Fejlfindingsadvarsler

APP_w009Automatisk nødbremsning er midlertidigt utilgængeligFunktionen vil muligvis være tilgængelig til din næste køretur

Hvad denne advarsel betyder:

Funktion Automatisk nødbremsning er utilgængelig resten af turen. Denne advarsel angiver ikke specifikt, at andre bremsefunktioner eller funktioner ikke er tilgængelige.

Denne advarsel kan være aktiveret af flere årsager. Der kan vises andre advarsler for tilstande, der også forårsager, at Automatisk nødbremsning ikke er tilgængelig.

Løsning:

Der er typisk ikke brug for at handle. Automatisk nødbremsning vil normalt være tilgængelig igen, når du starter din næste køretur.

Hvis denne advarsel vises i forbindelse med flere køreture, eller hvis den vises med stigende regelmæssighed i forbindelse med flere køreture, så anbefales det, at du planlægger et servicebesøg så hurtigt som muligt.

For yderligere oplysninger henvises til Kollisionsadvarselsassistance.

APP_w048Autopilotfunktioner er midlertidigt utilgængeligeFunktionerne vil muligvis være tilgængelige til din næste køretur

Hvad denne advarsel betyder:

Autopilotfunktioner er aktuelt utilgængelige i dit køretøj. Afhængigt af dit køretøjs konfiguration kan de deaktiverede autopilotfunktioner inkludere:

 • Autostyring
 • Adaptiv fartpilot
 • Automatisk nødbremsning
 • Advarsel om kollision forude
 • Advarsel ved vognbaneskift

Løsning:

Denne advarsel kan være angivet af flere forskellige årsager. Kontroller for yderligere advarsler, der angiver årsagen til denne tilstand.

Typisk vil autopilotfunktionerne blive gendannet til din næste køretur. Hvis denne advarsel vises under flere køreture, skal du ved først kommende lejlighed aftale et servicebesøg.

For yderligere oplysninger samt den fulde liste med autopilotfunktioner, henvises til Om Autopilot.

APP_w207Autostyring midlertidigt utilgængelig

Hvad denne advarsel betyder:

Autostyring er midlertidigt utilgængelig. Det kan være en midlertidig tilstand forårsaget af en ekstern faktor, som f.eks.:

 • Manglende eller falmede vognbanemarkeringer.
 • Smalle eller snoede veje.
 • Dårlig sigtbarhed på grund af regn, sne, tåge eller andre vejrforhold.
 • Meget høje eller lave temperaturer.
 • Kraftigt lys på grund af andre køretøjers forlygter, direkte sollys eller andre lyskilder.

Denne advarsel vil også være til stede, hvis du overskred den maksimale hastighedsgrænse for Autostyring med aktiv Autostyring. I så fald vil Autostyring ikke være tilgængelig resten af turen.

Løsning:

Fortsæt til din destination. Hvis Autostyring ikke er tilgængelig, når du når din destination, og forbliver utilgængelig under din næste planlagte kørsel, skal du kontrollere følgende:

 • Skader eller blokeringer forårsaget af mudder, is, sne eller andre miljømæssige faktorer
 • Blokering forårsaget af en genstand monteret på bilen som f.eks. en cykelholder
 • Blokeringer forårsaget af påføring af maling eller klæbende produkter som f.eks. film, klistermærker eller gummibelægning på bilen
 • En beskadiget eller forkert justeret kofanger

Hvis der ikke er nogen åbenlyse blokeringer, eller hvis du finder skader på køretøjet, skal du planlægge service. Du kan godt køre i bilen i mellemtiden.

For yderligere oplysninger henvises til Autopilotfunktioner.

APP_w218Fartgrænse for autostyring overskredetTag kontrol over rattet

Hvad denne advarsel betyder:

Autostyring er utilgængelig, fordi din bil har overskredet den maksimale hastighedsgrænse for denne funktion til førerassistance.

Løsning:

Tag kontrol over rat med det samme, og bevar kontrollen, indtil du når din destination.

I de fleste tilfælde vil Autostyring ikke være tilgængelig resten af turen. For at nulstille funktionen skal du standse bilen helt og sætte den i parkeringsgear. Når du skifter til køregear for at køre til din næste destination, bør Autostyring være tilgængelig igen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis denne advarsel aktiveres, mens du kører i Tyskland, så bør Autostyring blive tilgængelig igen, når bilen igen kører med en hastighed, der er lavere end hastighedsgrænsen for Autostyring.

Hvis Autostyring ikke er tilgængelig under din næste køretur og forbliver utilgængelig under efterfølgende køreture, skal du aftale service ved lejlighed. Du kan godt køre i bilen i mellemtiden.

For yderligere oplysninger henvises til Autopilotfunktioner.

APP_w221Fartpilot utilgængeligNedsat synlighed, forreste kamera

Hvad denne advarsel betyder:

Adaptiv fartpilot og Autostyring er utilgængelige, fordi et eller flere af bilens forreste kameraer er blokeret eller blændet af eksterne forhold.

Adaptiv fartpilot og Autostyring forbliver utilgængelige, så længe et frontkamera ikke har tilstrækkelig sigtbarhed. Kameraernes udsyn kan være begrænset eller blokeret på grund af:

 • Snavs eller urenheder på kameraets overflade.
 • Miljømæssige forhold som f.eks. regn, tåge, sne eller dug.
 • Skarpt sollys eller genskin fra anden lyskilde.
 • Dårlige lysforhold, herunder uoplyste eller dårligt oplyste vognbaner om natten.
 • Kondens (vanddråber eller tåge) på kameraets overflade.
 • Monotont omgivende miljø, herunder tunnelvægge eller midterautoværn.

Løsning:

Fortsæt til din destination. Din bil er klar til at køre.

Det er ofte et midlertidigt problem, der løser sig af sig selv. Hvis advarslen ikke forsvinder ved slutningen af køreturen:

 • Efterse og rengør området med det forreste kamera øverst i midten af forruden før din næste planlagte køretur.
 • Kontroller kameraoverfladen for kondens, snavs eller andre urenheder, og forsøg at fjerne evt. blokeringer.

Se Rengøring af et kamera for yderligere oplysninger om at fjerne snavs eller urenheder fra det område på køretøjet.

Selv om kondens på indersiden af frontkamerahuset ikke kan tørres væk, kan du som regel få det til at forsvinde hurtigere ved at følge disse tips:

 1. Klargør kabinen med temperaturen indstillet til Høj, og aircondition tændt.
 2. Tænd for forrudens afrimer.

Hvis denne advarsel vises under de efterfølgende køreture, men ingen blokeringer er synlige på det forreste kamera, skal du aftale service så hurtigt som muligt. Du kan godt køre i bilen i mellemtiden.

APP_w224Fartpilot utilgængeligFortsæt kørslen, så kameraerne kan blive kalibreret

Hvad denne advarsel betyder:

Adaptiv fartpilot og Autostyring er utilgængelige, fordi kameraerne på din bil ikke er helt kalibreret.

Din bil skal styre med stor præcision, når funktioner som Adaptiv fartpilot og Autostyring er aktive. Inden disse funktioner kan bruges første gang, skal kameraerne gennemføre en indledende selvkalibrering. Lejlighedsvis kan et eller flere kameraer miste kalibreringen.

Løsning:

Fortsæt til din destination. Din bil er klar til at køre.

Adaptiv fartpilot og Autostyring forbliver utilgængelige, indtil kamerakalibrering er udført.

Når kalibreringen er udført, bør Adaptiv fartpilot og Autostyring være tilgængelige.

For nemheds skyld vises en kalibreringsstatusindikator på touchskærmen. Kalibreringen bliver typisk færdig, når bilen har kørt 20-25 miles (32-40 km), men afstanden varierer afhængigt af vej- og miljøforhold. For eksempel hjælper kørsel på lige vej med meget synlige afmærkninger kameraerne til at kalibrere hurtigere.

Hvis advarslen fortsætter, og kamerakalibrering ikke er udført, når din bil har kørt 100 miles (160 km) eller mere, eller Adaptiv fartpilot og Autostyring forbliver utilgængelige på trods af udført kamerakalibrering, skal du bestille service hurtigst muligt. Du kan godt køre i bilen i mellemtiden.

APP_w304Kamera blokeret eller blændetRengør kameraet eller vent, indtil udsynet kommer tilbage

Hvad denne advarsel betyder:

Et eller flere af kameraernes udsyn er begrænset eller blokeret på grund af eksterne forhold. Når kameraerne på dit køretøj ikke kan levere nøjagtig visuel information, kan nogle eller alle autopilotfunktioner være midlertidigt utilgængelige.

Kameraernes udsyn kan være begrænset eller blokeret på grund af:

 • Snavs eller urenheder på kameraets overflade.
 • Miljømæssige forhold som f.eks. regn, tåge, sne eller dug.
 • Skarpt sollys eller genskin fra anden lyskilde.
 • Dårlige lysforhold, herunder uoplyste eller dårligt oplyste vognbaner om natten.
 • Kondens (vanddråber eller tåge) på kameraets overflade.
 • Monotont omgivende miljø, herunder tunnelvægge eller midterautoværn.

Løsning:

Fortsæt til din destination. Din bil er klar til at køre. Dette er ofte et midlertidigt problem, der vil blive løst, når kondensvandet fordamper, eller når et bestemt miljømæssigt forhold ikke længere er til stede.

Hvis alarmen ikke forsvinder, når du når din destination, skal du kontrollere kameraets overflader for kondens, snavs eller andre urenheder. For kameraernes placeringer henvises til Kameraer.

Rengør kameraerne efter behov inden din næste planlagte tur. For anbefalede rengøringsprocedurer henvises til Rengøring af et kamera.

Hvis du fortsat ser denne advarsel efter rengøring af kameraerne, skal du kontrollere de indvendige overflader af dørstolpens kamerahuse for kondens. Selv om kondens inde i frontkamerahusene ikke kan tørres væk, kan du som regel få det til at forsvinde hurtigere ved at følge disse tips:

 1. Klargør kabinen ved at tænde for klimaanlægget, indstille temperaturen til Høj og sørge for, at airconditionanlægget er tændt.
 2. Tænd for forrudens afrimer.
 3. Ret blæserne mod dørstolpens kameraer.

For yderligere oplysninger om at fjerne kondens fra kamerahusene henvises til Rengøring af et kamera.

Hvis advarslen ikke forsvinder inden din næste planlagte tur, selv om du har rengjort det angivne kamera/de angivne kameraer og fulgt de anbefalede trin til at fjerne kondens, skal du aftale service, så snart det passer dig. Du kan godt køre i bilen i mellemtiden.

BMS_a066Maks. ladeniveau og rækkevidde kan reduceresOK at køre – bestil service snart

Hvad denne advarsel betyder:

Din bil har registreret en tilstand inde i højspændingsbatteriet, der påvirker batteriets ydeevne. Som følge heraf kan maks. ladeniveau og rækkevidde være reduceret. Din bil har brug for service, før den kan fungere optimalt igen.

Løsning:

Din bil er klar til at køre.

Hvis denne advarsel bliver ved med at blive vist, skal du aftale service så hurtigt som muligt. Hvis der ikke udføres service, kan du opleve yderligere begrænsninger i din bils maks. ladeniveau og rækkevidde.

Se Oplysninger om højspændingsbatteriet for yderligere oplysninger om højspændingsbatteriet.

BMS_a067Højspændingsbatteriets ydeevne er begrænsetOK at køre – bestil service snart

Hvad denne advarsel betyder:

Din bil har registreret en tilstand inde i højspændingsbatteriet, der påvirker batteriets ydeevne. Din bil har brug for service, før den kan fungere optimalt igen.

Bilens maksimale rækkevide kan være reduceret, og det kan tage længere tid for bilen at oplade. De maksimale opladningshastigheder varierer på baggrund af lokalitet, strømkilde og opladningsudstyr.

Løsning:

Din bil er klar til at køre.

Det anbefales, at du aftaler service så hurtigt som muligt. Hvis der ikke udføres service, kan du opleve yderligere begrænsninger i din bils maks. ladeniveau og rækkevidde, og du kan også begynde at opleve reduceret effekt og acceleration under kørsel.

Når denne advarsel vises, skal bilen holdes opladet til 30 % kapacitet eller mere for at undgå uoverensstemmelse mellem den estimerede rækkevidde, der vises på bilens touchskærm, og højspændingsbatteriets faktiske ladeniveau.

Se Oplysninger om højspændingsbatteriet for yderligere oplysninger om højspændingsbatteriet.

BMS_a068Service nødvendigt for højspændingsbatterietAcceleration og ladeniveau reduceret

Hvad denne advarsel betyder:

Din bil har registreret en tilstand inde i højspændingsbatteriet, der påvirker batteriets ydeevne.

Du kan også opleve, at din bils tophastighed er reduceret, og at den accelererer langsommere end før.

Bilens maksimale rækkevide kan være reduceret, og det kan tage længere tid for bilen at oplade. De maksimale opladningshastigheder varierer på baggrund af lokalitet, strømkilde og opladningsudstyr.

Din bil har brug for service, før den kan fungere optimalt igen.

Løsning:

Din bil er klar til at køre.

Det anbefales, at du bestiller service så hurtigt som muligt. Hvis der ikke udføres service, kan du fortsat opleve reduceret effekt, acceleration, rækkevidde og ladeniveau.

Når denne advarsel vises, skal bilen holdes opladet til 30 % kapacitet eller mere for at undgå uoverensstemmelse mellem den estimerede rækkevidde, der vises på bilens touchskærm, og højspændingsbatteriets faktiske ladeniveau.

Se Oplysninger om højspændingsbatteriet for yderligere oplysninger om højspændingsbatteriet.

BMS_a069Batteriets ladeniveau lavtOplad nu

Hvad denne advarsel betyder:

Din bil har registreret, at højspændingsbatteriet ikke har nok energi tilbage til at understøtte kørsel. Advarslen vises som regel, fordi højspændingsbatteriets ladeniveau er blevet reduceret under normal drift.

Bilen kan ikke køre eller fortsætte med at køre, før den er blevet opladet.

Hvis advarslen vises, mens du kører, skal bilen lukkes ned. En særskilt biladvarsel bør vises for at angive denne tilstand. Bilen kan også lukke uventet ned.

Hvis advarslen vises, mens bilen holder parkeret, er det ikke sikkert, at du kan køre.

Løsning:

Oplad bilen med det samme. Hvis bilen oplades, bør den kunne køre videre.

Hvis advarslen vises på efterfølgende køreture, selv om der vises et ladeniveau på 5 % eller derover, skal der aftales service så hurtigt som muligt.

Se Oplysninger om højspændingsbatteriet for yderligere oplysninger om højspændingsbatteriet.

For yderligere oplysninger om opladning henvises til Opladningsanvisninger.

CC_a001Kan ikke oplade - utilstrækkelig jordforbindelseKorrekt ledningsføring og udgangens jording skal bekræftes

Hvad denne advarsel betyder:

Ingen jordforbindelse registreret i vægstikket.

Løsning:

Få din ladeboks tilset af en elektriker for at sikre, at der er korrekt jordforbindelse. Din elektriker bør sikre korrekt jording ved din afbryder eller strømfordelerdåse samt sikre, at der foretages passende tilslutninger til ladeboksen.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

CC_a002Kan ikke oplade – utilstrækkelig jordforbindelseFrakobl, og prøv igen, eller brug andet udstyr

Hvad denne advarsel betyder:

Jordfejl. Der afledes strøm via en usikker sti. Mulig fejl med linje til jord eller nul til jord.

Løsning:

Prøv at oplade igen ved at koble vægstikket fra køretøjet og koble det til igen. Hvis problemet fortsætter, skal du slå den afbryder FRA, som forsyner ladeboksen, vente 10 sekunder, slå afbryderen TIL igen og derefter prøve at koble ladeboksen til køretøjet igen. Hvis problemet fortsætter, skal du konsultere din elektriker eller kontakte Tesla.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

CC_a003Kan ikke oplade – vægstikket GFCI er slået fraFrakobl, og prøv igen, eller brug andet udstyr

Hvad denne advarsel betyder:

Jordfejl. Der afledes strøm via en usikker sti. Mulig fejl med linje til jord eller nul til jord.

Løsning:

Prøv at oplade igen ved at koble vægstikket fra køretøjet og koble det til igen. Hvis problemet fortsætter, skal du slå den afbryder FRA, som forsyner ladeboksen, vente 10 sekunder, slå afbryderen TIL igen og derefter prøve at koble ladeboksen til køretøjet igen. Hvis problemet fortsætter, skal du konsultere din elektriker eller kontakte Tesla.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

CC_a004Kan ikke oplade – problem med vægstikVægstikket skal efterses

Hvad denne advarsel betyder:

Fejl i vægstikkets hardware. Mulige problemer:
 1. Kontaktoren fungerer ikke
 2. Selvtest af det interne jordfejlsovervågningskredsløb mislykkedes
 3. Temperatursensor frakoblet
 4. Problemer med andre hardwarekomponenter

Løsning:

Et internt problem blev registreret af vægstikket.

 1. Prøv at oplade igen ved at koble vægstikket fra køretøjet og koble det til igen.
 2. Hvis det ikke afhjælper problemet, skal du slå afbryderen til vægstikket FRA, vente 10 sekunder og slå afbryderen TIL igen. Prøv derefter at tilslutte vægstikket til køretøjet igen.
 3. Hvis problemet fortsætter, bør du få en elektriker til at kontrollere, om alle ledninger er tilsluttet korrekt og tilspændt i henhold til instruktionerne i monteringsvejledningen til vægstikket.
 4. Når elektrikeren er færdig og har genoprettet strømtilførslen til vægstikket, kan du igen prøve at oplade ved at koble vægstikket til bilen igen.
 5. Hvis det ikke afhjælper problemet, så skal vægstikket efterses.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

CC_a005Kan ikke oplade – vægstikket GFCI er slået fraFrakobl, og prøv igen, eller brug andet udstyr

Hvad denne advarsel betyder:

Jordfejl. Der afledes strøm via en usikker sti. Mulig fejl med linje til jord eller nul til jord.

Løsning:

Prøv at oplade igen ved at koble vægstikket fra køretøjet og koble det til igen. Hvis problemet fortsætter, skal du slå den afbryder FRA, som forsyner ladeboksen, vente 10 sekunder, slå afbryderen TIL igen og derefter prøve at koble ladeboksen til køretøjet igen. Hvis problemet fortsætter, skal du konsultere din elektriker eller kontakte Tesla.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

CC_a006Kan ikke oplade – overstrøm på vægstikketFrakobl, og prøv igen, eller brug andet udstyr

Hvad denne advarsel betyder:

Overstrømsbeskyttelse.

Løsning:

Reducer bilens opladningsstrømindstilling. Hvis problemet fortsætter, er det nødvendigt med et serviceeftersyn.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

CC_a007Kan ikke oplade – indgangsspænding for højSpændingen skal være inden for vægstikkets normering

Hvad denne advarsel betyder:

Over- eller underspændingsbeskyttelse.

Løsning:

Rådfør dig med en elektriker for at sikre korrekt spænding på afbryderen, som forsyner vægstikket.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

CC_a008Kan ikke oplade – indgangsspænding for lavSpændingen skal være inden for vægstikkets normering

Hvad denne advarsel betyder:

Over- eller underspændingsbeskyttelse.

Løsning:

Rådfør dig med en elektriker for at sikre korrekt spænding på afbryderen, som forsyner vægstikket.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

CC_a009Kan ikke oplade – indgang forbundet forkertIndgangens ledningsføring til vægstikket skal rettes

Hvad denne advarsel betyder:

Indgang forbundet forkert: der er muligvis byttet om på linje og nul.

Løsning:

Ledningerne mellem vægforsyningen og ladeboksen er ikke monteret korrekt. Rådfør dig med en elektriker.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

CC_a010Kan ikke oplade – problem med vægstikVægstikket skal efterses

Hvad denne advarsel betyder:

Fejl i vægstikkets hardware. Mulige problemer:
 1. Kontaktoren fungerer ikke
 2. Selvtest af det interne jordfejlsovervågningskredsløb mislykkedes
 3. Temperatursensor frakoblet
 4. Problemer med andre hardwarekomponenter

Løsning:

Et internt problem blev registreret af vægstikket.

 1. Prøv at oplade igen ved at koble vægstikket fra køretøjet og koble det til igen.
 2. Hvis det ikke afhjælper problemet, skal du slå afbryderen til vægstikket FRA, vente 10 sekunder og slå afbryderen TIL igen. Prøv derefter at tilslutte vægstikket til køretøjet igen.
 3. Hvis problemet fortsætter, bør du få en elektriker til at kontrollere, om alle ledninger er tilsluttet korrekt og tilspændt i henhold til instruktionerne i monteringsvejledningen til vægstikket.
 4. Når elektrikeren er færdig og har genoprettet strømtilførslen til vægstikket, kan du igen prøve at oplade ved at koble vægstikket til bilen igen.
 5. Hvis det ikke afhjælper problemet, så skal vægstikket efterses.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

CC_a011Kan ikke oplade – vægstik for varmtLad vægstikket køle af, og prøv igen

Hvad denne advarsel betyder:

Overtemperaturbeskyttelse (frakobling).

Løsning:

Sørg for, at vægstikket ikke er tildækket af noget, og at der ikke er nogen varmekilder i nærheden. Hvis problemet fortsætter under normale omgivende temperaturer (under 38 °C), er service nødvendig.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

CC_a012Kan ikke oplade – vægstik for varmtKontroller udtagets eller vægstikkets ledningsføring

Høj temperatur registreret af ladeboksens alarmer betyder, at bygningsforbindelsen til ladeboksen er ved at blive for varm, så opladningen er stoppet for at beskytte ledningerne og ladeboksen.

Dette er ikke et typisk problem for din bil eller din ladeboks men snarere et problem med bygningsledningerne. Dette kan være forårsaget af en løs bygningsledningsforbindelse til ladeboksen, som hurtigt kan repareres af en elektriker.

Prøv følgende trin for at genoprette normal opladning.

Hvis vægstikket er sluttet et vægudtag, skal du kontrollere, at:

 • Stikket er sat helt ind i fatningen/udtaget
 • Stikket/området omkring udtaget ikke er blokeret eller dækket til
 • Der ikke er nogen varmekilder i nærheden

Hvis problemet fortsætter, eller hvis vægstikket er tilsluttet permanent, skal du kontakte en elektriker, som kan efterse bygningsledningsforbindelsen til vægstikket. Elektrikeren skal sikre, at alle ledninger er tilsluttet korrekt og fastgjort i henhold til installationsvejledningen for ladeboksen.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

CC_a013Kan ikke oplade – ladehåndtag for varmtKontroller ladehåndtaget eller ladeporten for urenheder

Hvad denne advarsel betyder:

Overtemperaturbeskyttelse (frakobling).

Løsning:

Sørg for, at stikket er sat helt ind i opladningsindgangen i køretøjets ladeport, at det ikke er tildækket af noget, og at der ikke er nogen varmekilder i nærheden. Hvis problemet fortsætter under normale omgivende temperaturer (under 38 °C), er service nødvendig.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

CC_a014Kan ikke oplade – problem med vægstikVægstikket skal efterses

Hvad denne advarsel betyder:

Fejl i vægstikkets hardware. Mulige problemer:
 1. Kontaktoren fungerer ikke
 2. Selvtest af det interne jordfejlsovervågningskredsløb mislykkedes
 3. Temperatursensor frakoblet
 4. Problemer med andre hardwarekomponenter

Løsning:

Et internt problem blev registreret af vægstikket.

 1. Prøv at oplade igen ved at koble vægstikket fra køretøjet og koble det til igen.
 2. Hvis det ikke afhjælper problemet, skal du slå afbryderen til vægstikket FRA, vente 10 sekunder og slå afbryderen TIL igen. Prøv derefter at tilslutte vægstikket til køretøjet igen.
 3. Hvis problemet fortsætter, bør du få en elektriker til at kontrollere, om alle ledninger er tilsluttet korrekt og tilspændt i henhold til instruktionerne i monteringsvejledningen til vægstikket.
 4. Når elektrikeren er færdig og har genoprettet strømtilførslen til vægstikket, kan du igen prøve at oplade ved at koble vægstikket til bilen igen.
 5. Hvis det ikke afhjælper problemet, så skal vægstikket efterses.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

CC_a015Kan ikke oplade – problem med bilens stikSæt ladehåndtaget helt ind i ladeporten

Hvad denne advarsel betyder:

Der opstod en kommunikationsfejl mellem vægstikket og køretøjet.

Løsning:

Prøv at oplade igen ved at koble vægstikket fra køretøjet og koble det til igen.

 1. Hvis problemet fortsætter, skal du slå den afbryder FRA, som forsyner ladeboksen, vente 10 sekunder, slå afbryderen TIL igen og derefter prøve at koble ladeboksen til køretøjet igen.
 2. Hvis problemet fortsætter, og der er andet opladningsudstyr i nærheden, skal du slutte køretøjet til et andet vægstik eller til et ladekabel for at afgøre, om køretøjet er i stand til at kommunikere med andet opladningsudstyr.
 3. Hvis problemet fortsætter, er det nødvendigt med et serviceeftersyn.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

CC_a016Kan ikke oplade – problem med bilens stikSæt ladehåndtaget helt ind i ladeporten

Hvad denne advarsel betyder:

Der opstod en kommunikationsfejl mellem vægstikket og køretøjet.

Løsning:

Prøv at oplade igen ved at koble vægstikket fra køretøjet og koble det til igen.

 1. Hvis problemet fortsætter, skal du slå den afbryder FRA, som forsyner ladeboksen, vente 10 sekunder, slå afbryderen TIL igen og derefter prøve at koble ladeboksen til køretøjet igen.
 2. Hvis problemet fortsætter, og der er andet opladningsudstyr i nærheden, skal du slutte køretøjet til et andet vægstik eller til et ladekabel for at afgøre, om køretøjet er i stand til at kommunikere med andet opladningsudstyr.
 3. Hvis problemet fortsætter, er det nødvendigt med et serviceeftersyn.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

CC_a017Kan ikke oplade – problem med bilens stikSæt ladehåndtaget helt ind i ladeporten

Hvad denne advarsel betyder:

Der opstod en kommunikationsfejl mellem vægstikket og køretøjet.

Løsning:

Prøv at oplade igen ved at koble vægstikket fra køretøjet og koble det til igen.

 1. Hvis problemet fortsætter, skal du slå den afbryder FRA, som forsyner ladeboksen, vente 10 sekunder, slå afbryderen TIL igen og derefter prøve at koble ladeboksen til køretøjet igen.
 2. Hvis problemet fortsætter, og der er andet opladningsudstyr i nærheden, skal du slutte køretøjet til et andet vægstik eller til et ladekabel for at afgøre, om køretøjet er i stand til at kommunikere med andet opladningsudstyr.
 3. Hvis problemet fortsætter, er det nødvendigt med et serviceeftersyn.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

CC_a018Kan ikke oplade – problem med bilens stikSæt ladehåndtaget helt ind i ladeporten

Hvad denne advarsel betyder:

Der opstod en kommunikationsfejl mellem vægstikket og køretøjet.

Løsning:

Prøv at oplade igen ved at koble vægstikket fra køretøjet og koble det til igen.

 1. Hvis problemet fortsætter, skal du slå den afbryder FRA, som forsyner ladeboksen, vente 10 sekunder, slå afbryderen TIL igen og derefter prøve at koble ladeboksen til køretøjet igen.
 2. Hvis problemet fortsætter, og der er andet opladningsudstyr i nærheden, skal du slutte køretøjet til et andet vægstik eller til et ladekabel for at afgøre, om køretøjet er i stand til at kommunikere med andet opladningsudstyr.
 3. Hvis problemet fortsætter, er det nødvendigt med et serviceeftersyn.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

CC_a019Kan ikke oplade – problem med bilens stikSæt ladehåndtaget helt ind i ladeporten

Hvad denne advarsel betyder:

Der opstod en kommunikationsfejl mellem vægstikket og køretøjet.

Løsning:

Prøv at oplade igen ved at koble vægstikket fra køretøjet og koble det til igen.

 1. Hvis problemet fortsætter, skal du slå den afbryder FRA, som forsyner ladeboksen, vente 10 sekunder, slå afbryderen TIL igen og derefter prøve at koble ladeboksen til køretøjet igen.
 2. Hvis problemet fortsætter, og der er andet opladningsudstyr i nærheden, skal du slutte køretøjet til et andet vægstik eller til et ladekabel for at afgøre, om køretøjet er i stand til at kommunikere med andet opladningsudstyr.
 3. Hvis problemet fortsætter, er det nødvendigt med et serviceeftersyn.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

CC_a020Kan ikke oplade – problem med vægstikVægstikket skal efterses

Hvad denne advarsel betyder:

Fejl i vægstikkets hardware. Mulige problemer:
 1. Kontaktoren fungerer ikke
 2. Selvtest af det interne jordfejlsovervågningskredsløb mislykkedes
 3. Temperatursensor frakoblet
 4. Problemer med andre hardwarekomponenter

Løsning:

Et internt problem blev registreret af vægstikket.

 1. Prøv at oplade igen ved at koble vægstikket fra køretøjet og koble det til igen.
 2. Hvis det ikke afhjælper problemet, skal du slå afbryderen til vægstikket FRA, vente 10 sekunder og slå afbryderen TIL igen. Prøv derefter at tilslutte vægstikket til køretøjet igen.
 3. Hvis problemet fortsætter, bør du få en elektriker til at kontrollere, om alle ledninger er tilsluttet korrekt og tilspændt i henhold til instruktionerne i monteringsvejledningen til vægstikket.
 4. Når elektrikeren er færdig og har genoprettet strømtilførslen til vægstikket, kan du igen prøve at oplade ved at koble vægstikket til bilen igen.
 5. Hvis det ikke afhjælper problemet, så skal vægstikket efterses.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

CC_a021Kan ikke oplade – intet primært vægstikKontroller, at den primære enhed er strømforsynet og tilgængelig

Hvad denne advarsel betyder:

Lastdelingsnetværk (afbryderdelingsnetværk): Et (og kun et) vægstik skal være angivet som primært.

Løsning:

Kun ét vægstik kan indstilles til en primærkonfiguration. Få din elektriker til at bekræfte, at:

 1. Kun et af vægstikkene er indstillet som primært.
 2. Alle andre vægstik, der er forbundet med den primære enhed, er parrede (position F).

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

CC_a022Kan ikke oplade – mere end én primær enhedSørg for, at kun ét vægstik er angivet som primært

Hvad denne advarsel betyder:

Lastdelingsnetværk (afbryderdelingsnetværk): Et (og kun et) vægstik skal være angivet som primært.

Løsning:

Kun ét vægstik kan indstilles til en primærkonfiguration. Få din elektriker til at bekræfte, at:

 1. Kun et af vægstikkene er indstillet som primært.
 2. Alle andre vægstik, der er forbundet med den primære enhed, er parrede (position F).

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

CC_a023Kan ikke oplade – for mange vægstikSørg for, at ikke mere end tre enheder er parret med det primære

Hvad denne advarsel betyder:

Lastdelingsnetværk (afbryderdelingsnetværk): Mere end tre vægstik er parret med den samme primære enhed.

Løsning:

Kontakt din elektriker for at få et eller flere parrede vægstik flyttet til et andet kredsløb og frakoblet (parringen skal fjernes) fra dette lastdelingsnetværk (afbryderdelingsnetværk).

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

CC_a024Kan ikke oplade – Lav strømstyrke fra vægstikStrømindstillingen for den primære enhed skal øges

Hvad denne advarsel betyder:

Forkert indstilling af drejekontakt.

Løsning:

Få din elektriker til at justere vægstikkets indvendige drejekontakt til en korrekt driftsstrømindstilling. Elektrikeren skal først sørge for, at vægstikket ikke er strømforsynet. Sammenhængen mellem kontaktindstillingen og strømstyrken er angivet på indersiden af vægstikket. Elektrikeren kan også se afsnittet Indstilling af driftsstrømmen i monteringsvejledningen til vægstikket.

Hvis vægstikket er indstillet til lastdeling (afbryderdelingsnetværk) og parret med andre vægstik, så skal drejekontakten på den primære enhed være indstillet til en driftsstrømstyrke, der muliggør, at alle parrede vægstik forsynes med en ladestrøm på minimum 6 A.

Eksempel: Tre vægstik er parret med henblik på lastdeling. Den primære enhed skal være indstillet til en strømstyrke på minimum 3 * 6 A = 18 A eller mere.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

CC_a025Kan ikke oplade – problem med vægstikVægstikket skal efterses

Hvad denne advarsel betyder:

Fejl i vægstikkets hardware. Mulige problemer:
 1. Kontaktoren fungerer ikke
 2. Selvtest af det interne jordfejlsovervågningskredsløb mislykkedes
 3. Temperatursensor frakoblet
 4. Problemer med andre hardwarekomponenter

Løsning:

Et internt problem blev registreret af vægstikket.

 1. Prøv at oplade igen ved at koble vægstikket fra køretøjet og koble det til igen.
 2. Hvis det ikke afhjælper problemet, skal du slå afbryderen til vægstikket FRA, vente 10 sekunder og slå afbryderen TIL igen. Prøv derefter at tilslutte vægstikket til køretøjet igen.
 3. Hvis problemet fortsætter, bør du få en elektriker til at kontrollere, om alle ledninger er tilsluttet korrekt og tilspændt i henhold til instruktionerne i monteringsvejledningen til vægstikket.
 4. Når elektrikeren er færdig og har genoprettet strømtilførslen til vægstikket, kan du igen prøve at oplade ved at koble vægstikket til bilen igen.
 5. Hvis det ikke afhjælper problemet, så skal vægstikket efterses.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

CC_a026Kan ikke oplade – problem med vægstikVægstikket skal efterses

Hvad denne advarsel betyder:

Fejl i vægstikkets hardware. Mulige problemer:
 1. Kontaktoren fungerer ikke
 2. Selvtest af det interne jordfejlsovervågningskredsløb mislykkedes
 3. Temperatursensor frakoblet
 4. Problemer med andre hardwarekomponenter

Løsning:

Et internt problem blev registreret af vægstikket.

 1. Prøv at oplade igen ved at koble vægstikket fra køretøjet og koble det til igen.
 2. Hvis det ikke afhjælper problemet, skal du slå afbryderen til vægstikket FRA, vente 10 sekunder og slå afbryderen TIL igen. Prøv derefter at tilslutte vægstikket til køretøjet igen.
 3. Hvis problemet fortsætter, bør du få en elektriker til at kontrollere, om alle ledninger er tilsluttet korrekt og tilspændt i henhold til instruktionerne i monteringsvejledningen til vægstikket.
 4. Når elektrikeren er færdig og har genoprettet strømtilførslen til vægstikket, kan du igen prøve at oplade ved at koble vægstikket til bilen igen.
 5. Hvis det ikke afhjælper problemet, så skal vægstikket efterses.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

CC_a027Kan ikke oplade – problem med vægstikVægstikket skal efterses

Hvad denne advarsel betyder:

Fejl i vægstikkets hardware. Mulige problemer:
 1. Kontaktoren fungerer ikke
 2. Selvtest af det interne jordfejlsovervågningskredsløb mislykkedes
 3. Temperatursensor frakoblet
 4. Problemer med andre hardwarekomponenter

Løsning:

Et internt problem blev registreret af vægstikket.

 1. Prøv at oplade igen ved at koble vægstikket fra køretøjet og koble det til igen.
 2. Hvis det ikke afhjælper problemet, skal du slå afbryderen til vægstikket FRA, vente 10 sekunder og slå afbryderen TIL igen. Prøv derefter at tilslutte vægstikket til køretøjet igen.
 3. Hvis problemet fortsætter, bør du få en elektriker til at kontrollere, om alle ledninger er tilsluttet korrekt og tilspændt i henhold til instruktionerne i monteringsvejledningen til vægstikket.
 4. Når elektrikeren er færdig og har genoprettet strømtilførslen til vægstikket, kan du igen prøve at oplade ved at koble vægstikket til bilen igen.
 5. Hvis det ikke afhjælper problemet, så skal vægstikket efterses.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

CC_a028Kan ikke oplade – Forkert kontaktindstillingVægstikkets drejekontakt skal justeres

Hvad denne advarsel betyder:

Forkert indstilling af drejekontakt.

Løsning:

Få din elektriker til at justere vægstikkets indvendige drejekontakt til en korrekt driftsstrømindstilling. Elektrikeren skal først sørge for, at vægstikket ikke er strømforsynet. Sammenhængen mellem kontaktindstillingen og strømstyrken er angivet på indersiden af vægstikket. Elektrikeren kan også se afsnittet Indstilling af driftsstrømmen i monteringsvejledningen til vægstikket.

Hvis vægstikket er indstillet til lastdeling (afbryderdelingsnetværk) og parret med andre vægstik, så skal drejekontakten på den primære enhed være indstillet til en driftsstrømstyrke, der muliggør, at alle parrede vægstik forsynes med en ladestrøm på minimum 6 A.

Eksempel: Tre vægstik er parret med henblik på lastdeling. Den primære enhed skal være indstillet til en strømstyrke på minimum 3 * 6 A = 18 A eller mere.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

CC_a029Kan ikke oplade – problem med bilens stikSæt ladehåndtaget helt ind i ladeporten

Hvad denne advarsel betyder:

Der opstod en kommunikationsfejl mellem vægstikket og køretøjet.

Løsning:

Prøv at oplade igen ved at koble vægstikket fra køretøjet og koble det til igen.

 1. Hvis problemet fortsætter, skal du slå den afbryder FRA, som forsyner ladeboksen, vente 10 sekunder, slå afbryderen TIL igen og derefter prøve at koble ladeboksen til køretøjet igen.
 2. Hvis problemet fortsætter, og der er andet opladningsudstyr i nærheden, skal du slutte køretøjet til et andet vægstik eller til et ladekabel for at afgøre, om køretøjet er i stand til at kommunikere med andet opladningsudstyr.
 3. Hvis problemet fortsætter, er det nødvendigt med et serviceeftersyn.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

CC_a030Kan ikke oplade – uoverensstemmelse mellem primær/parret enhedVægstikkets mærkestrøm skal passe

Hvad denne advarsel betyder:

Lastdelingsnetværk (afbryderdelingsnetværk): De parrede vægstik har forskellige maksimale strømkapaciteter.

Løsning:

Det er kun vægstik med samme maksimale strømkapacitet, der kan parres med hinanden i et lastdelingsnetværk (afbryderdelingsnetværk). Få din elektriker til at kontrollere typemærkaterne på vægstikkene og sørge for, at deres strømkapaciteter passer. Derudover anbefales det, at elektrikeren kun parrer vægstik med det samme reservedelsnummer, som en nem metode til at sørge for, at de parrede enheder er kompatible med hinanden.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

CC_a041Opladningshastighed reduceret – vægstik varmtFå udtag eller Wall Connector efterset

Hvad denne advarsel betyder:

Høj temperatur registreret af ladeboksens alarmer betyder, at bygningsforbindelsen til ladeboksen er ved at blive for varm, så opladningen er blevet sinket for at beskytte ledningerne og ladeboksen.

Dette er ikke et typisk problem for din bil eller din ladeboks men snarere et problem med bygningsledningerne. Dette kan være forårsaget af en løs bygningsledningsforbindelse til ladeboksen, som hurtigt kan repareres af en elektriker.

Løsning:

Kontakt en elektriker, som kan efterse bygningsledningsforbindelsen til vægstikket. Denne skal sikre, at alle ledninger er tilsluttet korrekt og fastgjort i henhold til installationsvejledningen for ladeboksen.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

CC_a043Vægstikkets opsætning skal være fuldførtSe Installationsguiden for at aktivere opladning

Hvad denne advarsel betyder:

Konfigurationen af vægstikket er ikke blevet fuldført.

Løsning:

Vægstikkets opsætning skal være fuldført for at sikringsstørrelser og jordforbindelsestyper kan konfigureres korrekt.

For yderligere oplysninger, henvises til Ibrugtagningsproceduren i monteringsvejledningen til vægstikket. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte en elektriker, som kan efterse bygningsledningsforbindelsen til vægstikket. Elektrikeren skal sørge for at strømudtags- og jordforbindelserne er korrekt konfigureret i henhold til monteringsvejledningen for vægstikket.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

CP_a004Opladningsudstyret genkendes ikkePrøv igen eller prøv med noget andet udstyr

Hvad denne advarsel betyder:

Ladeporten kan ikke registrere, om et ladekabel er sat i, eller typen på det tilsluttede ladekabel.

Denne advarsel er normalt specifik for eksternt opladningsudstyr og eksterne strømkilder, og den angiver typisk ikke et problem med bilen, som kan løses ved at aftale service.

Løsning:

Hvis denne advarsel vises, når et ladekabel er tilsluttet, skal du fastlægge, om problemet skyldes ladeudstyret eller bilen. Prøv at oplade bilen med andet eksternt ladeudstyr (herunder ladekabel, ladestation eller ladestander).

 • Hvis bilen begynder at oplade, skyldes problemet sandsynligvis udstyret.
 • Hvis bilen ikke oplader, kan problemet skyldes bilen.

Hvis denne advarsel vises, mens ladekablet ikke er tilsluttet, eller hvis det formodes at være et problem med køretøjet, inspicer ladeportens indgang og ladekablets stik for eventuelle blokeringer, som f.eks. snavs, fugt og/eller andre fremmedlegemer. Sørg for, at alle blokeringer i ladeportens indgang er blevet fjernet, og at fugt har fået lov at tørre, og prøv derefter at sætte kablet i ladeporten igen.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for opladestikket eller ladeboksen henvises til produktets instruktionsbog på Produktvejledninger til opladning og adaptere.

For yderligere oplysninger om opladning henvises til Opladningsanvisninger.

CP_a010Fejl i opladningsudstyrets kommunikationPrøv igen eller prøv med noget andet udstyr

Hvad denne advarsel betyder:

Din bil kan ikke oplade, fordi den ikke kan kommunikere effektivt med det eksterne ladeudstyr. Den kan ikke registrere et gyldigt signal til styretappen fra ladeudstyret.

Denne advarsel er normalt specifik for eksternt opladningsudstyr og eksterne strømkilder, og den angiver typisk ikke et problem med bilen, som kan løses ved at aftale service.

Løsning:

Kontroller først, at den manglende effektive kommunikation skyldes det eksterne ladeudstyr og ikke et problem med bilen. Dette er typisk tilfældet.

Prøv at oplade bilen med andet eksternt ladeudstyr (herunder ladekabel, ladestation eller ladestander).

 • Hvis bilen begynder at oplade, skyldes problemet sandsynligvis udstyret.
 • Hvis bilen ikke oplader, kan problemet skyldes bilen.

Hvis det formodes at være et problem med køretøjet, inspicer ladeportens indgang og ladekablets stik for eventuelle blokeringer, som f.eks. snavs, fugt og/eller andre fremmedlegemer. Sørg for, at alle blokeringer i ladeportens indgang er blevet fjernet, og at fugt har fået lov at tørre, og prøv derefter at sætte kablet i ladeporten igen.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for opladestikket eller ladeboksen henvises til produktets instruktionsbog på Produktvejledninger til opladning og adaptere.

For yderligere oplysninger om opladning henvises til Opladningsanvisninger.

CP_a043Fejl i sensoren til ladeportsdæksletLadeporten virker muligvis ikke som forventet

Hvad denne advarsel betyder:

En af sensorerne til ladeportsdækslet fungerer ikke normalt. Når dette sker, kan ladeporten muligvis ikke registrere ladeportsdækslets position nøjagtigt, og ladeporten virker muligvis ikke som forventet.

 • Ladeportens lås forbliver muligvis midlertidigt aktiveret, når ladeportsdækslet åbnes.
 • Ladeportens lys lyser muligvis kun indimellem, når ladeportsdækslet åbnes.

Løsning:

Prøv at lukke ladeportens dæksel, og åbn det derefter igen.

For yderligere oplysninger henvises til Åbning af ladeporten.

For yderligere oplysninger om opladning henvises til Opladningsanvisninger.

CP_a046Kommunikationen med opladningsudstyret er gået tabtKontroller strømkilden og opladningsudstyret

Hvad denne advarsel betyder:

Opladningen ophørte, da kommunikationen mellem bilen og det eksterne ladeudstyr blev afbrudt.

Denne advarsel er normalt specifik for eksternt opladningsudstyr og eksterne strømkilder, og den angiver typisk ikke et problem med bilen, som kan løses ved at aftale service.

Løsning:

Bekræft, om det eksterne ladeudstyr strømforsynes ved at kigge efter lys, displays eller andre indikatorer på udstyret.

Hvis udstyret ikke strømforsynes, skal du forsøge at retablere strømkilden til det eksterne ladeudstyr.

 • Hvis du prøver at lade ved en offentlig station, og strømmen ikke kan retableres, skal du kontakte tilsynsmanden for stationen.
 • Hvis du prøver at lade ved en privat station (for eksempel: opladning hjemme), og strømmen ikke kan retableres, skal du kontakte en elektriker.

Hvis udstyret strømforsynes, skal du prøve at oplade bilen med andet eksternt ladeudstyr.

 • Hvis bilen begynder at oplade, skyldes problemet sandsynligvis udstyret.
 • Hvis bilen ikke oplader, kan problemet skyldes bilen.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for opladestikket eller ladeboksen henvises til produktets instruktionsbog på Produktvejledninger til opladning og adaptere.

CP_a051Ladeporten åbner sig ikke altid, når den trykkes indBrug en anden metode til at åbne ladeporten

Hvad denne advarsel betyder:

En af sensorerne til ladeportsdækslet kommunikerer ikke korrekt. Ladeporten kan muligvis ikke genkende anmodningen om at åbne, når ladeportsdækslet trykkes ind.

Løsning:

Du kan stadig bruge alle andre normale metoder til at åbne ladeportsdækslet:

 • Benyt køretøjets touchskærm.
 • Benyt Teslas mobilapp.
 • Når bilen er låst op, skal du trykke på knappen på opladningsgrebet på et Tesla-ladekabel, herunder et vægstik, et mobilstik eller en supercharger.
 • Tryk på bagagerumsknappen på din bilnøgle og hold den nede.

For yderligere oplysninger henvises til Åbning af ladeporten.

CP_a053Kan ikke oplade – ladestationen er ikke strømforsynetKontroller strømkilden, eller prøv en anden station

Hvad denne advarsel betyder:

Opladning kan ikke begynde, da opladningsudstyret ikke er klart. Der registreres et ladehåndtag, men opladestationen kommunikerer ikke med bilen. Problemet kan skyldes følgende:

 • Opladestationen strømforsynes ikke.
 • Signalet til styretappen mellem opladestationen og bilen afbrydes.

Denne advarsel er normalt specifik for eksternt opladningsudstyr og eksterne strømkilder, og den angiver typisk ikke et problem med bilen, som kan løses ved at aftale service.

Løsning:

Prøv at oplade køretøjet med andet opladningsudstyr eller på en anden opladestation.

 • Hvis bilen begynder at oplade, skyldes problemet sandsynligvis udstyret.
 • Hvis bilen ikke oplader, kan problemet skyldes bilen.

Få oplysninger om de forskellige advarsler, som køretøjet viser. Hvis der ikke vises nogen statuslamper, skal strømkilden kontrolleres. Kontakt en elektriker til at efterse bygningsledningsforbindelsen til vægudtaget eller ladeboksen. Få bekræftet, at alle ledninger er korrekt tilsluttet og fastgjort.

Ved brug af andet eksternt opladningsudstyr henvises til produktets instruktionsbog for oplysninger om stationens strømforsyning. Kontakt en elektriker til at efterse bygningsledningsforbindelsen og opladningsudstyret efter behov.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for opladestikket eller ladeboksen henvises til produktets instruktionsbog på Produktvejledninger til opladning og adaptere.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger.

CP_a054Ladeportlås ikke aktiveretIsæt ladekablet helt, eller kontroller for blokeringer

Hvad denne advarsel betyder:

Ladeportens lås kan ikke fastlåse ladekablet i ladeportens indgang. Hvis låsen ikke aktiveres, begrænses opladning med vekselstrøm (for eksempel opladning med et mobilstik eller en ladeboks) til 16 A, og hurtig jævnstrømsopladning/Supercharging vil ikke være muligt.

Ladeportens lys pulserer ravgult, hvis denne advarsel vises under opladning med vekselstrøm, og lyser konstant ravgult, hvis advarslen vises ved forsøg på hurtig jævnstrømsopladning/Supercharge.

Denne advarsel er normalt specifik for eksternt opladningsudstyr og eksterne strømkilder, og den angiver typisk ikke et problem med bilen, som kan løses ved at aftale service.

Løsning:

Prøv at sætte ladekablet helt ind i ladeportens indgang igen.

Hvis dit køretøj begynder at oplade, og ladeportens lys pulserer grønt, var ladekablet muligvis ikke sat helt ind før. Opladning med vekselstrøm bør ikke længere være begrænset, og hurtig jævnstrømsopladning/Supercharging burde være tilgængelig.

Hvis opladning stadig er begrænset, eller hvis køretøjet slet ikke vil oplade, inspicer ladeportens indgang og ladekablets stik for eventuelle blokeringer, som f.eks. snavs, fugt og/eller andre fremmedlegemer. Sørg for, at alle blokeringer i ladeportens indgang er blevet fjernet, og at fugt har fået lov at tørre, og prøv derefter at sætte kablet i ladeporten igen.

Hvis opladning stadig er begrænset, eller hvis køretøjet slet ikke vil lade op, skal du kontrollere, om der er blevet trukket i det manuelle udløserkabel til ladeportens lås (placeret i venstre side i bagagerummet). Sørg for, at håndtaget (som regel ringformet eller en strop) til det manuelle udløserkabel ikke er blokeret, og at der ikke er noget, der sidder fast i det (f.eks. et bagagenet eller en paraply). For yderligere oplysninger vedrørende brug af ladeportens manuelle udløsning, henvises til Manuel frigørelse af ladekabel.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for opladestikket eller ladeboksen henvises til produktets instruktionsbog på Produktvejledninger til opladning og adaptere.

For yderligere oplysninger om opladning henvises til Opladningsanvisninger.

CP_a055Kommunikationen med opladningsudstyret er gået tabtKontroller strømkilden og opladningsudstyret

Hvad denne advarsel betyder:

Opladningen ophørte, da kommunikationen mellem bilen og det eksterne ladeudstyr blev afbrudt.

Denne advarsel er normalt specifik for eksternt opladningsudstyr og eksterne strømkilder, og den angiver typisk ikke et problem med bilen, som kan løses ved at aftale service.

Løsning:

Bekræft, om det eksterne ladeudstyr strømforsynes ved at kigge efter lys, displays eller andre indikatorer på udstyret. For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for opladestikket eller ladeboksen henvises til produktets instruktionsbog på Produktvejledninger til opladning og adaptere.

Hvis udstyret ikke strømforsynes, skal du forsøge at retablere strømkilden til det eksterne ladeudstyr.

 • Hvis du prøver at lade ved en offentlig station, og strømmen ikke kan retableres, skal du kontakte tilsynsmanden for stationen.
 • Hvis du prøver at lade ved en privat station (for eksempel: opladning hjemme), og strømmen ikke kan retableres, skal du kontakte en elektriker.

Hvis udstyret strømforsynes, skal du prøve at oplade bilen med andet eksternt ladeudstyr.

 • Hvis bilen begynder at oplade, skyldes problemet sandsynligvis udstyret.
 • Hvis bilen ikke oplader, kan problemet skyldes bilen.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger.

CP_a056Opladning ophørt – ladekabel frakobletLuk ladeporten – træd ned på bremsepedalen, og prøv igen

Hvad denne advarsel betyder:

Opladningen er ophørt, fordi din bil har registreret, at forbindelsen mellem ladeporten og ladekablet blev afbrudt uventet.

Løsning:

Inden frakobling af et ladekabel skal du sørge for, at du først standser opladningen.

Med noget eksternt ladeudstyr kan opladningen stoppes ved at trykke på knappen på opladningsgrebet.

Du kan også stoppe opladningen fra bilens touchskærm, Teslas mobilapp eller ladestationen.

For yderligere oplysninger henvises til Afbrydelse af opladningen.

CP_a058Vekselstrømsopladning ikke mulig – fjern, og prøv igenEller prøv hurtig jævnstrømsopladning / Supercharging

Hvad denne advarsel betyder:

Bilen kan ikke oplade med vekselstrøm, fordi den har registreret én af følgende tilstande og har forsøgt opladning for mange gange uden held.

 • Ladeporten kan ikke registrere, om et ladekabel er sat i, eller kan ikke registrere typen på det tilsluttede ladekabel.
 • Bilen kan ikke registrere et gyldigt signal fra styretappen fra ladestationen, så den kan ikke kommunikere effektivt med det eksterne ladeudstyr.
 • Kommunikationen mellem bilen og det eksterne ladeudstyr er afbrudt.
 • Det eksterne ladeudstyr har rapporteret en fejl, der forhindrer bilen i at oplade.

Når denne advarsel vises, vil der altid være mindst én anden advarsel, der identificerer en mere specifik tilstand.

Løsning:

For yderligere oplysninger og forslag til fejlfinding, skal du se på køretøjets touchskærm under Betjeningsknapper > Service > Meddelelser for andre nylige advarsler, der omfatter opladning.

CP_a066Ladeudstyr ikke klarSe udstyrets anvisninger for at starte opladning

Hvad denne advarsel betyder:

Opladning kan ikke begynde, fordi ladestationen kommunikerer til bilen, at enten det eksterne ladeudstyr ikke er klar, eller at opladning ikke er godkendt. Signalet fra styretappen, der kommunikerer mellem ladestationen og din bil, angiver, at bilen ikke må starte opladningen.

Dette kan ske, fordi:

 • Ladestationen aktivt forsinker opladningen. Dette kan for eksempel ske, fordi stationen har en planlagt opladningsfunktion aktiveret.
 • Ladestationen kræver yderligere aktivering, før ladesessionen kan begynde. Yderligere autorisation, som f.eks. et ladekort, en mobilapp eller et kreditkort, kan være påkrævet, før ladestationen begynder at oplade dit køretøj.

Denne advarsel er normalt specifik for eksternt opladningsudstyr og eksterne strømkilder, og den angiver typisk ikke et problem med bilen, som kan løses ved at aftale service.

Løsning:

Kontroller ladestationen for anvisninger, der forklarer de nødvendige trin for at muliggøre opladning. Kig for eksempel efter en touchskærmterminal, LED-statusindikatorer, trykte anvisninger eller et betalingsinterface med vejledning. Hvis du ikke kan aktivere opladning på den aktuelle ladestation, skal du prøve at oplade køretøjet med andet ladeudstyr eller ved en anden ladestation.

 • Hvis bilen begynder at oplade, skyldes problemet sandsynligvis udstyret.
 • Hvis bilen ikke oplader, kan problemet skyldes bilen.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for opladestikket eller ladeboksen henvises til produktets instruktionsbog på Produktvejledninger til opladning og adaptere.

For yderligere oplysninger om opladning henvises til Opladningsanvisninger.

CP_a078Kabel blokeret – låsen på ladeporten kan være frossenPrøv at trykke på knappen Afrim bil i mobilappen

Hvad denne advarsel betyder:

Låsen på ladeporten kan ikke låse ladekablet op, og der registreres kold omgivende temperatur.

Løsning:

Eventuel belastning af kablet fjernes ved at sætte ladekablet helt ind i ladeporten igen. Prøv igen at låse ladekablet op.

Hvis ladekablet stadig ikke kan fjernes, kan låsen til ladeporten være frossen.

For at hjælpe med til at optø eventuel is på ladeportens lås, skal du trykke på knappen Afrim bil i din Tesla-mobilapp for at afrime dit køretøj i ca. 30 til 45 minutter.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Sørg for at benytte funktionen Afrim bil i din mobilapp til at afrime køretøjet. Justering af indstillingerne for klimanlægget på dit køretøjs touchskærm er ikke ligeså effektivt.

Det kan også være muligt at optø is, der påvirker ladeportens lås ved at aktivere afrimning af bagruden via dit køretøjs touchskærm. Visse køretøjer er udstyret med et varmelegeme ved ladeporten, der aktiveres, når du tænder for afrimning af bagruden under kolde vejrforhold.

For yderligere oplysninger vedrørende opladning under kolde vejrforhold, henvises til Bedste praksis i koldt vejr.

Hvis ladekablet stadig ikke kan tages ud, skal du prøve ladeportens manuelle udløserkabel i dit køretøjs bagagerum.

 1. Sørg for, at bilen ikke aktivt oplader.
  • Få adgang til opladningsskærmbilledet på dit køretøjs touchskærm.
  • Tryk på Stop opladning, hvis det er nødvendigt.
 2. Åbn bageste bagagerum.
 3. Træk ladeportens udløserkabel nedad for at frigøre ladekablet.
  • Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Bemærk
   Udløserkablet sidder i venstre side af det bageste bagagerum. Det kan være forsænket i en lille åbning i bagagerummets indvendige beklædning.
 4. Træk ladekablet ud af ladeporten.

For yderligere oplysninger vedrørende brug af ladeportens manuelle udløsning, henvises til Manuel frigørelse af ladekabel.

For yderligere oplysninger om opladning henvises til Opladningsanvisninger.

CP_a079Opladningshastighed reduceret – ladeporten kan være frossenPrøv at trykke på knappen Afrim bil i mobilappen

Hvad denne advarsel betyder:

Ladeportens lås kan ikke fastgøre ladekablet i ladeportens indgang, og der registreres kold omgivende temperatur. Hvis låsen ikke er aktiveret, begrænses opladning med vekselstrøm (for eksempel opladning med et mobilstik eller en ladeboks) til 16 A, og hurtig jævnstrømsopladning/Supercharging vil ikke være muligt.

Ladeportens lys pulserer ravgult, hvis denne advarsel vises under opladning med vekselstrøm, og lyser konstant ravgult, hvis advarslen vises ved forsøg på hurtig jævnstrømsopladning/Supercharge.

Denne advarsel er normalt specifik for eksternt opladningsudstyr og eksterne strømkilder, og den angiver typisk ikke et problem med bilen, som kan løses ved at aftale service.

Løsning:

Prøv at sætte ladekablet helt ind i ladeportens indgang igen. Hvis dit køretøj begynder at oplade, og ladeportens lys pulserer grønt, var ladekablet muligvis ikke sat helt ind før. Opladning med vekselstrøm bør ikke længere være begrænset, og hurtig jævnstrømsopladning/Supercharging burde være tilgængelig.

Hvis opladning stadig er begrænset, eller hvis køretøjet slet ikke vil lade op, skal du kontrollere, om der er blevet trukket i det manuelle udløserkabel til ladeportens lås (placeret i venstre side i bagagerummet). Sørg for, at håndtaget (som regel ringformet eller en strop) til det manuelle udløserkabel ikke er blokeret, og at der ikke er noget, der sidder fast i det (f.eks. et bagagenet eller en paraply). For yderligere oplysninger vedrørende brug af ladeportens manuelle udløsning, henvises til Manuel frigørelse af ladekabel.

Hvis opladning stadig er begrænset, eller hvis køretøjet slet ikke vil oplade, inspicer ladeportens indgang og ladekablets stik for eventuelle blokeringer, som f.eks. snavs, fugt og/eller andre fremmedlegemer. Sørg for, at alle blokeringer i ladeportens indgang er blevet fjernet, og at fugt har fået lov at tørre, og prøv derefter at sætte kablet i ladeporten igen.

Hvis du har kontrolleret for og fjernet eventuelt skidt og eventuelle fremmedlegemer, men opladningen stadig er begrænset, eller dit køretøj slet ikke vil oplade, kan ladeportens lås være frossen. For at hjælpe med til at optø eventuel is på ladeportens lås, skal du trykke på knappen Afrim bil i din Tesla-mobilapp for at afrime dit køretøj i ca. 30 til 45 minutter.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Sørg for at benytte funktionen Afrim bil i din mobilapp til at afrime køretøjet. Justering af indstillingerne for klimanlægget på dit køretøjs touchskærm er ikke ligeså effektivt.

Det kan også være muligt at optø is, der påvirker ladeportens lås ved at aktivere afrimning af bagruden via dit køretøjs touchskærm. Visse køretøjer er udstyret med et varmelegeme ved ladeporten, der aktiveres, når du tænder for afrimning af bagruden under kolde vejrforhold.

For yderligere oplysninger vedrørende opladning under kolde vejrforhold, henvises til Bedste praksis i koldt vejr.

Hvis alarmen stadig vises, bør begrænset opladning med vekselstrøm stadig være tilgængelig.

For yderligere oplysninger om opladning henvises til Opladningsanvisninger.

CP_a101Opladningshastighed reduceret – vægstik varmtFå udtag eller Wall Connector efterset

Hvad denne advarsel betyder:

Høj temperatur registreret af ladeboksens alarmer betyder, at bygningsforbindelsen til ladeboksen er ved at blive for varm, så opladningen er blevet sinket for at beskytte ledningerne og ladeboksen.

Dette er ikke et typisk problem for din bil eller din ladeboks men snarere et problem med bygningsledningerne. Dette kan være forårsaget af en løs bygningsledningsforbindelse til ladeboksen, som hurtigt kan repareres af en elektriker.

Løsning:

Kontakt en elektriker, som kan efterse bygningsledningsforbindelsen til vægstikket. Denne skal sikre, at alle ledninger er tilsluttet korrekt og fastgjort i henhold til installationsvejledningen for ladeboksen.

Installationsvejledninger til ladeboksen kan ses her.

CP_a102Kan ikke oplade – vægstik for varmtUdtagets eller vægstikkets ledningsføring skal kontrolleres

Hvad denne advarsel betyder:

Høj temperatur registreret af ladeboksens alarmer betyder, at bygningsforbindelsen til ladeboksen er ved at blive for varm, så opladningen er blevet sinket for at beskytte ledningerne og ladeboksen.

Dette er ikke et typisk problem for din bil eller din ladeboks men snarere et problem med bygningsledningerne. Dette kan være forårsaget af en løs bygningsledningsforbindelse til ladeboksen, som hurtigt kan repareres af en elektriker.

Løsning:

Kontakt en elektriker, som kan efterse bygningsledningsforbindelsen til vægstikket. Denne skal sikre, at alle ledninger er tilsluttet korrekt og fastgjort i henhold til installationsvejledningen for ladeboksen.

For yderligere oplysninger henvises til installationsguiden til din ladeboks.

CP_a143Der er risiko for lysbuedannelse fra ladeadapterenBenyt andet opladningsudstyr

Hvad denne advarsel betyder:

Opladning er ikke tilgængelig, fordi dit køretøj har registreret en risiko for lysbuedannelse i den ladeadapter fra tredjepart, der anvendes til at tilslutte et Combined Charging System- (CCS) ladehåndtag til dit køretøjs ladeport.

Der kan opstå en elektrisk lysbue, hvis du forsøger at frakoble , mens du aktivt oplader med en ladeadapter fra tredjepart, og en elektrisk lysbue kan forårsage alvorlig skader på personer og/eller ejendom.

Løsning:

Følg nedenstående trin for at undgå denne risiko:

 • Sørg for, at opladningen er fuldstændig afbrudt.
  1. Benyt touchskærmen i dit køretøj til at bekræfte, at opladningen er afbrudt eller til om nødvendigt at afbryde opladningen.
  2. Benyt displayet og betjeningsknapperne på ladestationen til at bekræfte, at opladningen er afbrudt eller til at afbryde alle aktive opladningssessioner.
 • Kontroller, at der ikke er nogen blinkende grønne eller blå lysdioder ved dit køretøjs ladeport.
 • Frakobl ladeadapteren fra dit køretøjs ladeport.
 • Bekræft igen, at ladestationen angiver, at der ikke er nogen aktive opladningssessioner.
 • Frakobl ladeadapteren fra ladehåndtaget.

Benyt andet ladeudstyr til at oplade dit køretøj. For yderligere oplysninger om opladning henvises til Opladningsanvisninger.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger.

CP_a151Fejl i ladeport registreret - Service påkrævetVekselstrømsopladning virker muligvis ikke/OK at oplade med Supercharger

Hvad denne advarsel betyder:

Bilens ladeport skal serviceres. Ladeporten kan ikke fastlægge et gyldigt signal til styretappen eller kommunikere effektivt med vekselstrømsladeudstyr og strømkilder.

Når denne advarsel vises, kan vekselstrømsopladning og hurtig jævnstrømsopladning med opladestationer, der ikke er fra Tesla, være begrænset eller utilgængelig.

Løsning:

Det anbefales, at du aftaler service for bilens ladeport snarest muligt.

I mellemtiden bør opladning med Supercharger være tilgængelig. Superchargernes placeringer kan vises på kortet på køretøjets touchskærm. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger.

Vekselstrømsopladning kan også være tilgængelig med et Gen 2-mobilstik eller Gen 3-vægstik. Det anbefales dog, at du sikrer dig, at bilens ladeport kan kommunikere med dit Tesla-opladeprodukt. Forsøg opladning med dit Gen 2-mobilstik eller Gen 3-vægstik, og kontroller, at bilen oplader som forventet.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for opladestikket eller ladeboksen henvises til produktets instruktionsbog på Produktvejledninger til opladning og adaptere.

For yderligere oplysninger om opladning henvises til Opladningsanvisninger.

CP_a164Ladehåndtaget registreres stadig efter anmodning om oplåsningBenyt det manuelle udløsningskabel til ladeporten, hvis det er nødvendigt

Hvad denne advarsel betyder:

Dit køretøjs ladeport registrerer, at et ladekabel/ladehåndtag stadig er tilsluttet efter at have modtaget flere anmodninger om at låse op for ladekablet, så det kan blive frakoblet.

Denne advarsel kan være en indikation af, at ladeportens lås ikke frigiver kablet som forventet.

Løsning:

Hvis ladekablet ikke kan fjernes fra ladeporten efter flere forsøg på at låse op for det, skal du forsøge med det manuelle udløsningskabel i dit køretøjs bagagerum.

 1. Sørg for, at bilen ikke aktivt oplader.
  • Få adgang til opladningsskærmbilledet på dit køretøjs touchskærm.
  • Tryk på Stop opladning, hvis det er nødvendigt.
 2. Åbn bageste bagagerum.
 3. Træk ladeportens udløserkabel nedad for at frigøre ladekablet.
  • Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Bemærk
   Udløserkablet sidder i venstre side af det bageste bagagerum. Det kan være forsænket i en lille åbning i bagagerummets indvendige beklædning.
 4. Træk ladekablet ud af ladeporten.

For yderligere oplysninger vedrørende brug af ladeportens manuelle udløsning, henvises til Manuel frigørelse af ladekabel.

Hvis ladekablet stadig ikke kan fjernes, kan låsen til ladeporten være frossen.

For at hjælpe med til at optø eventuel is på ladeportens lås, skal du trykke på knappen Afrim bil i din Tesla-mobilapp for at afrime dit køretøj i ca. 30 til 45 minutter.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Sørg for at benytte funktionen Afrim bil i din mobilapp til at afrime køretøjet. Justering af indstillingerne for klimanlægget på dit køretøjs touchskærm er ikke ligeså effektivt.

Det kan også være muligt at optø is, der påvirker ladeportens lås ved at aktivere afrimning af bagruden via dit køretøjs touchskærm. Visse køretøjer er udstyret med et varmelegeme ved ladeporten, der aktiveres, når du tænder for afrimning af bagruden under kolde vejrforhold.

For yderligere oplysninger vedrørende opladning under kolde vejrforhold, henvises til Bedste praksis i koldt vejr.

Hvis denne advarsel vises gentagne gange i forbindelse med flere køreture og forsøg på at oplade, så anbefales det, at du planlægger et servicebesøg snarest muligt for at få dit køretøjs ladeport efterset.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for opladestikket eller ladeboksen henvises til produktets instruktionsbog på Produktvejledninger til opladning og adaptere.

Hvis der bruges eksternt ladeudstyr henvises til producentens medfølgende dokumentation for fejlfinding.

For yderligere oplysninger om opladning henvises til Opladningsanvisninger.

DI_a138Frontmotor deaktiveret – kan køreKøretøjets strøm kan være begrænset

Hvad denne advarsel betyder:

Dit køretøjs frontmotor er utilgængelig. Effekt, hastighed og acceleration kan blive reduceret, når dit køretøj bruger de(n) bageste motor(er) til at fortsætte med at køre.

Løsning:

Fortsæt til din destination. Din bil er klar til at køre.

Denne advarsel kan være forårsaget af en midlertidig tilstand, der vil blive løst automatisk. Hvis denne advarsel forsvinder under din nuværende køretur, eller ikke længere er til stede, når du starter din næste køretur, blev den sandsynligvis forårsaget af en midlertidig tilstand. Der er ikke brug for at handle.

Denne advarsel kan også indikere en tilstand, der kræver inspektion og service af frontmotoren. Hvis denne advarsel fortsætter under efterfølgende køreture, anbefales det, at du planlægger service. Du kan godt køre i bilen i mellemtiden.

DI_a166Køretøjet parkeres automatisk for at forhindre at det ruller vækSpænd sikkerhedsselen og luk døren for at forblive i gear

Hvad denne advarsel betyder:

Dit køretøj er automatisk skiftet til Park (P), fordi det har fastslået, at føreren har forladt køretøjet eller ikke længere er til stede. Det er forventet køretøjsadfærd under forskellige omstændigheder.

Dit køretøj skifter automatisk til Park, hvis alle disse betingelser er sande:

 • Automatisk parkering er ikke aktiveret
 • Dit køretøj kører langsommere end 1,4 mph (2,25 km/t) i køre- eller bakgear
 • Den sidste føreraktivitet blev registreret for mere end 2 sekunder siden. Føreraktivitet omfatter:
  • Tryk på bremse- og/eller speederpedalen
  • Manuel styring af køretøjet

Og at mindst to af disse betingelser er sande:

 1. Førerens sikkerhedssele registreres som ikke spændt.
 2. Føreren er ikke registreret som til stede.
 3. Døren i førersiden er registreret som åben.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Dit køretøj skifter også automatisk til parkeringsgear, når der er tilsluttet et ladekabel til ladeporten.

Løsning:

Se Skift for at få flere oplysninger om automatisk skift til Park.

DI_a175Fartpilot utilgængelig

Hvad denne advarsel betyder:

Fartpilot, herunder trafikbevidst fartpilot, er i øjeblikket utilgængelig.

Fartpilot er muligvis utilgængelig, fordi:

 • Føreren har annulleret anmodningen.
 • Føreren har spændt sikkerhedsselen op.
 • Det forreste bagagerum, bagagerummet eller en dør står åben.
 • Køretøjet kører ved en hastighed, der ligger under fartpilotens minimumhastighed på 18 mph (30 km/t).
 • På grund af miljøforhold, som f.eks. nedsat sigtbarhed.
 • Valet-tilstand er aktiv.

Løsning:

Overtag styringen, og kør dit køretøj manuelt.

Når de forhold, der forhindrer aktivering af fartpiloten ikke længere er til stede, så bør fartpilotfunktionen være tilgængelig igen. Hvis denne advarsel vises under de efterfølgende køreture, skal du ved først kommende lejlighed aftale eftersyn. Du kan godt køre i bilen i mellemtiden.

For yderligere oplysninger henvises til Adaptiv fartpilot.

DI_a184Automatisk parkering annulleretOvertag styringen

Hvad denne advarsel betyder:

Automatisk parkering er blevet annulleret.

Automatisk parkering kan muligvis være blevet annulleret, fordi:

 • Føreren trykkede på knappen Annuller på touchskærmen.
 • Føreren benyttede gearvælgeren eller flyttede rat.
 • Føreren trådte på speederpedalen, bremsepedalen eller åbnede en dør.
 • Der er en stejl hældning.
 • Vejrforholdene påvirker sigtbarheden.
 • Kantstenen kan ikke registreres.
 • En trailer er tilkoblet køretøjet.

Løsning:

Parker eller afslut parkeringen af dit køretøj manuelt. Når du har afsluttet parkeringen, skal du aktivere bremserne og sætte bilen i Park (P). Ellers vil dit køretøj stadig kunne rulle frit.

Den automatiske parkeringsfunktion bør være tilgængelig igen, næste gang du kører.

For yderligere oplysninger, henvises til Annullering af parkering og Begrænsninger og advarsler.

DI_a185Automatisk parkering afbrudt

Hvad denne advarsel betyder:

Automatisk parkering er blevet afbrudt, og den elektroniske parkeringsbremse er blevet aktiveret.

Automatisk parkering kan muligvis være blevet annulleret, fordi:

 • Føreren trykkede på knappen Annuller på touchskærmen.
 • Føreren benyttede gearvælgeren eller flyttede rat.
 • Føreren trådte på speederpedalen, bremsepedalen eller åbnede en dør.
 • Der er en stejl hældning.
 • Vejrforholdene påvirker sigtbarheden.
 • Kantstenen kan ikke registreres.
 • En trailer er tilkoblet køretøjet.

Løsning:

Parker eller afslut parkeringen af dit køretøj manuelt.

Den automatiske parkeringsfunktion bør være tilgængelig igen, næste gang du kører.

For yderligere oplysninger, henvises til Annullering af parkering og Begrænsninger og advarsler.

DI_a190Slidbanedybde på bagdæk for lav - bestil serviceEfterse dæk for rotation/udskiftning

Hvad denne advarsel betyder:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Denne advarsel angiver IKKE, at der er et punkteret dæk.​

Dit køretøj har registreret, at bagdækkene har været udsat for mere slitage over tid end fordækkene, og at slitagen overskrider den anbefalede difference.

Løsning:

Det anbefales, at slidbanedybden på alle dækkene kontrolleres. Dine dæk bliver slidt i forbindelse med almindelig kørsel, men bagdækkene slides generelt hurtigere end fordækkene.

Dækrotation er vigtigt med henblik på at udligne dækslitagen jævnt mellem alle dækkene. ​Når der monteres forskudte dæk (forskellige størrelser på for- og bagdæk), vil dækkene blive slidt mere jævnt og levetiden dermed forlænges, hvis for- og bagdækkene roteres regelmæssigt mellem bilens venstre og højre side.

Følges anbefalingerne for dækrotation ikke, udgør det en risiko for akvaplaning, samt at man kan miste kontrollen over køretøjet på våde veje. Manglende dækrotation forkorter også dine dæks levetid, så de skal udskiftes tidligere.​

Det anbefales, at du planlægger et serviceeftersyn via din Tesla-mobilapp eller hos en uafhængig serviceudbyder med henblik på at få udført dækrotation, når:

 • Forskellen i slidbanedybde mellem et for- og et bagdæk overskrider 1,5 mm
 • Dit køretøj har kørt mere end 6.250 miles (10.000 km) siden sidste dækrotation​

Det kan være nødvendigt at udskifte dæk, hvis det fastslås, at slidbanedybden på bagdækket er på et usikkert niveau, og et af følgende forhold gælder:

 • Dækrotation er ikke længere tilstrækkeligt
 • Forskudte dæk (forskellige størrelser på for- og bagdæk) på bilen gør rotation af for- og bagdæk utilgængelig

Efter dækinspektion og eventuel dækservice, skal du opdatere dit køretøjs dækkonfiguration for at optimere dine køretøjsindstillinger til dine dæk, og fjerne advarslen for mindst 6.250 miles. For yderligere oplysninger henvises til Pleje og vedligeholdelse af dæk.

Det anbefales ikke, at du alene stoler på denne advarsel i stedet for at udføre rutinemæssige kontrol af dækkenes slidbanedybde. Denne advarsel bør kun vises, når dit køretøj vurderer, at dækkene er langt over det anbefalede serviceinterval.

Denne advarsel er kalibreret til Tesla-dæk, og den forventes ikke at fungere korrekt sammen med dæk af andre typer eller størrelser, herunder kombinationer af forskellige dækmærker eller modeller. Den vises muligvis ikke, eller vises muligvis for tidligt, på køretøjer, der bruger dæk, som ikke er anbefalet af Tesla. For yderligere oplysninger vedrørende dækanbefalinger henvises til Hjul og dæk.

DI_a245Den automatiske bremsefunktion er utilgængeligHold bremsepedalen nede, mens køretøjet er standset

Hvad denne advarsel betyder:

Den automatiske bremsefunktion er i øjeblikket utilgængelig på grund af systembegrænsninger. Når du standser køretøjet, skal du benytte bremsepedalen til at standse helt op og holde dit køretøj stille.

Løsning:

Fortsæt til din destination. Din bil er klar til at køre.

Hvis denne advarsel vises under de efterfølgende køreture, skal du ved først kommende lejlighed aftale eftersyn. Du kan godt køre i bilen i mellemtiden.

For yderligere oplysninger, henvises til Automatisk bremse.

DIF_a251/DIR_a251Gearkassevæskeservice anbefalesPlanlæg service

Hvad denne advarsel betyder:

Dit køretøj har opdaget en tilstand, der kræver inspektion af gearkassevæsken.

Løsning:

Vi anbefaler at du bestiller service.

Bilen kan godt køre, selv om denne advarsel vises. Men hvis du fortsætter med at køre over en længere periode med denne advarsel til stede, kan det resultere i permanent skade på gearkassen/transmissionen.

EPBL_a195/EPBR_a195Køretøjet parkeres automatisk for at forhindre at det ruller vækSpænd sikkerhedsselen og luk døren for at forblive i gear

Hvad denne advarsel betyder:

Dit køretøj er automatisk skiftet til Park (P), fordi det har fastslået, at føreren har forladt køretøjet eller ikke længere er til stede. Det er forventet køretøjsadfærd under forskellige omstændigheder.

Dit køretøj skifter automatisk til Park, hvis alle disse betingelser er sande:

 • Automatisk parkering er ikke aktiveret
 • Dit køretøj kører langsommere end 1,4 mph (2,25 km/t) i køre- eller bakgear
 • Den sidste føreraktivitet blev registreret for mere end 2 sekunder siden. Føreraktivitet omfatter:
  • Tryk på bremse- og/eller speederpedalen
  • Manuel styring af køretøjet

Og at mindst to af disse betingelser er sande:

 1. Førerens sikkerhedssele registreres som ikke spændt.
 2. Føreren er ikke registreret som til stede.
 3. Døren i førersiden er registreret som åben.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Dit køretøj skifter også automatisk til parkeringsgear, når der er tilsluttet et ladekabel til ladeporten.

Løsning:

Se Skift for at få flere oplysninger om automatisk skift til Park.

ESP_a118Hjælp ved lav bremseevne aktiveretHold bremsen helt nede for at standse

Hvad denne advarsel betyder:

Kompensering af hydraulikfading aktiv. Denne funktion til hjælp til bremsning aktiveres midlertidigt for at sikre, at du har fuld bremsekapacitet under forhold, hvor en reduceret bremseevne registreres af bilen.

Når denne hjælpefunktion aktiveres, kan du sommetider mærke, at bremsen trækker sig væk fra din fod, og der vil være en kraftig øgning i bremsetrykket. Du kan eventuelt også høre en pumpelyd fra bremsens hydraulikenhed foran i bilen. Dette vil normalt vare et par sekunder afhængigt af vejoverfladen og bilens hastighed. Dette er helt normalt og er ikke tegn på et problem med bilen.

Løsning:

Hold stadig bremsen helt nede, som du normalt ville gøre, og undlad at "pumpe" (gentagen pres og slip) pedalen. Dette vil afbryde funktionen.

Advarslen forsvinder, når bilen holder stille, eller når du ikke længere træder på bremsen. Den kan stadig vises i op til 5 sekunder derefter.

Reduceret bremseevne er normalt midlertidigt og kan skyldes flere forskellige årsager, herunder høje bremsetemperaturer efter kraftig bremsning eller kørsel i ekstremt kolde eller våde forhold. Det kan også betyde, at dine bremseklodser eller rotorer er blevet slidte i en grad, så de skal udskiftes.

Hvis du fortsætter med at opleve reduceret bremseevne, som ikke forbedres med tiden, skal du kontakte Tesla service ved lejlighed og få bremserne efterset.

For yderligere oplysninger henvises til Kompensering af hydraulikfading.

PCS_a016Kan ikke oplade – Dårlig strømforsyningskvalitet muligPrøv igen/prøv en anden opladningslokalitet eller Supercharger

Hvad denne advarsel betyder:

Opladningen er blevet afbrudt på grund af en tilstand, der forhindrer dit køretøj i at oplade med vekselstrøm. Hurtig jævnstrømsopladning/Supercharging bør stadig fungere som forventet.

Årsagen til dette kan være forstyrrelser i strømforsyningen forårsaget af det eksterne ladeudstyr eller elnettet. I nogle tilfælde kan denne tilstand skyldes, at der er tændt for elektriske enheder i nærheden, der trækker meget strøm.

Hvis disse mulige årsager kan udelukkes, kan en tilstand med dit køretøj også påvirke vekselstrømsopladningen.

Løsning:

Hvis denne advarsel ledsages af en anden advarsel, som angiver tilstanden, der påvirker vekselstrømsopladningen, skal du starte med at undersøge denne advarsel.

Yderligere tips om fejlfinding på grundlag af udstyrstype:

 • Hvis du anvender et mobilstik, skal du prøv at oplade bilen fra et andet vægudtag.
  • Hvis bilen begynder at oplade, skyldes problemet sandsynligvis den originale stikkontakt.
  • Hvis bilen ikke oplader, kan problemet skyldes mobilstikket.
 • Hvis du anvender et vægstik, skal du prøve at oplade bilen med andet opladningsudstyr som for eksempel et mobilstik, der forsynes med strøm fra et separat vægudtag.
  • Hvis bilen begynder at oplade, skyldes problemet sandsynligvis vægstikket.

Hvis problemet skyldes den originale stikkontakt eller vægstikket, skal du kontakte en elektriker for at få efterset ledningsføringen.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger.

Hvis denne advarsel ikke forsvinder, når du forsøger at oplade andre steder og med andet opladningsudstyr, så anbefales det, at du planlægger et servicebesøg.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for opladestikket eller ladeboksen henvises til produktets instruktionsbog på Produktvejledninger til opladning og adaptere.

PCS_a017Opladning ophørt – strøm afbrudt under opladningKontroller strømkilden og ladeudstyret

Hvad denne advarsel betyder:

Strømmen er blevet afbrudt under opladningen. Det kan skyldes, at strømmen fra kilden (for eksempel et vægudtag) til ladeudstyret afbrydes, eller et problem med ladeudstyret.

Løsning:

Denne advarsel vises tit sammen med andre advarsler, som kan hjælpe dig med at finde og udbedre problemet. Start med at undersøge alle andre viste advarsler, som vedrører opladningsproblemer.

Som alternativ kan du kontrollere mobilstikkets eller vægstikkets statuslamper for at bekræfte strømmen til enheden og også se produktets instruktionsbog for oplysninger om fejlfinding på grundlag af blinkende koder. Hvis du anvender andet (ikke fra Tesla) eksternt opladningsudstyr, skal du kontrollere for et display eller et andet brugerinterface, som giver hjælp til fejlfinding.

Hvis det er klart, at der ikke er strøm til opladningsudstyret, skal du kontrollere afbryderen til vægudtaget/vægstikket for at sikre, at den ikke er slået fra.

Yderligere tips om fejlfinding på grundlag af udstyrstype:

 • Hvis du anvender et mobilstik, skal du prøv at oplade bilen fra et andet vægudtag.
  • Hvis bilen begynder at oplade, skyldes problemet sandsynligvis den originale stikkontakt.
  • Hvis bilen ikke oplader, kan problemet skyldes mobilstikket.
 • Hvis du anvender et vægstik, skal du prøve at oplade bilen med andet opladningsudstyr som for eksempel et mobilstik, der forsynes med strøm fra et separat vægudtag.
  • Hvis bilen begynder at oplade, skyldes problemet sandsynligvis vægstikket.

Hvis problemet skyldes den originale stikkontakt eller vægstikket, skal du kontakte en elektriker for at få efterset ledningsføringen.

Denne advarsel er normalt specifik for eksternt opladningsudstyr og eksterne strømkilder, og den angiver typisk ikke et problem med bilen, som kan løses ved at aftale service.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for opladestikket eller ladeboksen henvises til produktets instruktionsbog på Produktvejledninger til opladning og adaptere.

PCS_a019Problem med elnet eller køretøj begrænser vekselstrømsopladningTag stikket ud og prøv igen/prøv en anden opladningslokalitet

Hvad denne advarsel betyder:

Opladningshastigheden er reduceret på grund af en tilstand, der påvirker dit køretøjs evne til at oplade med vekselstrøm. Hurtig jævnstrømsopladning/Supercharging bør stadig fungere som forventet.

Årsagen til dette kan være forstyrrelser i strømforsyningen forårsaget af det eksterne ladeudstyr eller elnettet. I nogle tilfælde kan denne tilstand skyldes, at der er tændt for elektriske enheder i nærheden, der trækker meget strøm.

Hvis disse mulige årsager kan udelukkes, kan en tilstand med dit køretøj også påvirke vekselstrømsopladningen.

Løsning:

Hvis denne advarsel ledsages af en anden advarsel, som angiver tilstanden, der påvirker vekselstrømsopladningen, skal du starte med at undersøge denne advarsel.

Yderligere tips om fejlfinding på grundlag af udstyrstype:

 • Hvis du anvender et mobilstik, skal du prøv at oplade bilen fra et andet vægudtag.
  • Hvis bilen begynder at oplade, skyldes problemet sandsynligvis den originale stikkontakt.
  • Hvis bilen ikke oplader, kan problemet skyldes mobilstikket.
 • Hvis du anvender et vægstik, skal du prøve at oplade bilen med andet opladningsudstyr som for eksempel et mobilstik, der forsynes med strøm fra et separat vægudtag.
  • Hvis bilen begynder at oplade, skyldes problemet sandsynligvis vægstikket.

Hvis problemet skyldes den originale stikkontakt eller vægstikket, skal du kontakte en elektriker for at få efterset ledningsføringen.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger.

Hvis denne advarsel ikke forsvinder, når du forsøger at oplade andre steder og med andet opladningsudstyr, så anbefales det, at du planlægger et servicebesøg.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for opladestikket eller ladeboksen henvises til produktets instruktionsbog på Produktvejledninger til opladning og adaptere.

PCS_a032Ringe kvalitet af elnetstrøm registreretPrøv en anden ladestation eller lokalitet

Hvad denne advarsel betyder:

Opladningshastigheden er reduceret eller opladning er afbrudt på grund af en tilstand, der påvirker dit køretøjs evne til at oplade med vekselstrøm. Hurtig jævnstrømsopladning/Supercharging bør stadig fungere som forventet.

Den indbyggede oplader i dit køretøj har registreret forstyrrelser i strømforsyningen i elnettet. Det forstyrrer dit køretøjs opladningsproces.

Typiske årsager til disse forstyrrelser i strømforsyningen omfatter:

 • Problemer med bygningsledningsforbindelsen og/eller vægudtaget.
 • Problemer med det eksterne opladningsudstyr.
 • Andre store elektriske enheder som f.eks. vaskemaskiner eller A/C-enheder, der midlertidigt trækker store mængder strøm eller på anden vis forstyrrer elnettet.
 • Eksterne forhold, der påvirker elnettet.

Løsning:

Da denne advarsel normalt er specifik for eksternt opladningsudstyr og eksterne strømkilder og typisk ikke angiver et problem med bilen, som kan løses ved at aftale service, anbefales det, at du:

 • prøver at oplade med forskellige vægudtag.
 • Prøv at oplade igen (frakobl og tilslut igen), når andre store elforbrugere ikke trækker strøm.
 • Prøver at oplade med flere forskellige typer opladningsudstyr ved forskellige placeringer.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for opladestikket eller ladeboksen henvises til produktets instruktionsbog på Produktvejledninger til opladning og adaptere.

PCS_a052Det eksterne opladningsudstyr leverer ikke strømKontroller strømkilden, eller prøv noget andet udstyr

Hvad denne advarsel betyder:

Opladningen kan ikke begynde på grund af en tilstand, der forhindrer dit køretøj i at oplade med vekselstrøm. Hurtig jævnstrømsopladning/Supercharging bør stadig fungere som forventet.

Dit køretøj har anmodet om vekselstrøm fra det eksterne opladningsudstyr, men den indbyggede oplader registrerer ikke nogen forsyningsspænding fra udstyret.

Det kan nogle gange skyldes et hardwareproblem, der er specifikt for det eksterne ladeudstyr, og som forhindrer ladeudstyret i at tænde eller slukke for strøm til køretøjet, når det bliver anmodet om det. Det kan også opstå på grund af en anden tilstand, der påvirker det eksterne ladeudstyr, strømkilden eller selve dit køretøj.

Løsning:

Denne advarsel er normalt specifik for eksternt opladningsudstyr og eksterne strømkilder, og den angiver typisk ikke et problem med bilen, som kan løses ved at aftale service.

Prøv at oplade med flere forskellige typer opladningsudstyr.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for opladestikket eller ladeboksen henvises til produktets instruktionsbog på Produktvejledninger til opladning og adaptere.

PCS_a053Opladningshastighed reduceret – uventet spændingsfaldFjern forlængerledninger / Få ledningsføringen efterset

Hvad denne advarsel betyder:

Opladningshastigheden er blevet reduceret, fordi bilens lader har registreret et stort spændingsfald under opladningen.

Mulige årsager kan være:

 • Problemer med bygningsledningsforbindelsen og/eller vægudtaget.
 • En forlængerledning eller anden ledningsføring kan ikke understøtte den ønskede ladestrøm.

Problemet kan også skyldes, at der tændes for elapparater, der trækker en masse strøm fra den samme grenledning, mens bilen oplader.

Løsning:

Hvis problemet er opstået flere gange på det normale opladested, skal du kontakte en elektriker, som kan efterse elinstallationerne. Denne skal kontrollere følgende:

 • Installeret opladningsudstyr og dets forbindelse til bygningsledningsforbindelsen.
 • Bygningsledningsforbindelsen, herunder vægudtag, der bruges med et mobilstik.
 • Elforbindelsen til stikledningen, hvor den går ind i bygningen.

Drøft med en elektriker, om ladestrømmen på bilen skal sænkes, eller om installationen skal opgraderes, så den understøtter en højere ladestrøm.

Denne advarsel er normalt specifik for eksternt opladningsudstyr og eksterne strømkilder, og den angiver typisk ikke et problem med bilen, som kan løses ved at aftale service.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for opladestikket eller ladeboksen henvises til produktets instruktionsbog på Produktvejledninger til opladning og adaptere.

PCS_a054Opladning ophørt på grund af stort spændingsfaldFjern forlængerledninger/få ledningsføringen efterset

Hvad denne advarsel betyder:

Opladningen er afbrudt, fordi laderen i bilen har registreret et unormalt stort spændingsfald.

Mulige årsager kan være:

 • Problemer med bygningsledningsforbindelsen og/eller vægudtaget.
 • En forlængerledning eller anden ledningsføring kan ikke understøtte den ønskede ladestrøm.

Problemet kan også skyldes, at der tændes for elapparater, der trækker en masse strøm fra den samme grenledning, mens bilen oplader.

Løsning:

Hvis problemet er opstået flere gange på det normale opladested, skal du kontakte en elektriker, som kan efterse elinstallationerne. Denne skal kontrollere følgende:

 • Installeret opladningsudstyr og dets forbindelse til bygningsledningsforbindelsen.
 • Bygningsledningsforbindelsen, herunder vægudtag, der bruges med et mobilstik.
 • Elforbindelsen til stikledningen, hvor den går ind i bygningen.

Drøft med en elektriker, om ladestrømmen på bilen skal sænkes, eller om installationen skal opgraderes, så den understøtter en højere ladestrøm.

Denne advarsel er normalt specifik for eksternt opladningsudstyr og eksterne strømkilder, og den angiver typisk ikke et problem med bilen, som kan løses ved at aftale service.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for opladestikket eller ladeboksen henvises til produktets instruktionsbog på Produktvejledninger til opladning og adaptere.

PCS_a073Fejl i eksternt ladeudstyr registreretPrøv andet ladeudstyr

Hvad denne advarsel betyder:

Opladning med vekselstrøm kan ikke begynde på grund af en tilstand, der forhindrer dit køretøj i at oplade med vekselstrøm. Hurtig jævnstrømsopladning/Supercharging bør stadig fungere som forventet.

Dit køretøjs indbyggede oplader registrerer indgangsspænding ved ladeporten, når der ikke er blevet anmodet om strøm fra det eksterne ladeudstyr, hvilket indikerer, at det eksterne ladeudstyr ikke fungerer som forventet.

Det kan nogle gange skyldes et hardwareproblem, der er specifikt for det eksterne ladeudstyr, og som forhindrer ladeudstyret i at tænde eller slukke for strøm til køretøjet, når det bliver anmodet om det. Det kan også opstå på grund af en anden tilstand, der påvirker det eksterne ladeudstyr, eller en tilstand, der påvirker selve dit køretøj.

Løsning:

Denne advarsel er normalt specifik for eksternt opladningsudstyr og eksterne strømkilder, og den angiver typisk ikke et problem med bilen, som kan løses ved at aftale service.

Prøv at oplade med flere forskellige typer opladningsudstyr.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for opladestikket eller ladeboksen henvises til produktets instruktionsbog på Produktvejledninger til opladning og adaptere.

PCS_a090Opladning går langsomt - Nogle vekselstrømsfaser strømforsynes ikkeKontroller strømkilde og opladningsudstyr

Hvad denne advarsel betyder:

Opladningshastigheden er reduceret på grund af en tilstand, der påvirker dit køretøjs evne til at oplade med vekselstrøm. Hurtig jævnstrømsopladning/Supercharging bør stadig fungere som forventet.

Din bils indbyggede oplader har registreret, at en eller flere strømomformere ikke modtager den nødvendige vekselstrømsindgangsspænding. For eksempel: Under trefaset opladning mangler der muligvis en fase fra vekselstrømsindgangseffekten fra den eksterne kilde. Det kan opstå på grund af en anden tilstand, der påvirker det eksterne ladeudstyr, strømkilden eller selve dit køretøj.

Løsning:

Denne advarsel er normalt specifik for eksternt opladningsudstyr og eksterne strømkilder, og den angiver typisk ikke et problem med bilen, som kan løses ved at aftale service.

Prøv at oplade med flere forskellige typer opladningsudstyr.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for opladestikket eller ladeboksen henvises til produktets instruktionsbog på Produktvejledninger til opladning og adaptere.

PM_a092/PMF_a092/PMR_a092Problem med transmission registreret – planlæg serviceSelv om funktionaliteten genoprettes, kan problemet vare ved

Hvad denne advarsel betyder:

Dit køretøjs transmission skal serviceres. Effekt, hastighed og acceleration kan være reduceret, og det kan være nødvendigt for dit køretøj at lukke ned under kørslen.

Denne advarsel indikerer et vedvarende problem, der kræver, at transmissionen bliver efterset og serviceret.

Selv om denne advarsel skulle forsvinde efter den aktuelle køretur og ikke vender tilbage i forbindelse med efterfølgende køreture, så vil service være påkrævet for at få løst det problem med transmissionen, som dit køretøj har registreret.

Løsning:

Det anbefales, at du planlægger en serviceaftale for dit køretøjs transmission snarest muligt.

Uden service vil dit køretøj muligvis fortsætte med at have reduceret effekt, hastighed og acceleration, og du vil muligvis opleve situationer, hvor dit køretøj er nødt til at lukke ned under kørslen, eller du vil muligvis slet ikke kunne køre med dit køretøj.

UI_a004Forreste bagagerum åbentFortsæt med forsigtighed

Hvad denne advarsel betyder:

Dit køretøjs forreste bagagerum (motorhjelmen) er registreret som værende åbent under kørslen.

Denne advarsel indikerer, at mindst en af de to låsemekanismer der fastgør motorhjelmen, det forreste bagagerums primære og/eller sekundære låsemekanisme, ikke kan bekræftes som værende lukket (bekræftes som værende helt fastgjort), når dit køretøj sættes i et andet gear end parkeringsgearet (P).

Løsning:

Fordi denne tilstand kan medføre, at det forreste bagagerum åbnes under kørslen, så anbefales det, at du kører forsigtigt, indtil du kan bringe dit køretøj til sikker standsning og sætte det i parkeringsgear (P).

Når dit køretøj er parkeret, skal du kontrollere det forreste bagagerum (motorhjelmen) for at sikre dig, at det er helt lukket, (begge låsemekanismer er gået helt i indgreb). For yderligere oplysninger, henvises til Vejledning til lukning af Forreste bagagerum.

Advarslen bør forsvinde, når dit køretøj sættes i parkeringsgear (P). Men, den kan dog blive vist igen, når du begynder at køre, hvis du ikke forinden har kontrolleret motorhjelmen, og sørget for at den er helt lukket.

Hvis denne advarsel vises i forbindelse med flere køreture, eller hvis den vises med stigende regelmæssighed i forbindelse med flere køreture, så anbefales det, at du planlægger et servicebesøg så hurtigt som muligt.

Se Forreste bagagerum for yderligere oplysninger om forreste bagagerum.

UI_a006Service påkrævetBestil service nu

Hvad denne advarsel betyder:

Denne advarsel er fjernindstillet af Tesla til at registrere en tilstand i køretøjet, der kræver serviceeftersyn.

Denne advarsel kan indstilles ud fra forskellige tilstande. Når du planlægger et serviceeftersyn, bliver flere oplysninger tilgængelige.

Denne advarsel kan kun ryddes af en servicetekniker, når køretøjet er blevet serviceret.

Løsning:

Da denne advarsel kan fremkomme som følge af forskellige tilstande, anbefales det, at du planlægger et serviceeftersyn hurtigst muligt.

UI_a137Aktiv serviceforbindelse til bilenService udfører fjernfejlfinding

Hvad denne advarsel betyder:

En servicetekniker er logget ind på dit køretøj til fejlsøgning eller reparation. Der kan forekomme tab af infotainment-funktioner, mens der er forbindelse, men advarslen betyder ikke, at der er et problem med din bil.

Din bil er klar til at køre.

Løsning:

Advarslen bør forsvinde automatisk, når teknikeren er færdig med fejlsøgningen eller reparationen. Det kan være nødvendigt at genstarte touchskærmen for at genoprette alle infotainment-funktioner, når advarslen er væk. For mere information henvises til Genstart af touchskærmen i bilens Gør-det-selv-guide.

Hvis advarslen ikke er forsvundet efter 24 timer, anbefales det, at du bestiller service via Teslas mobilapp eller hos en selvstændig serviceleverandør. Bemærk, at selvstændige serviceleverandørers muligheder kan variere på baggrund af bilens konfiguration og din placering.

UMC_a001Kan ikke oplade med mobilstikUtilstrækkelig udgangsjording – prøv et andet vægudtag

Hvad denne advarsel betyder:

Mobilstikket har registreret, at stikkontakten har utilstrækkelig jording, sandsynligvis forårsaget af en utilstrækkelig eller manglende jordforbindelse.

Det indikerer ikke et problem med dit mobilstik eller køretøj, men peger i stedet på et problem med stikkontakten/den elektriske installation, som mobilstikket er tilsluttet.

Løsning:

Få elinstallationen efterset af en elektriker. Din elektriker skal sørge for, at der er ordentlig jordforbindelse ved din afbryder eller strømfordelingsboks, og også sørge for, at der er korrekt udførte forbindelser til stikkontakten, før du forsøger at tilslutte mobilstikket igen.

Hvis du har brug for at oplade i mellemtiden, så skal du prøve at oplade ved hjælp af en anden stikkontakt, på et andet sted eller med en anden type ladestation.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for ladestikket og opladningsproblemer henvises til produktets instruktionsbog.

UMC_a002Kan ikke oplade – Mobilstikket GFCI er slået fraFjern ladehåndtaget fra ladeporten og prøv igen

Hvad denne advarsel betyder:

Bilen kan ikke oplade, fordi fejlstrømsafbryderen (GFCI) i mobilstikket er slået fra.

Som med GFCI i et vægudtag er denne funktion designet til at afbryde strømmen, når der er et problem. Den har afbrudt opladningen for at beskytte din bil og ladeudstyret.

Der kan være mange årsager til dette. Problemet kunne være i ladekablet, ladehåndtaget, ladeporten eller i komponenten i bilen.

Løsning:

Kontroller ladeporten og ladehåndtaget for vand, der har samlet sig, og for usædvanlige fugtniveauer. Hvis du finder usædvanligt meget fugt, skal du vente og lade ladeportens inderside og den frie del af ladehåndtaget tørre tilstrækkeligt, inden du prøver igen.

Kontroller ladeudstyret for beskadigelse.
 • Hvis kablet på nogen måde er beskadiget eller slidt, må du ikke bruge det. Prøv andet ladeudstyr i stedet.
 • Hvis kablet er i god stand, skal du prøve igen med det samme ladestik.

Hvis problemet varer ved og forhindrer opladning, skal du prøve opladning med andet ladeudstyr.

Denne advarsel er normalt specifik for eksternt opladningsudstyr og eksterne strømkilder, og den angiver typisk ikke et problem med bilen, som kan løses ved at aftale service.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for ladestikket og opladningsproblemer henvises til produktets instruktionsbog.

UMC_a004Kan ikke oplade med mobilstikFor høj spænding/prøv et andet vægudtag

Hvad denne advarsel betyder:

Bilen kan ikke oplade, eller opladningen afbrydes, enten fordi mobilstikket:
 • Registrerer, at vægudtagets spænding er for høj, eller
 • Registrerer en uventet stigning i forsyningsspændingen fra vægudtaget.

Løsning:

Prøv at oplade bilen fra et andet vægudtag. Hvis bilen begynder at oplade, skyldes problemet sandsynligvis det første vægudtag. Kontakt en elektriker, som kan efterse bygningsledningsforbindelsen til det pågældende udtag.

Hvis bilen stadig ikke oplader, når du prøver et andet vægudtag, skal du prøve at oplade et andet sted.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for ladestikket og opladningsproblemer henvises til produktets instruktionsbog.

UMC_a005Kan ikke oplade med mobilstikFor lav spænding/prøv et andet vægudtag

Hvad denne advarsel betyder:

Bilen kan ikke oplade, eller opladningen afbrydes, enten fordi mobilstikket:

 • Registrerer ikke tilstrækkelig forsyningsspænding fra vægudtaget, eller
 • Registrerer et uventet fald i forsyningsspændingen fra vægudtaget.

Løsning:

Prøv at oplade bilen fra et andet vægudtag. Hvis bilen begynder at oplade, skyldes problemet sandsynligvis det første vægudtag. Kontakt en elektriker, som kan efterse bygningsledningsforbindelsen til det pågældende udtag.

Hvis bilen stadig ikke oplader, når du prøver et andet vægudtag, skal du prøve at oplade et andet sted.

Denne advarsel er normalt specifik for eksternt opladningsudstyr og eksterne strømkilder, og den angiver typisk ikke et problem med bilen, som kan løses ved at aftale service.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for ladestikket og opladningsproblemer henvises til produktets instruktionsbog.

UMC_a007Temperaturen for kontrolboksen til mobilstikket er for højLad mobilstikket køle af for at fortsætte opladningen

Hvad denne advarsel betyder:

Opladningen er blevet afbrudt, fordi mobilstikket har registreret en høj temperatur inde i dets kontrolbokskabinet.

Løsning:

Sørg for, at mobilstikket ikke er tildækket af noget, og at der ikke er nogen varmekilder i nærheden. Hvis problemet fortsætter under normale omgivende temperaturer (under 38 °C), er service nødvendig.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for ladestikket og opladningsproblemer henvises til produktets instruktionsbog.

UMC_a008Kan ikke oplade – Høj temperatur i vægudtagetKontrol af strømstikket i væggen og ledningsføringen anbefales

Hvad denne advarsel betyder:

Høj temperatur registreret af mobilstikadvarsler betyder, at det udtag, der bruges til opladning, er ved at blive for varmt, så opladningen er stoppet for at beskytte udtaget.

Det indikerer ikke et problem med dit mobilstik eller køretøj, men peger i stedet på et problem med stikkontakten/den elektriske installation, som mobilstikket er tilsluttet.

Et varmt udtag kan være forårsaget af et stik, der ikke er isat helt, en løs bygningsledningsforbindelse til udtaget eller et udtag, der begynder at blive slidt.

Løsning:

Sørg for, at din adapter er sat helt ind i udtaget. Hvis opladningshastigheden ikke bliver normal, skal du kontakte en elektriker, som kan efterse udtaget og bygningsledningsforbindelserne til udtaget og foretage eventuelle nødvendige reparationer.

Hvis udtaget er slidt, skal det udskiftes med et udtag af høj kvalitet. Overvej at opgradere til en Tesla, ladeboks for større bekvemmelighed og den højeste opladningshastighed.

UMC_a009Kan ikke oplade – ladehåndtag for høj temperaturKontroller ladehåndtaget eller ladeporten for urenheder

Hvad denne advarsel betyder:

Opladningen er blevet afbrudt, fordi mobilstikket har registreret en høj temperatur i ladehåndtaget, der er tilsluttet til dit køretøjs ladeport.

Løsning:

Sørg for, at mobilstikket er sat helt ind i dit køretøjs ladeportindgang.

Kontroller ladeportens indgang og mobilstikkets håndtag for eventuelle blokeringer eller fugt. Sørg for, at alle blokeringer i ladeporten eller mobilstikkets håndtag er blevet fjernet og at eventuel fugt har fået lov at tørre, og prøv derefter at sætte mobilstikkets håndtag i ladeporten igen.

Sørg for, at ladehåndtaget til mobilstikket ikke er tildækket af noget, og at der ikke er nogen varmekilder i nærheden.

Hvis advarslen fortsat vises under normale omgivende temperaturer (under 38 °C), og finder sted under flere opladningsforsøg, kan det indikere en tilstand, der påvirker mobilstikket eller dit køretøj. Vi anbefaler at du bestiller service.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for ladestikket og opladningsproblemer henvises til produktets instruktionsbog.

UMC_a010Forbindelsen mellem mobilstik og adapter er varmLad den køle af – sæt adapteren helt ind i mobilstikket

Hvad denne advarsel betyder:

Opladningen er blevet afbrudt, fordi mobilstikket har registreret en høj temperatur ved forbindelsen mellem vægstikadapteren og kontrolboksen.

Løsning:

Sørg for at adapteren til vægudtaget et helt tilsluttet til mobilstikkets kontrolboks.

Sørg for, at vægstikadapteren ikke er tildækket af noget, og at der ikke er nogen varmekilder i nærheden.

Når du har taget stikket ud af strømkilden (vægudtaget), skal du inspicere vægstikadapterforbindelsen og mobilstik-kontrolboksforbindelsen for eventuelle blokeringer eller fugt. Sørg for, at alle blokeringer er blevet fjernet, og at eventuel fugt har fået lov til at tørre. Prøv derefter at sætte vægstikadapteren i mobilstikket igen, og tilslut til strømkilden (vægudtag).

Når temperaturen for kontrolboksen til mobilstikket er faldet, og evt. blokeringer er blevet fjernet, bør advarslen forsvinde og opladning bør være mulig.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for ladestikket og opladningsproblemer henvises til produktets instruktionsbog.

UMC_a011Fejl i opladningsudstyrets kommunikationPrøv igen eller prøv med noget andet udstyr

Hvad denne advarsel betyder:

Din bil kan ikke oplade, fordi den ikke kan kommunikere effektivt med mobilstikket. Mobilstikket kan ikke bekræfte via afstandsregistrering om ladehåndtaget er fuldt tilsluttet dit køretøj.

Løsning:

Kontroller først, at den manglende kommunikation skyldes mobilstikket og ikke et problem med bilen. Dette er typisk tilfældet.

Bekræft dette ved at prøve at oplade bilen med andet eksternt ladeudstyr.

 • Hvis bilen begynder at oplade, skyldes problemet sandsynligvis mobilstikket.
 • Hvis bilen ikke oplader, kan problemet skyldes bilen.

Inspicer ladeportens indgang og mobilstikkets håndtag for eventuelle blokeringer (brug evt. en lommelygte). Sørg for, at alle blokeringer er blevet fjernet og at eventuel fugt har fået lov at tørre, og prøv derefter at sætte mobilstikkets håndtag i ladeporten igen.

Denne advarsel er normalt specifik for eksternt opladningsudstyr og eksterne strømkilder, og den angiver typisk ikke et problem med bilen, som kan løses ved at aftale service.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for ladestikket og opladningsproblemer henvises til produktets instruktionsbog.

For yderligere oplysninger om opladning henvises til Opladningsanvisninger.

UMC_a012Fejl i opladningsudstyrets kommunikationPrøv igen eller prøv med noget andet udstyr

Hvad denne advarsel betyder:

Din bil kan ikke oplade, fordi den ikke kan kommunikere effektivt med mobilstikket. Mobilstikket registrerer at det ikke kan generere eller opretholde et gyldigt signal til styretappen.

Løsning:

Kontroller først, at den manglende kommunikation skyldes mobilstikket og ikke et problem med bilen. Dette er typisk tilfældet.

Bekræft dette ved at prøve at oplade bilen med andet eksternt ladeudstyr.

 • Hvis bilen begynder at oplade, skyldes problemet sandsynligvis mobilstikket.
 • Hvis bilen ikke oplader, kan problemet skyldes bilen.

Inspicer ladeportens indgang og mobilstikkets håndtag for eventuelle blokeringer (brug evt. en lommelygte). Sørg for, at alle blokeringer er blevet fjernet og at eventuel fugt har fået lov at tørre, og prøv derefter at sætte mobilstikkets håndtag i ladeporten igen.

Denne advarsel er normalt specifik for eksternt opladningsudstyr og eksterne strømkilder, og den angiver typisk ikke et problem med bilen, som kan løses ved at aftale service.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for ladestikket og opladningsproblemer henvises til produktets instruktionsbog.

For yderligere oplysninger om opladning henvises til Opladningsanvisninger.

UMC_a013Fejl på vægstikadapter – Reduceret opladningshastighedSæt adapteren helt ind i mobilstikket, og prøv igen

Hvad denne advarsel betyder:

Dit mobilstik kan ikke kommunikere med vægudtagadapteren. Da dit mobilstik ikke kan kontrollere vægudtagadapterens temperatur, reduceres ladestrømmen automatisk til 8 A.

Løsning:

 1. Frakobl dit mobilstik, herunder vægudtagadapteren, helt fra vægudtaget.
 2. Sørg for, at forbindelsen mellem vægudtagadapteren og selve mobilstikket er sikker.
  1. Frakobl vægudtagadapteren helt fra selve mobilstikket.
  2. Sæt igen vægudtagadapteren helt ind i selve mobilstikket ved at trykke den ind i fatningen, indtil den falder på plads.
 3. Prøv at oplade igen ved at sætte mobilstikket, herunder vægudtagadapteren, helt ind i vægudtaget.
 4. Hvis advarslerne fortsætter, så prøv at bruge en anden vægudtagadapter (se trinnene ovenfor for at sikre, at adapteren er korrekt forbundet med dit mobilstik).
  1. Hvis advarslen ikke længere vises, er problemet sandsynligvis den vægudtagadapter, du brugte tidligere.
  2. Hvis advarslen stadig vises, er problemet sandsynligvis dit mobilstik.

Om nødvendigt skal du tilvejebringe en anden vægstikadapter eller et andet mobilstik.

I mellemtiden kan du fortsat lade med det samme udstyr. Opladningshastigheden reduceres, da ladestrømmen vil være begrænset til 8 A, mens denne tilstand står på.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for ladestikket og opladningsproblemer henvises til produktets instruktionsbog.

UMC_a014Fejl på vægstikadapter – Reduceret opladningshastighedSæt adapteren helt ind i mobilstikket, og prøv igen

Hvad denne advarsel betyder:

Dit mobilstik kan ikke kommunikere med vægudtagadapteren. Da dit mobilstik ikke kan identificere den type vægudtag, som vægudtagadapteren er tilsluttet, reduceres ladestrømmen automatisk til 8 A.

Løsning:

 1. Frakobl dit mobilstik, herunder vægudtagadapteren, helt fra vægudtaget.
 2. Sørg for, at forbindelsen mellem vægudtagadapteren og selve mobilstikket er sikker.
  1. Frakobl vægudtagadapteren helt fra selve mobilstikket.
  2. Sæt igen vægudtagadapteren helt ind i selve mobilstikket ved at trykke den ind i fatningen, indtil den falder på plads.
 3. Prøv at oplade igen ved at sætte mobilstikket, herunder vægudtagadapteren, helt ind i vægudtaget.
 4. Hvis advarslerne fortsætter, så prøv at bruge en anden vægudtagadapter (se trinnene ovenfor for at sikre, at adapteren er korrekt forbundet med dit mobilstik).
  1. Hvis advarslen ikke længere vises, er problemet sandsynligvis den vægudtagadapter, du brugte tidligere.
  2. Hvis advarslen stadig vises, er problemet sandsynligvis dit mobilstik.

Om nødvendigt skal du tilvejebringe en anden vægstikadapter eller et andet mobilstik. I mellemtiden kan du fortsat lade med det samme udstyr. Opladningshastigheden reduceres, da ladestrømmen vil være begrænset til 8 A, mens denne tilstand står på.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for ladestikket og opladningsproblemer henvises til produktets instruktionsbog.

UMC_a015Fejl på vægstikadapter – Reduceret opladningshastighedSæt adapteren helt ind i mobilstikket, og prøv igen

Hvad denne advarsel betyder:

Dit mobilstik kan ikke kommunikere med vægudtagadapteren. Da dit mobilstik ikke kan identificere den type vægudtag, som vægudtagadapteren er tilsluttet, reduceres ladestrømmen automatisk til 8 A.

Løsning:

 1. Frakobl dit mobilstik, herunder vægudtagadapteren, helt fra vægudtaget.
 2. Sørg for, at forbindelsen mellem vægudtagadapteren og selve mobilstikket er sikker.
  1. Frakobl vægudtagadapteren helt fra selve mobilstikket.
  2. Sæt igen vægudtagadapteren helt ind i selve mobilstikket ved at trykke den ind i fatningen, indtil den falder på plads.
 3. Prøv at oplade igen ved at sætte mobilstikket, herunder vægudtagadapteren, helt ind i vægudtaget.
 4. Hvis advarslerne fortsætter, så prøv at bruge en anden vægudtagadapter (se trinnene ovenfor for at sikre, at adapteren er korrekt forbundet med dit mobilstik).
  1. Hvis advarslen ikke længere vises, er problemet sandsynligvis den vægudtagadapter, du brugte tidligere.
  2. Hvis advarslen stadig vises, er problemet sandsynligvis dit mobilstik.

Om nødvendigt skal du tilvejebringe en anden vægstikadapter eller et andet mobilstik. I mellemtiden kan du fortsat lade med det samme udstyr. Opladningshastigheden reduceres, da ladestrømmen vil være begrænset til 8 A, mens denne tilstand står på.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for ladestikket og opladningsproblemer henvises til produktets instruktionsbog.

UMC_a016Høj temperatur for mobilstikkets kontrolboksMaks. opladningshastighed reduceret

Hvad denne advarsel betyder:

Opladningsstrømmen er midlertidigt blevet reduceret fordi mobilstikket har registreret øget temperatur inde i dets kontrolbokskabinet.

Løsning:

Sørg for, at mobilstikket ikke er tildækket af noget, og at der ikke er nogen varmekilder i nærheden. Hvis problemet fortsætter under normale omgivende temperaturer (under 38 °C), er service nødvendig.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for ladestikket og opladningsproblemer henvises til produktets instruktionsbog.

UMC_a017Opladningshastighed reduceret – høj temperatur i vægudtagetKontrol af strømstikket i væggen og ledningsføringen anbefales

Hvad denne advarsel betyder:

Høj temperatur registreret af mobilstikalarmer betyder, at det udtag, der bruges til opladning, er ved at blive for varmt, så opladningen er blevet sinket for at beskytte udtaget.

Dette er ikke et typisk problem for din bil eller dit mobilstik men snarere et problem med udtaget. Et varmt udtag kan være forårsaget af et stik, der ikke er isat helt, en løs bygningsledningsforbindelse til udtaget eller et udtag, der begynder at blive slidt.

Løsning:

Sørg for, at din adapter er sat helt ind i udtaget. Hvis opladningshastigheden ikke bliver normal, skal du kontakte en elektriker, som kan efterse udtaget og bygningsledningsforbindelserne til udtaget og foretage eventuelle nødvendige reparationer.

Hvis udtaget er slidt, skal det udskiftes med et udtag af høj kvalitet. Overvej at opgradere til en Tesla, ladeboks for større bekvemmelighed og den højeste opladningshastighed.

UMC_a018Opladningshastighed reduceret – høj temperatur for håndtagetKontroller ladehåndtag eller ladeport for snavs

Hvad denne advarsel betyder:

Opladningsstrømmen er midlertidigt blevet reduceret fordi mobilstikket har registreret øget temperatur i ladehåndtaget, der er tilsluttet til dit køretøjs ladeport.

Løsning:

Sørg for, at mobilstikket er sat helt ind i dit køretøjs ladeportindgang.

Kontroller ladeportens indgang og mobilstikkets håndtag for eventuelle blokeringer eller fugt. Sørg for, at alle blokeringer i ladeporten eller mobilstikkets håndtag er blevet fjernet og at eventuel fugt har fået lov at tørre, og prøv derefter at sætte mobilstikkets håndtag i ladeporten igen.

Sørg for, at ladehåndtaget til mobilstikket ikke er tildækket af noget, og at der ikke er nogen varmekilder i nærheden.

Hvis advarslen fortsat vises under normale omgivende temperaturer (under 38 °C), og finder sted under flere opladningsforsøg, kan det indikere en tilstand, der påvirker mobilstikket eller dit køretøj. Vi anbefaler at du bestiller service.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for ladestikket og opladningsproblemer henvises til produktets instruktionsbog.

UMC_a019Forbindelsen mellem mobilstik og adapter er varmMaks. opladningshastighed reduceret

Hvad denne advarsel betyder:

Opladningsstrømmen er blevet reduceret, fordi mobilstikket har registreret en høj temperatur ved forbindelsen mellem vægstikadapteren og kontrolboksen.

Løsning:

Sørg for at adapteren til vægudtaget et helt tilsluttet til mobilstikkets kontrolboks.

Når du har taget stikket ud af strømkilden (vægudtaget), skal du inspicere vægstikadapterforbindelsen og mobilstik-kontrolboksforbindelsen for eventuelle blokeringer eller fugt.

Det anbefales at fjerne snavs/fremmedlegemer. Sørg for, at alle blokeringer er blevet fjernet, og at eventuel fugt har fået lov til at tørre. Prøv derefter at sætte vægstikadapteren i mobilstikket igen, og tilslut til strømkilden (vægudtag).

Sørg for, at vægstikadapteren ikke er tildækket af noget, og at der ikke er nogen varmekilder i nærheden. Hvis advarslen fortsat vises under normale omgivende temperaturer (under 38 °C), og finder sted under flere opladningsforsøg, kan det indikere en tilstand, der påvirker mobilstikket eller dit køretøj. Vi anbefaler at du bestiller service.

Du kan også prøve at oplade bilen med en Tesla Supercharger eller en destinationsoplader, som alle kan findes via kortet på bilens touchskærmdisplay. Se Kort og navigation for at få flere oplysninger.

For yderligere oplysninger om fejlfinding af statuslamper for ladestikket og opladningsproblemer henvises til produktets instruktionsbog.

VCFRONT_a180Strøm til elektrisk system reduceretKøretøj kan lukke uventet ned

Hvad denne advarsel betyder:

Det elektriske system kan ikke opretholde den spænding, der kræves for at understøtte alle køretøjsfunktioner.

Hvis denne advarsel vises, mens du kører, er der risiko for, at bilen lukker uventet ned.

Hvis denne advarsel vises, når bilen står i parkeringsgear, eller når den først aktiveres, er det muligt, at bilen ikke har tilstrækkelig strøm til at begynde at køre. En særskilt biladvarsel vises muligvis for at angive den tilstand.

Løsning:

Det anbefales, at du udelader eller reducerer din brug af ikke absolut nødvendige funktioner. Dette kan hjælpe din bil med at opretholde tilstrækkelig strøm til vigtige funktioner.

Hvis advarslen forbliver aktiv, skal du bestille service øjeblikkeligt. Uden service lukker bilen muligvis uventet ned eller kan ikke genstarte.

VCFRONT_a182Planlæg service for at udskifte lavspændingsbatterietSoftwaren opdateres ikke, før batteriet er udskiftet

Hvad denne advarsel betyder:

Lavspændingsbatteriet udviser nedsat ydeevne og skal udskiftes. Køretøjets software vil ikke blive opdateret, før lavspændingsbatteriet er udskiftet.

Løsning:

Det anbefales, at du får lavspændingsbatteriet udskiftet så hurtigt som muligt.

Du kan bestille service via Teslas mobilapp eller hos en selvstændig serviceleverandør, der tilbyder udskiftning af lavspændingsbatteriet i din bil. Bemærk, at selvstændige serviceleverandørers muligheder kan variere på baggrund af bilens konfiguration og din placering.

Hvis lavspændingsbatteriet ikke har strøm nok til at starte bilen eller åbne dørene, skal du følge instruktionerne i Brug af startkabler.

Se Oplysninger om højspændingsbatteriet for yderligere oplysninger om batterisystemet.

VCFRONT_a191Strøm til elektrisk system reduceretKøretøj lukker ned

Hvad denne advarsel betyder:

Lavspændingsbatteriet kan ikke frembringe den el, der er nødvendig for at køre eller fortsætte med at køre. Bilen lukker ned for at bevare energi til vigtige funktioner ud over kørsel.

Bilen kan ikke køres eller fortsætte med at køre, hvis denne tilstand fortsætter.

Løsning:

Hvis advarslen vises, mens du kører, skal bilen standses øjeblikkeligt. Det anbefales, at du:
 • Øjeblikkeligt holder sikkert ind til siden
 • Bruger din mobilapp til øjeblikkeligt at kontakte Teslas vejhjælp eller søger anden vejhjælp, hvis det foretrækkes

Hvis du ikke holder sikkert ind til siden inden for kort tid, kan bilen lukke uventet ned. Det er også muligt, at bilen ikke vil genstarte, når den er parkeret.

Når denne alarm vises, kan det elektriske system ikke opretholde den spænding, der kræves for at understøtte alle køretøjsfunktioner. Mange bilfunktioner virker muligvis ikke længere.

Det er muligt, at bilen mister al strøm. Sker dette, kan du stadig bruge den manuelle døråbning til at stige ud af bilen, hvis det er nødvendigt. For yderligere oplysninger henvises til Åbning af dørene indefra.

Denne advarsel kan vises på grund af forskellige tilstande i bilen. For yderligere oplysninger og flere anbefalede handlinger skal det kontrolleres, om der er andre aktive biladvarsler.

Hvis advarslen stadig vises, anbefales det at bestille service øjeblikkeligt. Uden service kan bilen muligvis ikke køre, lukker muligvis uventet ned eller kan ikke genstarte.

VCFRONT_a192Det elektriske system kan ikke understøtte alle funktionerFrakobler funktioner for at bevare energi

Hvad denne advarsel betyder:

Det elektriske system kan ikke understøtte alle bilens funktioner. Bilen lukker de funktioner ned, der ikke er absolut nødvendige for at bevare energi til vigtige funktioner.

Hvis denne advarsel vises, mens du kører, er der risiko for, at bilen lukker uventet ned. Det er også muligt, at bilen ikke vil genstarte, når den er parkeret.

Ikke absolut nødvendige funktioner kan være utilgængelige, herunder sædevarme, styring af kabinens klimaanlæg og underholdningsfunktionerne i bilen. Dette er forventet adfærd, der har til formål at være med at opretholde tilstrækkelig strøm i bilen til vigtige funktioner, herunder mulighed for at betjene forlygter, vinduer og døre, katastrofeblink og det forreste bagagerum.

Det er muligt, at bilen mister al strøm. Sker dette, kan du stadig bruge den manuelle døråbning til at stige ud af bilen, hvis det er nødvendigt. For yderligere oplysninger henvises til Åbning af dørene indefra.

Løsning:

Denne advarsel kan vises på grund af forskellige tilstande i bilen. For yderligere oplysninger og flere anbefalede handlinger skal det kontrolleres, om der er andre aktive biladvarsler.

VCFRONT_a216Køretøjet kan muligvis ikke genstarte – service er påkrævetProblem med det elektriske system registreret

Hvad denne advarsel betyder:

Et unormalt højt og vedvarende strømforbrug, mens du kører eller benytter Supercharging/hurtig jævnstrømsopladning, har forårsaget, at dit køretøjs elektriske system ikke kan understøtte alle funktioner.

Dit køretøj kan ikke genstarte, før det elektriske system er blevet serviceret.

Styring af kabinens klimaanlæg og justering af blæsere, elektrisk bagklap og ratjusteringer vil muligvis være begrænsede eller utilgængelige.

Andre funktioner vil muligvis også være utilgængelige, eller deres ydeevne vil være påvirket. Herunder:

 • Eldrevne døre
 • Elruder
 • Forsæde (justering og opvarmning)
 • Bagsædevarmere
 • Justering af sidespejle

Løsning:

Det anbefales, at du bestiller service så hurtigt som muligt. Uden service vil dit køretøj forblive ude af stand til at genstarte, og det elektriske system vil ikke være i stand til at understøtte alle funktioner.

Nogle af eller alle de eldrevne døre og vinduer i dit køretøj vil muligvis miste strømforsyningen. Sker dette, kan du stadig bruge den manuelle døråbning til at stige ud af bilen, hvis det er nødvendigt. For yderligere oplysninger henvises til Åbning af dørene indefra.

VCFRONT_a220Det elektriske system kan ikke understøtte alle funktionerPlanlæg service

Hvad denne advarsel betyder:

Lavspændingsbatteriet er ikke tilgængeligt, og det kan ikke levere strøm til køretøjets funktioner.

Det er også muligt, at bilen lukker ned uventet. Det er også muligt, at bilen ikke vil genstarte efter den aktuelle køretur.

Eventuelt er nogle ikke absolut nødvendige funktioner ikke tilgængelige. Dette er forventet adfærd, da bilen bevarer energi til vigtige funktioner.

Løsning:

Det anbefales, at du udelader eller reducerer din brug af ikke absolut nødvendige funktioner. Dette kan hjælpe din bil med at opretholde tilstrækkelig strøm til vigtige funktioner udover kørsel, indtil den kan komme til service.

Hvis advarslen stadig vises, anbefales det at bestille service øjeblikkeligt. Uden service kan bilen muligvis ikke køre, lukker muligvis uventet ned eller kan ikke genstarte.

VCFRONT_a402Reservestrømforsyningen til det elektriske system er utilgængeligKøretøjet forbruger mere energi i tomgang

Hvad denne advarsel betyder:

Reservestrømforsyningen til det elektriske system, lavspændingsbatteriet, er ikke tilgængeligt eller kan ikke give den strøm, der er nødvendig til at understøtte bilens funktioner.

Den primære strømkilde, højspændingsbatteriet, fortsætter med at understøtte bilens funktioner, selv i tomgang. Se Oplysninger om højspændingsbatteriet for yderligere oplysninger om højspændingsbatteriet.

Eventuelt er nogle ikke absolut nødvendige funktioner ikke tilgængelige. Dette er forventet adfærd, da bilen bevarer energi til vigtige funktioner.

Måske bemærker du også, at bilen forbruger mere energi end normalt, når du kører den, eller at bilen angiver en mindre forventet rækkevidde, end du normalt kunne forvente efter opladning. Det er normal adfærd for bilen, når denne alarm vises, og vil fortsætte, indtil reservestrømforsyningen gendannes.

Der er risiko for, at et problem, der påvirker den primære strømkilde, kan få bilen til at lukke ned uventet.

Løsning:

Det anbefales, at du begrænser eller undlader din brug af ikke absolut nødvendige funktioner. Dette kan hjælpe din bil med at opretholde tilstrækkelig strøm til vigtige funktioner.

Det anbefales, at du bestiller service hurtigst muligt, således at reservestrømforsyningen til det elektriske system kan gendannes.

VCFRONT_a496Køretøjet gør klar til at lukke nedHOLD SIKKERT IND TIL SIDEN

Hvad denne advarsel betyder:

Det elektriske system kan ikke give nok understøttelse til at køre eller fortsætte kørslen. Bilen gør klar til at lukke ned for at bevare energi til vigtige funktioner ud over kørsel.

Bilen kan ikke køres eller fortsætte med at køre, hvis denne tilstand fortsætter.

Løsning:

Hvis advarslen vises, mens du kører, skal bilen standses hurtigst muligt. Det anbefales, at du:
 • Holder sikkert ind til siden så hurtigt som muligt
 • Bruger din mobilapp til øjeblikkeligt at kontakte Teslas vejhjælp eller søger anden vejhjælp, hvis det foretrækkes

Hvis du ikke holder sikkert ind til siden inden for kort tid, kan bilen lukke uventet ned. Det er også muligt, at bilen ikke vil genstarte, når den er parkeret.

Det er muligt, at bilen mister al strøm. Sker dette, kan du stadig bruge den manuelle døråbning til at stige ud af bilen, hvis det er nødvendigt. For yderligere oplysninger henvises til Åbning af dørene indefra.

Denne advarsel kan vises på grund af forskellige tilstande i bilen. For yderligere oplysninger og flere anbefalede handlinger skal det kontrolleres, om der er andre aktive biladvarsler.

VCFRONT_a592Kan ikke køre – service er påkrævetProblem med det elektriske system registreret

Hvad denne advarsel betyder:

Et unormalt højt og vedvarende strømforbrug, har forårsaget, at dit køretøjs elektriske system ikke kan understøtte alle funktioner.

Mens denne advarsel er til stede, vil dit køretøj ikke kunne genstarte, og du vil ikke kunne køre i det.

Styring af kabinens klimaanlæg, elektrisk bagklap og ratjusteringer vil muligvis være begrænsede eller utilgængelige. Mange funktioner i venstre side af dit køretøj vil muligvis være utilgængelige eller deres ydeevne vil muligvis være påvirket. Herunder:

 • Eldrevne døre
 • Elruder
 • Forsæde (justering og opvarmning)
 • Bagsædevarmere
 • Justering af sidespejle

Løsning:

Uden service vil dit køretøj forblive ude af stand til at køre og det elektriske system vil ikke være i stand til at understøtte alle funktioner.

Nogle af eller alle de eldrevne døre og vinduer i dit køretøj vil muligvis miste strømforsyningen. Sker dette, kan du stadig bruge den manuelle døråbning til at stige ud af bilen, hvis det er nødvendigt. For yderligere oplysninger henvises til Åbning af dørene indefra.

VCFRONT_a593Kan ikke køre – service er påkrævetProblem med det elektriske system registreret

Hvad denne advarsel betyder:

Et unormalt højt og vedvarende strømforbrug, har forårsaget, at dit køretøjs elektriske system ikke kan understøtte alle funktioner.

Mens denne advarsel er til stede, vil dit køretøj ikke kunne genstarte, og du vil ikke kunne køre i det.

Styring af kabinens klimaanlæg, elektrisk bagklap og ratjusteringer vil muligvis være begrænsede eller utilgængelige. Mange funktioner i venstre side af dit køretøj vil muligvis være utilgængelige eller deres ydeevne vil muligvis være påvirket. Herunder:

 • Eldrevne døre
 • Elruder
 • Forsæde (justering og opvarmning)
 • Bagsædevarmere
 • Justering af sidespejle

Løsning:

Uden service vil dit køretøj forblive ude af stand til at køre og det elektriske system vil ikke være i stand til at understøtte alle funktioner.

Nogle af eller alle de eldrevne døre og vinduer i dit køretøj vil muligvis miste strømforsyningen. Sker dette, kan du stadig bruge den manuelle døråbning til at stige ud af bilen, hvis det er nødvendigt. For yderligere oplysninger henvises til Åbning af dørene indefra.

VCFRONT_a596Kan ikke køre – service er påkrævetProblem med det elektriske system registreret

Hvad denne advarsel betyder:

Et unormalt højt og vedvarende strømforbrug, har forårsaget, at dit køretøjs elektriske system ikke kan understøtte alle funktioner.

Mens denne advarsel er til stede, vil dit køretøj ikke kunne genstarte, og du vil ikke kunne køre i det.

Justering af blæsere vil muligvis være begrænset eller utilgængelig. Mange funktioner i højre side af dit køretøj vil muligvis være utilgængelige eller deres ydeevne vil muligvis være påvirket. Herunder:

 • Eldrevne døre
 • Elruder
 • Forsæde (justering og opvarmning)
 • Bagsædevarmere
 • Justering af sidespejle

Løsning:

Det anbefales, at du bestiller service så hurtigt som muligt. Uden service vil dit køretøj forblive ude af stand til at køre og det elektriske system vil ikke være i stand til at understøtte alle funktioner.

Nogle af eller alle de eldrevne døre og vinduer i dit køretøj vil muligvis miste strømforsyningen. Sker dette, kan du stadig bruge den manuelle døråbning til at stige ud af bilen, hvis det er nødvendigt. For yderligere oplysninger henvises til Åbning af dørene indefra.

VCFRONT_a597Kan ikke køre – service er påkrævetProblem med det elektriske system registreret

Hvad denne advarsel betyder:

Et unormalt højt og vedvarende strømforbrug, har forårsaget, at dit køretøjs elektriske system ikke kan understøtte alle funktioner.

Mens denne advarsel er til stede, vil dit køretøj ikke kunne genstarte, og du vil ikke kunne køre i det.

Justering af blæsere vil muligvis være begrænset eller utilgængelig. Mange funktioner i højre side af dit køretøj vil muligvis være utilgængelige eller deres ydeevne vil muligvis være påvirket. Herunder:

 • Eldrevne døre
 • Elruder
 • Forsæde (justering og opvarmning)
 • Bagsædevarmere
 • Justering af sidespejle

Løsning:

Det anbefales, at du bestiller service så hurtigt som muligt. Uden service vil dit køretøj forblive ude af stand til at køre og det elektriske system vil ikke være i stand til at understøtte alle funktioner.

Nogle af eller alle de eldrevne døre og vinduer i dit køretøj vil muligvis miste strømforsyningen. Sker dette, kan du stadig bruge den manuelle døråbning til at stige ud af bilen, hvis det er nødvendigt. For yderligere oplysninger henvises til Åbning af dørene indefra.

VCSEC_a221Lufttryk under anbefalingerne for dækKontroller trykket, og fyld luft i efter behov

Hvad denne advarsel betyder:

Denne advarsel angiver IKKE, at der er et punkteret dæk.

Dæktrykovervågningssystemet (TPMS) har registreret, at lufttrykket i et eller flere af dækkene er mindst 20 % lavere end det anbefalede dæktryk for et koldt dæk.

Se Vedligeholdelse af dæktryk for detaljerede oplysninger om, hvor du kan finde de anbefalede dæktryk for kolde dæk (RCP) for dit køretøjs dæk, hvordan du kontrollerer dæktrykkene samt hvordan du opretholder de korrekte dæktryk.

Denne advarsel kan vises i koldt vejr, fordi luften i dine dæk trækker sig naturligt sammen, når den bliver kold, hvilket reducerer dæktrykket.

Løsning:

Pump luft i dækkene for at opretholde det anbefalede dæktryk i koldt vejr. Selv om fald i dæktrykket kan forventes i koldt vejr, så skal det anbefalede dæktryk altid opretholdes.

Alarmen ryddes muligvis, når køretøjet køres. Dette skyldes, at dækkene opvarmes, og dæktrykket stiger. Selv hvis alarmen ryddes, skal dækkene stadig efterfyldes med luft, når de er afkølet.

Denne advarsel går væk, når dæktrykovervågningssystemet registrerer, at alle dæk har det anbefalede dæktryk for kolde dæk.

 • Advarslen og indikatoren for dæktryk vises eventuelt stadig umiddelbart efter, at du har fyldt luft i dækkene til det anbefalede dæktryk for kolde dæk, men begge bør gå væk, når du kørt en kort afstand.
 • Det kan være nødvendigt at køre over 15 mph (25 km/t) i mindst 10 minutter, for at dæktrykovervågningssystemet kan måle og rapportere dine opdaterede dæktryk.

Hvis du gentagne gange ser denne advarsel for det samme dæk, skal du få kontrolleret, om dækket er punkteret. Du kan besøge et lokalt dækcenter eller bestille service med Teslas mobilapp.

For yderligere oplysninger om dæktryk henvises til Pleje og vedligeholdelse af dæk.

VCSEC_a228Lufttryk i dæk meget lavtHOLD IND TIL SIDEN, NÅR DET ER SIKKERT – kontroller, om dækket er punkteret

Hvad denne advarsel betyder:

Denne advarsel viser, at ét eller flere af dækkene på bilen har et meget lavt lufttryk eller er fladt.

Dæktrykovervågningssystemet (TPMS) har registreret, at lufttrykket i et eller flere af dækkene er væsentligt lavere end det anbefalede dæktryk for et koldt dæk.

Løsning:

Kør forsigtigt ind til siden så hurtigt som muligt. Når det er sikkert, skal du kontrollere, om dækket er punkteret.

Du kan anmode om Teslas vejhjælp (mobildæk, lånedæk, bugsering), hvis det er nødvendigt. Se Kontakt Teslas vejhjælp for yderligere oplysninger.

I situationer, hvor der ikke er tale om nødstilfælde, anbefales det, at du besøger dit lokale dækcenter for at få hjælp, eller at du bestiller service med Teslas mobilapp.

Se Vedligeholdelse af dæktryk for detaljerede oplysninger om, hvor du kan finde de anbefalede dæktryk for kolde dæk (RCP) for dit køretøjs dæk, hvordan du kontrollerer dæktrykkene samt hvordan du opretholder de korrekte dæktryk.

Advarslen forsvinder, når dæktrykovervågningssystemet har en ensartet måling af dæktryk for alle dæk på mindst 30 psi.

 • Advarslen og indikatoren for dæktryk vises eventuelt stadig umiddelbart efter, at du har fyldt luft i dækkene til det anbefalede dæktryk for kolde dæk, men begge bør gå væk, når du kørt en kort afstand.
 • Det kan være nødvendigt at køre over 15 mph (25 km/t) i mindst 10 minutter, for at dæktrykovervågningssystemet kan måle og rapportere dine opdaterede dæktryk.

For yderligere oplysninger om dæktryk henvises til Pleje og vedligeholdelse af dæk.