Nøgler

Typer af nøgler

Model 3 understøtter følgende typer af nøgler:
 • Telefonnøgle – Du kan konfigurere en personlig telefon som en "telefonnøgle" til at kommunikere med Model 3 ved hjælp af Bluetooth. En telefonnøgle understøtter automatisk låsning og oplåsning.
 • Nøglekort – Tesla leverer to nøglekort, der kommunikerer med Model 3 på kort afstand ved hjælp af signaler fra RFID-systemet (radiofrekvensidentificering). Nøglekortet anvendes til at "godkende" telefonnøgler, så de fungerer sammen med Model 3, og til at tilføje eller fjerne andre nøgler. I modsætning til telefonnøglen, understøtter nøglekortet ikke automatisk låsning og oplåsning. I situationer, hvor telefonnøglen er løbet tør for batteristrøm, er blevet væk eller stjålet, kan du bruge dit nøglekort til at låse op, køre og låse Model 3.

Model 3 understøtter et samlet antal på 19 nøgler, som kan inkludere telefonnøgler og nøglekort.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Husk at tage en nøgle med dig, når du kører. Selvom du kan køre Model 3, uden at nøglen er i bilen, kan du ikke starte den igen, når du har stoppet motoren.

Telefonnøgle

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Efterlad ikke din parrede telefon i dit køretøj (hvis du f.eks. går en tur eller er ved stranden). Hvis det er nødvendigt, at du efterlader din telefon i køretøjet, skal du deaktivere Bluetooth og/eller slukke for telefonen.

En praktisk måde at få adgang til din Model 3 er at bruge din telefon som nøgle. Når du nærmer dig bilen, registreres din telefons Bluetooth-signal, og dørene låses op, når du trækker i et dørhåndtag. Når du står ud af bilen og bevæger dig væk fra den med telefonnøglen, vil dørene også automatisk blive låst (forudsat, at funktionen Dørlåsning, når bilen forlades er slået til, se Låsning af døre, når bilen forlades).

Før du kan bruge en telefon til at få adgang til Model 3, skal du følge nedenstående trin for at godkende den:

 1. Download Teslas mobilapp til din telefon.
 2. Log på Teslas mobilapp ved hjælp af brugernavnet og adgangskoden til din Tesla-konto.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Du skal forblive logget på din Tesla-konto for at bruge din telefon til at få adgang til Model 3.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Hvis flere biler er tilknyttet din Tesla-konto, skal du sørge for, at den bil, som du vil have, at mobilappen har adgang til, er valgt i mobilappen.
 3. Sørg for:
  • At din telefons generelle Bluetooth-indstillinger er aktiverede.
  • At Bluetooth er aktiveret i din telefons indstillinger for Tesla-mobilappen. Naviger f.eks. til Indstillinger på din telefon, vælg Teslas mobilapp, og sørg for, at Bluetooth-indstillingen er aktiveret.
  • At adgang til din placering er aktiveret. Åbn Tesla-mobilappen i din telefons indstillinger, og vælg Placering > Altid. Få den bedste oplevelse ved at holde mobilappen kørende i baggrunden.
  • At Tillad mobiladgang er aktiveret på køretøjets touchskærm (Betjeningsknapper > Sikkerhed > Tillad mobiladgang).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Model 3 kommunikerer med din telefon ved hjælp af Bluetooth. Husk på, at din telefon skal have tilstrækkelig batteristrøm til at køre Bluetooth, og at mange telefoner deaktiverer Bluetooth, når batteriniveauet er lavt.
 4. Mens du befinder dig i eller i nærheden af køretøjet, skal du åbne Tesla-mobilappen og trykke på Konfigurer telefonnøgle på hovedskærmbilledet eller navigere til Sikkerhed > Konfigurer telefonnøgle. Følg instruktionerne i mobilappen og på køretøjets touchskærm for at konfigurere din telefonnøgle.

For at få vist en liste over nøgler som på nuværende tidspunkt kan få adgang til Model 3 eller for at fjerne en telefonnøgle, skal du trykke på Betjeningsknapper > Låse (se Håndtering af nøgler).

Model 3 kan oprette forbindelse til tre telefonnøgler samtidigt. Så hvis der registreres mere end tre telefonnøgler, og du gerne vil godkende eller parre en anden telefon, skal den eller de øvrige telefonnøgler flyttes uden for rækkevidde, eller dens/deres Bluetooth-indstilling skal slås fra.

Når en telefon først er blevet godkendt, kræver den ikke længere en internetforbindelse for at kunne anvendes som en telefonnøgle til Model 3. For at kunne bruge telefonen håndfrit, få adgang til kontaktpersoner i telefonen, afspille medier fra den osv., skal du dog også parre den og oprette forbindelse til den som en Bluetooth-enhed (se Bluetooth).

Visse mobiltelefoner med NFC-funktionalitet kan benyttes til at låse/låse op for dit køretøj, nøjagtig på samme måde som hvis du benytter et nøglekort. Sørg for, at Tesla-mobilappen er korrekt parret med dit køretøj og aktiver NFC-funktionen på din telefon. Når funktionen er aktiveret, skal du bare holde telefonen mod dørstolpen i førersiden for at låse eller låse op for døren. Se i vejledningen til din smartphone for specifikke informationer om, hvordan man gør dette.

Nøglekort

Tesla leverer to nøglekort til Model 3, og de er designet til at passe ned i din pung.

Når du vil bruge et nøglekort til at oplåse eller låse Model 3, skal du placere kortet som vist og holde det mod den kortlæser, der er placeret ca. en tredjedel oppe på dørstolpen i førersiden. Når Model 3 registrerer nøglekortet, blinker de udvendige lygter, spejlene foldes ud eller ind (hvis Fold spejle ind og ud er slået til), hornet aktiveres (hvis Lyd for bekræftelse af låsning er slået til) og dørene låses op eller i.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Du vil muligvis være nødt til at lade nøglekortet røre fysisk ved den trådløse telefonoplader eller dørstolpen i førersiden, og det vil muligvis også være nødvendigt at holde det ind mod senderen i et til to sekunder.
Billede af en person, der holder nøglekortet op mod dørstolpen i førersiden.

Når du først er kommet ind i bilen, tænder du Model 3 ved at træde ned på bremsepedalen inden for to minutter efter scanning af nøglekortet (se Start og stop af motoren). Hvis du gerne vil vente længere end to minutter, skal du godkende nøglekortet igen i nærheden af den kortlæser, der er placeret i den trådløse telefonoplader i midterkonsollen. Når dit nøglekort er registreret, får du to minutter igen til at starte bilen.

Nøglekort med koncentriske cirkler på midterkonsollen
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis funktionen er aktiveret, fungerer Låsning af døre, når bilen forlades (se Låsning af døre, når bilen forlades) kun, når du går væk fra bilen med en telefonnøgle eller en . Når du går væk fra bilen med dit nøglekort, låser Model 3 ikke automatisk i eller op.

Håndtering af nøgler

For at få vist en liste over alle de nøgler, der kan give adgang til din Model 3, skal du trykke på Betjeningsknapper > Låse. Et ikon vises ved siden af hver nøgle for at angive, om nøglen er en telefonnøgle eller et nøglekort. Brug denne liste til at håndtere nøgler, som har adgang til din Model 3.

Model 3 understøtter op til 19 nøgler. Når du når denne grænse, skal du slette en nøgle, før du tilføjer en ny.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Du kan bruge den samme nøgle til mere end en Model 3. Dette gør, at du ikke behøver at håndtere flere nøgler, når du skifter bil. Hvis du tilpasser navnet på et godkendt nøglekort til en Model 3 (ved at trykke på blyantikonet), vises det ændrede navn også på enhver anden Model 3, som nøglekortet er godkendt til.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis du leaser dit køretøj, skal du kontakte dit leasingselskab for at tilføje eller fjerne nøgler.

Sådan tilføjes nøgler fra touchskærmen

Hvis du har et nøglekort , der allerede er parret med dit køretøj, kan du parre en ny nøgle ved hjælp af touchskærmen.

 1. På touchskærmen skal du trykke på Betjeningsknapper > Låse > Nøgler > Tilføj nøgle.
 2. Scan det nye nøglekort på kortlæseren på den trådløse telefonoplader. Når du hører en biplyd, er det nye nøglekort genkendt.
 3. Scan et nyt nøglekort, som allerede er blevet parret med bilen, for at bekræfte den nye nøgleparring.
 4. Når du er færdig, er den nye nøgle med på nøglelisten. Tryk på det relaterede blyantikon for at tilpasse nøglens navn.

Sådan tilføjes nøgler fra mobilappen

Hvis du ikke har et nøglekort , der fungerer, kan du tilføje en ny nøgle ved hjælp af Tesla-mobilappen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Det er kun køretøjets ejer, der kan parre en ny nøgle ved hjælp af mobilappen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Parring af en nøgle med mobilappen understøttes med version 4.29.0 af Tesla-mobilapppen på køretøjer med softwareversion 2022.40 eller nyere.
 1. Mens du befinder dig i eller i nærheden af køretøjet, skal du åbne Tesla-mobilappen på din smartphone.
 2. I mobilappen skal du trykke på Sikkerhed og førere og derefter trykke på Tilføj nøglekort.
 3. Scan det nye nøglekort på kortlæseren på den trådløse telefonoplader.
 4. Når nøglen er blevet parret, viser mobilappen en bekræftelsesmeddelelse. Tryk på Udført i mobilappen, og tag nøglekortet ud af kortlæseren.
 5. Når du er færdig, viser nøglelisten på touchskærmen den nye nøgle. Tryk på det relaterede blyantikon for at tilpasse nøglens navn.

Fjernelse af nøgler

Hvis du ikke længere ønsker, at en nøgle har adgang til Model 3 (hvis du for eksempel har mistet din telefon eller dit nøglekort osv.), kan du fjerne den ved at følge nedenstående trin.

 1. Tryk på Betjeningsknapper > Låse på touchskærmen.
 2. Find nøglen, som du vil slette i nøglelisten, og tryk derefter på affaldsikonet, der er forbundet med nøglen.
 3. Når du bliver bedt om det, skal du scanne en godkendt nøgle på kortlæseren for at bekræfte sletningen. Når du er færdig, vises den slettede nøgle ikke længere på nøglelisten.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Model 3 kræver hele tiden mindst ét godkendt nøglekort. Hvis der kun er ét nøglekort tilbage på nøglelisten, kan du ikke fjerne det.

Udskiftning af nøglekort

Hvis du mister et nøglekort, kan du købe nye kort i Tesla-butikken. Når du er parat til at parre, skal du bare følge trinene i Håndtering af nøgler. Af sikkerhedshensyn skal du huske at fjerne dine gamle nøglekort via Betjeningsknapper > Låse > Nøgler.