilstrækkelig strøm til vigtige funktioner.

Der er risiko for, at et problem, der påvirker den primære strømkilde, kan få bilen til at lukke ned uventet.

Det anbefales, at du bestiller service hurtigst muligt, således at reservestrømforsyningen til det elektriske system kan gendannes.

(VCFRONT_a478)Service af lavspændingsbatteriet påkrævetBestil service – bilen kan eventuelt ikke genstarte

Lavspændingsbatteriet kan ikke frembringe den el, der er nødvendig for at køre eller fortsætte med at køre.

Hvis advarslen vises, mens du kører, skal bilen standses hurtigst muligt. Hold sikkert ind til siden så hurtigt som muligt.

Det er også muligt, at bilen lukker ned uventet. Det er også muligt, at bilen ikke vil genstarte efter den aktuelle køretur.

Eventuelt er nogle ikke absolut nødvendige funktioner ikke tilgængelige. Dette er forventet adfærd, da bilen bevarer energi til vigtige funktioner.

Det anbefales, at du udelader eller reducerer din brug af ikke absolut nødvendige funktioner. Dette kan hjælpe din bil med at opretholde tilstrækkelig strøm til vigtige funktioner udover kørsel, indtil den kan komme til service.

Hvis advarslen stadig vises, anbefales det at bestille service øjeblikkeligt. Uden service kan bilen muligvis ikke køre, lukker muligvis uventet ned eller kan ikke genstarte.

(VCFRONT_a496)Bilen gør klar til at lukke nedHOLD SIKKERT IND TIL SIDEN

Det elektriske system kan ikke give nok understøttelse til at køre eller fortsætte kørslen. Bilen gør klar til at lukke ned for at bevare energi til vigtige funktioner ud over kørsel.

Bilen kan ikke køres eller fortsætte med at køre, hvis denne tilstand fortsætter.

Hvis advarslen vises, mens du kører, skal bilen standses hurtigst muligt. Det anbefales, at du:
 • Holder sikkert ind til siden så hurtigt som muligt
 • Bruger din mobilapp til øjeblikkeligt at kontakte Teslas vejhjælp eller søger anden vejhjælp, hvis det foretrækkes

Hvis du ikke holder sikkert ind til siden inden for kort tid, kan bilen lukke uventet ned. Det er også muligt, at bilen ikke vil genstarte, når den er parkeret.

Det er muligt, at bilen mister al strøm. Sker dette, kan du stadig bruge den manuelle døråbning til at stige ud af bilen, hvis det er nødvendigt. For yderligere oplysninger henvises til Åbning af dørene indefra.

Denne advarsel kan vises på grund af forskellige tilstande i bilen. For yderligere oplysninger og flere anbefalede handlinger skal det kontrolleres, om der er andre aktive biladvarsler.

(VCSEC_a221)Lufttryk under anbefalingerne for dækKontroller trykket, og fyld luft i efter behov

Denne advarsel angiver IKKE, at der er et punkteret dæk.

Dæktrykovervågningssystemet (TPMS) har registreret, at lufttrykket i et eller flere af dækkene er mindst 20 % lavere end det anbefalede dæktryk for et koldt dæk. Dette anbefalede tryk skal vises på mærkaten med oplysninger om dæktryk og lastvægt.

Se Vedligeholdelse af dæktryk for detaljerede oplysninger om opretholdelse af det korrekte dæktryk.

Denne advarsel kan vises i koldt vejr, fordi luften i dine dæk trækker sig naturligt sammen, når den bliver kold, hvilket reducerer dæktrykket.
 • Selv om der forventes fald i dæktrykket i koldere vejr, bør der stadig tilføjes luft for at opretholde det anbefalede dæktryk ved koldt dæk.
 • Alarmen ryddes muligvis, når køretøjet køres. Dette skyldes, at dækkene opvarmes, og dæktrykket stiger.
  • Selv hvis alarmen ryddes, skal dækkene stadig efterfyldes med luft, når de er afkølet. For den bedste oplevelse med din bil skal det anbefalede dæktryk for kolde dæk altid opretholdes.
Denne advarsel bør gå væk, når dæktrykovervågningssystemet registrerer, at alle dæk har det anbefalede dæktryk for kolde dæk.
 • Advarslen og indikatoren for dæktryk vises eventuelt stadig umiddelbart efter, at du har fyldt luft i dækkene til det anbefalede dæktryk for kolde dæk, men begge bør gå væk, når du kørt en kort afstand.
 • Det kan være nødvendigt at køre over 15 mph (25 km/t) i mindst 10 minutter, for at dæktrykovervågningssystemet kan måle og rapportere dine opdaterede dæktryk.

Hvis du gentagne gange ser denne advarsel for det samme dæk, skal du få kontrolleret, om dækket er punkteret. Du kan besøge et lokalt dækcenter eller bestille service med Teslas mobilapp.

Se Pleje og vedligeholdelse af dæk for flere oplysninger om dæktryk.

(VCSEC_a228)Lufttryk i dæk meget lavtHOLD IND TIL SIDEN, NÅR DET ER SIKKERT - Kontroller, om dækket er punkteret

Denne advarsel viser, at ét eller flere af dækkene på bilen har et meget lavt lufttryk eller er fladt.

Dæktrykovervågningssystemet (TPMS) har registreret, at lufttrykket i ét eller flere af dækkene er væsentligt lavere end det anbefalede dæktryk for kolde dæk (RCP). Dette anbefalede tryk vises på mærkaten med oplysninger om dæktryk og lastvægt.

Kør forsigtigt ind til siden så hurtigt som muligt. Når det er sikkert, skal du kontrollere, om dækket er punkteret.

Du kan anmode om Teslas vejhjælp (mobildæk, lånedæk, bugsering), hvis det er nødvendigt. Se Kontakt Teslas vejhjælp for yderligere oplysninger.

I situationer, hvor der ikke er tale om nødstilfælde, anbefales det, at du besøger dit lokale servicecenter for at få hjælp.

Se Vedligeholdelse af dæktryk for detaljerede oplysninger om opretholdelse af det korrekte dæktryk.

Advarslen forsvinder, når dæktrykovervågningssystemet har en ensartet måling af dæktryk for alle dæk på mindst 30 psi.
 • Advarslen og indikatoren for dæktryk vises eventuelt stadig umiddelbart efter, at du har fyldt luft i dækkene til det anbefalede dæktryk for kolde dæk, men begge bør gå væk, når du kørt en kort afstand.
 • Det kan være nødvendigt at køre over 15 mph (25 km/t) i mindst 10 minutter, for at dæktrykovervågningssystemet kan måle og rapportere dine opdaterede dæktryk.

For yderligere oplysninger om dæktryk, luft og vedligeholdelse henvises til Pleje og vedligeholdelse af dæk.