Parkeringsassistent

Sådan fungerer parkeringsassistenten

Denne funktion kan være midlertidigt begrænset eller inaktiv, indtil den aktiveres med en fremtidig softwareopdatering i køretøjer produceret fra og med ca. oktober 2022.

Model 3 er beregnet til at registrere genstande. Køretøjet advarer dig, hvis der registreres en genstand tæt på Model 3, når du kører langsomt i køregear (D) eller bakgear (R) (for eksempel når du parkerer). Der udføres kun genstandsregistrering i den valgte retning; genstande foran i kørselstilstand og genstande bagved i baktilstand.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Du advares muligvis ikke, hvis Model 3 ruller frit i den modsatte retning (for eksempel viser parkeringsassistenten ikke en advarsel, hvis Model 3 ruller baglæns ned ad en bakke i kørselstilstand).

Parkeringsassistenten er aktiveret, når der køres langsommere end 8 km/t.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Parkeringsassistenten kan deaktiveres, når en cykel registreres, eller når Model 3 er i Trailer mode.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Stol aldrig udelukkende på parkeringsassistenten, når du skal undersøge, om der er genstande og/eller personer i området omkring bilen. Forskellige eksterne faktorer kan forringe parkeringsassistentens ydelse, så den ikke kan registrere eller registrerer forkert (se Begrænsninger og falske advarsler). Der er derfor risiko for skader på køretøjet, tingskade og alvorlig personskade, hvis du udelukkende stoler på parkeringsassistenten i Model 3, når du skal bestemme, om området omkring køretøjet er frit for genstande og personer. Kontroller altid selv området visuelt. Se dig over skulderen, og brug alle spejle, når du bakker. Parkeringsassistenten registrerer ikke børn, fodgængere, cyklister, dyr eller genstande, som bevæger sig eller rager frem, eller som er over eller under sensorerne (ekstraudstyr) eller kameraerne eller for tæt på eller langt fra sensorerne eller kameraerne. Parkeringsassistenten er udelukkende tiltænkt som ekstra hjælp og ikke som erstatning for din egen visuelle kontrol. Den er heller ikke en erstatning for forsigtig kørsel.

Visuelle og lydmæssige advarsler

Når du skifter til bakgear (R), aktiveres parkeringsassistent-visningen i touchskærmen, hvor du kan se genstande tæt på for- og bagenden af Model 3. Visningen lukkes, når du skifter til køregear (D), medmindre der registreres en genstand tæt på forenden af Model 3. Hvis det er tilfældet, lukkes parkeringsassistent-visningen automatisk, når din kørehastighed overstiger 8 km/t. Når du bakker vises visuel feedback også på touchskærmen (se Bagudrettet kamera). Du kan lukke Parkeringsassistent-visningen manuelt på touchskærmen ved at trykke på X.

Når du kører med kamera-appen vist på touchskærmen, kan du skifte til Parkeringsassistent-visningen, når du kører langsommere end 8 km/t. Tryk på knappen i øverste venstre hjørne af skærmen med kamera-appen. Det er nyttigt, hvis du har brug for hjælp til en parallelparkering.

Hvis klokkelyde er slået til (se Kontrol af lydadvarsel), hører du også et bip, når bilen nærmer sig en genstand.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Der vises en advarsel på touchskærmen, hvis parkeringsassistenten ikke kan angive en advarsel.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Hold sensorer (ekstraudstyr) og kameraer rene og fri for skidt, snavs, sne og is. Undgå at bruge en højtryksrenser på sensorerne og kameraerne, og rengør aldrig en sensor eller et kamera med en skarp genstand eller slibemiddel, som kan ridse eller beskadige sensorens overflade.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Installer ikke tilbehør eller mærkater på eller nær sensorerne (ekstraudstyr) eller kameraerne.

Kontrol af lydadvarsel

Du kan bruge parkeringsassistenten med eller uden lydadvarsel. Du kan slå klokkelyde til eller fra ved at trykke på Betjeningsknapper > Sikkerhed > Lyde for parkeringsassistance.

Begrænsninger og falske advarsler

Parkeringsassistenten fungerer muligvis ikke korrekt i følgende situationer:

 • En eller flere af sensorerne (ekstraudstyr) eller kameraerne er beskadiget, snavset eller tildækket (f.eks. af mudder, is eller sne eller af køretøjstilbehør, ekstra maling eller klæbende produkter såsom film, klistermærker, gummibelægning osv.).
 • Genstanden er i en lavere højde end ca. 20 cm (f.eks. en kantsten eller lav barriere).
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Pas på
  Kortere genstande, der registreres (f.eks. kantsten eller lave barrierer), kan bevæge sig ind i en blind vinkel. Model 3 kan ikke advare dig om en genstand, hvis den befinder sig i en blind vinkel.
 • Vejrforhold (kraftig regn, sne eller tåge).
 • Genstanden er tynd (f.eks. en færdselstavle).
 • Parkeringsassistentens rækkevidde er overskredet.
 • Genstanden er lydabsorberende eller blød (f.eks. pulversne).
 • Genstanden er skrå (f.eks. en skrå jordvold).
 • Model 3 er parkeret eller køres ved ekstremt høje eller lave temperaturer.
 • Sensorerne (ekstraudstyr) påvirkes af andet elektrisk udstyr eller enheder, som udsender ultralydsbølger.
 • Du kører på et sted, hvor sensorernes (ekstraudstyr) bølger kastes væk fra køretøjet (f.eks. kørsel ved siden af en væg eller søjle).
 • Genstanden er under eller for tæt på kofangeren.
 • Kofangeren er skæv eller beskadiget.
 • Parkeringsassistent blokeres af en genstand, der er monteret på Model 3 (f.eks. en cykelholder eller et klistermærke).
 • Model 3 ruller frit i den modsatte retning af dit valg (for eksempel viser parkeringsassistenten ikke en advarsel, hvis Model 3 ruller baglæns ned ad en bakke i køregear).

Anden parkeringshjælp

Ud over parkeringsassistenten viser bakkameraet området bag bilen, når Model 3 sættes i bakgear (R) (se Bagudrettet kamera).