Lygter og lys

Betjening af lygter og lys

Tryk på Betjeningsknapper > Lygter og lys for at styre belysningen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Du kan også få adgang til en forkortet menu over lys, mens du kører, ved at trykke på knappen Fjernlys på rat. En menu over lys vises på touchskærmen, der giver hurtig adgang til betjening af forlygterne.

Ud over det lys, du kan betjene via bilens touchskærm, har Model 3 også kabinebelysning, som aktiveres og deaktiveres automatisk afhængigt af, hvad du foretager dig. Kabinelyset, markeringslygterne, baglygterne, og ud-/indstigningslyset aktiveres, f.eks. når du låser Model 3 op, når du åbner en dør, og når du skifter til parkeringsgear (P). De slukkes automatisk efter et minut eller to, eller når du skifter eller låser Model 3.

Udvendige lygter

Udvendige lygter (forlygter, baglygter, sidemarkeringslygter, parkeringslygter og nummerpladelygter) indstilles til Auto, hver gang du starter Model 3. Hvis du skifter til en anden indstilling, skifter lygterne altid til Auto, næste gang du kører.

Tryk på en af disse indstillinger for at ændre og bibeholde indstillingen for de udvendige lygter, indtil den bliver justeret igen, eller næste gang du kører:

OFF
De udvendige lygter slukkes. Under kørslen vil kørelyset muligvis forblive tændt baseret på lovgivningen i de forskellige markedsregioner.
To lygteikoner
Parkeringslygterne, sidemarkeringslygterne, baglygterne og nummerpladelyset tændes.
Et sort forlygteikon med lysstråler i en vinkel nedad
Nærlys, sidemarkeringslygter, parkeringslygter, baglygter og nummerpladelygter tændes.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Sørg for at for- og baglygterne er tændt, når sigtbarheden er dårlig (for eksempel når det er mørkt, tåget, snevejr eller vejen er våd osv.). Baglygterne er slukket, når kørelyset er tændt. Ellers er der risiko for beskadigelse eller alvorlige personskader.

Loftslys

Tænd eller sluk for kabinens loftslys (kortlys). Hvis det er indstillet til Auto, tændes alt loftslys, når du låser Model 3 op, åbner en dør for at stige ud, eller når du skifter til parkeringsgear.

Du kan også tænde og slukke de individuelle lyskilder i loftet manuelt ved at trykke på den tilhørende linse. Hvis du tænder en loftslampe, slukker den automatisk, når du stopper motoren på Model 3. Hvis motoren på Model 3 er slukket, når lyset i loftet tændes manuelt, slukkes det automatisk efter 60 minutter.

Accentlys

Aktiver eller deaktiver de accentlys, der er i kabinen i dit køretøj, og tilpas accentlysfarven til dine præferencer (ekstraudstyr). Du kan også aktivere/deaktivere lys i benområdet.

Forlygter efter udstigning

Når du er færdig med at køre og parkerer Model 3 på et sted med utilstrækkeligt lys, forbliver bilens udvendige lygter og lys midlertidigt tændt. De slukkes automatisk igen efter et minut, eller når du låser Model 3.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis du låser Model 3 ved hjælp af Tesla-mobilappen , så slukker forlygterne med det samme. Men, hvis køretøjet låses, fordi funktionen Låsning af døre, når bilen forlades er aktiveret (se ), så slukker forlygterne automatisk efter et minut.

Du slår denne funktion til og fra ved at trykke på Betjeningsknappen > Lygter og lys > Forlygter efter udstigning. Når Forlygter efter udstigning er slået fra, slukker forlygterne med det samme, når du aktiverer Parkering og åbner en dør.

Fjernlysforlygter

Brug knappen til fjernlysforlygter på venstre side af rat til at styre forlygterne:

  • Tryk, og slip hurtigt for at blinke med fjernlysforlygterne.
  • Tryk på knappen og hold den inde for at aktivere fjernlysforlygterne – touchskærmen viser en kortvarig timer, og du skal holde knappen inde i timerens varighed for at sætte fjernlysforlygterne i aktiveret position. Når forlygterne er tændt, slukker du dem ved at trykke på knappen en gang mere.
Nærbillede af knappen fjernlys på Yoke-rattet.

Adaptivt fjernlys (ekstra udstyr)

Fjernlyset kan tilpasses afhængigt af omgivelserne og vejforhold, (hvis der for eksempel registreres lys fra et modkørende køretøj). Du slår funktionen til eller fra ved at trykke på Betjeningsknapper > Lygter og lys > Adaptivt fjernlys. Den valgte indstilling forbliver aktiv, indtil du ændrer den manuelt.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Når du berører eller trykker på knappen til fjernlysforlygter på venstre side af rat, viser touchskærmen en forkortet menu over lys for at give hurtig adgang til betjening af forlygter, tågelygter (hvis de er monteret) og indstillingen Adaptivt fjernlys. Brug touchskærmen til at vælge valgmulighederne i denne menu.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Adaptivt fjernlys aktiveres automatisk, når Autostyring er aktiveret. For at skifte til nærlys skal du trykke på knappen til fjernlys på rat. Adaptivt fjernlys genaktiveres, hver gang Autostyring aktiveres.

Følgende lysindikator ses på touchskærmen for at vise status for forlygterne:

En grøn rund form med fem vandrette skrålinjer, der kommer ud af den
Nærlysforlygterne er tændt.
En blå rund form med fem vandrette linjer, der kommer ud af den
Lyser, når fjernlyset er tændt, men Adaptivt fjernlys er deaktiveret, eller Adaptivt fjernlys er aktiveret men er midlertidigt utilgængeligt.
En blå rund form med et A i midten og fem vandrette linjer, der kommer ud af den
Fjernlyset er slået til i øjeblikket, og Adaptivt fjernlys er klar til at slukke for fjernlyset, hvis der registreres lys foran Model 3.
En grå rund form med et A i midten og fem vandrette linjer, der kommer ud af den
Fjernlyset er slået fra midlertidigt, fordi Adaptivt fjernlys er aktiveret, men omgivende lys eller andre vejforhold, der er nødvendige for at aktivere fjernlyset, ikke opfyldes.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Adaptivt fjernlys er kun et hjælpemiddel, og det har sine begrænsninger. Det er førerens ansvar at sørge for, at forlygterne altid er korrekt justeret efter vejrforholdene og køreforholdene.

Justeringer af forlygter

Når du vil justere vinklen for forlygterne, skal du trykke på Betjeningsknapper > Service > Juster forlygter og følge vejledningen på skærmen. Du kan vælge den forlygte, du vil justere, ved at vælge den på touchskærmen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Forlygter kræver ikke justeringer, når du midlertidigt kører ind i et område, hvor trafikretningen er forskellig (for eksempel ved at køre i et område med højrekørsel og derefter køre ind i et område med venstrekørsel).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Gå forsigtigt frem ved justering af forlygter. Tesla har kalibreret forlygterne omhyggeligt til en optimal position for de fleste former for kørsel. Tesla anbefaler, at du ikke justerer forlygterne, medmindre du er bekendt med, hvordan det skal gøres. Når de først er justeret, vil du ikke automatisk kunne føre dem tilbage til deres oprindeligt kalibrerede position. Kontakt Tesla for at få hjælp til justering af forlygterne.

Blinklys

For at aktivere et blinklys skal du trykke på den tilsvarende pileknap på venstre side af rat. Et sideblinksignal annulleres på grundlag af vinklen på rat (for eksempel når du er færdig med at dreje). Du kan også annullere et sideblinksignal ved at trykke på knappen til sideblinket endnu en gang.

Hvis Betjeningsknapper > Lygter og lys > Automatisk blinklys er indstillet til Automatisk annullering, annulleres blinklyset automatisk, når Model 3 registrerer en afsluttet manøvre som f.eks. fletning, vognbaneskift eller en vejforgrening. Du kan når som helst tilsidesætte den automatiske annullering (hvis du for eksempel vil have blinklyset til at forblive aktiveret, fordi du laver mere end ét vognbaneskift). Du tilsidesætter det ved at aktivere blinklyset ved at trykke på knappen til blinklyset og holde den inde (i stedet for blot at trykke på den). Så forbliver blinklyset aktiveret, når den første manøvre er afsluttet. Hvis Automatisk blinklys er indstillet til Fra, skal du annullere blinklyset manuelt ved at trykke på knappen til blinklyset efter manøvrer som fletning, vognbaneskift eller vejforgreninger.

Nærbillede af venstre og højre blinklys på Yoke-rattet.
Grøn pil, der peger mod venstre
Når et blinklys er aktivt, lyser de tilhørende blinklys på touchskærmen, og der kan høres en klikkende lyd.

Advarselsblink

Når du vil tænde for advarselsblinkene, skal du trykke på knappen på køretilstandsvælgeren, der er placeret i loftskonsollen. Alle blinklys blinker. Tryk igen for at deaktivere advarselsblinket.

Loftskonsollens køretilstandsvælger med pil, der peger på knappen for advarselslysene i midten.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Det er muligt at benytte advarselsblinket, uden at nøglen er i nærheden af bilen.

Kondens i for- eller baglygter

Som følge af vejrændringer og højere fugtniveauer eller hvis køretøjet for nyligt har været eksponeret over for vand (f.eks. i forbindelse med vask af køretøjet), kan der somme tider samle sig kondens i dit køretøjs for- eller baglygter. Dette er normalt – når vejret bliver varmere og fugtniveauet falder, så forsvinder kondensen ofte af sig selv. Hvis du bemærker ophobning af vand i de udvendige lygteglas, eller hvis kondensen påvirker udsynet med de udvendige lygter, skal du kontakte Tesla Service.